• SPANSKA SKOLAN i Solna riskerar att LÄGGAS NER // El COLEGIO ESPAÑOL corre el riesgo de SER CERRADO
  Vi är många elever, vårdnadshavare och personal som känner en stor oro kring skolans framtid, en skola som vi alla älskar och är stolta över. Rälsen Spanska skolan är en unik verksamhet som följer den svenska läroplanen, men där eleverna även får tre timmar spanskundervisning i veckan. Det är en viktig del i elevernas identitetsskapande där språk- och kulturutbytet skapar förståelse för dem själva såväl som för andra. Rälsen Spanska skolan är den enda svenska skolan i Sverige med spansktalande inriktning, där lärande i det spanska språket sker från en mycket tidig ålder. Skolan riskerar att läggas ner om vi inte agerar nu! Socialdemokraterna i Solna stad gick till val på att inte lägga ner några skolor i Solna stad och vi kräver att de håller sitt löfte. En eventuell nedläggning av Rälsen Spanska skolan skulle ha fruktansvärda konsekvenser för de elever, familjer och personal som är en del av skolan. På grund av en miss från vår nuvarande hyresvärd Signalisten har vi blivit av med våra lokaler. Det socialdemokratiska styret har valt att inte hjälpa oss i frågan om nya lokaler, utan hänvisar till att det kommer bli ekonomiska svårigheter för Solna stad om vi öppnar upp i Bergshamra där vi på egen hand funnit nya lokaler för vår fina verksamhet. Det Rälsen Spanska skolan erbjuder är ovärderligt och bör inte offras för att det tillfälliga bygglovet inte ges i tid! _________________________________________________________________________________ Somos muchos alumnos, familias y docentes que sentimos una gran preocupación por el futuro del colegio, un colegio que todos queremos y del que estamos orgullosos. El Colegio Español es un lugar único que sigue el plan de estudios sueco, pero donde los estudiantes reciben tres horas de lecciones de español a la semana. Es una parte importante de la formación de la identidad de los estudiantes donde el intercambio de lengua y cultura favorece la comprensión tanto para uno mismo como con los demás. Este singular centro educativo, donde la adquisición y el aprendizaje de la lengua española se llevan a acabo desde edades muy tempranas, es el único colegio sueco en Suecia con perfil hispanohablante. ¡La escuela corre el riesgo de ser cerrada y por consiguiente, nuestro idioma y nuestra cultura si no actuamos ahora! Uno de los puntos del programa electoral del partido socialdemócrata de Solna,  actualmente en el gobierno, es el de no cerrar ninguna escuela. Nosotros queremos únicamente que cumplan su promesa. Un posible cierre del Colegio Español, sin motivo alguno, tendría terribles consecuencias para los alumnos, familias y personal que formamos parte de esta escuela. Debido a un error del actual propietario de nuestros locales (Signalisten), hemos perdido nuestros locales. El gobierno socialdemócrata ha decidido no ayudarnos en la cuestión de las nuevas instalaciones, con el pretexto de provocar dificultades financieras en la comuna de Solna si abrimos en Bergshamra, donde hemos encontrado de forma independiente estas instalaciones para nuestro excelente colegio. ¡Lo que ofrece el Colegio Español es invaluable y no debe sacrificarse porque el permiso de construcción temporal no se conceda a tiempo!
  413 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jesus Castillo
 • Bevara Förskolan Regnbågen i Husby!
  Förskolan Regnbågen har genom årtionden varit en förskola med gott rykte och varit mycket omtyckt, vi är många som blivit rekommenderade av äldre barns föräldrar samt vårdnadshavare som haft sina barn på Regnbågen. Många av oss har haft flera barn på Regnbågen och vill gärna att våra framtida barn ska få chansen att gå på Regnbågen. Förskolan har varit och är en central del i våra barns liv och den fina gemenskapen bland oss vuxna och barn är någonting som vi inte är villiga att ge upp utan en kamp! Barnen får möjlighet till att utvecklas, utforska samt lära tillsammans med pedagoger och kompisar. Pedagogerna är kompetenta, tillmötesgående och ser efter våra barns individuella behov. Ledningen, rektor och huvudman, finns alltid till hands och ser till att våra behov som föräldrar tillgodoses. Vi, föräldrar och vårdnadshavare, känner oss trygga, hörda och delaktiga i verksamheten. Vi kan tydligt se att våra barn trivs och älskar att gå till förskolan, det finns många fler anledningar till varför vi vill ha våra barn på Regnbågen, viktigast av allt är att det känns som den bästa förskolan för våra barn. Genom att ansluta till denna kampanj så bidrar du till att bevara Regnbågen och kämpa för barnens rättigheter. Vi tror på kraften av gemenskap. Engagera dig som förälder, vårdnadshavare, närstående, medmänniska, du som berörs av detta. Skriv under denna namninsamling och låt våra röster komma fram, tillsammans, för att göra skillnad för våra barn!
