Tillbaka till kampanj

Till: Regeringen, regionerna och kommunerna

#varskavimötas - Rädda våra Folkets Hus, folkparker och biografer!

Anledning att skriva under

  • Viktigt med samlingspunkter som är till för alla.