• Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!
  Vi i Sverige får inte överlämna vårt självbestämmande som nation! Våra egna demokratiska fri- och rättigheter måste skyddas och förstärkas! Säg NEJ till DCA-avtalet! Var med och underteckna detta upprop!
  17 879 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Lisbeth Henricsson och Jonas Karlsson
 • Stoppa folkmordet i Palestina!
  Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med? 1. Internationellt Tryck: Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning. 2. Skapa Medvetenhet: Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet. 3. Solidaritet och Empati: Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet. 4. Humanitärt Bistånd: Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten. Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.
  416 av 500 Underskrifter
  Skapad av Louise Cansington Picture
 • SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB
  Hej grannar och vänner, Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap. Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap. Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden. Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg. Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket. Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt. Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap! Vänliga hälsningar, Ordförande LH Duvan, Julia Bengtsson
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Julia Bengtsson
 • Dags att väcka en misstroendeförklaring mot utrikesminister Billström (M).
  Det är avgörande att stödja denna kampanj för att väcka misstroende mot Tobias Billström, då hans tydliga ställningstaganden angående Israel, Palestina och Jemen väcker allvarliga tvivel kring Sveriges engagemang för folkrätten och mänskliga rättigheter. Genom att gå med i vår kampanj markerar du att du inte accepterar en utrikesminister som verkar ignorera påstådda folkrättsbrott och överväga stöd för bombningar som potentiellt kan drabba oskyldiga i Jemen.
  425 av 500 Underskrifter
  Skapad av Elise Dahlin
 • Barn dödas i tusental - vi står inte ut!
  För att visa att vi är många som vill ha ett eldupphör! Tusentals barn har dött när Israel släppt bomber mot bostadshus, skolor och sjukhus. Många av de som överlever har förlorat allt och kommer behöva växa upp utan sina föräldrar och vara traumatiserade. Det här kan vi aldrig acceptera!
  22 124 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar för eldupphör . Picture
 • LÅT ZABIH STANNA I SVERIGE
  För att uppmärksamma felaktiga utvisningar!
  2 602 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Heinstedt
 • Brådskande vädjan om ingripande i Gaza-krisen
  Vi, undertecknade personer, vädjar snarast till den svenska regeringen och utrikesdepartementet att omedelbart ingripa, på uppdrag av närmsta släktingarna till medborgare eller invånare som för närvarande är bosatta i Gazaremsan. De palestinska medborgarna i Gaza står för närvarande inför oerhört påfrestande utmaningar och utsätts för allvarliga bombanfall. Situationen har eskalerat till en fullskalig invasion, vilket resulterat i förstörelse av hem, infrastruktur så som sjukhus, skolor, industrier och bagerier medmera. Den tragiska förlusten av mer än 25 tusen liv civila, varav över 11 tusen är barn. Dessutom har över 54 tusen rapporterats skadade. 1.9 miljoner har fördrivits. Över 95 journalister har dödats. Detta enligt Euro-med human rights monitor. Dessutom har ockupationsmakten delat upp sektorn och begränsat inträdet av nödvändig hjälp, vatten, mat och medicin. Familjer och invånare i Sverige med släktingar i Gazaremsan upplever extrem ångest och stress över situationen som utspelar sig framför våra ögon. Vi vädjar och ber er därför att omedelbart vidta åtgärder för att rädda liv. Vår förhoppning är att Sverige ska bidra till en humanitär korridor för att undvika att fler oskyldiga faller offer. Målet är överlevnad. Vidare uppmanar vi den svenska regeringen att spela en effektiv politisk roll i att pressa Israel att genomföra en omedelbar vapenvila och därigenom säkra livet för civila i Gazaremsan. Som medborgare som tror på de mänskliga rättigheternas principer litar vi på att den svenska regeringen, med sitt engagemang för dessa värderingar, kommer att hörsamma vår vädjan och agera snabbt och med fast beslutsamhet i denna kritiska situation. Vi uppskattar ert fortsatta stöd för mänskliga rättigheter, och vi är övertygade om att vår begäran kommer att bemötas med den brådska den förtjänar. Tack för din uppmärksamhet.
  81 av 100 Underskrifter
  Skapad av Adam H
 • Agera eller avgå Ulf!
  Enligt människorättsorganisationer har den israeliska ockupationsstaten utfört ett flertal olika krigsbrott bland annat genom att avstänga mer än 2 miljoner människor från vatten, mat och el (1). Den israeliska ockupationsstaten har medvetet riktat in sig på civilbefolkningen med sina bomber och användning av vit fosfor som vapen (2,3). Människorättsorganisationer har dokumenterat mord, apartheid, tortyr och olagliga frihetsberövanden på palestinska barn och vuxna under israelisk ockupation (4,5,6). Källor: 1. https://www.hrw.org/news/2023/12/18/israel-starvation-used-weapon-war-gaza 2.https://edition.cnn.com/2023/12/13/politics/intelligence-assessment-dumb-bombs-israel-gaza/index.html 3. https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon 4.https://press.raddabarnen.se/pressreleases/vittnesmaal-fraan-palestinska-barn-i-israeliska-haekten-fyra-av-fem-barn-utsattes-foer-fysisk-misshandel-3048066 5. https://www.amnesty.se/aktuellt/israel-tortyr-och-fornedrande-behandling-av-palestinska-fangar/ 6.https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Aisli F
 • Kulturarbetare i solidaritet med konstnärer i Palestina
  The Freedom Theatre i Jenins flyktingläger på den norra delen av den ockuperade Västbanken är en fristad för barn, ungdomar och unga vuxna i flyktinglägret. Barnen växer upp under en brutal ockupation – men de växer också upp med en teater i kvarteret och det förändrar liv. Frihetsteatern utbildar professionella teaterarbetare, ordnar kulturverksamhet med barn och ungdomar, och producerar föreställningar som visas på teatern i Jenin och som turnerar. Frihetsteaterns motto är kultur som motstånd och arbetet för frihet, jämställdhet och social rättvisa genomsyrar all verksamhet. Det provocerar. Frihetsteatern är farlig för att den inte bara visar att en annan verklighet är möjlig, den skapar en annan verklighet i varje människa som hittar ett hem där. Banden mellan Frihetsteatern och svenska kulturaktörer är starka. Den har byggts upp och drivits med svenskt stöd, både genom bistånd och genom insatser från svenska scenkonstnärer, lärare och andra eldsjälar. Många är engagerade i Frihetsteaterns vänförening i Sverige. Frihetsteatern har konstant varit utsatt för attacker från den israeliska armén. Anställda, skådespelare och styrelsemedlemmar trakasseras och fängslas, teaterbyggnaden invaderas och vandaliseras. Den 13 december invaderades flyktinglägret återigen av militären och teatern stormades. Ahmad Tobasi, konstnärlig ledare, och skådespelaren Jamal Abu Joas misshandlades och fördes bort. Verksamhetsledaren och producenten Mustafa Sheta har förts bort till ett fängelse inne i Israel, utanför ockuperat område, i strid mot internationell rätt. Sedan dess har Ahmad Tobasi släppts fri medan de övriga fortfarande är fängslade. I Gaza finns bland de närmare 20 000 civila som dödats sedan den 7:e oktober flera palestinska konstnärer som Refaat Alareer, Saleem Al-Naffar, Inas al-Saqa, Hiba Abu Nada och Heba Zagout. Bland konst - och kulturcentra som har förstörts av israeliska angrepp finns det Ortodoxa kulturcentret, Al-Qarara kulturmuseet, Rafahmuseet, högkvarteret för Our Sons for Development Association, Gaza Centre for Culture and Arts, Milad Association, Arab Social Cultural Centre, Hakawi Theatre Association och Rashed Al-Shawa Cultural Centre. Att angripa kulturcentra är ett tydligt brott mot internationell rätt i enlighet med Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter. Förstörelsen av kulturella mål är en del av ett systematiskt israelisk angrepp på civil infrastruktur som sjukhus, skolor, vatten och kraftanläggningar. Teatern, kulturen, konsten, är bokstavligen på liv och död i Palestina. Vi som skrivit under uppmanar våra folkvalda att agera för: - omedelbart frisläppande av Mustafa Sheta och Jamal Abu Joas och beskydd av palestinska kulturaktörer, - ett slut på israeliska angrepp mot kulturföreningar och institutioner liksom övrig civil infrastruktur, - en omedelbar vapenvila, - ett slut på den israeliska ockupationen och det israeliska bosättarvåldet. Kampen för frihet för Palestina är en del av en kollektiv kamp för frihet. Vi vägrar vara del i att vända en grupps rättigheter mot en annans och står stadigt mot alla former av rasism inklusive antisemitism och islamofobi. Vi ber er att stå upp inte bara för Frihetsteatern, också för den mänskliga rättigheten att utöva och ta del av konst och kultur! Länkar till senaste tidens mediarapportering i Sverige samt referenser: https://www.svt.se/kultur/frihetsteatern-i-jenin-vandaliserad-vi-fortsatter-vad-som-an-hander-oss--7bl725 https://www.gp.se/kultur/svenskstodda-frihetsteatern-pa-vastbanken-forstord.209daad6-3483-40f6-a5cd-8ebff442b347 https://www.democracynow.org/2023/12/15/ahmed_tobasi_of_the_freedom_theatre https://www.dn.se/kultur/flyktingteater-pa-vastbanken-stormad-i-israelisk-operation/ https://www.svd.se/a/wAqEdo/frihetsteatern-i-jenin-till-stora-delar-forstord https://www.arbetaren.se/2023/12/14/frihetsteatern-i-jenin-stoppa-det-urskillningslosa-valdet/ https://twitter.com/gad_media/status/1735921388702048330 https://www.palestinagrupperna.se/2023/12/14/frihetsteatern-i-jenin-under-attack/ https://euromedmonitor.org/en/article/5965 https://www.palestinechronicle.com/two-palestinian-artists-condemn-israels-destruction-of-gazas-iconic-theater/ https://www.theguardian.com/world/2023/dec/08/palestinian-poet-refaat-alareer-killed-in-gaza https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-inas-al-saqa-friends-remember-gaza-playwright https://hyperallergic.com/850887/gaza-artist-heba-zagout-killed-with-her-children-in-israeli-airstrike/ https://www.thebookseller.com/news/palestinian-novelist-killed-in-israeli-airstrike https://www.theguardian.com/stage/2018/aug/22/our-memories-have-vanished-the-palestinian-theatre-destroyed-in-a-bomb-strike
  1 013 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jonatan Stanczak
 • Låt regissören Yulia Antonova få stanna i Sverige!
  Kulturprofilen Yulia Antonova i Umeå utvisas till Ryssland där mänskliga rättigheter ses som “fiendes värderingar”, och yttrande- och konstnärlig frihet är drastiskt begränsade. Som konstnär tvingas man antingen fly Ryssland eller välja att samarbeta med staten och stå på dess sida. Yulia har fördömt Rysslands invadering av Ukraina och tagit tydlig ställning mot kriget. Som projektledare på filmklubben Doc Lounge har hon arrangerat visningar av flera filmer av ukrainska filmregissörer under första veckorna av den fullskaliga invasionen, och i samband med detta arrangerade hon även samlingar till stöd av Ukraina. Yulia har hela sitt yrkesliv och nätverk i Sverige, vilket hon har satsat mycket på under sin vistelse i landet. Nu utvisas hon och tvingas att lämna hela sitt liv, sitt yrke, sina vänner och kollegor och återvända till ett land där hon bland annat riskerar fängelsestraff. Hjälp oss få Migrationsverket att ändra sitt beslut och stötta Yulia genom att skriva på och sprida namninsamlingen i dina kanaler.
  4 645 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Elsa Larsson
 • Stoppa utvisningen av brandmansstudenten Amir!
  Amir Mohammadi har flertalet utbildningar i Sverige upp till och med på kandidatnivå, han arbetar och har sin familj och partner här. Han är också HBTQ-person samt ateist. Den 30 november 2023 fick Amir utvisningsbeslut från Migrationsdomstolen. I beslutet står det bland annat: ”Vid bedömningen av synnerligen ömmande omständigheter ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. … Klaganden har vistats huvudsakligen i Sverige sedan 2011 och det ifrågasätts inte att han, bl.a. genom sina studier och sysselsättning, har utvecklat sociala relationer och ett privatliv i Sverige, vilket ingivna handlingar också ger stöd för. Vid en avvägning mellan hans rätt till privatliv å ena sidan och statens intresse av en reglerad invandring å andra sidan, anser Migrationsdomstolen emellertid att statens intresse väger tyngre.” Det strider mot bland annat EU-konventionen och FN:s mänskliga rättigheter kring sexuell läggning och religionsfrihet att utvisa Amir. Dessutom utgör dessa två faktorer tillsammans ett stort hot mot Amirs säkerhet, liv och hälsa om han utvisas till Iran. Vi vill att fallet omprövas eftersom det råder synnerligen ömmande omständigheter på flera punkter. Amir Mohammadi förtjänar ett tryggt liv i Sverige. Stoppa utvisningen av Amir! Skriv under nu! /Klasskompisarna på brandmansutbildningen SMO, MSB Revinge #AmirMohammad #BrandmanAmir #Brandman #SMO #MSB #Myndighetenförsamhällsskyddochberedskap #Asylrätt #Utvisning #Migrationsdomstolen #Förvaltningsrätt #FN #Europadomstolen #Mänskligarättigheter
  6 170 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Sacharias Kelldén
 • Ge Dövblinda Evelina rätt att kommunicera med omvärlden
  Idag dig imorgon mig - så kan man säga. Nu har man sparkat på de svaga i samhället för mycket, så vi måste säga stopp. En dag kan det gälla dig eller dina närmast som tappar den livsnödvändiga hjälpen. Den 20/12 sammanträder socialnämnden på Storstrand i Öjebyn. Hoppas du är med då.
  2 258 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Monica Isaksson