• Stoppa nedskärningarna i Botkyrkas skolor och förskolor
  Det politiska styret i Botkyrkas nedskärningar på 360 miljoner de kommande 6 åren motsvarar exempelvis 500 lärartjänster. Detta är resurser som behövs i kommunens verksamheter. Att skära i skolan och förskolans resurser i tider som dessa är inget annat än att skjuta sig själv i foten. Samhället behöver välfinansierade skolor och förskolor för att kunna tackla alla de utmaningar vi ser i samhället. Skolorna och förskolorna behöver tillräckligt med lärare och personal för att bedriva en högkvalitativ verksamhet där barnens bästa ligger i fokus. Att skära i verksamheter som redan går på knäna är oacceptabelt. PISA-undersökningar, forskning och även Botkyrka kommuns förvaltning pekar alla på samma sak. Det behövs mer resurser inte mindre i svensk skola och förskola.
  862 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stoppa Nedskärningarna
 • Akademiker på Södertörns högskola fördömer folkmordet mot palestinierna och kräver ett eldupphör!
  This petition is aimed at students and employees at Södertörn University. We're gathering signatures because we demand a statement regarding the genocide in Palestine from Södertörn University's management. Students and employees at Södertörn University condemn the genocide against the Palestinians, demand a ceasefire and a stop to all genocidal acts! With the silence displayed by the management of Södertörn University, we want to make our voices heard and condemn the genocide in Palestine. As students and employees, we have an obligation to uphold the university's own value base that stands up for human rights and international law. It is disturbing that our academic institution chooses to remain silent during a genocide. Choosing to remain silent during a genocide is to turn a blind eye to war crimes, undermines the legitimacy of international law and enables the normalization of the killing of Palestinians. Södertörn University has previously shown its support for Ukraine and wrote the following "The political regime led by Vladimir Putin must immediately stop its military aggression and respect international law." The university has also raised the Ukrainian flag and shown its support to the Ukrainian people. We demand that Södertörn University show the same solidarity when it comes to non-white people outside Europe's borders, condemns the genocide and calls for the demand of a ceasefire.
  367 av 400 Underskrifter
  Skapad av Södertörn Solidaritet Picture
 • Gratis mensskydd på skoltoaletter i Trelleborg!
  Gratis mensskydd på skoltoaletterna är en självklarhet. Det ökar jämlikheten i skolan, bidrar till att skapa en tryggare miljö och motverkar stigmatiseringen det finns kring mens. Denna fråga har förts på många håll men har alltid fått avslag. Detta kunde blivit verklighet för länge sedan. Det är dags att göra något åt det nu! Skriv under namninsamlingen!
  146 av 200 Underskrifter
  Skapad av Truls Forsman Picture
 • Vi som vill ha Nattis i Gällivare!
  Förr har denna frågan tagits upp, senast i höstas och då har man fått till svars att det är för litet intresse. Men när har man senast gjort en ny intressekontroll? Ju fler vi är som skriver under, ju fler visar vi behovet som är i behov av Nattis!
  66 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Johansson Kuronen
 • Nobina/Sörmlandstrafiken VAKNA
  Med fokus på problemen kring Nyköpings kommun, De trafikolyckor som skett skulle kunna innehålla ditt barn, din vän eller någon du allmänt håller kär. Om du till exempel är förälder och har barn som behöver bussen för att ta sig till och från skolan, eller om du själv färdas mycket på vägarna generellt, är du inte orolig när ditt barn ska färdas på ovårdade vägar i ett främmande fordon eller om du kommer ta dig fram och hem igen? Med fokus på självaste Sörmlandstrafiken och Nobina, Vi elever som pendlar till och från Öknaskolan förlitar oss på att bussarna ska ta oss till skolan och hem - detta för att vi inte har något annat val och just därför måste vi lägga vårt förtroende på dom. Även om vägarna är vårdade och väglaget är framkomligt så är dessa bussar ofta sena, lite för ofta för att kalla ”misstag”. Generellt fungerar bussturerna i stan och under kortare sträckor. Men hur kan det alltid vara så att bussen kommer fram sent trots att den körs samma rutt varje dag? Borde inte dessa chaufförer veta hur vägarna går vid det här laget. Det är bara Nyköpings Kommun och Sörmlandstrafiken/Nobina som kan se till att alla som färdas på dessa vägar, i egen bil och kommunalt, också färdas tryggt. Nu vet jag inte hur jag ska få en förändring att ske, kanske kan ditt namn hjälpa oss att bli hörda? Det är gratis att skriva under och tar endast några få sekunder. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tack.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Landblom
 • Stoppa folkmordet i Palestina!
  Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med? 1. Internationellt Tryck: Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning. 2. Skapa Medvetenhet: Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet. 3. Solidaritet och Empati: Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet. 4. Humanitärt Bistånd: Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten. Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.
  416 av 500 Underskrifter
  Skapad av Louise Cansington Picture
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 476 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • Barn dödas i tusental - vi står inte ut!
  För att visa att vi är många som vill ha ett eldupphör! Tusentals barn har dött när Israel släppt bomber mot bostadshus, skolor och sjukhus. Många av de som överlever har förlorat allt och kommer behöva växa upp utan sina föräldrar och vara traumatiserade. Det här kan vi aldrig acceptera!
  22 071 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar för eldupphör . Picture
 • Stoppa P1-slakten!
  Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR. Låt oss därför tillsammans se till att Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion får de medel de behöver. Steg 1 är att stoppa slakten på P1:s programutbud.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Lena Eriksson
 • Fler vuxna till Östra Karups skola för en tryggare skolgång!
  Östra Karups skola behöver fler resurser för att eleverna ska känna sig trygga och få rätt hjälp att utvecklas! Skolgården är uppdelad i många olika delar så de få rastvakterna som finns räcker inte till. Klasserna blir större och större med fler inflyttande familjer, pedagogerna räcker inte till. Som förälder till barn på Östra Karups skola vill vi med denna namninsamling visa att vi anser att Östra Karups skola har för få vuxna resurser för att fullfölja skolans uppdrag.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tina Mattsson
 • HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Kriminella gäng rekryterar ungdomar på väg från skola och aktiviteter med hot om våld
  ”Unga personer riskerar där att etablera ett missbruk av narkotika och utveckla en kriminell livsstil” Ur Polisens kartläggning av öppna drogscener 2023. Även skötsamma ungdomar med goda skolresultat, aktiv fritid och engagerade föräldrar utsätts för de kriminellas kontaktförsök. Ungdomarna hotas och tvingas in drogförsäljning av kriminella med våldskapital. ”Vi inom polisen vet att det finns en särskild oro över att kriminella element söker sig till och befinner sig på platser där det vistas mycket barn och ungdomar, som exempelvis idrottsanläggningar, fritidsgårdar och skolor”, skriver polisen i ett mejl. Drogscenens unga kriminella i åldern 18-25 år är svåra att särskilja från högstadie- och gymnasieelever. Kontakter kan ske alla tider på dygnet. De kriminella har inga jobb och skolor att sköta, de kan anpassa sig efter ungdomarnas vanor och scheman. Det finns ingen ungdomsgård för 16-19 åringar i området, de hänvisas till Hagalunds Fabrik 38. Enligt polisen pågår det en väpnad konflikt mellan gängkriminella i Hagalund och Bagartorp.
  580 av 600 Underskrifter
  Skapad av Öppen drogscen Nej tack Picture