• Ett rop på rättvisa! Ingen mer tystnad kring dom stulna barnen!
  *Sedan 2017 har Chile öppnat olika mål både parlamentariskt samt polisiärt för att utreda och ta ansvar. Utan Sveriges hjälp? Sveriges regering och ansvariga organisationer har valt, ännu en gång, att vara tysta, att inte erkänna skuld i frågan och har därför än så länge inte velat ta tag i detta. Vi kräver att sanning utredning inrättas, ett upprättelse samt ett ursäkt! Hjälp oss att sätta press på Sveriges regering och riksdag! Vi har tiden emot oss, våra första föräldrar samt adoptivföräldrar börjar bli äldre, och måste få svar. Hur kunde detta vara möjligt? Vi måste få till en egen utredning NU! Barn får inte stjälas. Barn får inte säljas eller bli föremål för trafficking! Tack! /chileadoption.se Följ vår kamp i sociala medier. Bidra gärna till vårt arbete framåt mot utredning, upprättelse och ursäkt. *Desde 2017, Chile ha abierto diversas causas tanto parlamentarias como policiales para investigar y asumir responsabilidades. ¿Sin la ayuda de Suecia? El gobierno de Suecia y las organizaciones responsables han optado, una vez más, por guardar silencio, por no admitir su culpabilidad en el asunto y, por lo tanto, hasta ahora no han querido abordar este tema. ¡Exigimos que se establezca una investigación de verdad, reparación y perdón!¡Ayúdanos a presionar al gobierno y al parlamento de Suecia! Tenemos el tiempo en contra, nuestros primeros padres y padres adoptivos están envejeciendo y debemos obtener respuestas. ¿Cómo pudo ésto ser posible?Debemos iniciar nuestra propia investigación AHORA.Ningún niño debe ser robado. Nuestros niños no deben ser traficados ni vendidos!¡Gracias! /adopcionchile.seSigue nuestra lucha en las redes sociales. Contribuye, si deseas, a que nuestro trabajo avance hacia la investigación, reparación y disculpa. *Since 2017, Chile has opened various parliamentary and police cases to investigate and take responsibility. Without Sweden's help? Sweden's government and responsible organizations have chosen, once again, to be silent, not to admit guilt in the matter and have therefore so far not wanted to address this. We demand that an investigation is established, for truth, correction and apology!Help us put pressure on Sweden's government and parliament! We have time against us, our first parents and adoptive parents are getting older, and must get answers. How could this be possible? We must get our own investigation done NOW!Children must not be stolen. Children must not be sold or victims of trafficking.Thanks! /chileadoption.seFollow our fight on social media. Feel free to contribute to our work moving forward towards investigation, correction and apology.
  72 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Bohrn Picture
 • Gör om Valhallavägen för barns rörelse
  Effekten som bilen har fått på våra städer är nog mest tydlig när det gäller barns utrymme. Under de senaste decennierna har barns rörelsefrihet i staden successivt minskat. Som kompensation har lekplatsen kommit till men den är ofta ett blekt substitut. Barn som har ett stort nätverk av gator att röra sig på i säkerhet har tillgång till rikare upplevelser än de som finns på en lekplats. De kan röra sig längre sträckor vilket gynnar hälsan och de kan stanna upp och ta del av och lära sig av det som händer i staden.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Thomas Nilsson
 • Högre barnbidrag & studiebidrag
  Den nuvarande inflation i Sverige gör det omöjligt för barn och ungdomar att klara sig på det befintliga barnbidraget/studiebidraget på 1250 kr per månad och därför SKALL höjas med minst 300 kr per barn och månad och uppgå till 1550 kr.
  39 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano
 • Staty för Pride!
  Kommer vi att få ha en Pridevecka om året om 50 år? Det kan vi inte vara säkra på. Stadsstatyer blir historia. De blir en del av berättelsen om staden. Genom att staden reser en staty för hbtq-rättigheter kommer vår historia att bli en del av historien om Stockholm. Ni vet alla de åren Prideparaden ringlade genom staden, alla workshops i Pridehouse, alla filmer som visades, alla stadsvandringar osv. Tänk att ha en staty som symboliserar vårt nu. Synlighet är viktig. Det räcker inte bara med en vecka om året. Det är dags för Stockholm stad att ta permanent ställning och visa solidaritet med hbtq-rättigheter och communityn. Det räcker inte med att vi applåderas längst gatorna en dag per år- En staty tar hbtq-community och Pride till historien och synliggör våra spår i stadens historia.
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Shadé Jalali
 • Matbutik till Silverdal!
