• Stoppa slamdumpningen. Pausa Lynettholm. Skydda Öresund, och Östersjön.
  Vi citerar här olika personer från artiklar i Sydsvenska Dagbladet som uttalat sig offentlig och som har en djupare kunskap; Michael Palmgren på Marint Kunskapscenter i Malmö räknar med att ålgräs bestånd som suger upp koldioxid och producerar syre, försvinner när den konstgjorda ön Lynetteholm byggs. "-Det är förödande. Man tar förorenad mark som man grävt upp inne i Köpenhamn och slänger den på ett av de viktigaste områden som vi har på vår planet: våra grunda havsområden med tumlare, fiskbestånd och fantastiska ålgräsängar. Riskerna med dumpningen av sediment i Kögebukten är ett av skälen till att länsstyrelsen, och även Naturvårdsverket, har motsatt sig Lynetteholmprojektet. - Carl Lindqvist som ingår i samrådsgruppen klargör att länsstyrelsens kritik kvarstår: övervakningsprogrammet som By og Havn har formulerat, som ska säkra att förorenat sediment inte sprids, är för svagt. – Jag anser inte att det är färdig diskuterat, säger Carl Lindqvist. Vad som händer när man dumpar förorenat havsslam är dokumenterar och denna video på youtube är talande; https://www.youtube.com/watch?v=5A9htZ9rA1A Vad den holländska oberoende firman som fått uppdraget att utreda havsströmningen, och riskerna med minskade syrehalter kommit fram till vet vi inte än. - I detta fall är det oerhört viktigt även för Östersjön. I Östersjön som har 7 av 10 av världens största döda zoner, varav 1 är världens största, så är det helt avgörande att havsströmningen och syrehalterna inte minskar. Sist men inte minst, även sand kommer att användas för att bygga upp fundamentet. Från Extrakt; "– Öresunds sandbotten är en väldigt produktiv och viktig miljö för yngel, att ta upp sand därifrån innebär att man suger upp en hel livsmiljö, säger Peter Göransson, marinbiolog och ordförande i den ideella miljöorganisationen Öresundsfonden som arbetar för att Öresund ska bli en marin nationalpark." Det viktiga i en kommande framtid med ökande klimatförändringar är att vi skyddar haven, och vi har bråttom med det. - 2 av 3 andetag är syre som kommer från livet i haven, och likaså är livet i haven också det som lagrar mest koldioxid.
  489 av 500 Underskrifter
  Skapad av Felicia Konrad
 • Stoppa rivningen av Grängshyttans kvarn
  För att kvarnen är ett kulturminne för bygden och vi ska vara rädd om vår byggnadskultur.
  124 av 200 Underskrifter
  Skapad av E R
 • Fri kollektivtrafik för Bollebygd
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Freddie Svedjekrans
 • Nej tack till nya scheman, Karlshamns kommun
  För att vi ska orka jobba kvar, ha motivation och vilja till att gå till jobbet
  452 av 500 Underskrifter
  Skapad av Ida Olofsson
 • Sälj inte Gubbängens gymnasie till Internationella engelska skolan (IES)
  Visa att du är emot att kommuner säljer ut skolor och lokaler för småpotatis till skoljättar som Internationella engelska skolan (IES). Gubbängens gymnasiums verksamhet las ner 1998 och lokalerna har tidigare hyrts ut till IES. Nu har IES möjlighet att köpa lokalerna för en "hemlig summa". [1] Just IES har det stormat kraftigt kring senaste tiden med glädjebetyg, låga löner för lärarna och sedlighetsregler som för tankarna till hederskultur. Det vill vi inte se i Gubbängen eller någon annanstans för den delen. Den blågröna kommunstyrelsen (Alliansen + MP) i Stockholm har gått med på att sälja Gubbängens gamla gymnasium till IES. Men beslutet går inte formellt igenom förrän den 31 januari på kommunfullmäktige. Det innebär att ansvariga politiker kan ändra sig till dess. Ett sätt att få dem att ändra sig är att de ser hur många som tycker det här är en dålig ide. Därför behöver vi så många som möjligt att skriva under namninsamlingen. Skriv under och visa att vi är många som vill stoppa en sådan försäljning. Kan vi stoppa denna skolförsäljning har vi goda möjligheter att stoppa andra försäljningar på andra platser i Sverige. Källa: [1] Mitti, Engelska skolan köper sina lokaler av staden, https://www.mitti.se/nyheter/engelska-skolan-koper-sina-lokaler-av-staden/repukq!WLpERGcJ2Ec7mSdya6TfQ/
  3 400 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Natthiko spårvagn 🌟
  Låt oss minnas denna fantastisk människa och låt honom sprida värme och hopp över hela Göteborg!
  67 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henrietta Hamberg
 • Inför Zolgensma i Sverige NU!!
  Det viktiga är att: SMA (Spinal Muskel Atrofi) Fördärvar barns muskler dag för dag. När muskeln har blivit tillräckligt svagt så dör den. Barnen förlorar förmågan att andas, röra sig etc. Zolgensma är en genterapi som ersätter en saknad gen i kroppen. Efter behandlingen så börjar kroppen producera rätt protein till musklerna.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av SMA Zolgensma Picture
 • Satsa på all vårdpersonal, Region Uppsala!
