Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdag, Regering, Regioner, SKR

Vårda Vården!

Nu är det nog! Upprop för arbetsmiljön i vården.
Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.

Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården, ordna fler vårdplatser med kollegor med rätt kompetens och säkra en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig – och vill stanna. Skriv under du också – vårda vården så att vi kan vårda dig.

Våra krav:
• Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö
• Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
• Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Bakom namninsamlingen står 13 professions- och fackförbund: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Psykologförbundet, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, HälsoAkademikerna, Audionomerna och Vision.

#Vårdavården

Varför är det viktigt?

Nu är det nog! Upprop för arbetsmiljön i vården.
Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.

Uppdateringar

2022-04-06 14:58:25 +0200

20,000 underskrifter nådda

2022-03-09 16:14:43 +0100

10,000 underskrifter nådda

2022-03-01 08:08:22 +0100

5,000 underskrifter nådda

2022-02-28 13:10:07 +0100

1,000 underskrifter nådda

2022-02-28 11:51:16 +0100

500 underskrifter nådda

2022-02-28 10:36:39 +0100

100 underskrifter nådda

2022-02-28 10:23:35 +0100

50 underskrifter nådda

2022-02-28 10:12:41 +0100

25 underskrifter nådda

2022-02-28 10:01:22 +0100

10 underskrifter nådda