• NEJ! - till Fredrik Reinfeldt som ordförande i Svenska Fotbollsförbundet
  För att kunskaper, erfarenheter och meriter är viktigare än vem man är.
  75 av 100 Underskrifter
  Skapad av Waldemar Eriksson
 • Dysautonomi/POTS, brev till stadsråd.
  Över 70 miljoner människor världen över drabbas av någon form av Dysautonomi. Den drabbade kan påverkas till den grad att hon behöver hjälpmedel, rullator, rullstol odyl. och arbetsförmågan kan bli kraftigt nedsatt. POTS drabbar framför allt unga kvinnor i ålder 12-40 år. Dysautonomi/POTS är klassat som ett kroniskt syndrom. I Sverige är kunskapen om Pots generellt VÄLDIGT LÅG och det är svårt att få diagnos och en bra anpassad vård. Det finns till och med läkare i Sverige som är så dåligt uppdaterade inom Autonoma sjukdomar att dom inte ens tror att diagnosen finns. Vi behöver en bättre och tryggare vård för Dysautonomi i Sverige.
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Maria Spange
 • Namninsamling mot det nya förslaget till detaljplan för Centrala Telefonplan
  Vi anser att förslaget till ny detaljplan till delar behöver göras om och bygger på undermåliga utredningar som saknar tillräcklig hänsyn till: • En varsam övergång mellan Hökmossens trädgårdsstad och centrala Telefonplan. • Värnandet av kulturhistoriska värden och områdets unika karaktär. • En grön infrastruktur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. • En nybyggnation som respekterar områdets historiska arkitektur och formspråk.
  897 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Lotta Callerstig
 • Sänk elpriset nu!
  Hur ska detta gå för hushållen? Ensamstående, pensionärer som kan få lägga hela inkomsten på elräkningen? Vad gör man när man inte kan betala...? Hur ska föreningar kunna överleva? Företagen, särskilt de mindre, hur ska dom kunna överleva när elräkningen som redan är en stor utgift nästan fyrdubblas?
  304 av 400 Underskrifter
  Skapad av Elin Bystedth
 • Ta bort avgifter på hjälpmedel
  Vi som använder hjälpmedel gör inte det för nöjes skull utan för att vi behöver dem. Hjälpmedel är en nödvändig förutsättning för många av oss för att vi på lika villkor som andra ska kunna delta i samhället, i vardagen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Men utan hjälpmedel tas rörelsefriheten ifrån oss. Utan hjälpmedel blir vi, personer med funktionsnedsättning, avskurna från samhället. Att ta ut avgifter på hjälpmedel är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. Vi riktar oss till följande regionråd: Talla Alkurdi, Region Stockholm Emilie Orring, Region Uppsala Lars Lundqvist, Region Sörmland Marie Morell, Region Östergötland Rachel De Basso, Region Jönköpings län Mikael Johansson, Region Kronoberg Mattias Adolfson, Region Kalmar län Meit Fohlin, Region Gotland Christina Mattisson, Region Blekinge Mikaela Waltersson, Region Halland Helen Eliasson, Västra Götalandsregionen Carl Johan Sonesson, Region Skåne  Åsa Johansson, Region Värmland Andreas Svahn, Region Örebro län Mikael Andersson Elfgren, Region Västmanland Elin Norén, Region Dalarna Patrik Stenvard, Region Gävleborg Bengt Bergqvist, Region Jämtland Härjedalen Peter Olofsson, Region Västerbotten Beatrice Öhman, Region Norrbotten
  402 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Förbundet Unga Rörelsehindrade
 • Låt Duaa bli hörd!
  När Tahira flydde till Sverige 2010 för att rädda livet på sin dotter kom hon till Sverige som en ung, rädd och gravid Pakistansk kvinna och hon klarade inte att på rätt sätt föra sin talan för att bli betrodd av Migrationsverket. Gamla domar kan tyvärr inte rivas upp men hennes dotter har ett nytt skyddsskäl som inte har prövats. Barnkonventionen betonar barns rätt att komma till tals men detta är något som Duaa egentligen aldrig fått i hela denna långa process trots att detta handlar om hennes liv. Hennes vision är inte en framtid då hon blir bortgift och själv föder barn utan att få fortsätta vara ett barn. Låt Duaas röst bli hörd!
  2 439 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Roger Wanhainen
 • Kvinnor i Afghanistan portas från universiteten idag , fast de måste ha rättigheter.
  För att kvinnornas Utbildnings rättigheter är viktigt. De kvinnor i Afghanistan måste kunna ha rätt till att gå i skola och universitet för att försörja både sig själv och sin familj eller sitt liv , och det livet som de ska ha måste vara med bra faciliteter och samma sak som skulle man ha för män . Det måste vara lika självklart för kvinnor- kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter!
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mohammad Shoja Picture
 • Sluta spara på Piteås skolor
  Man har under många år sparat på skolan i Piteå. Vi är nu nere i ett minimum av resurser. Genomförs detta kommer alla elever att drabbas, speciellt de svagaste med djupgående konsekvenser nu och i framtiden.
  3 139 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Jörgen Lindström
 • Save Mohana Kameli!
  Let’s unite and together be the voice of the victims of the Islamic republics! Say they’re her name! Sign! Share! Together we can save Mohana Kameli and so many more!
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bahar Malavan Naryndji
 • Rädda Kronobergs Slottsruin
  Kronobergs slottsruin har anor från 1400-talet. Den har fungerat både som militärt försvar mot Danmark men också som ett center för att bedriva in skatter och hålla upprorsmakare i styr. 1542 erövrade Nils Dacke slottet och gjorde det till sitt högkvarter under Dackefejden. 1612 var det gränsfäste under Kalmarkriget och under en kort period därefter var det landshövdingssäte. Slottets militära historia slutar med freden i Roskilde 1658 men har idag en viktig roll i inte bara Växjös och Kronobergs historia utan i hela rikets. Ruinen behöver underhållas men nu har SFV valt att stänga ruinen för att låta den förfalla. Ett viktigt kulturmärke och en symbol för Kronobergs län, för Dackefejden och för Smålands och Sveriges historia är värd att bevara och räddas. Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/slottsruinen-faller-i-bitar https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/inga-pengar-till-forfallen-ruin https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/nya-beskedet-kring-slottsruinen-i-vaxjo-stangs-helt-2923
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Sörbom
 • Kungen, ställ in festen!
  Vi måste få kungen att förstå allvaret i prioriteringarna av stadsbudgeten. Att öka apanaget med 18,5 miljoner i en ekonomisk svår situation är ofattbart. Samt att detta är för att fira 50 år på tronen gör det än värre. Vem i övriga samhället har råd att fira någonting just nu? Sveriges län måste också tacka nej till kungens turnévisit hos dem, dels för att få Kungen att förstå allvaret men också för att det kommer bli ytterligare en kostnad och resursslöseri! https://www.tv4.se/artikel/5ECxdLqt4so4TKByzXvF7i/kungen-far-mer-pengar-trots-tuffa-tider-foer-svenska-hushall https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gEwmb0/sa-mycket-pengar-far-hovet-i-nya-budgeten
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Pelle L
 • låt Lidiia Prokhrenko stanna i Sverige
  en så gammal person kan inte skickas till ett land som attackerar och får hemska situationer till alla som lever där , dessutom att man är född i ett land betyder inte alls att man har anknytning till det land och inte heller är man skyldigt att vara där speciell i den ålder och med landet i krig.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gonzalo Piña-Rivera