  Detta handlar inte om att sjuksköterskor får detta tillägg utan att undersköterskor och skötare förbises. För att skapa en hållbar och säker vård inom region Uppsala krävs att samtliga professioner värdesätts hos arbetsgivare och ansvariga politiker. För er som lyssnat på sommarpodden från akademiska sjukhuset. Där tar läkaren Emanuel Ezra upp vikten av kompetens och erfarenhet hos undersköterskorna där det i detta skeende är direkt livsavgörande. För er som ej lyssnat än, gör det! Ett konkret och tydligt exempel.
  1 491 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ramona Nordstrand
 • Fri kollektivtrafik för Örebro
  Under Mars 2021 så införde Länstrafiken ytterligare höjda priser för kollektivtrafiken i Örebro, och idag ligger en biljett på 37 kronor respektive 25 kronor vid förköp för en vuxen. Det går inte att förneka att det för varje år blir dyrare och svårare att åka kollektivt i Örebro, och ifall en är någon som helt och hållet är beroende av att åka buss dagligen så är det "ekonomiska" alternativet ett månadskort på 615 kronor per månad. Detta är givetvis helt fel riktning för Örebros kollektivtrafik. Kommunen behöver visa att de är seriösa i klimatfrågan, och de behöver framhäva de miljövänliga alternativ som vi har, vilket många städer redan gjort. Örebro är idag en studentstad, och studenterna bör också betraktas som att de bor i en. Idag har studenterna inga som helst förmåner inom kollektivtrafiken, och att betala ett minimum på 615 kronor per månad för ett busskort är en utgift som ingen student ska behöva betala på sin redan väldigt begränsade budget. Studenterna i Örebro uppmuntras till att cykla, men detta kan bara appliceras till de områdena närmast till universitetet. De stora satsningarna på studentbostäder har bidragit till att många studenter idag bor på långt avstånd från universitetet, vilket innebär att de mer än ofta är helt beroende av kollektivtrafiken. Rent ekonomiskt så skulle inte nolltaxa i Örebro betyda en särskild belastning för kommunbudgeten. Givetvis så kommer ju inkomsten från biljettpriserna att försvinna, vilket egentligen är själva syftet. Men med biljettinkomster så tillkommer även administrativt arbete och biljettkontroller – utgifter som skulle försvinna med dessa avgifter. Givetvis kan detta medföra en höjning av kommunalskatten, men dessa höjningar rör sig om ören, och det är något som skulle gynna varenda Örebroare som åker buss minst en gång i månaden. Kollektivtrafiken ska inte behöva kosta, varken för pensionärer, barn, studenter eller vuxna.
  52 av 100 Underskrifter
  Skapad av William Ulff
 • Bättre byggbransch
  Den svenska modellen är något fint man kan säga. Det låter bra. Men i vår bransch och som arbetskraftsinvandrade byggnadsarbetare betyder det långa, osäkra pass med uselt - om ens något betalt. Därför har vi startat en egen fackförening som heter (Solidariska byggare). För att gemensamt se till att våra villkor stärks och för att den svenska modellen är något som man kan slänga sig med stolthet. Vi driver nu en kampanj om att förbättra våra villkor över hela branschen. Våra krav är: Krav X Krav Y Krav Z Mår byggarna bra blir det bättre byggen med högre kvalitet. Vår kampanj är tvådelad. Dels kan du hjälpa till genom att skriva under den här namninsamlingen för att visa att du ställer dig bakom våra krav om bättre arbetsvillkor. Dels kan du hjälpa oss dela kampanjen så fler ser den. Till sist, när du skrivit under, så kommer du hamna på en donationssida där vi samlar in pengar till en dokumenärfilm. Den är gjord av betonghåltagaren Dordije Popovic och och behöver finansieras för att färdigställas för att senare kunna spridas. Vi är övertygade om att den kan öppna ögonen för våra politiker om hur byggbranschen fungerar. Det är frivilligt att donera till dokumentärfilmen men all hjälp uppskattas enormt.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Bevara Rifallets öppna kulturlandskap
  Om det kvarvarande öppna natur- och kulturlandskapet i Rifallet planteras igen med skog. Så försvinner det unika landskap som finnarna skapade på 1600-talet, högt beläget långt ute i skogen. Utblickarna tas bort samtidigt som livsmiljöerna för en mängd växter och djur utplånas. Platsen övergår från att vara en gammal by med ett imponerande landskap till en samling hus utmed en väg i skogen. Det öppna landskapet i form av gammal ängsmark, hagmark, åkermark, vall, betesmark mm. är den landskapstyp som hastigast försvinner i Sverige idag. En enskild markägares intresse av att få plantera igen 2HA jordbruksmark med skog, kan inte anses överväga det allmänna intresset att bevara kulturmiljön och landskapet på platsen.
  407 av 500 Underskrifter
  Skapad av Henrik Jonestrand
 • En discgolfbana i Ystad!!
  Discgolf är en sport som växer explosionsartat, men avsedd plats att spela på är så gott som obefintlig i hela sydöstra Skåne.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Brian McAlpin