• Rör inte personlig assistans för alla behövande!
  I den stress som uppstår när en nära anhörig drabbats av en stroke kan ytterst få tänka klart. Prio 1 är att hoppas på att vården ger allt de kan för att vara tydliga med vilka ev handikapp som kan uppstå. Alla vet inte vart olika kroppsfunktioner som tex tal, syn, minne etc befinner sig i hjärnan även om en stroke drabbat ex vänster sida av hjärnan behöver inte afasi uppstå. Men det är större sannolikhet att det sker än om stroke drabbar höger sida av hjärnan. Vid vårdplanerigssamtal måste anhörig får tydliga och glasklara besked om telefonnummer och namn på kontaktansvarig för bidrag, omsorg, FK, LSS, boendestöd, hemvård m.m. Alla instanser som nu förväntar sig att vi medborgare känner till att de finns. Men tyvär är helt okända för oss innan olyckan är framme.
  257 av 300 Underskrifter
  Skapad av Lennarth Olin
 • Ropen skalla - sovmorgon till alla barn
  Utbildning är en av de viktigaste resurserna vi har för att utjämna samhället. Alldeles för länge har vi tvingat in alla barn i samma mall när forskningen visar att det är medfött hur morgonpigga vi är. Detta drabbar särskilt de barn som kommer från familjer med mindre resurser. Moderaterna har nu ett förslag som riktar mig till kommunerna och de vill att de moderatledda kommunerna ska gå före. Det är lovvärt men det räcker inte att dessa kommuner går före. Vi har inte råd att låta vår främsta tillgång få något annat än den bästa utbildningen vi kan ge dem. Skriv under för att sätta press på Fridolin att plocka upp Moderaternas förslag. Källor: http://www.svd.se/somnforskare-ger-m-ratt-lat-elever-sova-langre
  63 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • “Det är bara inbillning – det är omöjligt att ha så ont vid mens.”
  Endometrios är en kronisk sjukdom och den tredje vanligaste bland personer med livmoder. Cirka 200 000 personer i Sverige uppskattas lida av sjukdomen. Det innebär en tiondel av alla i fertil ålder. Trots detta är sjukdomen svårupptäckt och det tar ofta lång tid att få en korrekt diagnos. Patienter är därför ofta fel- eller obehandlade i många år innan de får rätt diagnos. Idag upplever många patienter att deras sjukdomstillstånd inte tas på allvar när de väl kommer i kontakt med sjukvården. Mötet resulterar istället i att patienten känner sig klassad som ”inbillningssjuk” och tvingas därför att själv bli den som utreder sitt tillstånd. Detta förhållande är något som inte bara resulterar i en misstro mot vården utan även försämrar patientens tillit för sin egen upplevelse av sjukdomen. Idag tar det vanligtvis 5-10 år för att ställa korrekt diagnos på en endometriospatient. När rätt diagnos uteblir ges inte heller rätt behandling, vilket leder till onödigt lidande och ytterligare försvårande komplikationer – vanligt är sammanväxningar mellan, och skador på, inre organ såsom äggstockar, urinblåsa och tarmar. Utöver detta är nervsmärtor, svårigheter att bli gravid och bestående smärta vid samlag vanligt förekommande. Detta är bara några exempel på vad endometrios kan orsaka … Sverige ligger för närvarande flera år efter andra jämförbara länder, t.ex. Danmark, när det gäller forskning och kunskapsutveckling om endometrios. Detta beror på nämnda brister i vården men det beror också på att för få endeometrioscenter etablerats i landet. Forskning om sjukdomen är lågt prioriterad och det är svårt att få forskningsmedel även när engagemang finns. Avsaknaden av nationella riktlinjer och ett erkännande av sjukdomen gör att människor blir sjukare än vad de behöver bli. 2011 inträffade det första kända dödsfallet i Sverige till följd av endometrios. Vi accepterar inte att endometrios fortfarande ses som ett “ointressant kvinnoproblem” och inte som en sjukdom år 2015. Vi kräver förändring nu. Vi vill att: - Socialstyrelsen erkänner endometrios som en folksjukdom. Att nödvändiga nationella riktlinjer sätts upp för att kunna säkerställa rätt vård i hela Sverige! Konkreta riktlinjer med särskilda krav på kunskap inom vården. - Särskilt forskningsstöd skall ges för att hitta både orsak och symptom för endometrios – och i det långa loppet hitta bättre behandlingsmetoder. - Endometrios ska vara en obligatorisk del av sexualundervisningen i skolan. Unga måste få kunskap om sjukdomen och därmed kunna få rätt vård i tid. Det ska finnas tillgänglig information och kunskap hos skolhälsovården, gynekologer, ungdomsmottagningar och kvinnoavdelningar över hela landet. Skriv under och hjälp oss att höras! /Maria Henriksson, Period, i samarbete med Endometriosföreningen Sverige, Endometriosforum Sverige, Endometrios i Sverige, Mensen, Medsystrar, 2.6miljonerklubben
  24 526 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Maria Henriksson Picture
 • Stoppa nedläggningen av Fjällskolan!