  1 130 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nour Z
 • RÄDDA SÖDERHOLMSSKOLAN I SKÄRHOLMEN
  BAKGRUND Söderholmsskolan är en unik och välfungerande skola för årskurserna F-6 i Vårberg, ett område i Skärholmen som klassificeras som socioekonomiskt utsatt och där en stor andel upplever otrygghet. Söderholmsskolan ligger där ett villaområde, ett radhusområde och ett område med hyreslägenheter möts, här går barn med olika socioekonomisk bakgrund. Skolan har en skicklig ledning med starkt förtroende bland föräldrar, ekonomi i balans, fina lokaler och en prisad skolgård*. Kort sagt: Söderholmsskolan erbjuder en trygg miljö för barnen att utvecklas i. Som en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen*, beslutade stadens politiker redan 2018 att Söderholmsskolan skulle byggas ut* till en F-9 skola med kapacitet för över 800 elever. Att överbrygga de sociala skillnader som finns i staden är ett centralt tema i Stockholms stads Vision 2040, som ligger till grund för stadsutvecklingsprojektet.  Men 2021 beslutades plötsligt att Söderholmsskolan inte längre ska byggas ut till en F-9 skola. Anledningen påstås vara vikande elevunderlag. Samtidigt visar prognoser* att antalet barn och unga i Skärholmen kommer att öka de kommande 15 åren till följd av omfattande bostadsbyggande. BARNEN EVAKUERAS “TILLFÄLLIGT” - MEN KAN INTE ÅTERVÄNDA I slutet av februari 2024 fick vårdnadshavarna till barnen på Söderholmsskolan besked om att Stockholm Stad beslutat att påbörja omfattande vägarbeten vid skolan, och att eleverna därför ska evakueras till Vårbergsskolan redan i december 2024. Vårbergsskolan är en högstadieskola vid Vårbergs centrum vars lokaler och skolgård inte är anpassade för barn i lägre årskurser. Den ligger i ett område med aktiv gängkriminalitet där öppen droghandel pågår.  På grund av tidigare beslut att exploatera delar av Söderholmsskolans nuvarande område för bostadsbyggande kommer några av skolbyggnaderna att rivas. Detta utan att något beslut fattats gällande Söderholmsskolans framtid. Någon plan för utbyggnad eller renovering av befintliga lokaler finns inte. Detta betyder att eleverna på Söderholmsskolan inte kan återvända när vägarbetet runt skolan är avslutat. Den påstått tillfälliga evakueringen av barnen innebär alltså en permanent flytt till Vårbergsskolan. Så här får det inte gå till!  STOPPA EVAKUERINGEN AV BARNEN PÅ SÖDERHOLMSSKOLAN - INVESTERA I EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA SOM BRYTER SEGREGATIONEN! Vi accepterar inte att barnen i Vårberg/Skärholmen ska bli offer för byråkratiska eller kortsiktiga politiska och ekonomiska prioriteringar. Stockholms folkvalda politiker, stadens tjänstemän och övriga beslutsfattare måste ta hänsyn till barnens bästa, och se till att de får fortsätta sin skolgång i en miljö som främjar deras lärande och utveckling.  Söderholmsskolan spelar en central roll för barnens trygghet och utveckling och utgör samtidigt en viktig del av det lokala samhället i Vårberg. Beslutet att evakuera Söderholmsskolan och bristen på en tydlig plan för dess framtid riskerar att öka otryggheten, segregationen samt bidra till att förstärka de ojämlika uppväxtvillkor som präglar Stockholm och ligger till grund för många samhällsproblem som stadens politiker säger sig vilja lösa.  Det handlar inte bara om eleverna som går på Söderholmsskolan idag, utan om generationer av barn som växer upp i ett av Stockholms vackraste men mest segregerade områden. VI KRÄVER - Att evakueringen av eleverna på Söderholmsskolan pausas tills ett permanent beslut om Söderholmsskolans framtid är taget. - Att Söderholmsskolan renoveras och byggs ut på den plats den ligger nu för att kunna ta emot elever i årskurs f-6 eller f-9, med kapacitet för minst lika många barn som idag. - Att en framtida och tillfällig evakuering av skolan endast genomförs i syfte att iordningställa bättre lokaler för barnen. - Att tillräckliga resurser och förberedelser säkerställs inför en framtida evakuering, samt att renovering och utbyggnad av Söderholmsskolans nuvarande lokaler påbörjas så fort eleverna flyttat ut. Detta för att verksamheten i tillfälliga lokaler ska pågå under kortast möjliga tid. - Att den unika utemiljön för barnen på Söderholmsskolan vid Våruddsringen 202 bevaras och utvecklas. Det är lättare att bygga starka barn än att reparera trasiga barn. Skriv under du också!  *Mer info om skolan:  https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/soderholmsskolan-f-6/#contact Läs vår text om Söderholmsskolan i Dagens Nyheter: https://bit.ly/3Q5RCic Vill du engagera dig? Välkommen att ansluta dig till facebookgruppen Rädda Söderholmsskolan i Skärholmen! Eller kontakta oss på [email protected] LÄNKAR:  *en prisad skolgård: https://rb.gy/mmsnp3 *Fokus Skärholmen: https://rb.gy/bqdtxi * Söderholmsskolan skulle byggas ut: https://rb.gy/73lwgo *prognoser: https://rb.gy/r62th3
  1 045 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Hana Al-Khamri
 • Skolskjuts mellan skola och korttidsboende
  “Företaget Payoff har gjort en undersökning på uppdrag av FUB som visar att förbättringar inom LSS kan ge miljoner i samhällsekonomisk vinst. Om personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får adekvat stöd kan samhället tjäna 5, 2 miljoner kr per år. Den största ekonomiska fördelen med att satsa på LSS är att anhöriga kan förvärvsarbeta i större grad, kan öka arbetstiden, mindre sjukskrivningar och kanske studera. Allt detta leder till ökat samhällsekonomiskt produktionsvärde. Perspektivet måste ändras från att LSS kostar till att det är en samhällsvinst!” Går att läsa mer i länken! https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-battre-lss-skulle-ge-mer-pengar-till-samhallet/
  235 av 300 Underskrifter
  Skapad av Maria Nilsson
 • Rädda Lilla Viljaskolan Jylland & Kotka
  Att bevara Mångårdens förskolor är avgörande inte bara för våra barns omedelbara trygghet och kontinuerliga utveckling utan också för att upprätthålla en hög standard av pedagogisk omsorg och utbildningskvalitet inom vårt samhälle. Dessa förskolor representerar en miljö där barn möts med respekt, kärlek och en skräddarsydd pedagogik som ser varje barns unika behov och potential. Genom att stå enade mot beslutet att stänga dem, försvarar vi inte bara våra egna barns rätt till en trygg och stimulerande utbildningsmiljö utan även framtida generationers. Ansluta till vår kampanj betyder att du bidrar till en rörelse som värnar om kvalitetsutbildning och barnens välbefinnande. Genom att agera tillsammans visar vi att gemenskapens röst har kraften att påverka och initiera positiva förändringar. Det är en chans att stå upp för en utbildnings filosofi som prioriterar barnens bästa och som förtjänar att bevaras och blomstra för alla barns skull.
  161 av 200 Underskrifter
  Skapad av Shadip Rahman
 • Modernisera utbildningen på Psykologiska institutionen vid GU!
  Vi vill komma ut i arbetslivet med efterfrågade kompetenser och få så goda förutsättningar som möjligt att hjälpa våra framtida patienter! Vill du veta mer? Här kan du läsa den externa bedömargruppens utlåtande: https://drive.google.com/drive/folders/1Rd8eOgrnWD4vochvG6l4_t3CaWaevvTE Här kan du läsa mer om deliberate practice: https://www.researchgate.net/publication/281226287_The_Role_of_Deliberate_Practice_in_the_Development_of_Highly_Effective_Psychotherapists Information om facilitative interpersonal skills kan du hitta här: https://www.researchgate.net/publication/365438321_The_development_of_facilitative_interpersonal_skills_during_5-year_psychology_training_programs_a_cross-sectional_study I diskussionsavsnittet till en nyligen utkommen genomgång av evidensen för psykodynamisk terapi lyfter Peter Lilliengren psykodynamiska terapimetoder som har evidens: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02668734.2023.2197617 Här beskrivs vilka psykodynamiska terapimetoder som efterfrågas ute i vården: https://psykologtidningen.se/2021/09/30/kbt-psykologerna-behover-bli-fler/ Vill du läsa högskolelagen så kan du göra det här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/ Vilka står bakom kampanjen? Namninsamlingen har initierats av studenter vid Göteborgs universitet. Vid frågor kontakta Hanna Johansson på [email protected].
