• SFI och arbetsmarknadsinsatser för ukrainare
  Utan språk inget jobb. Utan jobb ingen skatt. Utan SFI och andra arbetsmarknadsinsatser befaras många hamna utanför svenska samhället i arbetslöshet, segregation och ekonomisk utsatthet. Detta medför stora negativa konsekvenser för den enskilde men också för Sverige där vi inte tillvaratar möjlig arbetskraft och kompetens. Att satsa på SFI och andra arbetsmarknadsåtgärder är en investering som är positiv för både samhälle och individ. Ju fler som får tillgång till språk desto fler kommer ut till arbetslivet och bidrar till samhället.
  229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ukraina Vanersborg
 • Stoppa förstörelsen av kanalen i Malmö
  Vi behöver inte mer trafik och buller i vår vackra stad. Vi behöver inga expressbussar och 5 filer mitt i stadens mysiga centrum. Vi behöver grönska och en vacker kanal som alla älskar att sitta vid eller paddla i på sommaren.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isa W
 • Stoppa byggväg som planeras under minst 6 år genom Skarpnäcks bilfria & rekreativa område!
  Området är idag skonat från trafik för tusentals cyklister, gångtrafikanter och motionärer, däribland barn som har denna väg som säker skolväg innan, efter och under skoltid. Förutom det berörs Skarpnäcks sportfält som används flitigt av unga, vuxna och idrottsföreningar, stort rekreativt naturområde, hundrastgård med tillhörande hundklubb, mountainbikebana, buss och biltrafik på Vinggatan, boende i området samt K-märkta Bergholmstorpet med aktivt föreningsliv och odlingar. Att detta område får stå orörd utan starkt trafikerad bilväg har stark påverkan på medborgarnas hälsa, välmående och levnadsstandard! Skogspartierna används också dagligen av I ur och skur förskolorna Mullekojan och Laxåhyddan samt I ur och skur grundskolan Skarpnäck. Området är 150 barns (och över 100 i kö) plus personalens trygga miljö. Där spenderar de all verksamhetstid inklusive måltider, sömn och upplevelsebaserade lektioner. Denna verksamhet skulle i och med byggvägen ödeläggas. Barns rättigheter ska i alla beslut rörande barn beaktas i första hand enligt svensk lag!
  2 206 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Josefin Dalgren
 • Installera bidéer - Förbättra arbetsmiljön för studenter & anställda vid Uppsala Universitet
  Det finns alltid rum för utveckling och vi vill driva kampanjen frammåt för att skapa en trygg och bekväm arbetsmiljö för samtliga studenter & anställda på Uppsala Universitet. In english: There is always room for improvements and we want to push this campaign forward to create a safe and comfortable environment for every student & employee at Uppsala University.
  153 av 200 Underskrifter
  Skapad av Uppsala Muslimska Studenter Picture
 • Metakromatisk Leukodystrofi ska ingå i PKU-proverna
  Om sjukdomen upptäcks innan symtomen börjar visa sig, så finns det möjlighet att bromsa sjukdomen. I vårt fall var det redan försent, sjukdomen hade ”gått för långt” för att bromsning skulle kunna ge effekt. Alla familjer ska få möjligheten, ha rätt till, att bestämma om de vill försöka bromsa sjukdomsförloppet, inte höra ”det är försent” som vi fick göra. Familjer ska inte få höra att deras barn är friska, för att sedan slås omkull med orden ”ditt barn kommer inte att överleva” några månader eller något år senare. Det finns inte en enda människa, som inte håller med mig, och det är jag säker på. Tänk om det var ditt egna barn. Du får en son/dotter och lyckan är enorm, ”han/hon är frisk!”, för att sedan få höra att han/hon varit sjuk redan i magen. Kan man känna sig mer lurad? Det här handlar om liv, människor, föräldrar, men framförallt små barn. Det ska inte få gå till såhär.
  6 385 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Julia Heikkinen
 • Rösta för att Kommendanthusets ekologiska Kafé ska få vara kvar!
