• SVT : öka rapporteringen om Iranprotesterna!
  Journalister i Iran har med livet som insats läckt ut information till omvärlden om de pågående protesterna mot den fascistiska och totalitära regimen, allt för att deras internationella kollegor skulle ta stafettpinnen vidare. De tillfångatas en efter en nu. Medan de sitter i isoleringsceller eller torteras sviker Svenska nyhetsmedier dem. SVT är i stort sett tysta och läsaren får bläddra länge på hemsidan för att hitta något om vad som sker. Bristen på rapportering legitimeras med hänvisning till att de speglar allmänhetens (bristande) intresse. Men Iran behöver rapporteringen mer än någonsin, då regimen släcker ner internet och gör vad de kan för att tysta protetserna. Vi som skiver under vill ha mer nyhetsrapportering om Iranprotesterna och kritisk granskning och journalistik om regimen! Rapportering, granskning och nyansering av vad som sker är viktigare än någonsin!
  879 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Mia Agren
 • Lös frågan om kollektivtrafik i Hangelösa
  För bättre miljö, dra ditt strå till stacken. Stöd önskan om att kommunledningen trycker på för kollektivtrafik genom Hangelösa.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Monica Nilsson
 • Malmö Latins Skolockupation
  Vi har tre år kvar på oss att minska utsläppen för att fortfarande ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C enligt FNs klimatpanel IPCC. Det är vad forskare och regeringar världen över kommit överens om är vår säkerhetszon genom Parisavtalet. All global uppvärmning över det ökar signifikant risken för ett överskridande av våra planetära trösklar. Något som skulle medföra katastrofala konsekvenser världen över. Allt annat än drastiska åtgärder för att minska utsläppen är oförsvarligt. Något som våra politiker inte verkar ha förstått. De tycks inte förstå att det är naturen som sätter villkoren och inte dem. Grundproblemet med klimatkrisen är att vi aldrig har behandlat den som en kris. Något som pandemin gjorde uppenbart att vi klarar av. Det är dags att kräva vad som skulle vara självklart från början och bryta igenom bruset som aldrig förr. Det är dags att kräva krisåtgärder nu för en reducering av växthusgasutsläpp på 21% i år förenligt med Sveriges klimatmål och nettonoll vid 2030. Det är dags att ockupera skolan.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Skol Ockupation Picture
 • Gratis kollektivtrafiken för pensionärer.
  Många pensionärer • har låg pension • har svårt för att lösa biljett med mobilen • behöver komma ut och promenera • behöver träffa vänner • kan bli deprimerade
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ylva Nybäck
 • Nej till Vindkraft på Vallträskhobben!
  Stoppa Vindkraftspark på Vallträskhobben Storumans kommun!
  673 av 800 Underskrifter
  Skapad av Jessica Bergfors Picture
 • Reparera Obbolabron!
  Gå med i vår kampanj för att rusta upp Obbolabron för att: - Skydda människoliv! - Bygga en infrastruktur för morgondagen! - Se till att få till ordentliga investeringar! - Skydda medborgarnas fordon!
  857 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stellan Elebro
 • Medborgarförslag Baldersplan
  Förslag Medborgarförslaget innebär att ytan Baldersplan utvecklas som en mötespunkt för rörelse och lek, riktat till vuxna och barn. Vi vill främja att flera kan delta i lek, och att vuxnas rörelse kan motivera barn och unga. Vi ser även förslaget som ett steg i ökat socialt samspel efter pandemins svåra år, där distansen emellan familjer har växt, och ensamheten i hushållen ökat. Förslaget består av en utbyggnad av hela Baldersplan, indelat i 4st zoner. Utegym Lekplats Bollspel Parkering Konceptbilder presenteras i Bilaga 1, ”2. Konceptbilder”. Utegym En zon med utegym blir en del för vuxna, och en naturlig del av den motionsrunda som ”Klarälvsbanan” idag utgör. Placeringen emellan utegymmen i Skoghall och på Kilene, gör den strategisk och tillgänglig för en stor andel som idag blir bilburna för att träna på gym eller transportera sig till dessa platser, Ett utegym blir också en del för att få med barnen till Baldersplan, det är möjligt att aktivera sig tillsammans, utan att barnen ska leka med utrustning som är ämnade för träning (dvs. lekplats/bollplan). Hela familjen, eller enskilda vuxna kan njuta av träning i närheten till hemmet, på behagligt avstånd till bad-/båtplatser vid Mörudden, vilket skulle lyfta Mörudden som besöksmål. Lekplats Befintlig ”lekpark” på Baldersplan består av 3st gungor & en sandlåda med tillhörande bord. Ifrån iakttagelse utnyttjas lekparken med av unga vuxna för mobilspel, än av lekande barn. Det finns inget utrymme för spontanlek eller rörelse. Vi föreslår en lekpark med en naturlig känsla, inspirerat av de nya lekplatserna på Mörmoskogens förskola samt Lunna förskola. Hinder och rutschkana-komplex bidrar till lek och fantasi hos målgruppen barn. Idag är det glest emellan de ”riktiga” lekparkerna i området, och oftast kräver de en korsning av Hovlandavägen, om man inte ska besöka förskolor efter stängning och helger. På förskolorna Ferlin och Mörtvägen märks ett stort besökstryck vid dessa tider, vilket bidrar till slitage och nedskräpning. Den stora mängden barn i åldrarna 0-6år i området kring Baldersplan har ett uppdämt behov av platser för just lek och rörelse. Bollspel I förslaget ingår en zon för bollspel, en arrangerad yta med konstgräs och sarg, för flertalet bollsporter såsom fotboll, innebandy, basket och skridskor. Liknande planer kan återses hos bla. på Herrhagsskolan i Karlstad, och köps oftast som färdiga koncept. I Europa, och främst Tyskland & Nederländerna, är detta ett standardkoncept för kvartersområden. Detta bidrar till ökade möjligheter att njuta av bollsporten även utanför föreningslivet, och spontant. Samtidigt är det en möjlig plats att utnyttja för ex. klassfotboll och lägerverksamhet i kommunens regi. En sarg hindrar deltagare och bollar att hamna i trafiken, och konstgräset säkrar ett bra underlag året om. Parkering Idag utgör Balderplan en parkering vid högt tryck på Mörudden, eller för vissa besök till lekplatsen. Vid en utbyggnad av Baldersplan skulle en parkering säkerställa att vägar inte blockeras, och samtidigt göra den nåbar även för de som inte tar sig fram utan bil.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alexander Thelander
 • Strömsunds folkets hus inte till för alla
  Så att alla i den här kommunen ska känna sig välkommen och önskad i dessa lokaler oavsett etnicitet, pronomen eller läggning. Inte begränsa eller få människor känna sig ovälkomna eller otrygga i dessa lokaler.
  247 av 300 Underskrifter
  Skapad av Cea Monte
 • Rädda Västerås konstskola i Västerås, för Västerås skull!
  Vår nuvarande huvudman ABF hotar med att lägga ned skolan om vi inte hittar en ny huvudman inom kort. Skriv på för att rädda framtida kulturarbetare och kulturkonsumenter! För ett rikt kulturliv i Västerås stad.
  719 av 800 Underskrifter
  Skapad av Matilda Hammarlund
 • Stenhagen simmar lugnt
  Behovet av en simhall belägen kring Stenhagen Centrum har varit stort under många år. Behovet har ökat i takt med att stadsdelen vuxit och att nivån av service breddats med Systembolag, flera apotek, gym, m.m. Många i närområdet har behov av regelbunden simning men svårt att ta sig till Fyrishov eller Gottsunda av olika skäl. Stenhagens Centrum har förutom ett stort befolkningsunderlag i det omedelbara närområdet också ett stort omland i de västra stadsdelarna och på landsbygden utan att behöva passera genom stan vare sig kommunalt eller med egen bil. Platsen går lätt att nå med kollektivtrafikens regionbussar och stadsbussar med täta avgångar. Dessutom finns gott om parkeringsmöjligheter för den som ändå reser med egen bil. Stenhagen har en relativt ung befolkning som framförallt består av familjer med barn i de yngre åldrarna. Behovet av simundervisning är stort och skolorna reser idag iväg, i den mån det går, för att tillgodose detta. Utöver detta har Den sociala kompassen – Uppsala Kommun (figur 5 & tabell 5) från 2021 pekat ut delar av Stenhagen som ett område i s.k. Kluster 2, det är känt att simkunnigheten är lägre i socioekonomiskt svagare områden och att det berör framförallt kvinnor. Detta vill vi angripa. I takt med att Uppsala växer har Stenhagen förbisetts ett antal gånger i kommunens utvecklingsarbete då den lokala samverkansgruppen inte varit lika aktiv som de i andra stadsdelar. Detta är en bidragande faktor till att Uppsala har relativt många invånare per simhall i relation till andra kommuner (Badutredningen figur 2).
