• Skolskjuts mellan skola och korttidsboende
  “Företaget Payoff har gjort en undersökning på uppdrag av FUB som visar att förbättringar inom LSS kan ge miljoner i samhällsekonomisk vinst. Om personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får adekvat stöd kan samhället tjäna 5, 2 miljoner kr per år. Den största ekonomiska fördelen med att satsa på LSS är att anhöriga kan förvärvsarbeta i större grad, kan öka arbetstiden, mindre sjukskrivningar och kanske studera. Allt detta leder till ökat samhällsekonomiskt produktionsvärde. Perspektivet måste ändras från att LSS kostar till att det är en samhällsvinst!” Går att läsa mer i länken! https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-battre-lss-skulle-ge-mer-pengar-till-samhallet/
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Maria Nilsson
 • Rädda Lilla Viljaskolan Jylland & Kotka
  Att bevara Mångårdens förskolor är avgörande inte bara för våra barns omedelbara trygghet och kontinuerliga utveckling utan också för att upprätthålla en hög standard av pedagogisk omsorg och utbildningskvalitet inom vårt samhälle. Dessa förskolor representerar en miljö där barn möts med respekt, kärlek och en skräddarsydd pedagogik som ser varje barns unika behov och potential. Genom att stå enade mot beslutet att stänga dem, försvarar vi inte bara våra egna barns rätt till en trygg och stimulerande utbildningsmiljö utan även framtida generationers. Ansluta till vår kampanj betyder att du bidrar till en rörelse som värnar om kvalitetsutbildning och barnens välbefinnande. Genom att agera tillsammans visar vi att gemenskapens röst har kraften att påverka och initiera positiva förändringar. Det är en chans att stå upp för en utbildnings filosofi som prioriterar barnens bästa och som förtjänar att bevaras och blomstra för alla barns skull.
  150 av 200 Underskrifter
  Skapad av Shadip Rahman
 • Modernisera utbildningen på Psykologiska institutionen vid GU!
  Vi vill komma ut i arbetslivet med efterfrågade kompetenser och få så goda förutsättningar som möjligt att hjälpa våra framtida patienter! Vill du veta mer? Här kan du läsa den externa bedömargruppens utlåtande: https://drive.google.com/drive/folders/1Rd8eOgrnWD4vochvG6l4_t3CaWaevvTE Här kan du läsa mer om deliberate practice: https://www.researchgate.net/publication/281226287_The_Role_of_Deliberate_Practice_in_the_Development_of_Highly_Effective_Psychotherapists Information om facilitative interpersonal skills kan du hitta här: https://www.researchgate.net/publication/365438321_The_development_of_facilitative_interpersonal_skills_during_5-year_psychology_training_programs_a_cross-sectional_study I diskussionsavsnittet till en nyligen utkommen genomgång av evidensen för psykodynamisk terapi lyfter Peter Lilliengren psykodynamiska terapimetoder som har evidens: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02668734.2023.2197617 Här beskrivs vilka psykodynamiska terapimetoder som efterfrågas ute i vården: https://psykologtidningen.se/2021/09/30/kbt-psykologerna-behover-bli-fler/ Vill du läsa högskolelagen så kan du göra det här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/ Vilka står bakom kampanjen? Namninsamlingen har initierats av studenter vid Göteborgs universitet. Vid frågor kontakta Hanna Johansson på [email protected].
