Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen, regionerna och kommunerna

#varskavimötas - Rädda våra Folkets Hus, folkparker och biografer!

Anledning att skriva under

  • För att det måste finnas icke-kommersiella platser för kultur där allt kan hända - högt och lågt, för att det är en svensk tradition och kulturhistoria, för att det är kul med kultur.