Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges riksdag och regering

Vi kräver en folkomröstning om svenskt medlemskap i NATO!

FOLKOMRÖSTNING OM SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP

Mycket tyder på att Sveriges politiker med hög fart är på väg att ta ett beslut om att söka medlemskap i Nato. Det finns risk att varken partiernas medlemmar eller det svenska folket kommer att få säga sin mening i frågan. 

Vårt land Sverige har varit alliansfritt i över 200 år och detta har hjälpt oss att hålla oss utanför båda världskrigen. Ett medlemskap i Nato kräver en grundlagsändring och är en mycket tvär omsvängning av svensk säkerhets- och utrikespolitik. 

En sådan ändring måste föregås av en omfattande debatt och en möjlighet för det svenska folket att kunna ta ställning i frågan. Detta kan vi göra t.ex. genom folkomröstning såsom skedde inför vårt inträde i EU. Ett eventuellt Nato-medlemskap är en minst lika viktig fråga som EU-medlemskap och därför kräver vi att statsmakterna ger folket en möjlighet att uttrycka sin mening genom en folkomröstning.

Även Nato kräver att landet som söker medlemskap i organisationen har en bred enighet om medlemskap. Därför kräver vi en folkomröstning i frågan.

Varför är det viktigt?

Detta är en ödesfråga för Sverige. Det handlar om vår säkerhet, frågan måste avgöras genom att man ger folket en möjlighet att säga sitt. Det duger inte med opinionsundersökningar som varierar kraftigt beroende på vad som händer i omvärlden. En folkomröstning föregås av kampanjer från båda sidorna och en bred debatt där båda sidorna kan komma med sina argument. Sverige är en demokrati och därför kan inte denna fråga bestämmas av partier som under en mandatperiod ändrar sin uppfattning, utan här måste det svenska folket få säga sitt.

Hur den kommer att överlämnas

Det är bråttom nu när politikerna vill förhasta igenom detta t.o.m. före valet. Så snart vi har fått in en betydande mängd namnunderskrifter så kommer vi att meddela riksdag och regering om detta genom en presskonferens.
Det är bråttom – AGERA NU – skriv under och dela. Dela namninsamlingen via sociala medier, men också via mail och be dina vänner och bekanta att skriva under och även att dela namninsamlingen.

Uppdateringar

2022-04-30 08:11:38 +0200

5,000 underskrifter nådda

2022-04-24 09:37:38 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-04-23 17:45:32 +0200

500 underskrifter nådda

2022-04-23 09:41:23 +0200

100 underskrifter nådda

2022-04-23 08:57:58 +0200

50 underskrifter nådda

2022-04-23 08:37:35 +0200

25 underskrifter nådda

2022-04-23 08:20:26 +0200

10 underskrifter nådda