• Bevara Fluß i Jubileumsparken
  För att Jubileumsparken skall fortsätta leva tills området är färdigbyggt.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Johan Schmeling Picture
 • Rädda Krösatågen
  Halland består inte bara av kuststräckan med städerna, utan har även ett inland, som också vill leva och utvecklas. Tågdagarna i Landeryd med omnejd har dragit stor publik, och allt fler upptäcker att det går bra att jobba i Hylte kommun, där hus är billigare att köpa och där man kan njuta av natur och kultur. "Bästa livsplatsen" ska gälla hela Halland!
  1 512 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Evy Johansson Picture
 • Behåll stationerna i Torpåkra och Mollaryd!
  Vi ser att en nedläggning av stationen är ett dåligt förslag med tanke på bland annat: - Miljö- och klimataspekter, kollektivt resande är en förutsättning för att minska den mänskliga belastningen på jorden. - Mollaryd och Torpåkra med omnejd är en attraktiv och aktiv bygd där det finns gott om såväl kommersiella som ideella verksamheter som idag är möjliga att ta sig till med kollektivtrafik – däribland: ridskola och turridning, ledarskapsutbildningar, psykoterapiverksamhet, gårdscafé, konstgalleri, vandringsleder, natur- och kulturhistoriska sevärdheter, kulturarrangemang, tennisskola med mera. Många av verksamheterna har besökare och kunder från stora delar av Sverige samt övriga Europa. - Barn och unga och deras möjligheter att ta sig till skola, fritidsaktiviteter och sommarjobb - Vuxnas möjligheter att pendla till arbete och fritidsaktiviteter - Boendes och besökares möjligheter att semestra hållbart - Områdets attraktivitet som boplats såväl som besöksmål – vill regionen och kommunen se fler döende och avfolkade platser? - Säkerhet – det finns idag ingen möjlighet att förutom med tåg eller bil ta sig säkert mellan Ljung och Borgstena. Att då lägga ned de två stationer, samt även ha tagit bort busslinjen däremellan, sätter personer som inte kan ta sig med bil i en situation av att behöva gå eller cykla på en högt trafikerad väg utan cykelbana. - Det måste finnas andra sätt att spara tid - om det är det som är viktigast - än att dra in två stationer och då spara 3-5 minuter - Förslaget innehåller ett starkt fokus på utveckling i storstäder och storstadsnära områden, denna namninsamling vänder sig emot den urbana norm som Västra Götalandsregionen upprätthåller vilken påverkar långt fler områden än "enbart" kollektivtrafiken Förslaget om att slopa tågstationerna i Mollaryd och Torpåkra, såsom beskrivs i bland annat ”Huvudrapport Målbild tåg 2028-en konkretisering av Målbild Tåg 2035” (Västra Götalandsregionen, 2020) finns beskrivningar, mycket kortfattat, om tidsbesparingen slopandet av stationerna ger – 3-5 minuter – till fördel för de som reser till eller mot Stockholm eller på annat sätt använder Västra Stambanan. I Herrljunga kommuns övergripande mål finns att antalet inflyttningar skall öka i kommunen, att kommunen ska vara en aktiv landsbygdskommun och öka invånarantalet. För att inflyttning skall ske behöver attraktivitet se till att bevaras och utvecklas. I Mollaryd har under de senaste åren inflyttning och familjebildning ökat och med det har också antalet barn ökat markant, dessa barn kommer 2035 att gå på högstadie, gymnasium eller högskola och som det är i dagsläget är tåget sättet att ta sig till och från skola. Hur planeras detta lösas? Skolskjutsar för yngre går idag i riktning Herrljunga men inte till Borås – vilket minskar möjligheten för unga att välja en utbildning som passar dem eftersom antalet linjer är färre i Herrljunga än i Borås. Antalet som åker tåg är lågt, men i relation till byarnas storlek är det en stor procentandel som använder tåget – dagligen eller mer sällan, för miljövänligt resande till fritidsaktiviteter, arbete, skola och semesterorter. Resandet skulle också öka om tiderna anpassades bättre till arbetspendling – i dagsläget stannar ett antal tåg inte i Mollaryd och Torpåkra vilket försvårar resandet avsevärt. Under sommaren 2020 läggs också buss 240 ned, vilket gör att – om också tågstationerna läggs ned – Mollaryd och Torpåkra med omnejd står helt utan kollektivtrafik. Här vill vi än en gång lyfta såväl pendlare – till skola, arbete, fritidsaktiviteter – som besökare till bygden: hur skall vi och de på ett säkert och klimatvänligt sätt ta sig till och från vår bygd?
  658 av 800 Underskrifter
  Skapad av Stina Nilss
 • RFSL: Upprop för en human asylpolitik!
  RFSL har sett hur asylrätten i Sverige har försämrats avsevärt sedan den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige infördes 2016, och därefter förlängdes. I juni 2019 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté som håller på att ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken. Det vi just nu ser diskuteras i arbetet med Sveriges framtida migrationspolitik innebär inte bara att delar av den tillfälliga lagen görs permanenta, utan även andra långtgående förslag som kommer att försvaga asylrätten avsevärt och kommer att slå extra hårt mot utsatta grupper som till exempel hbtqi-personer. RFSL ser med oro på hur den parlamentariska migrationskommittén, som utsetts för att utforma Sveriges framtida asylpolitik, ignorerar vissa av UNHCR:s rekommendationer till Sverige och det civila samhällets kunskap om konsekvenserna i form av förlorade människoliv av en restriktiv asylpolitik. De långtgående förslag som den parlamentariska migrationskommittén just nu behandlar kommer att urholka asylrätten.
  2 444 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av RFSL förbundet Picture
 • Sluta sälja alkohol på fyrishov!
  Badet på fyrishov i uppsala serverar alkohol. I söndags höll det på att gå illa för ett barn där pga alkoholpåverkad vuxen. Hör alkohol verkligen hemma på bad där olyckor kan ske? Bör vuxna dricka alkohol på ett ställe där så många barn vistas? Vi ser stora risker med detta. Bad, barn och alkohol hör inte ihop! Vuxna har ingen rätt till alkohol på fyrishov, men barnen har rätt till trygghet!
  750 av 800 Underskrifter
  Skapad av Ida Persson Picture
 • Stäng ner Ängelholms flygplats
  Vi befinner oss i en eskalerande klimatkris, och vi har inte råd att ge konstgjord andning till en flygplats som inte ens går runt ekonomiskt. Ängelholms flygplats planerades tidigare att läggas ner då den inte längre är ekonomiskt lönsam. Men nu vill sju kommuner gå in och rädda flygplatsen med 50 miljoner av skattebetalares pengar. Vi motsäger oss att rädda flygplatsen då vi måste prioritera en omställning av samhället där onödiga flygningar minimeras. Endast inrikesflygningar sker från flygplatsen. För att Sverige ska kunna leva upp till sin del av Parisavtalet (och minska sina utsläpp med 12-15% per år) och därmed undvika en klimatkatastrof finns det inte utrymme för inrikesflyget att fortsätta på sträckor där det finns rimliga alternativ.
  433 av 500 Underskrifter
  Skapad av Albin Björk Picture
 • Ta inte ifrån Said hans mormor
  Hjälp Madina Kuliyeva att få stanna i Sverige. För sjuåriga Said med en rad psykiska funktionsvariationer är mormor Madina allt. Hon är hans största trygghet och fasta punkt i en värld som inte är enkel för barn som honom. Mamma Tahira vittnar om att Said blir förkrosad så fort Madina lämnar hemmet, om ens för att lämna soporna. Madina Kuliyeva kom till Sverige från hemlandet Azerbajdzjan år 2009 för att hjälpa dottern Tahira med hennes nyfödda son då Tahiras man plötsligt utvisats från Sverige till Azerbajdzjan. Madina har blivit kvar och har med åren blivit ovärderligt viktig för sina två barnbarn som nu är 7 och 10 år. I synnerhet har hon blivit oersättlig för sonen Said, 7år, om utöver en svår ADHD-diagnos även lider av en språkstörning som gör att han inte kan tala. Medan Tahiras man var utvisad i sammanlagt två år och 7 månader blev Madina familjens stöttepelare. Hon tog hand om barnen medan Tahira jobbade och studerade för att ensam försörja dem. De har alltid klarat sig själva utan hjälp från det offentliga. Familjen sökte uppehållstillstånd för Madina men har nu fått avslag på sin tredje och sista överklagan. Migrationsverket menar att Madina saknar skäl att få stanna i landet, trots att hon varit här i över tio år och blivit den viktigaste personen i sitt barnbarns liv. Den första januari 2020 blev FN:s barnkonvention till Svensk lag vilket innebär att domstolar, myndigheter och övriga rättstillämpare alltid ska beakta barns rättigheter vid beslutsfattande. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barns bästa alltid vara styrande när beslut som rör barn fattas. Det är uppenbart att Migrationsverket inte fattat beslut med barnkonventionen i åtanke i detta fall när de beslutar att splittra en familj trots de allvarliga konsekvenser detta bedöms ha på sonens psykiska hälsa.
  997 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Tahira Quliyeva Picture
 • Förbjud vattenskotrar!
  Du sitter där på en strand och har det gott. Badar, fikar och håller avståndet. Men helt plötsligt bryts tystnaden och stillheten! Det är en Jet SKIT som åker runt, runt och låter något fruktansvärt. Inte nog med att de låter och förstör för alla andra de orsakar en massa olyckor. Redan har 10 olyckor skett i år. Tänk hur många som kommer skada sig och dö innan sommaren är slut. Politikerna har för fem år sen sagt att det ska krävas förarbevis men sen har ingenting hänt. Nu efter alla olyckor säger de att det ska bli av. Men det är för lite och för sent. Vården är överbelastad och överarbetad. Det sista som behövs är idioter som skadar sig när de åker vattenskoter också. Dags att förbjuda Jet SKIT.
  221 av 300 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Stoppa billarm på djurdäck på Gotlandsfärjan
  Det är djurplågeri och ytterst stressande för de djur som fraktas på färjan.
  1 277 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Victoria Berefelt
 • Stoppa Detaljplanen "Ornäs Hamn"
  Kära invånare, tiden är knapp... Fyll i ditt namn idag, din röst kan vara helt avgörande. Borlänge kommun avser att detaljplanelägga och upphäva strandskyddet inom de mest centrala strandnära delarna av Ornäs. Detaljplanen kommer att möjliggöra byggnation av cirka 90 bostäder på nuvarande fotbollsplanen där Ornäs BK har sin verksamhet, kommunen planerar inte att anlägga någon ersättningsplan i Ornäs. Utbyggnad av hamnen, den s.k. badbryggan försvinner och Ornäs blir helt utan en badplats. Grusläggning av en stor grönyta för uppställning av fler båtar och parkering. Det betyder att Ornäs BK, grönområdena, öppenheten mot sjön och badbryggan försvinner till fördel för fler bostäder. Ornäs IP som dessutom är en av femton utvalda finalister i kvällstidningen Expressens tävling om "Sveriges finaste IP" se länk. https://www.expressen.se/sport/foreningsliv/har-ar-de-15-finalisterna-till-sveriges-finaste-ip/ Vi anser att detaljplanen tar bort flera av de värden som finns i Ornäs men inte åtgärdar någon brist för oss som redan bor i Ornäs. Vilket även framförts vid samråd och via skrivelser utan att få gehör. Planen tillgodoser i stort enbart kommunens intressen av att bygga attraktiva sjönära bostäder. För mer information se vår Facebook sida: https://www.facebook.com/Stoppa-detaljplanen-Orn%C3%A4s-Hamn-100395988383218/?view_public_for=100395988383218 Dela gärna länken vidare på sociala medier, vi behöver allt stöd vi kan få. Detta är viktigt! Stort Tack!
  618 av 800 Underskrifter
  Skapad av Ornäs Gruppen Picture
 • RÄDDA DAMMYRAN
  Kära badgäster! Är ni medvetna om att Borlänge kommun ska bygga en stor och trafikerad väg mindre än 40 meter från Dammyrans strandlinje? Det är således endast 15 meter från den gräsyta där man ligger och solar och barn leker!! En stor ny trafikerad väg kommer att utgöra en stor trafikfara för våra barn när de går eller cyklar till och från Dammyran. Ökat buller och utsläpp blir en annan negativ konsekvens. Växt- och djurliv kommer allvarligt att ta skada av en ny väg. Vår fridfulla lilla badsjö kommer inte längre att vara lika fridfull. Vägbygget är planerat att påbörjas i april 2021. Detta måste vi sätta stopp för! Vi är några som febrilt jobbar med att försöka påverka Borlänge kommun att stoppa vägbygget. Men vi behöver er hjälp nu. Vänligen skriv på protestlistan redan IDAG och medverka till att stoppa detta vansinne!! TÄNK PÅ VÅRA BARNS SÄKERHET!! Vänligen sprid länken på sociala medier. Tack för ert stöd. Tillsammans räddar vi Dammyran för oss och för framtida generationer!
  659 av 800 Underskrifter
  Skapad av Anna Svensson
 • Rättvisa åt Freja
  Bakom stängda dörrar, i så kallade trygghetsrum, blev Freja indragen och slagen så illa att hon idag två år senare fortfarande känner av konsekvenserna. Missfärgningar på hud, värk och en skadad tand. Parat med att kalla Freja för N-ordet och att hon ska "sticka hem till sitt land". När Dagens Nyheter granskat målet går ordningsvakternas historier isär, vittnen blev inte kallade och inspelat material om vad som hände samlades inte in. Lägg därtill att domen mot Freja benämns som "oväntad hård" av advokaten Peter Althin. * Vi vill se en omprövning av fallet. * Vi vill se en granskning av ordningsvakterna. * Vi vill se rättvisa för Freja. * Vi vill att #BlackLivesMatter Läs om händelsen: https://www.dn.se/sthlm/freja-brottades-ner-av-ordningsvakter-nu-doms-hon-till-fangelse/ https://www.dn.se/sthlm/peter-althin-goda-chanser-att-fa-domen-andrad/
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av BlackLivesMatter Sweden