• Fembarns pappa är fast i kriget-hjälp han komma ut till sin familj i Sverige
  Det som händer i Gaza är ett fruktansvärt folkmord, vi alla måste agera för att rädda en människa ut ifrån kriget, och för att de oskyldiga barnen inte ska få leva utan sin pappa!
  117 av 200 Underskrifter
  Skapad av Khadija Nijim
 • CDON, sluta sälja Aimpoints produkter
  CDON säljer kikarsikten och andra produkter från det Malmöbaserade företaget Aimpoint. Aimpoint har ett samarbete med israeliska vapentillverkaren Emtan, vars gevär Israeliska staten delat ut till illegala bosättare på den ockuperade Västbanken. Aimpoint är delaktiga i folkmordet i Palestina!
  192 av 200 Underskrifter
  Skapad av Anna Andersson
 • Akademiker på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!
  This petition is aimed at students and employees at Södertörn University. We're gathering signatures because we demand a statement regarding the genocide in Palestine from Södertörn University's management. Students and employees at Södertörn University condemn the genocide against the Palestinians, demand a ceasefire and a stop to all genocidal acts! With the silence displayed by the management of Södertörn University, we want to make our voices heard and condemn the genocide in Palestine. As students and employees, we have an obligation to uphold the university's own value base that stands up for human rights and international law. It is disturbing that our academic institution chooses to remain silent during a genocide. Choosing to remain silent during a genocide is to turn a blind eye to war crimes, undermines the legitimacy of international law and enables the normalization of the killing of Palestinians. Södertörn University has previously shown its support for Ukraine and wrote the following "The political regime led by Vladimir Putin must immediately stop its military aggression and respect international law." The university has also raised the Ukrainian flag and shown its support to the Ukrainian people. We demand that Södertörn University show the same solidarity when it comes to non-white people outside Europe's borders, condemns the genocide and calls for the demand of a ceasefire.
  166 av 200 Underskrifter
  Skapad av Södertörn Solidaritet Picture
 • Vi som vill ha Nattis i Gällivare!
  Förr har denna frågan tagits upp, senast i höstas och då har man fått till svars att det är för litet intresse. Men när har man senast gjort en ny intressekontroll? Ju fler vi är som skriver under, ju fler visar vi behovet som är i behov av Nattis!
  65 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Johansson Kuronen
 • Låt Khaled få stanna i Sverige!
  Det handlar om en ung man med drömmar om en trygg framtid, vars framtid vi krossar i småbitar om vi tvingar honom återvända. Stå upp för mänskliga rättigheter och hjälp oss rädda Khaled!
  916 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av maria berger
 • Folkomröstning i Nato-frågan NU!
  Svenska folket måste få nyttja sin demokratiska rättighet och göra sin röst hörd!
  151 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nathalie Hallberg
 • Familjebostäder: Stoppa renovräkningarna på Siriusgatan!
  Hur man agerar på Siriusgatan kan också komma att påverka framtida renoveringar i Göteborg, inom både Familjebostäder och andra bolag. Därför är detta en viktig strid, där vi är många som backar de drabbade hyresgästerna! Hyresgästerna demonstrerar och samlar in namn. Även hyresnämnden har sagt ifrån – hyresgästerna klarar inte den här hyreshöjningen. Det är ansvarslöst att politikerna och Familjebostäders styrelse är tysta och lämnar över detta till bolaget att bestämma.
  600 av 800 Underskrifter
  Skapad av Olivia Linander
 • Rädda Sveriges enda finskspråkiga bibliotek!
  Sverigefinnar är den största av landets fem nationella minoritetsgrupper och att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket har ett särskilt stöd i lagen. Många stockholmare besöker vårt bibliotek för att de inte är nöjda med det finska utbudet på sitt lokala bibliotek. Det fysiska biblioteket möjliggör för den finskspråkiga minoriteten att upprätthålla och bevara det finska språket och kulturen. Under de senaste åren har antalet lån på Finlandsinstitutets bibliotek legat runt 11 000 per år. Stockholms stad har ett särskilt lagstadgat ansvar att främja användning av det nationella minoritetsspråket finska, och stadens tidigare bidrag har möjliggjort vår nuvarande verksamhet. Beslutet innebär i praktiken att biblioteket måste dra ner på verksamheten. Att biblioteket nu inte får stöd från Stockholms stad har redan inneburit att personalen varit tvungen att sålla i utbudet, bl.a. säga upp ett antal tidskriftsprenumerationer och avsluta licenser för digitala tjänster. Detta ökar trycket på Stockholms stadsbibliotek när det gäller utbud på det nationella minoritetsspråket finska. ”Vi har även ett unikt samarbete med folkbiblioteken i Stockholm och våra medier kan beställas och återlämnas till lokala biblioteken. Tragiskt nog fyller vårt bibliotek 130 år i år och vi får starta jubileumsåret genom att dra ner vårt utbud”, säger bibliotekschef Eeva Östberg. Finlandsinstitutets bibliotek hjälper Stockholms stad att göra det lagen för de nationella minoriteterna förutsätter och gör därmed Stockholm till en bättre stad för alla finskspråkiga stockholmare. Skriv under och hjälp oss att bevara den finskspråkiga biblioteksverksamheten i Stockholm! Tack för ditt stöd! Frågor och svar: Staden säger att institutet fått understöd för evenemang redan, och hänvisar till att söka programbidrag. Det löser väl saken, eller hur? • Man kan inte bedriva biblioteksverksamhet genom att arrangera kulturevenemang. Ett bibliotek kan också arrangera evenemang, vilket vårt bibliotek även gör (författarsamtal, utställningar, ordkonsverkstäder, sagostunder mm.), men detta förutsätter en fungerande biblioteksverksamhet med personal, medieinköp, licenser och lokaler. Kungliga biblioteket