• Vi lärare i Sverige kräver...
  Sveriges lärarkår jobbar dagligen med att upprätthålla barnkonventionen och barns rättigheter. Det faller illa hos oss när vårt fackförbund inte klarar av att representera oss i det. Om du är lärare, jobbar på skola, går i skola, har barn som går i skola, eller helt enkelt stödjer det krav vi i nuläget ställer på vårt fackförbund, så ber vi er skriva på, tack!
  320 av 400 Underskrifter
  Skapad av Paula och Constanza + flera
 • Our demands on Mälardalens University
  There is an ongoing genocide happening in Palestine and we as students feel the need to use our democratic rights to raise our voices to show that we will not accept that our university is in relations with a state that commits ethnic cleansing.
  97 av 100 Underskrifter
  Skapad av Students for Palestine MDU (SFP) Picture
 • Rädda barnomsorgen i Norum!
  Idag bedrivs barnomsorgen på övervåningen i bygdegården i Norum. Kommunen tycks inte förstå den nytta som barnomsorgen i Norum gör för den södra delen av kommunen. En nedläggning av barnomsorgen kommer sannolikt vara negativt ur flera aspekter och inte bara för de drabbade barnen och deras familjer utan även för bygden och kommunen i stort. Norum är en levande bygd med stor potential att växa och utvecklas. De senaste åren har flera yngre par och barnfamiljer flyttat till Norum med omnejd och sannolikt kommer denna trend fortgå under de kommande åren. Bygden erbjuder en attraktiv boendemiljö med närhet till natur och friluftsliv, skäliga bostadspriser i jämförelse med Umeå och rimligt pendlingsavstånd till Umeå tätort där de flesta av oss boende arbetar. Makthavarna i Robertsfors kommun behöver aktivt arbeta för att locka fler boende till denna del av kommunen och i det arbetet ingår att erbjuda nödvändig samhällsservice till de boende. En nedläggning av barnomsorgen är ett steg i helt fel riktning. Kommunens företrädare hävdar att barnen som nyttjar barnomsorgen i Norum ska flyttas till förskolan i Djäkneboda. De flesta föräldrar kommer dock välja att placera sina barn i förskola i Umeå för att få ihop vardagen. Att köra via Djäkneboda på väg till arbetet i Umeå är varken tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbart, för att inte tala om de extra koldioxidutsläpp det genererar. I de familjer där det finns barn i både förskole- och skolålder kommer även barnen i skolålder flyttas till skolor inom Umeå kommun. För Robertsfors kommun innebär det extra kostnader om invånarna väljer att söka sig till en annan kommun för förskola och skola. Att det dagligen bedrivs verksamhet i Norums bygdegårds lokaler möjliggör dessutom att byggnaden kan hållas varmt året om. Detta ger effekter på övrig verksamhet som bedrivs i bygdegården och i förlängningen även bygdens attraktionskraft. Återkommande aktiviteter är bland annat luncher, kvällsföreläsningar, träning och möjlighet för bygdens invånare att hyra lokalen till privata tillställningar. Bygdegården utgör ett nav i bygden och är en uppskattad mötesplats för invånarna. Vi vill med denna skrivelse påtala att en nedmontering av den samhällsservice som barnomsorgen i Norum innebär sannolikt kommer få konsekvenser som sträcker sig långt utanför den faktiska barnomsorgen. Det kommer få stora effekter på bygdens attraktivitet, vilket kommunen inte verkar ha tagit i beaktande inför detta beslut. Som boende i kommunens sydligaste del vi påminna de folkvalda politikerna att även vi är en del av kommunens invånare som ni förväntas arbeta för. Vi uppmanar er att se till helhetsbilden och utvärdera samtliga konsekvenser ett nedläggningsbeslut kan komma att få, både på kort och på lång sikt.
  148 av 200 Underskrifter
  Skapad av Helena Lindén
 • Stoppa nedskärningarna i Botkyrkas skolor och förskolor
  Det politiska styret i Botkyrkas nedskärningar på 360 miljoner de kommande 6 åren motsvarar exempelvis 500 lärartjänster. Detta är resurser som behövs i kommunens verksamheter. Att skära i skolan och förskolans resurser i tider som dessa är inget annat än att skjuta sig själv i foten. Samhället behöver välfinansierade skolor och förskolor för att kunna tackla alla de utmaningar vi ser i samhället. Skolorna och förskolorna behöver tillräckligt med lärare och personal för att bedriva en högkvalitativ verksamhet där barnens bästa ligger i fokus. Att skära i verksamheter som redan går på knäna är oacceptabelt. PISA-undersökningar, forskning och även Botkyrka kommuns förvaltning pekar alla på samma sak. Det behövs mer resurser inte mindre i svensk skola och förskola.
