• Stoppa vårdkrisen i Västerbotten!
  Vi vill påverka styrande politiker och tjänstemän i Västerbotten att ta sitt ansvar för vården och kompetensförsörjningen. Arbetsgivarna ska ta ansvar för att det finns rätt kompetens på rätt plats för att ge en god och säker vård till invånarna – genom att vårda vårt löneavtal och erbjuda en löneutveckling över märket. Din underskrift är viktig! #stoppavårdkrisenivästerbotten
  122 av 200 Underskrifter
  Skapad av Johanna Nilsson
 • #HELPPRINCESS
  För att få förändring! För att hjälpa och rädda Princess och hennes mamma. Låt de få stanna i tryggheten. Låt Princess få gå i skolan här, växa upp här, ha kul med sina vänner och sikta mot sina drömmar. Låt Princess och hennes mamma stanna! Genom att bidra på ett sådant litet vis som med en namnunderskrift så kan det hjälpa och skapa förändring för Princess och fler i liknande situation.
  5 440 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Viktoria Emanuelsson
 • Gör Funktionsrättskonventionen till lag!
  Genom att inkorporera funktionsrättskonventionen i svensk lagstiftning skulle rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar stärkas. Detta för att konventionen nu inte har samma status som svensk lagstiftning har. Tillsammans är vi enade om att alla människor är lika värda, och den synen behöver också genomsyra svensk lag. ARGUMENT TILL VARFÖR FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN BÖR BLI LAG: * Det är hög tid att Sveriges regering och riksdag prioriterar arbetet med att säkerställa Funktionsrättskonventionens rättigheter i lagstiftning. Redan 2014 rekommenderade FN den svenska staten att inkorporera konventionen. Det måste ske på rätt sätt, så att rättigheterna kan ge verklig effekt. Funktionsrätt Sverige vill därför att en statlig utredning kartlägger och analyserar hur svensk rätt lever upp till konventionen. Här måste funktionsrättsrörelsen vara involverade från början till slut! - Funktionsrätt Sverige * Med Funktionsrättskonventionen som lag så skulle ett funktionshinder- och patientperspektiv med utgångspunkt i mänskliga rättigheter bli mycket starkare. Det är ett viktigt steg för att värna allas lika värde. - Riksförbundet HjärtLung * En lag blir ett effektivare verktyg för att tillgodose rättigheter i praktiken. - Rättighetscentrum Västerbotten * Om FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir lag skulle rättigheter för personer med funktionsnedsättning få högre status i Sverige än vad de har idag. - Förbundet Unga Rörelsehindrade * Alla rättigheter behöver värderas lika högt. Med tanke på de senaste årens försämringar anser vi att rättigheter för personer med funktionsnedsättning skyndsamt måste få högre status. - Förbundet Unga Rörelsehindrade Vi ber därför alla ledamöter i Sveriges riksdag att enas om alla människors lika värde, genom att gå från ord till handling, och göra Funktionsrättskonventionen till svensk lag. ORGANISATIONER SOM STÅR BAKOM NAMNINSAMLINGEN ATT GÖRA FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN TILL LAG: Riksorganisationen Unga Reumatiker, NUFT – Nätverket Unga För Tillgänglighet, Ung Cancer, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Unga Allergiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF), FN-förbundet, Civil Rights Defenders, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, Independent Living Institute, Funktionsrätt Sverige, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Svenska Celiakiförbundet, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mun-& Halscancerförbundet, Afasiförbundet, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Schizofreniförbundet, Psoriasisförbundet, Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN), Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Funkibator, FIAN Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Verdandi, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Antidiskrimineringsbyrån Stockholm (Syd), Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Byrån mot diskriminering i Östergötland, Rättighetscentrum Norrbotten, Rättighetscentrum Västerbotten, Malmö mot Diskriminering, RFSU. Listan kan komma att uppdateras. Fler argumentet och uppdaterad lista med organisationer finns här: https://ungareumatiker.se/gor-funktionsrattskonventionen-till-lag/ ORDLISTA Ratificera – Regeringen beslutar sig att binda staten till den internationella överenskommelsen och ser över så den nationella lagstiftningen inte motsäger något i överenskommelsen. Fakultativt protokoll – Ett protokoll med kompletterande artiklar för att stärka rättigheterna i konventionen ytterligare. Inkorporera – Detta innebär att Sverige skulle göra en internationell överenskommelse (exempelvis funktionsrättskonventionen) till en del av den svenska rättsordningen.
