• Vi är trötta på nedskräpningen i Bettna by!
  Vi som har mejeriet får mycket skit för det som sker och vi har lessnat. Det behövs kameror vid återvinningsstationen så att vi kan identifiera de skyldiga istället för att gnälla på folk vars namn råkat hamna i en sopa och de sedan får allt gnäll. Med kommunens godkännande kan vi vid mejeriet sätta upp kameror mot vägen för att hjälpa till att identifiera brottslingarna. Men främst kameror vid återvinningsstationen är önskvärt, så att man kan sätta dit de som egentligen är skyldiga.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Terese Linder
 • Gratis Mensskydd på Falkenbergsgymnasieskola
  Gratis mensskydd innebär frihet att kunna gå till skolan och känna sig trygg att det finns skydd tillgängligt under skoldagen. Detta handlar om att ge flickor på Falkenbergsgymnasieskola samma möjlighet att närvara i skolan, på lika villkor som de som inte har mens. Detta arbete kommer påverka dagens samhälle och barnen i framtidens möjligeter för lika skolgång och möjligeter
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jämnstäldhet och jämnlikhets utskott
 • HVB-hem för missbruk granne med Barn och ungdomsverksamhet.
  När kommunen för 40 år sedan ville bygga där vår gamla scoutgård stod fick vi istället denna plats på norra Fogdarödsvägen. Nu riskerar denna plats att bli inbyggd vilket helt kullkastar den naturmiljö vi har. Förutom scoutkåren är anläggningen också mötesplats för över 1000 unika individer på ett år. Scoutgården är även tänkt att om ett par år kunna serva vandrare längs Skåneleden med övernattningsplatser och naturvänliga diskmöjligheter. Med en institution som granne är vi oroliga att vandrare och andra gäster väljer andra övernattnings platser.
  358 av 400 Underskrifter
  Skapad av HÖÖRS SCOUTKÅR Picture
 • Skriv på för att höja ateljéstödet!!!
  Många anser att konst är en del av samhället och för många det som gör livet meningsfullt. Om konstnärer ska kunna verka professionellt i Stockholm måste ateljéerna ha rimliga hyror! Inflationen stiger och hyror indexeras efter KPI (Konsumentpisindex), men konstnärernas löner, stipendier och bidrag hänger inte med i samma takt. Skriv på för att ateljéstödet i Stockholm ska höjas!
  249 av 300 Underskrifter
  Skapad av wip: sthlm
 • Stoppa förslaget om ombildningar och förbud mot fler hyresrätter i förorter i Göteborg
  För att Göteborg redan idag har en mycket lång kö till hyresrätter. Privata hem är ingen lösning för låg- och medelinkomsttagare. Det kräver mycket höga lån som utesluter väldigt många ur medelklassen. Dessutom kan den som äger sin bostad tvingas sälja denna om hen hamnar på försörjningsstöd. Därutöver kan man behöva sälja sin bostad vid finanskriser som den som råder nu till ett underpris som inte täcker bostadens lån.
  36 av 100 Underskrifter
  Skapad av Oskar Brandt
 • Elstöd till hela Sverige!
  Vi bor i samma land. Vi har samma rättigheter- och skyldigheter. Men de som lever i norr har lägre löner, längre pendlingsavstånd och högre uppvärmningskostnader, än de som lever i söder. Därför kräver vi elstöd till HELA landet! Allting annat vore diskriminering.
  422 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lotta Forslin
 • Praktik för Estet
  Vi vill att även esteter ska få möjligheten att uppleva arbetslivet inom deras intressen. Praktik för estetelever skulle öka deras motivation och möjligheter både inom och efter skolan. Vi behöver mer kompetent personal och större motivation till att ta examen. Det gynnar inte bara oss som elever, utan både skola och samhälle, större kunskaper och kompetenta medarbetare skapar bättre och säkrare arbetsförhållanden. Har du några ideer eller tankar kring kampanjen? Mejla oss på: [email protected] Eller skicka ett DM på Instagram: Praktikforestet (Praktik För Estet)
  33 av 100 Underskrifter
  Skapad av Praktik För Estet Picture
 • Förbjud avlivning av friska husdjur!
  Det här är oerhört viktigt eftersom det gäller djurens rättigheter. Ett friskt husdjur ska ha all rätt att få leva. Dessutom är detta öde inte bara hemskt för djuren, det är även hemskt för de veterinärer som tvingas avliva dessa friska djur. Att avliva ett friskt husdjur är oetiskt och anledningen "jag vill inte ha djuret längre" räcker inte.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gabriella Brännlund
 • Låt vårdskadade vara med i förlossningsvårdens förbättringsarbete
  Vårdskadade bär på erfarenhet som kan förbättra förlossningsvården. All vård kan utvecklas. En födsel ska vara på den födandes villkor samt säker. Mammans hälsa hör ihop med bebis hälsa.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Ström
 • Stoppa regeringens förslag om att kunna ändra permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga!
  Värdesätter du mänskliga rättigheter, vill du engagera dig och faktiskt hjälpa till att stå upp för något som du tycker känns fel. Snälla skriv under denna namninsamling som jag med glädje kommer skicka till de ansvariga! När intervjun sändes på SVT så kände jag en personlig avsky och blev otroligt arg över att så många människor släppt in ett parti som SD. Anledningen till att jag kände så är för att min bild av att jobba med människor som flytt från olika länder av olika anledningar, är att de alltid varit de bästa anställda jag hade kunnat tänka mig. Har många vänner med utländsk bakgrund som är helt fantastiska och av det som jag jobbat med eller haft som anställda så har ingen av dem varit dålig på något sätt! Det finns så otroligt många fina människor därute som nu stämplas som ett problem, de känner sig inte önskvärda i Sverige trots att de byggt upp karriär och familj i Sverige. Nu kan de plötsligt riskera utvisning! Detta är inte det Sverige som jag vill leva i! Jag känner att de förslag som SD kommer med innebär att man drar alla människor över samma kam och denna generalisering gillar jag verkligen inte. Jag kan inte vara tyst och känner att jag vill göra detta och försöka påverka. Vill inte vara tyst!
  151 av 200 Underskrifter
  Skapad av Christoffer Halfvards
 • Momsupproret
  För en förändring av beteenden för hållbar konsumtion som bygger på cirkulärt flöde och omhändertagande av produkter och kläder så att vi minskar vårt klimatavtryck och ökar relationer till våra saker och vårt ansvar för en hållbar framtid.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av David Andreas
 • Bygglovsupproret Huddinge Kommun
  Fastighetsägarnas intresse bör alltid gå före. Invånarna har rätt till vägledning och ska inte behöva vänta i månader för att kunna börja med sitt bygge. Konsekvensen av den bristfälliga hanteringen leder till olovliga byggen eftersom invånarna inte orkar föra en kamp mot en myndighet.
  336 av 400 Underskrifter
  Skapad av För Rättvisa