• Bevara Stenungsunds Motorsällskap
  Stenungsunds Motorklubb är en förening som har funnits och haft aktivitet på Furufjäll sedan 60-talet. Klubben som bara för ett par år sedan blev utnämnd till Årets förening i Stenungsund och är till storlek kommunens näst största förening med 1300 medlemmar riskerar att försvinna ifall beslutet vinner laga kraft. Verksamhet som sträcker sig från 4 år och uppåt och vi har allt ifrån nybörjare till SM, EM och VM-förare som engagerar sig i klubben. Medlemsantalet ökar, speciellt bland unga tjejer vilket också har varit ett satsningsområde. Klubben har precis uppgraderat både anläggningen och banan. Med detta beslutet så begränsas majoriteten av klubbens breddverksamhet, de få men otroligt viktiga intäktsmöjligheterna till den ideella föreningen stryps och möjligheterna till att utveckla anläggningen försvinner. Detta kommer i längden innebära att klubben kommer att ha väldigt svårt att behålla sin verksamhet och som så många andra motorklubbar förvinna och lämna ett stort hål efter sig.
  2 499 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Larsson
 • Stoppa utvisningen av autistiske Lenard, 9 år!
  För att Lenard med flera barn och hans extrema utsatthet i relation till ekonomi inte ska accepteras i beslutsfattande. Det ska därmed inte heller anses förenligt att fatta beslut med hänvisningar till gamla referat som är beslutade innan barnkonventionen blivit lagfäst. Migrationsverket har nyare praxis där särskilt ömmande skäl har varit prövade vilket Lenards fall, bör beaktas som. Beslutet från Migrationsverket bör i gemensam med socialtjänstens och vårdens intyg ses över då riskerna med beslutet innebär att flera barn och deras familjer kan anses för kostsamma för Sverige. Om Lenard utvisas kan det innebära att hans liv släcks och flera barn riskerar att drabbas. Med anledning av Lenards och hans familjs situation med rättsliga processen, som bakgrund, finns ett värde i att belysa de stora brister som inte kan accepteras 2022. Det behövs en genomgående granskning av Lenards hela fall då Migrationsverket inte bedömer Lenards samtliga funktionsnedsättningar och risker som tillkommer med en utvisning som ”särskilt ömmande” med hänvisning till uråldrig praxis trots, nytillkommen finns, även efter barnkonventionen blivit lag vilket i Lenards fall inte hänvisat till. Därav har en namninsamling startats. I intyg från vården beskrivs Lenards utveckling som positiv i den vård som lämnas i form av vård från få människor, med rutiner och stöd, vilket föräldrarna har önskat ge Lenard hela hans uppväxt. Det var också anledningen till att de i samråd med vården i Kosovo flydde till Sverige, eftersom vård för barn med flerfunktionsnedsättningar likt Lenards saknas i Kosovo. Barn med funktionsnedsättning är fortfarande inte fullt ut accepterade i Kosovo och adekvat vård erhålls inte. Det skulle strida mot Barnkonventionens artikel 3 att utvisa Lenard till Kosovo En utvisning av Lenard skulle därmed innebära ett oproportionerligt intrång i deras rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Sammantaget får Lenard och hans situation tillsammans mot bakgrunden också anses synnerligen ömmande i utlänningslagens mening, tillika barnkonventionen som är lag i Sverige Barnkonventionens artikel 23 lyfter specifikt barn med funktionsnedsättning: Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Artikeln innebär även en rätt till särskild omvårdnad. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling. ____________________________________________________________________ Länkar: Barnkonventionen som lag i praktikenen granskning/kartläggning av domar från 2020 (unicef.se) https://blog.unicef.se/wp-content/uploads/2021/03/unicefs-granskning-av-domar.pdf?fbclid=IwAR3Df_Wzy6SlxWWM4Q5vfJa_5ul3x8pacRjcSVZIpnbTL7k9sKeTgDqLAyM Vid Migrationsverkets beslut finns avsaknad av mänskliga rättigheterna och tillämpningen av dessa, vilka framgår här KOSOVO – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 maj: https://www.regeringen.se/4af137/contentassets/e094987944ac4ed792fb00c65d3523b8/kosovo----manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2021
  564 av 600 Underskrifter
  Skapad av Henning von Platen
 • Inte en enda människa ska tvingas till talibanernas Afghanistan!
  Tillsammans kan vi visa Sveriges regering att det finns ett kompakt stöd i Sverige för att ingen människa ska tvingas till Afghanistan för att leva under talibanernas styre. Vi vet att opinion både kan förändras och förändrar politiken. //Annika Hirvonen och Kinna Skoglund, riksdagsledamot och riksdagskandidat för Miljöpartiet.
