• Förläng med Löken, ge han ett värdigt slut!
  Kortfattat så kan vi alla bidra till att David Löfquist får ett värdigt slut i den finaste av alla tröjor, den gulsvarta tröjan.
  220 av 300 Underskrifter
  Skapad av Emil Nilsson
 • En uppfräschning av Melodifestivalen!
  Håller du med om att Melodifestivalen har blivit för förutsägbar och tråkig? En känsla som av att musiken inte står i centrum? Skriv då gärna under denna namninsamling!
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henning Wickström
 • Renovera simhallen i Matfors!
  Utan ett badhus i Matfors så kommer alla från nyfödda till pensionärer att drabbas då det inte längre går att bedriva babysim, simundervisning, simträning och rehabiliteringar. Det kommer även att innebära att fler av våra ungdomar riskerar att inte vara simkunniga i framtiden.
  388 av 400 Underskrifter
  Skapad av Daniel Ahlqvist
 • Riv inte Tusen Toner! - Låt inte makten tysta musiken
  Tusen Toner (Centralgården/Gamla sjukstugan) byggdes år 1900 som ett 10-rums bostadshus, men fick år 1902 ny funktion som Kiruna sjukhus. Byggnaden representerar Kirunas uppbyggnadsskede och är kulturhistorisk värdefull. Sedan 1994 huserar den anrika musikföreningen Tusen Toner i lokalerna. Kiruna har ett av Sveriges absolut finaste musikhus, med 16 replokaler, en konsertlokal, radiostudio och en inspelningsstudio. Tusen Toner är en otroligt viktig aktör i Kirunas musikliv. Ett nyktert och drogfritt alternativ där ungdomar kan utöva sitt fritidsintresse. Att riva Tusen Toner skulle innebära att man vred tillbaka Kirunas klocka 40 år och Kirunas amatörmusiker skulle bli utan ett hus.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alex Olofsson
 • Dammi Falastini Låt av Mohammed Assaf
  Because it’s a song that we all have listened to a lot and have won the arab idol. So it means a lot for all Arabs.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Raed El hessi
 • Låt Rembrandts mästerverk Batavernas trohetsed stanna i Sverige.
  Rembrandts målning är en del av vår historia. Generationer av besökare, skolklasser, författare och konsthistoriker har förundrats, beundrat och inspirerats av målningen. Att den hamnade i Sverige under 1700-talet är en konsekvens av handelsförbindelser mellan Nederländerna och Sverige. Målningen knyter vår historia med Europas och världens. Att låta Rijksmuseum hyra den vore inget annat än en skandal.
  71 av 100 Underskrifter
  Skapad av Veronica Hejdelind
 • Starta detaljplanen för den nya Mariakyrkan i Hammarkullen nu!
  Tidigare fanns det två kyrkobyggnader och ett äldreboende i Hammarkullen. Just nu finns det inget äldreboende och ingen fungerande kyrkobyggnad. Bara en provisorisk paviljong där vi bedriver Mariakyrkans verksamhet. Detta är inte rimligt. Vår uppfattning är att detta projekt verkligen kan vara med och göra skillnad i Hammarkullen. Tillsammans med alla goda krafter i kommunen och inte minst skolorna i Hammarkullen, Mixgården, MiniMix, Karnevalskomittéen mm och våra systerkyrkor har vi varit och är ännu mera övertygade nu om att vårt projekt ”Framtidens kyrka i Hammarkullen” är ännu mera viktigt idag när vi tillsammans arbetar för en jämlikare stad utan några ”särskilt utsatta områden”. Vi har många unga familjer i församlingen med blandad bakgrund som flyttat till Hammarkullen för att göra skillnad, och när vi skjuter allt ytterligare ett år innan ens detaljplanarbetet kan starta finns det alltid risk att några tappar modet och flyttar från Hammarkullen. Något som vore tragiskt om vi skall nå stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad och minska segregationen. Vi vill verkligen göra skillnad i Hammarkullen. Vi har också haft kontakt med Omsorgsvården och dom räknar med vårt nya äldreboende i sina planer redan från 2026 - 2027. Om detaljplanen senareläggs, kommer vi inte kunna möta det planerade behovet av äldreboendeplatser. En stor förlust för Hammarkullen och dess invånare.
  509 av 600 Underskrifter
  Skapad av Magnus Sundemo
 • Ny skatepark till Jönköping!
  Gör din röst hörd. Det är viktigt för ungdomars hälsa och psykiska hälsa.
  307 av 400 Underskrifter
  Skapad av Fanny Eskilsson
 • Valnötsbrun hoppsadel med guld detaljer
  Genom att gå ihop och tillsammans visa våran önskan om sadlarna, väger det tyngre. SSE får se hur mycket vi bryr oss och hur mycket vi önskar detta. SSE kan inte längre ignorera våran önskan.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tilde Archer
 • Julmarknad på katte!
  För att skapa nya traditioner och stärka katteandan.
  184 av 200 Underskrifter
  Skapad av Maja Christoffersson
 • 14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Svensson
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 347 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S