Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utrikesminister Ann Linde

Agera mot den pågående etniska rensningen av palestinier i Jerusalem

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att fördriva palestinier från sina hem och låta bosättare flytta in. Internationella påtryckningar är absolut avgörande för att familjer som i generationer bott i Jerusalem inte ska fördrivas och lämna plats åt ännu en illegal bosättning. Vi kräver:

Att den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.

Att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Varför är det viktigt?

Palestinska familjer i Östra Jerusalem står inför akut hot om tvångsförflyttning och vräkning från sina hem. Ögonvittnen beskriver situationen i stadsdelen Sheikh Jarrah som en krigszon, där israeliska styrkor och beväpnade bosättare misshandlar och trakasserar palestinier.

Sedan Israel annekterade Östra Jerusalem 1967 har den israeliska staten liksom bosättarorganisationer gjort anspråk på palestinskägd mark och, med stöd av Israels diskriminerande lagstiftning, vunnit flera rättsliga strider för att vräka palestinier från sina hem i området. Just nu står 195 palestinier, däribland många barn, inför omedelbart hot om vräkning. Andra boende i Östra Jerusalem är rädda att de snart kommer att möta samma öde.

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att fördriva palestinier från sina hem och låta bosättare flytta in. Historien visar att israeliska domstolsbeslut ibland skjuts upp men sällan upphävs utan så småningom genomförs. Internationella påtryckningar är absolut avgörande för att familjer som i generationer bott i Jerusalem inte ska fördrivas och lämna plats åt ännu en illegal bosättning. Vi kräver:

Att den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.

Att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

Länkar

Uppdateringar

2021-05-18 11:23:25 +0200

20,000 underskrifter nådda

2021-05-13 05:28:37 +0200

10,000 underskrifter nådda

2021-05-11 16:51:16 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-05-10 20:25:34 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-10 16:05:43 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-10 13:13:56 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-10 12:41:14 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-10 12:10:07 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-10 11:44:08 +0200

10 underskrifter nådda