Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till Kommun och Polis

Väg 122 genom Linneryd

Väg 122 genom Linneryd

Kära makthavare,
Är vi tillsammans på väg mot Nollvisionen - "att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken"? För oss boende på landsbygden känns det nämligen inte som det...
Det är under all kritik hur fordon förs på väg 122 genom Linneryd.Inte nog med att fortkörning snarare är regel än undantag på den sträcka där det är 40 km/h som hastighetsbegränsning, utan lastbilarna som passerar kör ofta vårdslöst nära fotgängare – till den grad att om man inte går i diket så riskerar man att bli påkörd eftersom de hellre skrämmer en ur vägen än saktar ner på farten. Detta måste få ett stopp!
Uppenbarligen hjälper det inte att ringa polis eller kontakta kommunen då sträckan inte anses tillräckligt intressant för investeringar i invånarnas säkerhet. Så vad krävs för att vi ska tas på allvar? Ska endast stadsbor och trafikanter längs med väldigt trafikerade vägar känna sig säkra? Hur många gånger ska vi behöva ringa Polisen innan ni gör något åt dessa fortkörningar, omkörningar och denna ignorans mot oskyddade trafikanter?
Det borde vara i samtliga inblandades intresse att sätta in poliskontroller, fartkameror eller andra fartbegränsningar ÅTMINSTONE längs med sträckan genom Linneryd
Varför är det viktigt?
Det är under all kritik hur fordon förs på väg 122 genom Linneryd.
Skriv på denna namninsamling så att vi tillsammans kan få nödvändiga åtgärder för att hindra denna vårdslöshet i trafiken på väg 122 genom Linneryd

Varför är det viktigt?

Sätt in åtgärder mot vårdslösa trafikanter på väg 122 genom Linneryd

360 24 Linneryd, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-08-28 13:37:14 +0200

50 underskrifter nådda

2021-08-25 15:07:28 +0200

25 underskrifter nådda

2021-08-25 10:39:18 +0200

10 underskrifter nådda