Till: Högskolan i Skövde

Vi vill ha fysiska föreläsningar på campus (kognitiv neurovetenskap)

Vi kräver att föreläsningar på campus återgår till att vara normen. Om detta inte kan träda i kraft omedelbart begär vi ett bättre informationsflöde gällande de framtida planer som finns för att garantera att målet säkerställs.

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att ta hänsyn till studenternas önskemål. Efter pandemins påverkan på vårat samhälle har lugnat ner sig så har Högskolan i Skövde inte anpassad sig till denna realitet i den utsträckning som behövts för en komplett återställning av studentlivet.

Högskolevägen 1, 541 28 Skövde, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL