• Emotionell intelligens är en rättighet!
  Studier visar att känslomässig intelligens, EQ, bidrar till social hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, empatiska ledare och mer välmående. Bristen på EQ bidrar till ångest, depression, missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer, utbrändhet, självmord och mindre av det ovannämnda. På detta sätt rustar vi våra unga för de utmaningar som de möter i skolan, hemmet, med vänner, i relationer och i en framtida arbetsplats. Det är en mänsklig rättighet att inte bara förstå den yttre världen utan också den inre världen som styr oss ständigt som en osynlig hand. - KNB, Krävs en By, är en ideell organisation som arbetar för ett känslomässigt smartare Sverige.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Vania Luque
 • Vi behöver ett Miljöcenter i Stockholm!
  Gå med i kampanjen, vi kan öka engagemanget för miljön i Stockholm och göra något konkret för oss som bor här och för miljön. Syftet med ett Miljöcenter skulle vara att: 1. Erbjuda kunskap om miljöfrågor och hur man kan leva miljövänligt. 2. Informera om och bjuda in till dialog till Stockholms miljöarbete. 3. Hjälpa människor att hitta forum för att engagera sig för miljön.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Suzanne Wallman
 • Skydda redan utsatta kvinnor från mäns våld och kontroll
  Genom att höja straffen för dessa brott så ger det offren möjlighet att rehabilitera sig och normalisera sina liv i trygghet. Det skulle också skydda kvinnor och barn ifrån eftervåld.
  538 av 600 Underskrifter
  Skapad av Sara Darmell
 • Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor
  Alla elever måste ha rätt att delta i de nationella proven på lika villkor. Även elever med dyslexi måste få möjlighet att visa att de klarar av läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6. Därmed kan de få betyg som visar vad de kan.
  2 914 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Sara Rydin
 • Krav på förutsättningslös utredning av Sveriges narkotikapolitik
  Lena Hallengren har redan i förväg bestämt sig för att avkriminalisering inte är aktuellt oavsett vad en utredning av narkotikapolitiken kommer fram till. En utredning av svensk narkotikapolitik måste ske förutsättningslöst, objektivt och evidensbaserat.
  1 451 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Reform Now Picture
 • Vi står med Panjshir – Sverige borde inte erkänna talibanstyret
  Visa solidaritet med de som kämpar för ett demokratiskt Afghanistan.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Misja de Rond
 • #UPPEHÅLLSTILLSTÅNDNU
  Att leva under ständigt hot om utvisning är omänskligt och skapar en otrygghet för människor och samhälle. De som varit i Sverige under så många år och skapat sig en tillvaro, utbildat sig och kommit in i vårt samhälle måste få chansen att leva i trygghet. Att utvisa dem är inte bara en omänsklig handling, som bryter mot alla värderingar vårt land står för, det är dessutom ekonomiskt oförsvarbart. Att utvisa utbildad ung arbetskraft som Sverige så desperat behöver är katastrofalt. Sverige tjänar på att människor får en chans att arbeta och betala skatt. Sverige har också tjänat på att så många unga afghaner arbetat i vården under denna tid av skriande behov och personalbrist.
  1 909 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kristina Björktorp
 • Inlåst i förvar hos Migrationsverket inför utvisning efter drygt 10år i Sverige.