  Det pratas mycket om ekologi, miljö, kvinnligt företagande och samarbetet med näringslivet i Malmö men trots det har Malmö fallit ner på plats 156 av 290 kommuner i svenskt näringslivs årliga rankning av företagsvänliga kommuner. Det finns flera exempel på hur Malmö Stad försöker konkurrera ut privata aktörer bl a med Malmö Live, gratis cykelverkstäder, billiga stadscyklar, gratis kontorsplatser och evenemang. Just de privata kulturevenemangen och Restaurangnäringen har det extra tufft eftersom Malmö Stad inte verkar ha någon förståelse för hur deras agerande påverkar de privata aktörerna. Jag har i snart 12 år drivit Kommendanthusets Kafé, ett ekologiskt kafé vid Malmöhus Slott. År efter år har jag väntat på att få ett ordentligt kök med bra ventilation och en diskmaskin i anslutning till köket, något Kulturförvaltningen lovade när jag köpte verksamheten. Nu har jag istället fått en uppsägning där man skriver att de tyvärr måste säga upp mitt kontrakt för att de ska bygga ett nytt kök. Det allra bisarraste av allt är att de säger upp mig för att ha en ”inkubator” för nystartade företag i lokalerna. De slänger alltså ut en fungerande verksamhet för att ha en ”inkubator” för nya verksamheter inom Kulturen. Museibesökarna kommer att förlora en plats att äta lunch och fika på, vi kommer förlora våra jobb. Jag kommer att förlora hela min investering och all goodwill jag byggt upp under åren, bara för att kultursektorn ska bygga några gratis kontorsplatser på ovanvåningen. Om du också tycker att detta är orimligt ber jag dig att skriva ditt namn på denna protestlista. Med vänlig hälsning, Jenni Ägare till Kommendanthusets Kafé Malmöhusvägen 5 21118 Malmö
  421 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jenni Lindstedt
 • SKRIV PÅ MOT FÖRTÄTNINGAR AV STADEN PÅ BEKOSTNAD AV KLIMAT OCH MILJÖ
  Att fortsätta att förtäta staden på parkernas och det grönas bekostnad strider helt mot all forskning kring klimatsmart byggande och förvärrar pågående klimatförändringar. Vi vill påverka politikerna att ta denna fråga på allvar. Vi måste agera nu, innan det är för sent. Bevara Stockholms parker och grönområden! Följ klimatavtalen och låt staden vara en beboelig plats och livsrum även för kommande generationer! Rädda Norra Högalid, Stockholms Parkförsvar, Västra Södermalms Hembygdsförening, Föreningen Södermalmsparkernas vänner, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Ekoparken, Skydda Nytorps Gärde, Plankanparkens Vänner, Djurgårdens Hembygdsförening, Rädda Pålsundet, Hyresgästföreningen Södermalm, Katarina Hembygdsförening, Föreningen Rädda Hammarbyskogen, Djurgården-Lilla Värtan Miljöskyddsförening, Högalids Hembygdsförening
  427 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lolita Ray
 • Inför effektivt smittskydd i Sveriges skolor!
  Förutom allvarliga skador på hälsan riskerar barnen missad skolgång som kommer kosta massor att ta igen, om det ens går. Gör det rätta och agera nu och ge barnen bättre framtidsutsikter! Ingen vet idag hur ett barn som haft covid-19 5-6 gånger kommer må om 10-20-30 år. De flesta experter utanför Sveriges gränser är mycket bekymrade över detta. Angående missad skolgång; nyligen skrev en kommun om att extra resurser måste till pga. att så många elever varit frånvarande under upprepade och/eller längre perioder. Kanske varit bättre att spendera pengar på smittskydd? Annars lär problemet bara fortsätta växa.
  172 av 200 Underskrifter
  Skapad av Peter Lindberg
 • Stoppa Stockholm Vatten och Avfalls tunnelbygge i Hammarbyskogen!
  Hammarbyskogens hjärta - ÄNGEN - med sina ekar, hundraåriga hasselträd och kragjordstjärnor, habitat för bla fladdermöss, likväl platsen där SVOA har planerat att bygga sitt tunnelpåslag, är snart ett minne blott om vi inte lyckas få myndigheter att agera emot SVOAs planer. Stockholm Vatten och Avfall AB börjar bygga och förstöra denna idyll och artrika plats den 1 oktober 2022, så det är VÄLDIGT BRÅTTOM och OERHÖRT AKUT! Skriv på NU för att försöka stoppa detta natur -och miljömord! Hjälp oss att bevara Hammarbyskogen för kommande generationer!
  1 566 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Rädda Hammarbyskogen Picture
 • Solidaritet med Arbetarens arbetare - upphäv Ekis uppdrag!
  Arbetaren är vår tidskrift, och vi vill inte att vårt mediala organ ska kunna ska missbrukas till att sprida transfoba åsikter eller ge dem acceptans.
  316 av 400 Underskrifter
  Skapad av Josefin Jalhed
 • Nu kan Västlänken bli tunnelbana!
  Därför att Göteborg gör stora vinster genom effektivare resande. Vilka vinster gör då Göteborg? - Restidsvinster för spårvägs resenärer i Göteborg blir 1,1 Mdr/år - Busstrafiken påverkas mycket positivt när trängsel och konkurrens med spårvagnar om utrymmet försvinner. - Snabbheten i tunnelbanan kommer att öka kollektivresandet dramatiskt. Nuvarande målsättning för Göteborgs kommun är att nå 55% år 2035. Ger ännu större restidsvinster. - Kollektivresandet i hela regionen påverkas gynnsamt med restidsvinster. - Tillgänglighet till butiksgator och parkeringsmöjlighet för bilar förbättras avsevärt. Attraktivitet, ökad affärsverksamhet och värdeökningar blir följden. - Minskade krav på förstärkning av kanalmurar och gator i centrala Göteborg. - Enklare trafiklösningar för alla trafikslag. - Den försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät Det innebär att totala samhällsvinsten närmar sig 2 miljarder / år.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Gårdalänken
 • Stoppa utvisningen av Znar
  Znar är ett rött skynke för den turkiska diktaturen, eftersom han är kurd, homosexuell och varit aktiv i oppositionspartiet HDP och dessutom konverterat till kristendom. Han kommer att få ett långt fängelsestraff i Turkiet och han kommer att utsättas för tortyr. En utvisning av Znar strider mot utlänningslagen och alla internationella konventioner Sverige har skrivit under.
  5 819 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Nicklas Karlsson