Tillbaka till kampanj

Till: Migrationsverket

Utvisa inte världens äldsta flykting!

Anledning att skriva under

  • Därför att hon är gammal och absolut inte skulle klara resan till Afghanisatan