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna Johansson
 • Avsätt Jävig Landsbygdminister
  BAKGRUND Det råder ingen tvivel om att Landsbygdsministern är jävig i de beslut som tas kring licensjakter, förenklad skyddsjakt, och intar total ignorans mot den illegala jakten som pågår år ut och år in på våra strikt skyddade stora rovdjur. Att decimera antalet av dem har Kullgren uttalat flera gånger, långt innan valdagen - så det är sagt och nu gör han det, alltså är han jävig - vilket är olagligt. Dessutom är han själv jägare sedan barnsben. I dessa beslut både rundar han och bryter mot konventioner om rovdjurens strikta skydd, Rödlistade enligt SLU Artdatabankens rödlista av djurarter och växter, Bernkonventionen, Art- och Habitat Direktivet ( AHD) som finns inom EU. Sedan har vi praxis av humanitet som till exempel att man inte skall utsätta viltet för onödigt lidande - står i Jaktförordningen - men att låta tusentals människor med flertalet hundar få jaga efter både Lodjur, Varg som Björn är inget annat än onödigt lidande. Man jagar helt enkelt inte rovdjur på detta sätt enligt all vetenskaplig fakta - om man nu skall jaga dem/döda. Och att man inte jagar djur med ungar är gammal självklar ödmjukhet inför livet - det sker både mot Lodjur som jagas under parningstid och som har fjolårsungen med sig fortsatt över denna tid, plus Björn jagas med ungar i sitt sällskap. Detta godtar han som är minister över Landsbygdsdepartementet och jag kan även nämna Rödräv som jagas med flertalet olika metoder hela året runt. Vår landsbygdsminister älskar verkligen att dräpa helt oskyldiga djur som dessutom är en förutsättning för biologisk mångfald i balans - vilket INGEN MÄNNISKA är kapabel att få till - enligt naturlagen om man nu kan den. Bortsett från huvudproblemet med eliminering av livsviktiga arter för biologisk mångfald är att dessa beslut inte bottnar i någon som helst vetenskap och eller svenska folkets önskan - jäviga beslut för egen och jaktkompisarnas önskan. Om skälet till valvinsten för regeringen bottnar sig i att svenska folket som röstat fram regeringens sammansättning beror på att samtliga i TIDÖ - Avtalet har fått ett mandat av väljarna att vi skall bli av med våra rovdjur kan jag utan SIFO undersökning säga, så är inte fallet. Det tunga mandatet handlar om invandring och gängkriminalitet och så råkade Kullgren halka in på ett bananskal och tar chansen att tillfredsställa sin och sina vänners lustar. Det är många fler människor som är med i Naturorganisationer än Jägarorganisationer - dessutom finns flertalet gjorda undersökningar om rovdjur och alla får en klar majoritet var svenska folket står - Vi står för rovdjuren. Inte minst att nämnas i sammanhanget att Naturvårdsverkets- liksom Länsstyrelsernas beslutsfattare sitter också med JÄV. Att jägarparter också sitter med vid beslut är inte bara jäv utan rättsvidrigt. De flesta av dem är dels handplockade av ministern och eller av hans handplockade, de flesta av dem är jägare själva och eller släkt med jaktfolk - som så länge jag varit aktiv mot vargjakten ( sedan 2010) har skrikit och skrivit om den hemska vargen som måste bort; små barn kan inte vara ute själv vargen kan ta dom, jakthundar dödas eftersom de tränger in i kusinens ( vargens ) revir - som inte har rätt att försvara sitt hem, liksom erbarmligt undermåligt inhägnader för tamdjur där några dödas, på grund av nonchalans mot sina tamdjur och brott mot Djurskyddslagen. Allt detta gapande för att man 1)är rädd för varg, 2) vill inte den skall störa klövviltsjakten 3) har inte en aning om vad som är bra med varg/ våra stora rovdjur i vår natur - total kunskapskollaps! ”De stora rovdjurens ekologiska roll” är en gedigen avhandling av Andrés Ordiz om vikten av att ha rovdjuren i naturen. KD som landsbygdsministern tillhör hade inte varit med i en regering om inte Moderaterna taktikröstat och det kan jag inte se har med önskan om eliminering av våra stora rovdjur, att göra. Som utbildad beteendevetare på hund som art/ Hundpsykolog har jag läst hundratals böcker om hund som art och i den djupa litteraturen gräver man från start till anmodern. Detta ger en djup insikt i hur och varför rovdjur är så viktiga i vår allas natur, hur människan har gått från samexistens till som nu de senaste femton åren till totalt hat och eliminering av dem, ger vid handen att regeringens beslut inte handlar om kunskap utan om osäkerhet och kompiskorruption. Tack på förhand Charlotte Swanstein hundpsykolog och naturdebattör https://www.dalademokraten.se/2024-03-23/ministern-far-med-osanningar-om-vargen-i-tv/?fbclid=IwAR18Okd9e1Tm5EOINtXjjUrArCMMGTyPFy_fGcst8EH9FUsuWe-6T1b39j0 Läs även mitt öppna brev till Ulf Kristersson https://tidningensyre.se/2024/11-mars-2024/oppet-brev-ulf-kristersson-har-ar-fakta-om-rovdjuren/
  308 av 400 Underskrifter
  Skapad av Charlotte Swanstein
 • Alla till BEG
  Vi må vara uppdelade i klasser men gemenskapen är fortfarande stor och tillsammans ska vi se till att hålla det så!