  772 av 800 Underskrifter
  Skapad av Riksorganisationen Unga Reumatiker
 • Låt skolbarn och ungdomar åka gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun
  Vi anser att detta är en viktig åtgärd som kan underlätta för många familjer och samtidigt främja en rättvis och inkluderande samhällsutveckling. En av de främsta anledningarna till att erbjuda gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar är att lindra bördan av fattigdom. För många familjer kan kostnaden för kollektivtrafik utgöra en betydande del av deras hushållsbudget. Genom att eliminera denna kostnad kan vi hjälpa till att minska den ekonomiska stressen för familjer som kanske redan lever i ekonomiskt knappa förhållanden. Detta skulle göra det möjligt för barn och ungdomar att delta fullt ut i andra samhällsengagemang utöver skolaktiviteter utan att deras familjers ekonomiska situation begränsar dem. Vidare skulle gratis kollektivtrafik vara särskilt fördelaktigt för arbetande familjer som kanske inte har tid eller möjlighet att skjutsa sina barn till och från skolan/fritidsaktiviteter varje dag. Genom att erbjuda gratis resor även på lov skulle vi ta bort en potentiell hinder för barnens närvaro och deltagande i samhällsnyttiga och hälsofrämjande aktiviteter. Det skulle även minska klimatpåverkan och främja ett mer hållbart transportsystem i Karlskrona kommun. En annan viktig aspekt att beakta är barnkonventionen. Barn har rätt till utbildning och deras bästa intressen bör alltid vara i fokus. Genom att erbjuda gratis kollektivtrafik möjliggör vi en mer jämlik tillgång till individernas intressen för alla barn och ungdomar oavsett deras socioekonomiska bakgrund. Detta skulle främja principerna om inkludering, jämlikhet och rättvisa. Sammanfattningsvis är vi starkt övertygad om att införandet av gratis kollektivtrafik för de cirka 8000 barn och ungdomar som går i skola och gymnasieskola i Karlskrona kommun skulle vara en positiv och progressiv åtgärd. Det skulle lindra den ekonomiska bördan för familjer, underlätta för arbetande föräldrar, främja en hållbar samhällsutveckling och uppfylla barnens rättigheter enligt barnkonventionen. Därför hoppas vi innerligt att ni tar detta förslag i beaktande och gör det möjligt för alla barn och ungdomar att ha tillgång till gratis kollektivtrafik i Karlskrona kommun. Tack för er uppmärksamhet. Med vänliga hälsningar, vi som skrivit under denna namninsamling
  394 av 400 Underskrifter
  Skapad av Magnus Stockhaus
 • Allas rätt till en god och säker operation!
  Skriv under om du vill stödja oss i arbetet mot att sänka kompetensnivån i svensk sjukvård i allmänhet och inom operationssjukvården i synnerhet!
  3 222 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Riksföreningen för operationssjukvård Picture
 • Stoppa nedläggningen av Norrköpings skolor
  Barn är inte pengar! Barnen är vår framtid. Dom ska ta hand om mig och även dom politiker som nu fattar beslut om att försämra deras möjligheter till bra skolgång.
  1 525 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Matt Lönnqvist
 • Tyresö behöver en polisstation!
  Vi Tyresöbor vill att du, Gunnas Strömmer (M), ser till att polisen får tillräckligt med resurser och personal så att Tyresö kommun kan få en egen polisstation. Det är dags nu!
  68 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erivan Waysi
 • Rätten till tandvård på lika villkor får inte urholkas
  Den 25 maj publicerade företrädare för vårdprofessionerna en debattartikel i Dagens Samhälle https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ratten-till-vard-pa-lika-villkor-far-inte-urholkas/#. Det är ett gemensamt ställningstagande om vikten av att vi som arbetar i vården tillåts att beakta mänskliga rättigheter och att följa våra etiska riktlinjer i mötet med alla patienter. Genom debattartikeln kräver flera vårdprofessioner, fackliga organisationer och organisationer inom ideell sektor att regeringen ska dra tillbaka förslagen inom Tidöavtalet som riskerar att leda till att rätten till exempelvis akut tandvård och tandvård som inte kan anstå kan komma att tas bort för papperslösa, liksom angiveriförslaget som skulle tvinga vårdpersonal att bryta tystnadsplikten och kontakta Migrationsverket och Polismyndigheten om man möter vårdsökande patient som är papperslös. Samtliga vårdprofessioner utom Sveriges Tandläkarförbund har undertecknat uppropet ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas” https://vardforpapperslosa.org/wp-content/uploads/2023/05/Ratt-till-vard-stallningstagande-mars-2023.pdf Vi som skriver under detta upprop förundras över att inte även Tandläkarförbundet står bakom, och vi förstår inte varför. Vårt professionsförbund borde se det som självklart att ingen tandläkare ska behöva kringgår det mest basala i våra etiska riktlinjer. Vi som skriver under vill därför uppmana Sveriges Tandläkarförbund att omgående skriva under uppropet. Vi står bakom de enkla och självklara principer som uppropet för fram. Initiativtagare till uppropet Henrik Berlin och Gunilla Klingberg Båda specialister i barntandvård och forskare vid Malmö Universitet
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Berlin Henrik Klingberg Gunilla Picture
 • Stoppa hyreschocken i Bergsjön: Alla ska ha råd att bo kvar!