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna Johansson
 • Avsätt Jävig Landsbygdminister
  BAKGRUND Det råder ingen tvivel om att Landsbygdsministern är jävig i de beslut som tas kring licensjakter, förenklad skyddsjakt, och intar total ignorans mot den illegala jakten som pågår år ut och år in på våra strikt skyddade stora rovdjur. Att decimera antalet av dem har Kullgren uttalat flera gånger, långt innan valdagen - så det är sagt och nu gör han det, alltså är han jävig - vilket är olagligt. Dessutom är han själv jägare sedan barnsben. I dessa beslut både rundar han och bryter mot konventioner om rovdjurens strikta skydd, Rödlistade enligt SLU Artdatabankens rödlista av djurarter och växter, Bernkonventionen, Art- och Habitat Direktivet ( AHD) som finns inom EU. Sedan har vi praxis av humanitet som till exempel att man inte skall utsätta viltet för onödigt lidande - står i Jaktförordningen - men att låta tusentals människor med flertalet hundar få jaga efter både Lodjur, Varg som Björn är inget annat än onödigt lidande. Man jagar helt enkelt inte rovdjur på detta sätt enligt all vetenskaplig fakta - om man nu skall jaga dem/döda. Och att man inte jagar djur med ungar är gammal självklar ödmjukhet inför livet - det sker både mot Lodjur som jagas under parningstid och som har fjolårsungen med sig fortsatt över denna tid, plus Björn jagas med ungar i sitt sällskap. Detta godtar han som är minister över Landsbygdsdepartementet och jag kan även nämna Rödräv som jagas med flertalet olika metoder hela året runt. Vår landsbygdsminister älskar verkligen att dräpa helt oskyldiga djur som dessutom är en förutsättning för biologisk mångfald i balans - vilket INGEN MÄNNISKA är kapabel att få till - enligt naturlagen om man nu kan den. Bortsett från huvudproblemet med eliminering av livsviktiga arter för biologisk mångfald är att dessa beslut inte bottnar i någon som helst vetenskap och eller svenska folkets önskan - jäviga beslut för egen och jaktkompisarnas önskan. Om skälet till valvinsten för regeringen bottnar sig i att svenska folket som röstat fram regeringens sammansättning beror på att samtliga i TIDÖ - Avtalet har fått ett mandat av väljarna att vi skall bli av med våra rovdjur kan jag utan SIFO undersökning säga, så är inte fallet. Det tunga mandatet handlar om invandring och gängkriminalitet och så råkade Kullgren halka in på ett bananskal och tar chansen att tillfredsställa sin och sina vänners lustar. Det är många fler människor som är med i Naturorganisationer än Jägarorganisationer - dessutom finns flertalet gjorda undersökningar om rovdjur och alla får en klar majoritet var svenska folket står - Vi står för rovdjuren. Inte minst att nämnas i sammanhanget att Naturvårdsverkets- liksom Länsstyrelsernas beslutsfattare sitter också med JÄV. Att jägarparter också sitter med vid beslut är inte bara jäv utan rättsvidrigt. De flesta av dem är dels handplockade av ministern och eller av hans handplockade, de flesta av dem är jägare själva och eller släkt med jaktfolk - som så länge jag varit aktiv mot vargjakten ( sedan 2010) har skrikit och skrivit om den hemska vargen som måste bort; små barn kan inte vara ute själv vargen kan ta dom, jakthundar dödas eftersom de tränger in i kusinens ( vargens ) revir - som inte har rätt att försvara sitt hem, liksom erbarmligt undermåligt inhägnader för tamdjur där några dödas, på grund av nonchalans mot sina tamdjur och brott mot Djurskyddslagen. Allt detta gapande för att man 1)är rädd för varg, 2) vill inte den skall störa klövviltsjakten 3) har inte en aning om vad som är bra med varg/ våra stora rovdjur i vår natur - total kunskapskollaps! ”De stora rovdjurens ekologiska roll” är en gedigen avhandling av Andrés Ordiz om vikten av att ha rovdjuren i naturen. KD som landsbygdsministern tillhör hade inte varit med i en regering om inte Moderaterna taktikröstat och det kan jag inte se har med önskan om eliminering av våra stora rovdjur, att göra. Som utbildad beteendevetare på hund som art/ Hundpsykolog har jag läst hundratals böcker om hund som art och i den djupa litteraturen gräver man från start till anmodern. Detta ger en djup insikt i hur och varför rovdjur är så viktiga i vår allas natur, hur människan har gått från samexistens till som nu de senaste femton åren till totalt hat och eliminering av dem, ger vid handen att regeringens beslut inte handlar om kunskap utan om osäkerhet och kompiskorruption. Tack på förhand Charlotte Swanstein hundpsykolog och naturdebattör https://www.dalademokraten.se/2024-03-23/ministern-far-med-osanningar-om-vargen-i-tv/?fbclid=IwAR18Okd9e1Tm5EOINtXjjUrArCMMGTyPFy_fGcst8EH9FUsuWe-6T1b39j0 Läs även mitt öppna brev till Ulf Kristersson https://tidningensyre.se/2024/11-mars-2024/oppet-brev-ulf-kristersson-har-ar-fakta-om-rovdjuren/
  254 av 300 Underskrifter
  Skapad av Charlotte Swanstein
 • Alla till BEG
  Vi må vara uppdelade i klasser men gemenskapen är fortfarande stor och tillsammans ska vi se till att hålla det så!