  598 av 600 Underskrifter
  Skapad av Kabir Khan
 • Bort med Mrkoll!
  Det är viktigt för svenskarnas psykiska välmående och för att folk skadas utav detta. Sådan känslig information ska inte vara tillgänglig med några enkla klick på datorn. Det utgör även flertal risker då kriminella använder sig utav Mrkoll för att välja sårbara offer. Det utgör även en säkerhetsrisk för landet.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emil Karlsson
 • Rädda Public Service
  Public service behövs för vårt samhälle, inte minst för att rapportera om samhällsviktig information till den stora allmänheten. Det är också av största vikt att det inte drivs med vinstintresse. Du ska aldrig behöva undra vems ärende de går. Public service erhåller dessutom ett stort utbud av kultur, underhållning och sport. Det är många som inte har råd med abonnemang hos andra streamingtjänster där ett utbud hos SVT och SR förgyller ens vardag. Tänk på barnen, studenten, pensionären: Låt inte SD:s förslag med att begränsa public service bli mer än förslag. Sverigedemokraterna har flera gånger framfört att de vill "reformera public service" och göra utbudet "smalare och vassare". * Vid andra tillfällen sägs det rakt ut att public service borde läggas ner helt och hållet.** Citat om public service: "Nu får banne mig SVT skärpa sig och sluta med rena propagandainslag. Kvällens Aktuellt borde omgående anmälas för partiskhet. Och public service ska banne mig reformeras i grunden!" - Björn Söder, riksdagsledamot, SD, 13/9 2022*** "Förhandlingarna går snabbare än planerat. (OBS skämt) - Skärmdump på nyhetsartikel "JUST NU: Sveriges Radio ligger nere: "Problem" - Tobias Andersson, riksdagsledamot, SD, 13/9 2022 **** "Ett råd till @moderaterna och @sdriks inför regeringsförhandlingarna vad gäller "public service": En cancersvulst opereras bort helt, man lämnar inget kvar för då börjar den växa igen." - Gunnar Axén, fd riksdagsledamot, M, 13/9 2022 ***** Läs om hotet mot public service: - https://www.svd.se/a/69jmaW/axel-anden-public-service-har-redan-borjat-anpassa-sig-till-sd - https://www.dn.se/kultur/bjorn-wiman-har-ar-nyheten-om-sds-syn-pa-svt-och-public-service/ - https://www.svt.se/kultur/vad-blir-det-for-kulturpolitik-efter-valet-1 - https://www.arbetsvarlden.se/sd-kommer-gora-avtryck-i-kulturpolitiken/ - https://www.svd.se/a/2Gg0gG/kd-skapar-ny-hogerfront-mot-public-service - https://www.expressen.se/nyheter/val-2022/sd-ilskan-pa-svt-reformera-public-service-i-grunden/ - https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15nQqK/bjorn-soders-attack-mot-svt-propagandainslag Källor: * https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022472 ** https://www.dn.se/kultur-noje/jimmie-akesson-jag-hade-lagt-ner-p3-for-lange-sedan/ *** https://twitter.com/bjornsoder/status/1569768478692851714 **** https://twitter.com/SDTobbe/status/1569728982500646917?s=20&t=WCusEvl7pVJKeZrUeg1sKA ***** https://twitter.com/gunnaraxen/status/1569583177915682817?s=20&t=WCusEvl7pVJKeZrUeg1sKA
  7 809 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Rädda Public Service