  1 494 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Annika Hirvonen Picture
 • NEJ TILL NY GALOPPBANA PÅ NYA JÄGERSRO
  Efter 2026-12-31 kan svensk galoppsport vara utan en galoppanläggning i Skåne och då heller ingen galoppbana att tävla på. Svensk Galopp måste därför skyndsamt finna en annan anläggning i Skåne. En anläggning i Bara kan: erbjuda både träning och tävling för galopphästar. Närhet till storstad. Naturskön miljö. Synergieffekter med bl.a. PGA golf. Alla aktiva vill till Bara En galoppbana innanför travbanan på Nya Jägersro kan inte erbjuda något mer än närhet till storstad och en tävlingsbana som är för liten för galoppsport ur ett djurvälfärds perspektiv.
  485 av 500 Underskrifter
  Skapad av Adam Nilsson
 • Stoppa barns tvångsumgänge med förövare nu!
  Barn är de enda brottsoffer som tvingas träffa sina förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men ända in i vuxen ålder. Det visar en ny rapport från Unizon, baserad på en Sifoundersökning genomförd av Kantar Public. Jämställdhetsmyndighetens granskning "Uppgifter om våld är inget undantag" av 814 tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge visar att i 64 procent av fallen framkommer uppgifter om våld och övergrepp. Men domstolarna har i många fall inte vägt in dessa uppgifter i besluten. Sverige måste stå i framkant gällande barns bästa. Inget barn ska tvingas till umgänge med förövare. Inget barn ska behöva uppleva våld. Om vi på riktigt ska stå på barnens sida så måste en förändring till. Skriv under detta upprop så skapar vi förändring tillsammans!
  2 142 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Unizon . Picture
 • Vi vill ha odlingslott i Salem NU!
  Att odla sin egen mat är mer än att bara äta närodlat; att ha tillgång till en odlingslott förhöjer både livskvalitet och befrämjar hälsa. Odlingslotter ökar dessutom den biologiska mångfalden och gynnar humlor, bin och andra livsviktiga pollinatörer, väl så viktigt i denna tid av miljöförstöring och klimatförändringar.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Walentina Westling
 • Ta bort parkeringen på Bergsunds strand
  En av Stockholms innerstads längsta och vackraste strandpromenad avbryts abrupt av en parkeringsplats som annars skulle vara en fantastisk plats för folk att vara på! Försvinner parkeringen så frigörs över 1500kvm som kan användas på betydligt trevligare sätt.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Johanna Andersson
 • Aktiv Kreativitet och Gemenskap för alla.
  För alla är olika. Vi har olika styrkor, intressen och kunskaper. Detta är vår egna superkraft. Och det ska finnas något för alla. Men vad är viktigare än gemenskap och samhörighet. Ingen ska hamna utanför och alla ska få plats. Oavsett om du är 1år och nyss lärt dig sitta i en gunga, eller om du är 14 och en riktig klätterapa eller om du är 65 eller 95 och bara är sugen på en korv medans barnbarnen klättrar på väggar. Här ska finnas något för alla.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jenny Ransmyr Christensen
 • Rädda djuren
  För att regeringen som ansett chef till länstyrelsen och chefen över länstyrelsen ska se hur många som håller med.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nellie Björk
 • Avgå Helena Bouveng!
  Riksdagsledamoten Helena Bouveng (M), som sitter i skatteutskottet, har en övernattningslägenhet i Stockholm på skattebetalarnas bekostnad. Anledningen är att hon är folkbokförd mer än fem mil från riksdagen hos sin bror i Vetlanda. Men i andra sammanhang som strandskyddsdispens har hon uppgett att hon bor i Värmdö. Där bor också hennes dotter. Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) avgick när hans bostadsfifflande avslöjades. Men Helena Bouveng (M) som också sitter i skatteutskottet vägrar göra samma sak. Politik bygger på förtroende. Bouvengs är förbrukat. Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/toppmoderaten-fick-riksdagslagenhet-hade-hus-och-bostadsratt-pa-varmdo
  811 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Ungdomar och hälsa
  Det är så viktigt att barn och ungdomar har rätt till att prata ut om sina känslor. Det är många som håller in sina känslor för att inte se dum ut. Ungdomar växer ju för varje år och det är alltid dom får reda på något nytt. Det är viktigt att ha hälsosamtal med barn och ungdomar för att kunna veta hur dom mår i skolan. Det är inte alltid lätt att gå till skolan när man är osäker på sig själv eller rädd vad andra kommer tycka om än.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alina Bourmistrov
 • Utöka båtresorna till och från Telegrafberget
  För att kunna ta oss till och från stan även under sommaren.
  131 av 200 Underskrifter
  Skapad av Anette Briggs Fd Altheden