  Vi behöver nu all hjälp vi kan få då Yousef satts i en av Migrationsverkets lokaler i förvar i väntan på utvisning. Vi har försökt göra allt vi kan för att han ska få en rättvis bedömning där de har i åtanke inte bara att han har alla sina vänner och hela sitt liv här i Sverige men även att han har en hedersrelaterad hotbild i landet han ska utvisas till samt att han riskerar fängelse då landet anser att han flytt värnplikten för att sedan planeras i militären i ett land där det just varit krig och där folk fortfarande dödas i tjänsten. Jag som skriver detta är hans sambo sedan fyra år tillbaka och våra fyra år tillsammans har varit plågat av Migrationsverket och av hotbilden mot honom och mig. Under det senaste året har vi båda fått samtal från Armenien där de säger att de ska döda både honom och mig. Trots att jag lyckats filma ett av samtalen där de skriker att han smutsat ner familjens namn och ska dödas om de hittar honom, trots att vi även anmält detta till polisen tas det inte in i beräkning. Under hans år i Sverige har han även lyckats bli extremt duktig i sin sport, boxning, som han även har tävlat med för sin klubb i SM och andra stora turneringar. Allt Yousef vill göra är att få fortsätta sin träning, jobba och ta körkortet men i flera år nu har de avisats av myndigheterna trots att han lyckats få anställning och kunnat visa på att han är erbjuden jobb. Inte nog med att de inte låtit honom tjäna egna pengar och bidra till samhället har de nu tagit honom ifrån alla vänner och mig för att hålla honom inlåst till de tänker utvisa honom. Jag och Yousef har levt ihop i fyra år nu och har sedan dagen vi träffades nästan aldrig varit ifrån varandra, jag sitter nu här ensam i vår lägenhet med alla hans kläder och saker kring mig och har inte fått krama om honom eller röra honom på flera månader. Att myndigheterna bestämmer att vi inte får vara med varandra är en så fruktansvärd känsla då allt vi vill är att få vara med varandra och påbörja vårt liv ihop på riktigt. Att ofrivilligt tas ifrån personen man älskar och höra all smärta i hans röst och inte finnas där är det värsta jag varit med om. Och pågrund av hotbilden mot oss i Armenien är att vi lever med varandra där inte ett alternativ. Vi behöver verkligen hjälp nu då utvisningen kommer allt närmare. Så snälla hjälp honom att få stanna i Sverige och hjälp mig att få tillbaka honom hem..
  1 342 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Liselotte Östlund
 • Ungdomars Röst i Alingsås
  En fantastisk ungdomsledare vid namn Christian Melo har förflyttats utan förvarning mot sin vilja till en annan avdelning för att utföra andra uppgifter, vilket skapar stora problem för ungdomars möjligheter i Alingsås. Detta är resultatet av en förvaltning som känner sig hotad av kompentens, erfarenhet, kreativitet och kunskap med tystnadskultur, detaljstyre och toppstyre. Vi ungdomar som träffar Christian ser honom inspiratör, en fantastisk coach och mentor. Snälla skriv på för att han ska stanna kvar på Arena Elva!!!
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Samuel Sacipovic
 • +++ Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning kan ni ge mina barn och mig stöd och hjälp +++
  Socialtjänsten har inte varit sakliga och objektiva i sin utredning kring barnen och mig som mamma. Barnen har inte heller fått komma till tals såsom barnkonventionen stipulerar. Socialtjänsten följer inte de lagar och direktiv som gäller i vårt fall. Det är mycket allvarligt och ett rättsövergrepp på en familj.
  83 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • Stoppa skolhaveriet!!!
  Detta är viktigt för att barnen är vår framtid och ger vi de inte rätt förutsättningar i tidiga år så garanterar jag att kostnaderna för staten kommer öka på grund av bland annat avsaknad av utbildning, vilket kan leda till självmedicinering, självskadebeteende, självmord, överdos, kriminalitet, ökad psykisk ohälsa, påverkar inte enbart barnen utan även hela familjerna och kommer belasta staten, kriminalvården, socialtjänsten, försäkringskassan, sjukvård etc. Detta är fakta och händer dagligen, jag ser det hända överallt och har själv blivit drabbad av systemhaveriet.
  3 500 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av John Doe
 • Adressing a Beurden
  Science shows that we drastically need to lower our emissions during these next couple of years to avoid the worst consequences of the climate crisis. Shell is one of the worlds biggest producers of greenhouse gases and should therefore have both a responsibility and a possibility to become a lead figure in the transition to a greener world. If we are a bunch of people, writing letters/our names, then maybe Shell will finally take the step of phasing out their poisonous emissions, since all business is ruled by the law of supply and demand.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Smilla Ubbe