  771 av 800 Underskrifter
  Skapad av Stoppa Nedskärningarna
 • Akademiker på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!
  This petition is aimed at students and employees at Södertörn University. We're gathering signatures because we demand a statement regarding the genocide in Palestine from Södertörn University's management. Students and employees at Södertörn University condemn the genocide against the Palestinians, demand a ceasefire and a stop to all genocidal acts! With the silence displayed by the management of Södertörn University, we want to make our voices heard and condemn the genocide in Palestine. As students and employees, we have an obligation to uphold the university's own value base that stands up for human rights and international law. It is disturbing that our academic institution chooses to remain silent during a genocide. Choosing to remain silent during a genocide is to turn a blind eye to war crimes, undermines the legitimacy of international law and enables the normalization of the killing of Palestinians. Södertörn University has previously shown its support for Ukraine and wrote the following "The political regime led by Vladimir Putin must immediately stop its military aggression and respect international law." The university has also raised the Ukrainian flag and shown its support to the Ukrainian people. We demand that Södertörn University show the same solidarity when it comes to non-white people outside Europe's borders, condemns the genocide and calls for the demand of a ceasefire.
  288 av 300 Underskrifter
  Skapad av Södertörn Solidaritet Picture
 • Gratis mensskydd på skoltoaletter i Trelleborg!
  Gratis mensskydd på skoltoaletterna är en självklarhet. Det ökar jämlikheten i skolan, bidrar till att skapa en tryggare miljö och motverkar stigmatiseringen det finns kring mens. Denna fråga har förts på många håll men har alltid fått avslag. Detta kunde blivit verklighet för länge sedan. Det är dags att göra något åt det nu! Skriv under namninsamlingen!
  146 av 200 Underskrifter
  Skapad av Truls Forsman Picture
 • Vi som vill ha Nattis i Gällivare!
  Förr har denna frågan tagits upp, senast i höstas och då har man fått till svars att det är för litet intresse. Men när har man senast gjort en ny intressekontroll? Ju fler vi är som skriver under, ju fler visar vi behovet som är i behov av Nattis!
  66 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Johansson Kuronen
 • Nobina/Sörmlandstrafiken VAKNA
  Med fokus på problemen kring Nyköpings kommun, De trafikolyckor som skett skulle kunna innehålla ditt barn, din vän eller någon du allmänt håller kär. Om du till exempel är förälder och har barn som behöver bussen för att ta sig till och från skolan, eller om du själv färdas mycket på vägarna generellt, är du inte orolig när ditt barn ska färdas på ovårdade vägar i ett främmande fordon eller om du kommer ta dig fram och hem igen? Med fokus på självaste Sörmlandstrafiken och Nobina, Vi elever som pendlar till och från Öknaskolan förlitar oss på att bussarna ska ta oss till skolan och hem - detta för att vi inte har något annat val och just därför måste vi lägga vårt förtroende på dom. Även om vägarna är vårdade och väglaget är framkomligt så är dessa bussar ofta sena, lite för ofta för att kalla ”misstag”. Generellt fungerar bussturerna i stan och under kortare sträckor. Men hur kan det alltid vara så att bussen kommer fram sent trots att den körs samma rutt varje dag? Borde inte dessa chaufförer veta hur vägarna går vid det här laget. Det är bara Nyköpings Kommun och Sörmlandstrafiken/Nobina som kan se till att alla som färdas på dessa vägar, i egen bil och kommunalt, också färdas tryggt. Nu vet jag inte hur jag ska få en förändring att ske, kanske kan ditt namn hjälpa oss att bli hörda? Det är gratis att skriva under och tar endast några få sekunder. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tack.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Landblom
 • Stoppa folkmordet i Palestina!
  Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med? 1. Internationellt Tryck: Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning. 2. Skapa Medvetenhet: Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet. 3. Solidaritet och Empati: Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet. 4. Humanitärt Bistånd: Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten. Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.
  363 av 400 Underskrifter
  Skapad av Louise Cansington Picture
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 471 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • Barn dödas i tusental - vi står inte ut!
  För att visa att vi är många som vill ha ett eldupphör! Tusentals barn har dött när Israel släppt bomber mot bostadshus, skolor och sjukhus. Många av de som överlever har förlorat allt och kommer behöva växa upp utan sina föräldrar och vara traumatiserade. Det här kan vi aldrig acceptera!
  21 385 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar för eldupphör . Picture
 • Stoppa P1-slakten!
  Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR. Låt oss därför tillsammans se till att Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion får de medel de behöver. Steg 1 är att stoppa slakten på P1:s programutbud.
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Lena Eriksson