• Resursskola i Hudiksvall
  I dagsläget saknas det en lämplig skolform i vår kommun (närområde) med rätt typ av lokaler, mindre grupper/klasser, många npf-kunniga lärare/pedagoger och där eleverna kan uppleva en meningsfull social samvaro utifrån deras behov. Kunskaper kring npf (autism, adhd, add, tourettes och språkstörning) är bristfällig i de flesta av kommunens grundskolor. I grundsärskolan (anpassad grundskola) finns både pedagogiken, rätt tempo, mycket kunskap om anpassning, mindre grupper och undervisningen är ofta både individanpassad och personaltät. Allt detta behöver många elever med NPF för att inte dagligen misslyckas. Men målgruppen för grundsärskolan/anpassad grundskola är enbart för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Alla elever med NPF som inte har en intellektuell funktionsnedsättning hamnar mellan stolarna. Därför behövs en resursskola med inriktning mot NPF som ett alternativ.
  530 av 600 Underskrifter
  Skapad av Annelie Thelin
 • Begränsa skärmtid hos barn
  Den digitala utvecklingen har gått i en fasansfull takt. I dagens samhälle blir man inte förvånad att en femåring äger en egen mobiltelefon. Många förälder väljer att använda skärmar som ett substitut för närhet, lek och rörelse. Att sätta ett barn framför en skärm är ett enkelt och effektivt sätt för att få barnet nöjd. Det många föräldrar inte vet är att skärmanvändning kan vara skadligt för barns kognitiva och språkliga utveckling. Forskare är också eniga om att depression, ätstörningar och dålig självkänsla kryper ner i åldrarna, som är starkt kopplat till internet och sociala medier. Trots att det råder delade åsikter kring barn och skärmtid bör Folkhälsomyndigheten upplysa föräldrar om riskerna och införa rekommendationer framåt. Likt alla rekommendationer kan familjer själv välja hur dom önskar göra – men då är dom åtminstone upplysta om riskerna!
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mimmi B
 • Svenskt glashantverk är i fara!
  Riksglasskolan i Pukeberg är Sveriges enda renodlade glasskola, och yrkeshögskoleutbildningen på skolan är den enda i sitt slag i hela Norden. Den 12e januari 2023 stod det klart att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) drar in den statliga finansieringen av utbildningen och att skolan inte längre får bedriva yrkeshögskola. Sverige har en lång tradition av glashantverk och svenska varumärken som Orrefors och Kosta Boda är välkända världen över. Riksglasskolan är belägen mitt i det småländska Glasriket och den enorma yrkeskunskap och hantverkskompetens som finns hos lärare och arbetare i området gör skolan helt unik och ojämförbar med någon annan utbildning i världen. Utbildningens unika ställning som Nordens enda yrkeshögskola inom fältet gör att dess existens har direkt påverkan på hela branschen. Hela den svenska glastraditionens överlevnad är beroende av den. De få glasbruk och studioglashyttor som finns kvar i Sverige är redan hårt pressade inte minst på grund av de skyhöga priserna på energi. Den brist på nyutbildade, kvalificerade hantverkare som yrkeshögskolans nedläggning kommer innebära kan vara droppen som får bägaren att rinna över för de allra sista bruken. Det skulle innebära slutet för det ovärderliga industriella och kulturella glasarv som är så viktigt för Sverige. För vem ska föra traditionen vidare om inte vi? Vi som studerar på Riksglasskolan har påbörjat vår utbildning med intentionen att gå ut efter tre år med en yrkesexamen. Efter två års studier blir vi nu berövade den möjligheten. Antalet sökande till Riksglasskolan ökar för varje år, och för bara ett år sedan stod det klart att statens anslag till skolan skulle fördubblas. Det aktuella avslaget från MYH kommer alltså som en blixt från klar himmel och lämnar många studenter ovissa om framtiden. Vi studenter vädjar nu till er som läser detta att engagera er. Avslaget kan inte överklagas officiellt, men vi kommer att göra allt vi kan för att få Myndigheten för yrkeshögskolan att förstå de allvarliga konsekvenser som deras agerande innebär, och ändra sitt beslut. Skriv under!
  3 380 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Hanna Ross Picture
 • Kvinnor i Afghanistan portas från universiteten idag , fast de måste ha rättigheter.
  För att kvinnornas Utbildnings rättigheter är viktigt. De kvinnor i Afghanistan måste kunna ha rätt till att gå i skola och universitet för att försörja både sig själv och sin familj eller sitt liv , och det livet som de ska ha måste vara med bra faciliteter och samma sak som skulle man ha för män . Det måste vara lika självklart för kvinnor- kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mohammad Shoja Picture
 • Sluta spara på Piteås skolor
  Man har under många år sparat på skolan i Piteå. Vi är nu nere i ett minimum av resurser. Genomförs detta kommer alla elever att drabbas, speciellt de svagaste med djupgående konsekvenser nu och i framtiden.
  3 139 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Jörgen Lindström
 • Gratis Mensskydd på Falkenbergsgymnasieskola
  Gratis mensskydd innebär frihet att kunna gå till skolan och känna sig trygg att det finns skydd tillgängligt under skoldagen. Detta handlar om att ge flickor på Falkenbergsgymnasieskola samma möjlighet att närvara i skolan, på lika villkor som de som inte har mens. Detta arbete kommer påverka dagens samhälle och barnen i framtidens möjligeter för lika skolgång och möjligeter
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jämnstäldhet och jämnlikhets utskott
 • Praktik för Estet
  Vi vill att även esteter ska få möjligheten att uppleva arbetslivet inom deras intressen. Praktik för estetelever skulle öka deras motivation och möjligheter både inom och efter skolan. Vi behöver mer kompetent personal och större motivation till att ta examen. Det gynnar inte bara oss som elever, utan både skola och samhälle, större kunskaper och kompetenta medarbetare skapar bättre och säkrare arbetsförhållanden. Har du några ideer eller tankar kring kampanjen? Mejla oss på: [email protected] Eller skicka ett DM på Instagram: Praktikforestet (Praktik För Estet)
  59 av 100 Underskrifter
  Skapad av Praktik För Estet Picture
 • Skånetrafikens nya tidtabell för Viken
  Vikenborna önskar en förbättring inte en försämring av vårt samhälle. Vi vill att Viken ska fortsätta växa och vara en attraktiv by att bo och vistas i.
  467 av 500 Underskrifter
  Skapad av Katarina Juarez Camara
 • Stoppa större barngrupper på Stockslycke förskola
  Tillsammans kan vi göra skillnad. Hör av dig till föräldrarna Johanna Ekberg eller Siri Johansson på Solstrålen för att vara med och driva frågan framåt.
  94 av 100 Underskrifter
  Skapad av Johanna Ekberg
 • Dialog om ny skola i Ingared
  I ett demokratiskt samhälle bör medborgarna erbjudas delaktighet i de beslut som berör dom. Att politiker och beslutsfattare för en dialog om större samhällsförändringar borde därför vara en självklarhet. Inga frågor är så komplexa att politiker inte kan diskutera dom med sina väljare. Barn och ungdomsnämnden ordförande Kent Perciwall (KD) lovade innan valet att inget beslut skulle fattas utan en dialog med Ingaredborna. Nu har han ändrat sig och menar att frågan är för komplex för att diskutera med de boende i Ingared.
  102 av 200 Underskrifter
  Skapad av Pilo Stylin
 • Mot Kärnvapen i Sverige
  Vi skall INTE ha kärnvapen i Sverige. NATO skall INTE kunna föra in sådana. Om vi skall kunna få en kärnvapenfri planet måste ALLA säga ifrån. Norge och Danmark har sagt NEJ.
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lennart Rosén
 • We demand that the Nobel prize committee boycotts the Islamic regime of Iran
  The brave people of Iran are fighting for their most basic human rights. To invite any representatives from the regime is a direct way of normalizing the oppressed that the Iranian people are fighting against
  106 av 200 Underskrifter
  Skapad av Casey Vendel