  Skriv under, i solidaritet med Bergsjöns hyresgäster. Alla ska ha råd att bo kvar!
  356 av 400 Underskrifter
  Skapad av Catherine Holt
 • Nätbedrägerier - Bankerna behöver skydda oss!
  Vi behöver kunna ha förtroende både för våra banker och för rättssamhället. Då behöver bankerna följa den dom som HD gav. Idag finns det små möjligheter att kunna undvika både banker och den digitalisering som pågår. Det gör att bankerna har ett stort ansvar för sina kunder. Vi som gör uppropet Gitte Pålsson Lena Wallin Sara Madalena Persson Åsa Ikekhua Länkar HD - Konsument får ersättning för obehöriga transaktioner https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/06/konsument-far-ersattning-av-bank-for-obehoriga-transaktioner-som-gjorts-fran-konsumentens-konto/ Bankerna måste börja ersätta offren för bedrägerier - KO Cecilia Tisell https://www.dn.se/debatt/bankerna-maste-borja-ersatta-offren-for-bedragerier/ TV4 - Bedragare lurade till sig 5,8 miljarder förra året https://www.tv4.se/artikel/4aCdnwtxgqdh3tXmiVdMNC/saekerhetsexpert-pa-banken-lurade-per-pa-132-000-kronor Gitte Pålssons besparingar försvann i nytt telefonbedrägeri https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/gitte-palssons-bespariingar-forsvann-i-nytt-telefonbedrageri Sms med uppmaningen att ringa Tele2 https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/aldre-kvinna-lurad-pa-over-100-000-kronor.b9bd3dc0-9a82-4d57-90b2-dc0599ef86a8
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Lena Wallin
 • Ge flickor och kvinnor i Afghanistan sina rättigheter tillbaka!
  Vi är halvvägs in i 2023 och vi lever fortfarande i en värld där vi har ett land med en regim som beslutar att ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter, bara för att du är född till flicka. Tänk dig själv att inte få lov att gå till parken, ha tillgång till ditt egna pass, besöka ett badhus eller teater, få klä dig som du vill utanför ditt hem, få delta i en demonstration, få studera, söka vilket jobb du vill, resa. Detta är verkligheten just nu för miljontals flickor och kvinnor i Afghanistan. Detta är deras verklighet, de lever i denna verklighet. Varje timme, varje dag, varje vecka.
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Maria Wiklund Matala
 • Stoppa skolslakten i Göteborg!
  Att klara skolan, skaffa sig en utbildning är en av de viktigaste enskilda faktorerna för att kunna skaffa jobb och bostad, påbörja vuxenlivet, bibehålla en god hälsa samt undvika att hamna i kriminalitet och drogberoende. Därför kan vi inte med öppna ögon stå och se på när skolorna skär ner på personal och resurser, en skola som redan nu och sedan många år går på knäna. Göteborgs skolföräldrar i olika föreningar och nätverk har många gånger tidigare samlat massivt stöd och lyckats stoppa eller åtminstone bromsa skolnedskärningar och nedläggningar av olika stödjande verksamheter inom vård , skola och omsorg. SKOLLAG FÖRE BUDGET! Göteborgs kommunfullmäktige måste tänka om, stoppa alla nedskärningsplaner innan det är för sent. Det finns andra sätt att planera, det finns pengar att ta av, då kommunen gjort överskott under flera år. Gör om, räkna om , gör rätt! -innan det är för sent! Om nedskärningar trots allt klubbas igenom kräver vi att det görs en omfattande risk- och konsekvensanalys utifrån: 1. Lärarnas möjlighet att följa skollagen 2. Rektorernas möjlighet att följa arbetsmiljölagen 3. Elevernas lagstadgade rätt till utbildning 4. Övriga offentliga förvaltningars ökade kostnader för att hantera eventuella effekter av nedskärningar inom skolan (t ex Socialtjänsten, BUP, Polis, vårdcentraler och Försäkringskassan) När ansvariga politiker tagit del resultatet tror vi att de kommer stämma in i våra krav. Vi som skapat denna namninsamling är organiserade inom det landsomfattandenätverket En skola för alla, vi finns på Facebook: https://www.facebook.com/rattentillutbildning1 Vi uppmanar alla att skriva under namnlistan, och skriva till ledamöter i grundskolenämnden: https://politiker.goteborg.se/organisation/946e0499-a7c0-4c87-9d8e-5388788f3718 samt att komma på Lärarnas demonstration den 25 maj kl. 17 på Gustav Adolfs torg i Göteborg: https://fb.me/e/19bYcQJFm Använd gärna olika hashtags när du sprider eventet på Facebook, såsom #enskolaföralla #ofrivilligskolfrånvaro #skolfrånvaro #skolknaset #skola #skolan#skolföräldraupproret #skolföräldramarschen #elevensrättillutbildning #utbildning #lärarna #skolprotester #skolstrejk #elevrätt
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Britta B