Till: Erik Lindberg, dekan vid Historisk-Filosofiska fakulteten på Uppsala Universitet

Påverka hur AI påverkar dig!

Under 2022 kom en ny Artificiell Intelligens (AI) ut på marknaden, lättillgänglig för alla. Detta har påverkat skol-och universitetundervisningen på alla nivåer, landet över. Vi är en grupp retorikstudenter vid Uppsala Universitet som upplever att studenterna vid vår fakultet inte har en aning om vad som händer i diskussionen om AI, eller vilka åtgärder som kommer att vidtas i framtiden. Ledningen vid universitetet har meddelat att det under 2023 kommer fattas ett samlat beslut om hur situationen skall hanteras. Efter möte med Studentkåren vet vi att de inte varit tillräckligt involverade i detta samtal.
Vi har skapat en namninsamling för att se till att diskussionen gällande AI öppnas upp, hålls transparent och att studenterna får vara en aktiv del av bestämmandet av hur framtiden kommer se ut.

Varför är det viktigt?

Alla som påverkas av ett beslutsfattande bör ha rätt att få vara med i bestämmandet av det. Vi ser att det ligger i alla studenters bästa intresse att vara med att påverka sin utbildning och att inga viktiga beslut tas över våra huvuden.

Uppsala, 752 36 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL