• Stoppa avgifterna på allemansrätten
  Aktörerna bär ett ansvar De aktörer som varje år erbjuder boende, aktiviteter och tjänar sina pengar genom turismen i Sverige bär själva här ett ansvar. Om naturen inte håller för att verksamheten blivit för omfattande, bör turistnäringen antingen tänka om, eller själv bära kostnaden - inte du som nyttjar allemansrätten. Varje år bidrar Sveriges Kommuner, Regioner, Staten och europeiska utvecklingsfonder pengar för att stötta underhåll av vägar, leder, broar och annat som kan behövas. Utöver det finns det ett omfattande föreningsliv där människor lägger egna resurser och ideellt arbete på att underhålla våra leder. Att avskaffa allemansrätten för att kunna finansiera näringsverksamhet på våra fjäll, längs våra sjöar och i våra skogar är en katastrofal idé!
  264 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anton Levein
 • Stoppa avverkningen i Fyllerydsskogen! Stoppa Fagrabäcks trafikplats!
  Endast en stor opinion kan nu få stopp på detta.
  609 av 800 Underskrifter
  Skapad av Pål Karlsson
 • Låt Loredana stanna i Sverige!
  Beslutet om att utvisa Loredana är inhumant ett beslut. Loredana och hennes familj har varit i Sverige i 10 år. Familjen arbetar, barnen studerar. Därför tappar Sverige värdefull kompetens och arbetskraft för framtiden...
  2 350 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Elin Zlatanovski
 • Övergångsställe vid Järavägen 8, Karlskrona
  Då det är en naturlig övergång vid kurvans mittpunkt. för att ha som bäst uppsyn över båda hållen borde vi kunna få ett övergångsställe så våra kunder och anställda säkert kan ta sig över vägen, utan att offra sin säkerhet varje gång. Du skall kunna gå över vägen med en rullator, permobil eller med ett barn.
  48 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Welander
 • Rädda Medeltidsmuseet!
  Medeltidsmuseet förvaltar en viktig del av vårt kulturarv och gör en stor insats i folkbildningen av gamla och nya generationer. Att flytta och i praktiken för obestämd tid stänga Medeltidsmuseet är en kulturell och historisk katastrof. Då museets hjärta är de arkeologiska utgrävningar hela anläggningen byggts upp runt kommer en flytt innebära att museet tappar oskattbara värden och i praktiken blir en förevisning av smärre rekvisita istället för den levande historia den nu är. Vi vill att beslutet om nedläggning stoppas och att Riksdagens får utreda andra alternativ för att lösa sin lokalbrist. Riksdagens behov av mer lokaler får inte drabba en viktig och folkbildande verksamhet med hundratusentals besökare ett normalår.
  17 566 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Sylvia Sahamies
 • Spotify - teckna kollektivavtal!!!
  I Sverige finns bara ett fåtal lagar som reglerar arbetsmarknaden. Resten regleras av kollektivavtal, framförhandlade mellan arbetsgivarorganisationerna och fackföreningsrörelsen. Spotify kommer att fortsätta vara ett självständigt bolag, med eller utan kollektivavtal. Frågan nu är om Spotify också vill vara en god förebild som arbetsgivare eller sälla sig till den minoritet av oseriösa arbetsgivare som vägrar trygghet och medinflytande för de anställda. Om Spotify vägrar teckna kollektivavtal så blir det svårt att med gott samvete vara prenumerant på Spotifys tjänster. Vi som undertecknar detta brev ser oss nu om efter andra lösningar. Daniel Ek kan få oss att stanna kvar som kunder och bidra till att Spotifys rykte blir fortsatt gott. Eller så kan han fläcka ner Spotifys anseende och göra att Spotifys resa framåt blir ännu tuffare. I ett konkurrensutsatt läge behöver Spotify nog ha både personalen och kunderna med sig. Vill Daniel Ek ha oss med sig eller emot sig framöver? Som man ropar får man svar. Visa solidaritet med Spotifys anställda och protestera när Daniel Ek tror sig veta vad som är bäst för dem. De anställda har egna röster och egen vilja. Daniel Ek behöver inte bete sig som att han är en pappafigur som alltid vet bäst. Han må vara styrelseordförande och VD men utan de anställda vore Spotify inte det företag det är idag. Hög tid att visa de anställda om deras arbetsinsats och kunskap värdesätts av ledningen.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av P H
 • Resurser till CSN!
  Skriv under för möjligheten att få studera med omställningsstöd! Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden!
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Johansson Picture
 • STOPPA UTVISNINGEN AV MIKHAIL!