  Vi är övertygade att många boende i Silverdal skulle uppskatta en mataffär i närområdet och det vill vi kämpa för att få hit! För att undersöka hur stort intresset är så startar vi nu en namninsamling. Om intresset för en mataffär i området är stort så går vi vidare och påverkar Sollentuna kommun och matvarukedjor om att etablera sig i Silverdal. Tack på förhand för att du fyller i namninsamlingen!
  218 av 300 Underskrifter
  Skapad av Matbutik Till Silverdal
 • Rädda Bällstaån
  Det är bråttom nu, vi kan inte vänta. Det håller på att byggas längs Bällstaån i Järfälla, vem vill flytta dit när ån är förgiftad? Fåglar grodor, växtlighet måste få en miljö att trivas i. Jag är inte lika stolt som Järfälla kommun är över lovorden att det görs mycket för miljön i Järfälla kommun
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kjelle Berglund
 • Namninsamling för halverad köttkonsumtion till 2030
  Alla de nationella miljömålen: ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet - påverkas negativt av djurhållningen och i flera fall är djurhållningen den stora orsaken till att målen inte uppnås.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Inför vegonorm som standard i offentlig måltidsverksamhet
  Produktionen av kött och andra animaliska produkter är ett av de största hoten mot den globala miljön och en av faktorerna bakom klimatförändringarna.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Inför miljöskatt på animaliska produkter
  Produktion av kött och andra animaliska produkter är ett av de största hoten mot den globala miljön och en av huvudfaktorerna bakom klimatförändringarna.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Ingen djuphamn i Hovenäset
  Det är lätt att tro att detta förslag är så galet att det aldrig kommer bli verklighet. Men det är precis vad som hände på 70-talet när man byggde Preemraff i Lysekil. Boende i naturreservatet trodde inte det kunde bli verklighet och reagerade för sent. Sommarhusen (ca 15 st) revs och resten är historia. Vi som älskar denna unika plats. Hovenäset och skärgården här omkring. Vi som lärt oss simma på Resos simskola och som njuter av klippor, bad och båtliv. För oss som njuter av regattor och ser HSS lära barnen segla. Vi som samlas här på sommaren och året runt för återhämtning, vila och naturupplevelser. Vi som vill att denna plats skall bevaras för kommande generationer. För oss som bryr oss om miljön på land och i havet. Som bryr oss om turismen och näringsverksamheterna här och i samhällena runt omkring. För dem som har hus, sjöbodar och båtplatser och för dem som hyr, campar och hälsar på vänner. Alla vi behöver höja våra röster och skriva på denna namninsamling samt lämna synpunkter till Sotenäs kommun så att dessa planer stryks från ÖP 2022. HUR KAN JAG PÅVERKA? - Skriv under denna namninsamling - Hjälp oss sprida namninsamlingen vidare till dem du känner via Sociala medier och mail, sms samt genom att berätta om namninsamlingen. - Gå in på Sotenäs kommuns hemsida och Lämna en Synpunkt på förslaget om djuphamn. Ju fler som skickar in synpunkter desto större påverkan. Maila gärna en kopia till [email protected] så att vi har alla synpunkter samlade. - Följ Hovenäsets intresseförening på Facebook för att följa med i uppdateringar kring vad som händer.
  1 472 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Hovenäsets Intresseförening
 • Terrorstämpla NMR
  Att terrorstämpla NMR skulle innebära att aktiviteter inom NMR blir olagliga. NMR bör inte tillåtas rekrytera medlemmar, samla in ekonomiska medel, få demonstrationstillstånd eller tillgång till lokaler för sin verksamhet. Vi har i närtid sett hur de exempelvis fått hyra plats bredvid RFSL under Almedalsveckan, demonstrerat utanför en synagoga under Jom Kippur och det finns rapporter om att de arrangerar paramilitära träningsläger för närstrid med kniv. Ett 50-tal människor har mördats i Sverige sedan 80-talet, i politiskt motiverade mord av personer från denna miljö. Det senaste offret brev Ing-Marie Wieselgren, SKRs samordare för psykiatri, som knivhöggs av en skribent från NMRs tidning Nordfront under i Visby den 7 juli i år. En organisation vars syfte är att splittra samhället och aktivt förespråkar våld som politisk metod har ingen plats i ett demokratiskt Sverige.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hassan Larsson Picture
 • Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön i Helsingborg
  Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet. Om Helsingborg införde förtur i bostadskön skulle det göra enorm skillnad för de kvinnor som tagit sig ur en våldsam relation och nu väntar på att kunna påbörja ett liv fritt från våld.
  132 av 200 Underskrifter
  Skapad av Helsingborgs Kvinnojour Picture