har beviljat er medel för resursbiblioteksuppdraget. Kan inte det täcka bortfallet av stöd från Stockholms stad? • De medel Finlandsinstitutets bibliotek får från KB för resursbiblioteksuppdraget FÅR INTE och KAN INTE användas till lokal biblioteksverksamhet. Resursbiblioteket är en konsultativ tjänst för bibliotek i hela landet. Detta uppdrag har Finlandsinstitutet fått FÖR ATT vi upprätthåller Sveriges enda finskspråkiga bibliotek. Finlandsinstitutet finansieras av finska staten. Kan ni inte använda av de medlen? • Institutet söker årligen ett verksamhetsbidrag från Finlands utbildningsministerium. Av detta har vi fått tillåtelse att använda en öronmärkt mindre summa för bokinköp. För biblioteksverksamhet får vi inget från Finland. Finska staten bekostar inte biblioteks- och kultuttjänster för svenska medborgare med finska skattebetalares pengar. Sådant ska bekostas med svenska skattemedel. Stockholms stad har gått in för att stöda de nationella minoriteterna genom de föreningar som finns. Finlandsinstitutet är en stiftelse. Är det inte rimligt att prioritera föreningar? • Stiftelsen som driver Finlandsinstitutet är grundad 1997 som ett samarbete mellan tre föreningar, Stockholms finska förening, Sverigefinnarnas riksförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund och Kulturfonden för Sverige och Finland. Bibliotekets grundare, Stockholms finska förening (Tukholman suomalainen seura), tog därmed in det i institutets byggnad. Genom detta stöder stiftelsen biblioteket. Stiftelsens ekonomi är inte god, och 2023 tvingades stiftelsen göra uppsägningar inom programverksamheten. Staden säger att de meddelat er detta i förväg och ni har vetat om detta i flera år. Varför reagerar ni och går ut till medierna först nu? • Ja, staden signalerade 2021 att man har för avsikt att upphöra med stödet inom några år. Men Stockholm stad har ändå fortsatt att bevilja ett krympande stöd, och ett lägre stöd än året innan är inget som når över nyhetströskeln. Därtill har alla politiker vi varit i kontakt med och förklarat läget för konstaterat att det här är verkligt olyckligt – det är inte rimligt att staden inte skulle stöda Sveriges och stadens enda finskspråkiga bibliotek ekonomiskt. Vi har trott på förståelse och insikt i denna fråga, och hoppats på en förändring i avsikten. Det ska råda armlängds avstånd mellan politikerna och de handläggare som beviljar stöd. Om staden har såna riktlinjer och kriterier att biblioteket inte kan få stöd så har ni väl inget annat val än att finna er i det? • Armlängds avstånd är viktigt när det gäller kulturstöd – och politikerna råder över utformningen av kulturstöden och den linjedragning som gör att stadens handläggare inte kan bevilja stöd till biblioteksverksamhet för ett bibliotek som upprätthålls av en extern aktör. Som jämförelse finns biblioteken för två av de andra nationella minoritetsspråken, meänkieli och romani chib, inom kommunal verksamhet i Övertorneå kommunbibliotek respektive Malmö stadsbibliotek. Men det finns väl böcker på finska i Stockholms stadsbibliotek? Och det man inte hittar brukar man kunna beställa. • Vårt bibliotek är inte några hyllor med böcker på finska, det är ett helt bibliotek med gott utbud, och därtill ett öppet rum för den sverigefinska kulturen och det finska språket. Det är dessutom det enda öppna rummet i Stockholm där man som sverigefinne vet att man alltid blir betjänad på och får prata sitt eget språk. Våra böcker kan både beställas till och återlämnas till alla bibliotek i Stockholm, en tjänst som utnyttjas mycket av våra och Stockholms stadsbiblioteks låntagare.
  1 991 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Finlandsinstitutets Bibliotek
 • STOPPA UTVISNING!
  Vi kräver en översyn av beslutet angående familjen Kalala Titas uppehållstillstånd och att en humanitär synvinkel beaktad. Målet är att familjen ska få möjlighet att stanna och fortsätta sina liv här i en trygg och värdig miljö. Genom att underteckna denna namninsamling visar du ditt engagemang för mänskliga rättigheter och solidaritet med familjen Kalala Tita. Din röst kan vara avgörande för att påverka beslutet och göra skillnad i deras liv
  1 451 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Glodi Tita Kalala
 • Stoppa folkmordet i Palestina!
  Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med? 1. Internationellt Tryck: Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning. 2. Skapa Medvetenhet: Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet. 3. Solidaritet och Empati: Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet. 4. Humanitärt Bistånd: Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten. Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.
  346 av 400 Underskrifter
  Skapad av Louise Cansington Picture
 • SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB
  Hej grannar och vänner, Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap. Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap. Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden. Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg. Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket. Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt. Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap! Vänliga hälsningar, Ordförande LH Duvan, Julia Bengtsson
  126 av 200 Underskrifter
  Skapad av Julia Bengtsson
 • Dags att väcka en misstroendeförklaring mot utrikesminister Billström (M).
  Det är avgörande att stödja denna kampanj för att väcka misstroende mot Tobias Billström, då hans tydliga ställningstaganden angående Israel, Palestina och Jemen väcker allvarliga tvivel kring Sveriges engagemang för folkrätten och mänskliga rättigheter. Genom att gå med i vår kampanj markerar du att du inte accepterar en utrikesminister som verkar ignorera påstådda folkrättsbrott och överväga stöd för bombningar som potentiellt kan drabba oskyldiga i Jemen.
  416 av 500 Underskrifter
  Skapad av Elise Dahlin