  Den 10 februari tog stadsdelsnämnden i Majorna Linné ett beslut om en omorganisation av skolorna i stadsdelen. Detta beslut innebär att Fjällskolans högstadium kommer flytta till Nordhemsskolan. Nordhemsskolan är redan en tillräckligt stor skola och om Fjällskolan kommer dit kommer det gå ca 950 elever där till hösten Att tränga ihop 950 elever i en enda skola kan inte sluta bra. Belastningen på personal och lokaler ökar markant när två skolor blir en. Dessutom kommer risken för konflikter elever emellan öka markant. Idag hör vi om kaoset i skolan, och visst kan det inte bli bättre om två mindre skolor slås ihop till en. Vi kan inte riskera elevers betyg, vi kan inte riskera elevers framtid! Vi måste ta ansvar! Elsa Alm 14 år, Elevrådsrepresentant Fjällskolan & Ungdomsrådsrepresentant Sören Simonson Pauli 13 år, Elevrepresentant Fjällskolan Gordon Lindquist 12 år, Elevrådsrepresentant Nordhemsskolan Adam Garneij 13 år, Matrådsrepresentant & Ungdomsrådsrepresentant Nordhemsskolan Stella Sedin 12 år, Elevrådsrepresentant Nordhemsskolan Isak Björk 13 år, Matrådsrepresentant & Ungdomsrådsrepresentant Nordhemsskolan Läs mer om vår kamp här: http://www.expressen.se/gt/100-elever-i-skolstrejk-aventyrar-var-framtid/ och här: http://skiftet.org/wp-content/uploads/2015/04/Tom-27.pdf
  35 av 100 Underskrifter
 • Ge Filip Kall en fast anställning på Vasaskolan
  Vi i N1B har nåtts av informationen att våran älskade svensklärare måste avgå på grund av ingen fast anställning. Vi önskar att alla ni som någon gång haft med Filip att göra vill skriva på detta för att få tillbaka vår älskade Filip.
  152 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nora Holmqvist
 • Höj pantvärdet på returburkar och -flaskor med minst det dubbla!
  Det är så sorgligt att se så mycket pantburkar och -flaskor och annat engångsmaterial i naturen, våra parker och våra vattendrag. Vi måste alla hjälpas åt att spara på alla resurser så mycket vi kan! Dessutom måste vi rädda djurlivet som i många fall tar skada av skräpet/burkarna.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lisa Ekenberg
 • Återinför 21.00 bussen till Bredbyn samt bussar in till Örnsköldsvik efter 15.30
  Här har man helt glömt bort miljö aspekter, ekonomiska möjligheter för barnfamiljer och körkortslösa och gör samhället mindre attraktivt för ny inflyttning.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kim Lee Heimdal Sahlin Picture
 • Vi vill ha Råbergsskolans fritidspersonal kvar!
  För att våra barns trygghet i skolan riskerar försvinna.
  186 av 200 Underskrifter
  Skapad av Linnda Hedlund
 • Skapa bättre miljö på våra förskolor
  För våra barn är värda det bästa och det gäller personalen som tar hand om dom också. Dom ska inte behöva gå på knäna och ha maxade barngrupper och känna stress och press av att gå till jobbet. Detta påverkar både dem och våra barn.
  107 av 200 Underskrifter
  Skapad av Freja Munthe
 • Låt Malungsfors skola vara!
  Detta är viktigt för alla invånare i Malungsfors, det är ett farligt steg närmare att förgöra orten Malungsfors. Vi måste kunna bo på denna ort och samtidigt utbilda våra barn utan att behöva pendla.
  355 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jack Dickenson
 • elever ska få det stöd
  För barnen skulle ska lyckas i skolan vem vill liksom inte det.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jasmine Sc
 • För ett utspring på ordinarie plats!
  För att känna att vi får ett riktigt avslut på våra 14 år i skolan. Men även att vi ska få känna att något blev som vi tänkt oss med tanke på året som gått!
  351 av 400 Underskrifter
  Skapad av PB ELEVKÅR