  BAKGRUND: Den ryska staten har, parallellt med invasionen av Ukraina, drastiskt ökat förtrycket mot de egna medborgarna. Civil Rights Defenders beskriver hur de som protesterar mot kriget löper risk att gripas, och att det förekommer rapporter om polisvåld och övergrepp bland de som frihetsberövats (1). När invasionen av Ukraina inleddes befann sig Mikhail redan i Sverige. Migrationsverket har avslagit Mikhail's ansökan om uppehållstillstånd och anser att det inte skulle vara problematiskt för honom att återvända till Ryssland. De föreslår att han istället ansöker igen från Ryssland, även om detta beslut skulle innebära en väntetid på mer än ett år. Samtidigt har Ryssland gradvis urholkat sitt oberoende rättssystem och etablerat en omfattande statlig kontroll över sociala medier och andra digitala övervakningsverktyg, vilket används för att identifiera och undertrycka krigsmotståndare (2). Sedan kriget bröt ut har yttrandefriheten upphävts och alla uttryck för motstånd mot det pågående kriget hotas nu av stränga straff, inklusive upp till 15 års fängelse (3). Vid den första nationella protesten mot kriget i november 2022 arresterades fler än 1300 deltagare (4). Utvecklingen för hbtq-personer i Ryssland har gradvist blivit värre och värre. Enligt en lagändring från 2022 förbjuds all ”propaganda” och allt framförande av ”icke-traditionella sexuella relationer och (eller) preferenser […]” (5). I samma lagtext klumpas hbtq-frågor ihop med pedofili, rapporterar bland andra nyhetsbyrån Interfax. Denna lagstiftning har flertalet gånger fördömts av internationella människorättsorganisationer. Samtidigt pådrivs och eskaleras det osäkra lägret för Rysslands hbtq-grupper av statlig media i koordinerade smutskastningskampanjer (6). De ryska kränkningarna av mänskliga rättigheter har pågått under lång tid. I april 2017 greps hundratals förmodade homosexuella män och fördes bort i Tjejenien (7). Enligt rapportering från den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta utsattes männen för tortyr eller andra kräkningar och tvingades ange namn på andra hbtqi-personer. I slutet av december 2018 ägde en liknande tragedi rum, då omkring 40 personer som misstänktes vara homosexuella blev kvarhållna och föremål för brutal tortyr och annan misshandel. Minst två dödsoffer har rapporterats som ett resultat av händelsen. Myndigheterna har även agerat genom att förstöra de gripnas pass för att effektivt hindra dem från att lämna landet. Även i andra fall har ryska hbtq-personer blivit arresterade för att förhindra utresa från landet (8). I ett samarbete mellan Sveriges EU-representation och den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders genomfördes 2019 ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder, med syftet att gå igenom det människorättsliga läget med fokus på HBTQ-personer i Ryssland (9). På regeringens egen hemsida står att läsa: ”Repressalier, förföljelser, tortyr, HBTQ-personer som berövas sina föräldraskap och barn som förlorar sina föräldrar, farsartade rättegångar och övervakning av digital aktivitet, beskrevs av organisationerna som verktyg för att kontrollera och motarbeta HBTQ-personer och de organisationer som står upp för deras rättigheter.” Den omfattande massövervakningen och åsiktsregistrering som pågår i Ryssland, i kombination med förtrycket av krigsmotståndare och hbtq-personer, utgör en direkt fara för Mikhail. ”Det som väntar är att bli gripen, få fängelsestraff och att bli anklagad för regeringsförräderi, efter det så kommer mest troligt ingen att se mig igen” säger han. Den allvarliga faran han riskerar att möta och den orättvisa behandling han skulle utsättas för är en påminnelse om behovet av att skydda mänskliga rättigheter och individuell trygghet. Vi kräver att Mikhails utvisning stoppas omedelbart! ------------ENG------- Stop the deportation of Mikhail! Mikhail is a beloved colleague who has taken root in Umeå and in Sweden. Here he has built a well-established life, created strong friendships, learned Swedish, and found love in his husband David. In a decision from August 8, the Swedish Migration Agency rejected Mikhail's application for a residence and work permit. According to the decision, he must leave Sweden and travel to Russia in 4 weeks at the latest. The Migration Agency does not take into account the direct danger it would mean for Mikhail, who is a regime critic, war opponent and homosexual, to return to Russia. Deporting Mikhail to Russia not only goes against humanity and empathy, it also undermines the fundamental Swedish principles of democracy, freedom of expression and an independent rule of law. We demand an immediate review of the decision to ensure Mikhail's safety and rights. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) https://crd.org/sv/2022/06/23/tortyr-rysslands-vapen-i-kriget-mot-de-egna-medborgarna/ (2) https://www.nytimes.com/2023/07/03/technology/russia-ukraine-surveillance-tech.html (3) https://www.russiansagainstthewar.se/sv/russian-activist-visa-letter/ (4) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine (5) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslands-hbtq-lagar-skarps-ytterligare (6) https://crd.org/sv/2021/11/19/ryska-myndigheter-maste-upphora-attackerna-mot-hbtq-aktivister/ (7) https://www.amnesty.se/agerahub/ryssland-hbtqi-personer-attackeras-och-torteras/ (8 ) https://www.qx.se/samhalle/15462/rysk-gayaktivist-hindrades-utresa/ (9) https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/situationen-for-manskliga-rattigheter-fortsatter-att-forsamras-i-ryssland/
  2 663 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Alexandra A
 • Fler bussar till Genarp!
  Lunds kommun sträcker sig utanför den centrala citykärnan och ska finnas för alla medborgare inom kommunen. Kollektivtrafiken behöver därför vara tillgänglig för alla. Att som ung ha möjligheten att ta sig hemifrån till arbete, sommarjobb, praktik, vänner, fritidsaktiviteter och roliga evenemang i andra delar av staden, är en viktig del i att skapa ett hälsosamt och socialt meningsfullt liv. Det ska inte begränsas av ens egna – eller ens föräldrars – ekonomiska förutsättningar eller tillgång till andra färdmedel. Dessutom är det inte bara bra för den enskilda individen att kunna resa, utan även samhället i stort. När fler kan resa för studier, arbete och meningsfullt engagemang i samhället, stärks samhället i stort. Att ta sig runt i sin egen stad ska inte vara en klassfråga, utan en rättighet. I kollektivtrafiken vilar vår möjlighet att kunna röra oss fritt och när bussen slutar gå som den bör förlorar vi vår känsla av kontroll och inflytande över våra liv. Det är inte rättvist. Vi vill ha lika tillgång till de möjligheter som alla andra unga i Lunds kommun. Vi vill känna oss lika sedda som alla andra och lika stor makt över våra liv. Vi vill se att vi kan vara med och skapa förändring som gynnar alla i Genarp unga och som gamla!
  628 av 800 Underskrifter
  Skapad av reman R
 • Sparka homofoben Björn Söder
  Björn Söder har alltid varit homofob. Han har sedan tidigare kallat homosexuella för avarter och jämfört det med tidelag och pedofili. Nu 2023 säger han att statsministern och riksdagens talman legitimerar pedofili då Norlén öppningstalade och Kristersson stöder Pride. SD kallar Söders agerande förståeligt och attackerar Pride Stockholm som arrangerar Pride. Björn Söder är en mycket mäktig sverigedemokrat. Endast folkliga protester stoppade honom från att bli talman. Istället gav L, M och KD honom ordförandeskapet för Sveriges delegation till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. OSSE jobbar för förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. Varje gång Söder kränker HBTQ-personers rättigheter gör han det med L, M och KD:s mandat och goda vilja. Nu måste Ulf Kristersson som är ytterst ansvarig för Tidöavtalet sparka Björn Söder från ordförandeskapet för Sveriges OSSE-delegation. Källor: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KnRLq6/bjorn-soder-sd-om-pride-kopplingar-till-pedofili https://www.etc.se/inrikes/bjoern-soeder-statsministern-legitimerar-pedofili
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Bevara Rissne Ängar
  Med denna namninsamling vill jag sprida information om Balders byggplaner på Rissne Ängar och hoppas att Sundbybergs Stad ska tänka om sitt godkännande av detta bygge.
  237 av 300 Underskrifter
  Skapad av Louise Lönnblad
 • Karin Wanngård vi vill betala - låt oss slippa nedskärningar i skolan!
  Under våren har skolorna i Stockholm stad larmat om att de behövs ca 250-500 miljoner extra per år de kommande åren om vi vill undvika att en betydande andel av både lärare och elevhälsopersonal får lämna sina jobb. Kommunledningen bedömer i dagsläget inte att det kommer finnas något budgetutrymme att täcka dessa ökade kostnader så uppsägningar är redan på gång. De planerade nedskärningarna kommer leda till ett fattigare Stockholm. Barn som inte klarar skolan väljer ofta bort att gå dit och blir i värsta fall kriminella. Priset för detta får vi betala både i lidande och pengar. När duktig och inarbetad skolpersonal sägs upp eller blir utbränd, behöver vi inse att det kommer kosta mer att återställa kvalitén än det hade gjort att behålla den. Ca 70 kr mer i månaden under denna mandatperiod är en billig försäkring mot de framtida kostnader som en nedskärning på skolan skulle föra med sig. Bor du i Stockholm stad och vill vara med och stoppa dumsnåla besparingar på stadens skolor - skriv under här för att uppmana våra folkvalda att våga höja kommunalskatten.
  283 av 300 Underskrifter
  Skapad av Vide Karlsson Picture