  228 av 300 Underskrifter
  Skapad av Joel Henriksson
 • Ingen ska behöva betala för att utföra sitt uppdrag.
  Vi lärare vill därför tro att styrande i Vaxholms stad önskar alla elever en lugn och trygg miljö under hela skoldagen. För att få en lugn och trygg måltidsmiljö behövs engagerade, närvarande vuxna i matsalen. Fördelarna är många: • En lugn skolmatsalsmiljö tillsammans med engagerade vuxna gör det lättare att lägga grunden till en sund kosthållning nu och i framtiden. En lugn matsalsmiljö ger bästa premissen för lärande. Mätta barn = glada, lärande barn! • Att barnen har matro och mindre stressigt i en delad måltidsupplevelse med vuxna är en viktig åtgärd för alla barn och särdeles viktigt för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis barn med NPF och de som är i psykisk ohälsa. • Lärare som deltar i måltiden visar på goda exempel och skapar därmed en så mycket trevligare måltidsstund, än om vi bara skulle sitta med eller gå med och övervaka. • Närvarande lärare ökar möjligheten att stötta barn med ätstörningar. • Mindre risk för mobbing med närvarande lärare som har överblick och kan uppfatta situationer som annars inte syns. • Närvarande lärare ger minskat matsvinn. Listan över vinsterna med att ha närvarande lärare som delar en måltid med barnen skulle kunna göras mycket lång. Vi förutsätter att våra politiker vill satsa på en helhetslösning genom att ge våra elever en lugn och trygg skola. Att erbjuda lärarna fri pedagogisk lunch är en bra, enkel och kostnadseffektiv åtgärd för detta*. Jag anser …att Vaxholms stads lärare ska bli befriade från kostnaden för lunch så våra elever får en tryggare matsalsmiljö. …att Vaxholms stads lärare ska äta tillsammans med våra elever och därför ska äta kostnadsfritt. ____________________________________________ *) Av 288 svarande kommuner i riket har 176 fri pedagogisk lunch medan 44 har en avgift om högst 20 kr (ofta lägre), endast 15 kommuner har en avgift över 35 kr, men då ingår även frukost, fika och mellanmål i priset. 2 kommuner har angett att de numer har tillsynsmåltider.
  195 av 200 Underskrifter
  Skapad av Katrin Nörthen
 • Upprop: Rädda idrottshallen i Lida (Tungelsta)
  Idrottshallen är viktig för lokalsamhället, den lokala idrottsföreningen och en viktig möjlighet för barn och alla andra i Haninge till aktivitet.
  601 av 800 Underskrifter
  Skapad av Rädda Lidahallen
 • Låt Mohammed få stanna
  Mohammeds liv är i Sverige. Han har bott här med sin familj sedan han var 13 år och tvingas nu överge sina studier, familj och vänner. ”Säkerheten, friheten och ett liv utan rädsla” svarar Mohammed när jag frågar honom om vad det bästa med sverige är. Låt Mohammeds dröm om att bli tandläkare bli sann och låt en familj få fortsätta vara en familj. Låt Mohammed få stanna kvar i Sverige.
  1 817 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nils Lysén
 • 15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Wim
 • 191 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kanthima Janplae Johansson
 • STOPPA FOLKMORDET I GAZA!
  Ditt stöd är oerhört viktig inte bara för Gaza, utan för hela mänskligheten. Vi är människor som kräver rättvisa, vi kräver handling, och vi kommer inte att vara tysta förrän rättvisa har uppnåtts. Vi står för mänskliga rättigheter för ALLA! Vi kan inte längre förbli tysta medan en folkmord sker Gaza och vår regering fortsätter att blunda. Över 30 000 civila varav cirka 14 000 är oskyldiga barn, inklusive svenska barn som Khadija (8 år), Nawal (4 år) och Cila (2 år), som deras liv har raderats ut på grund av Israels massaker i GAZA. Efter mer än 140 dagar av protester, där vår regering vägrar lyssna på oss, måste vi agera nu. Hur många fler behöver dö för att våra ledare ska vända det blinda ögat till det som sker?
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gatans Motstånd
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  36 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien