• Pausa RUT - städarna behövs i vården
  Den som jobbar hemma kan städa själv. Svårare än så är det inte och RUT-avdraget kostar samhället miljarder varje år. Därför bör avdraget tas bort under coronakrisen. De som jobbar med städning i hemmet ska få jobba där det gör skillnad på riktigt nu när det är kris. Chefseknomen på Facket Akademikerförbundet-SSR kräver detta och vi håller med att det är en bra idé. Läs mer om RUT och förslaget om att pausa RUT under corona: https://akademssr.se/post/pausa-rut-den-som-jobbar-hemma-har-tid-att-stada-sjalv https://www.dn.se/debatt/fruktansvart-dyr-ineffektiv-och-fordelningspolitisk-ojamlik-metod/
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mitt Skifte
 • STOPPA VÅLDET MOT KVINNOR - Gör apoteken till nödcentral och låt slagna flytta till hotell
  I Frankrike ökade våld i hemmet med mer än 30 procent när landet isolerade befolkningen. När Sverige nu steg för steg begränsar människors rörlighet kommer samma sak hända här. Men det finns saker som politikerna i Sverige kan göra inspirerade av Frankrike: 1) Gör apoteken till nödcentraler I Frankrike kan en kvinna prata med personalen på apoteket och säga orden ”Mask 19” och få direktkontakt med polisen. 2) Säkra boende för slagna Kvinnojourerna har fått pengar för att möta coronakrisen. Dessa räcker inte på långa vägar och det är brist på boenden för slagna kvinnor och deras eventuella barn. Samtidigt står hotellen tomma. Därför borde politikerna lösa så att kvinnor och barn som drabbas av våld i hemmet får flytta till ett boende fritt från våld. Läs mer: Aftonbladet, Våldet mot kvinnor ska stoppas – med kodord, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vb84vJ/valdet-mot-kvinnor-ska-stoppas--med-kodord
  110 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mitt Skifte
 • Barnkonventionen för flyktingbarn!
  Barnkonvention måste gäller för alla barn även flyktingbarn! Barn som födda i Sverige eller växer upp här vet mer om Sverige och svenska samhället än deras andra land.Dessa barn har rotat sig i samhället och det är grymt och omänskligt att de ska utvisas eller leva i limbo. Barnen skadas av detta, det ska skadar barns psykiskt och hälsa, drömmar, trygghet, framtiden. Dessa barnen är den nya generationen som ska fortsätta leva efter oss och kommer att driva världen, det värde mycket och är jätte viktigt att de ska växer bra. Alla måste förstå allvaret.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zahra Hosseiny
 • Zandra Svensson ska stanna på Bäckäng
  Vi i HU19L fick precis reda på att Zandra Svensson inte kommer finnas kvar på Bäckäng nästa år. Detta är något vi vägrar att acceptera. Zandra har varit en stor trygghet på skolan och hon ser alltid till att var och en känner sig speciell. Hennes lektioner var alltid lärorika och samtidigt roliga att vara på. Hon är även en extremt bra mentor, som tar tag i problem direkt när hon ser det och hon hjälper de som behöver hjälp, oavsett vad.
  226 av 300 Underskrifter
  Skapad av Natalie Ramot
 • Serverad - kulturomställning
  Vill undvika sociala tillstånd liknande 30 talet. Samma systemfel behövs inte upprepas. Kapitalägarna är säkrade, de fått sina delar. Denna gång rädd medborgaren. Skapa utrymme för kulturell transformation från kapital till hållbart balanserad medvetetsamhälle. Balans mellan liv, företagande, kapital och ressurser.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Odd Rune Jacobsen Picture
 • Stäng av trängselskatten
  Under Corona krisen ! Om ni verkligen vill bromsa spridningen av Corona. Så får ni underlätta för människor som kan använda sina egna bilar 🚘 Speciellt personalen inom vården och andra medborgare som kan undvika att möta större grupper när dom åker kommunalt. Varför ska man åka kommunalt och ta risker ? Varför ska sjukvårds personal betala just nu??
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nivin Dawood
 • Gärna applåder men först lön för mödan, aktivera krislägesavtalet nu!
  Vårdförbundets medlemmar i Stockholm har på grund av det höga trycket av patienter med corona den senaste tiden börjat schemaläggas i arbetspass som är 12 timmar eller längre. Det innebär att en del personal arbetar mycket krävande 60-timmarsveckor, något som sliter på redan hårt ansatt personal som tar stort ansvar. Trots veckoarbetstider i nivå med krislägesavtalet får personalen inte högre ekonomisk ersättning, eftersom Region Stockholm nu valt att aktivera kirslägesavtalet är det nu kritiskt att SKR & Sobona godkänner Region Stockholms förfrågan. Så att den hårt arbetande vårdpersonalen får den ersättning de har rätt till.
  6 589 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Vårdförbundet Avdelning Stockholm Picture
 • Inga kontrollanter i kollektivtrafiken
  Riktlinjerna är tydliga. Det ska vara social distansering som gäller. Samtidigt kommer rapporter om överfull kollektivtrafik för att det dras in på turer. Lägg där till att biljettkontrollanter går runt och är en potentiell smittospridare. Det är även en fråga om kontrollanternas säkerhet. De har sina jackor och kepsar, men mig veterligen skyddar inte dessa mot covid-19. Stoppa smittspridningen av corona, ställ om kontrollanterna – de kan göra något annat.
  496 av 500 Underskrifter
  Skapad av Mitt Skifte
 • Stoppa Aurora
  Corona sprids. Sammankomster på över 50 personer är förbjudna Sjukvården behöver pengarna!!
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Svengren Picture
 • Stoppa utförsäkringarna, Shekarabi!
  När sjukvården ställer in all icke-nödvändig vård för att rädda covid-19-sjukas liv, riskerar långtidssjukskrivna att bli utförsäkrade. För att inte personer som når 180 dagarsgränsen snart ska bli av med sjukpenningen, måste Shekarabi och regeringen tillfälligt ändra kraven så att sjuka personer kan fortsätta att vara sjuka och få sjukpenning. En sådan lagändring kan inte vänta, den måste ske NU! Källa: https://www.dagensarena.se/innehall/ingen-regelverksandring-for-fk-i-coronatider/
  45 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lisa Gemmel
 • Ge sjukvårdspersonalen i Stockholm lön enligt krisvårdsavtalet!
  "Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utgångspunkten är att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina yrkeskvalifikationer och om legitimation eller behörighet krävs ska detta respekteras, något som varit viktigt för Vårdförbundet. " [1] Den som utför ett svårt och riskfullt arbete för andras skull har också rätt att få en lön som motsvarar det arbete som utförs. Låt avtalet träda i kraft eftersom det redan är kris i sjukvården sedan länge [2] KÄLLA: [1] Vårdförbundet, Krislägesavtal https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/krislagesavtal/ [2] Aftonbladet, Sjuksköterska: "Vi har redan katastrofsjukvård", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9v4z2q/sjukskoterska-vi-har-redan-katastrofsjukvard
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av eva johansson
 • Låt Corona stoppa Aurora
  Försvarsmakten har inte ställt in eller skjutit upp försvarsövingen Aurora. Såhär står det på Försvarsmaktens hemsida: ”Planeringen fortsätter Planeringen inför Aurora 20 fortsätter enligt plan, men vid sidan av ordinarie planering pågår också planering för alternativa händelseutvecklingar. Till exempel olika begränsningar i genomförandet, eller att spridningen av coronaviruset i samhället framtvingar en senareläggning av genomförandet. Senast den 6 april kommer ett beslut kring genomförandet av Aurora 20. Då bestäms i vilken omfattning Aurora 20 kan genomföras.” En militärövning samlar 25 000 delatagare från olika länder i främst Skåne och Blekinge under tiden 11 maj till 4 juni, då peaken av Corona-utbrottet väntas nås. Detta bör givetvis ändras, det är galet att hålla en så stor militärövning nu. Hjälp försvarsmakten fatta att övningen måste ställas in eller åtminstone skjutas upp tills dess att läget i världen är mer passande genom att skriva under. Läget med Corona-viruset är allvarligt nog som det är. Tack!
  641 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Lorentzson Picture