  228 av 300 Underskrifter
  Skapad av Joel Henriksson
 • Ingen ska behöva betala för att utföra sitt uppdrag.
  Vi lärare vill därför tro att styrande i Vaxholms stad önskar alla elever en lugn och trygg miljö under hela skoldagen. För att få en lugn och trygg måltidsmiljö behövs engagerade, närvarande vuxna i matsalen. Fördelarna är många: • En lugn skolmatsalsmiljö tillsammans med engagerade vuxna gör det lättare att lägga grunden till en sund kosthållning nu och i framtiden. En lugn matsalsmiljö ger bästa premissen för lärande. Mätta barn = glada, lärande barn! • Att barnen har matro och mindre stressigt i en delad måltidsupplevelse med vuxna är en viktig åtgärd för alla barn och särdeles viktigt för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis barn med NPF och de som är i psykisk ohälsa. • Lärare som deltar i måltiden visar på goda exempel och skapar därmed en så mycket trevligare måltidsstund, än om vi bara skulle sitta med eller gå med och övervaka. • Närvarande lärare ökar möjligheten att stötta barn med ätstörningar. • Mindre risk för mobbing med närvarande lärare som har överblick och kan uppfatta situationer som annars inte syns. • Närvarande lärare ger minskat matsvinn. Listan över vinsterna med att ha närvarande lärare som delar en måltid med barnen skulle kunna göras mycket lång. Vi förutsätter att våra politiker vill satsa på en helhetslösning genom att ge våra elever en lugn och trygg skola. Att erbjuda lärarna fri pedagogisk lunch är en bra, enkel och kostnadseffektiv åtgärd för detta*. Jag anser …att Vaxholms stads lärare ska bli befriade från kostnaden för lunch så våra elever får en tryggare matsalsmiljö. …att Vaxholms stads lärare ska äta tillsammans med våra elever och därför ska äta kostnadsfritt. ____________________________________________ *) Av 288 svarande kommuner i riket har 176 fri pedagogisk lunch medan 44 har en avgift om högst 20 kr (ofta lägre), endast 15 kommuner har en avgift över 35 kr, men då ingår även frukost, fika och mellanmål i priset. 2 kommuner har angett att de numer har tillsynsmåltider.
  314 av 400 Underskrifter
  Skapad av Katrin Nörthen
 • Upprop: Rädda idrottshallen i Lida (Tungelsta)
  Idrottshallen är viktig för lokalsamhället, den lokala idrottsföreningen och en viktig möjlighet för barn och alla andra i Haninge till aktivitet.
  620 av 800 Underskrifter
  Skapad av Rädda Lidahallen
 • Låt Mohammed få stanna
  Mohammeds liv är i Sverige. Han har bott här med sin familj sedan han var 13 år och tvingas nu överge sina studier, familj och vänner. ”Säkerheten, friheten och ett liv utan rädsla” svarar Mohammed när jag frågar honom om vad det bästa med sverige är. Låt Mohammeds dröm om att bli tandläkare bli sann och låt en familj få fortsätta vara en familj. Låt Mohammed få stanna kvar i Sverige.
  1 830 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nils Lysén
 • 15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Wim