• Rädda vegoburgaren!
  Vi måste äta mer grönt om vi ska rädda klimatet. Därför är det hoppfullt att fler och fler väljer vegetariska alternativ. Men det tycker inte alla. Köttlobbyn ser hur de tappar marknadsandelar när fler och fler föredrar vegetariskt. Därför försöker de skapa förvirring för konsumenterna istället för att själva ställa om. De har nu baxat ett bisarrt förslag till EU-parlamentet om att förbjuda vegetariska produkter från att kallas burgare och korv. Det är viktigt att konsumenterna förstår vad de köper. Därför måste det galna förslaget stoppas. En vegburgare är en burgare. En vegkorv är en vegkorv. Bildkälla: s.yume, CC BY-NC-ND 2.0, https://www.flickr.com/photos/syume/6111737782/
  1 042 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling
 • Rädda barngrupperna på Stöcke Skola från att splittras
  Den nya skolstrukturen raserar tryggheten som barnen skolats in i från tidig ålder. Det här bryter mot barnkonventionen: "Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa." Detta är inte barnens bästa, varken skolgång, socialt eller för att lägga en trygg grund för deras framtid. Skriv under, snälla. Tack! /Föräldrar i Stöcke, Stöcksjö, Degernäs, Ström, Strömbäck, Sörböle, Norrmjöle‍ Läs mer här: https://barnensframtidstocke.webflow.io/
  421 av 500 Underskrifter
  Skapad av Joakim Olsson
 • Nej till ett hotell i stallet vid Jonsereds herrgård
  Ett hotellbygge skulle innebära för stor påverkan och hotar de natur- och kulturvärden som finns kring Jonsereds herrgård. Det skulle innebära mer trafik på en redan hårt belastad väg. Ett hotell finns dessutom idag i fabriksområdet. Vi som skriver under detta dokument har ett krav: lägg ner planerna på ett hotell i stallet vid Jonsereds Herrgård. Kostnaden uppskattades av kommunen tidigt i processen till 70 miljoner. Sedan dess har omfattande krav gällande byggnationstid och anpassning för skyddade arter såsom fladdermöss tillkommit. Det kommer bli 36 rum, varav två VIP-rum till fladdermöss. Om kommunens uppskattning 2017 stämmer, kommer kostnaden bli 2 miljoner kr per hotellrum.
  520 av 600 Underskrifter
  Skapad av Sara Sköld
 • Skydda vården av svårt sjuka barn
  Sjukhusledningen på Karolinska i Stockholm har beslutat att slå ihop intensivvård för barn (barn-PMI) med den för vuxna, utan att göra en konsekvensanalys eller konsultera berörda avdelningar på barnsjukhuset. Ett av flera viktiga rikssjukvårdsuppdrag hos Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm är medfött diafragmabråck. Det är ett uppdrag de delar med Skånes universitetssjukhus Lund men där Stockholm tar emot majoriteten av familjerna som drabbas. Att slå ihop vården för svårt sjuka barn med intensivvård för vuxna ser vi som mycket allvarligt och kan äventyra vad som redan är en tuff start i livet. Medfött diafragmabråck klassas som en sällsynt diagnos och specialistkunskap inom vården är bokstavligen livsviktig. Personalen inom de berörda verksamheterna har startat en namninsamling för sina medarbetare som redan är uppe i över 1000 underskrifter. För att visa vårt stöd, har nu vi i CDH Sverige startat en öppen insamling för patienter, anhöriga och medmänniskor som önskar ställa sig bakom vår förenings öppna brev till sjukhusledningen. Hjälp oss värna om den livsviktiga vård som ges till svårt sjuka barn, för att ge dem bästa möjliga förutsättningar till sina fortsatta liv utanför sjukhuset. För mer information, läs den artikel som publicerades i DN 12 oktober där berörd personal intervjuades: "Upprörd stämning när barn- och vuxenintensiven ska slås ihop på Karolinska"
  2 026 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av CDH Sverige
 • Fler röda backar med dricka på Systemet och i affären
  En returglasflaska diskas och återanvänds 40 gånger innan glaset går till återvinning. Samtidigt har de pant och en stor del av flaskorna kommer tillbaka. Det är helt enkelt ett klassiskt bra miljöval för dricka. [1] Bryggerierna säger att kunderna vill ha ny design. Men jag tror att det är många som faktiskt vill ha klassisk design och klimatsmart öl. På systembolaget så har returglasflaskorna till stor del ersatts med engångsglas som oftare hamnar på andra ställen än i återvinningen. När det gäller drickabackar med läsk så fanns det andra motiv bakom att istället använda PET-flaskor av plast. Det var ett tillfälle att fördubbla (!) priset och lägga en ny högre generell prisnivå. [2] De röda drickabackarna kommer inte att lösa klimatproblemen på egen hand. Men en revansch för returglasflaskorna skulle vara bra, och dessutom är vi många som uppskattar den röda backen. Länkar: [1] Wikipedia, Returglasflaskor https://sv.wikipedia.org/wiki/Returglasflaska [2] SVT, Priset dubblades https://www.svt.se/nyheter/inrikes/priset-dubblades-nar-laskbacken-togs-bort
  76 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • PETITION FÖR KLIMATET/PETITION FOR THE CLIMATE
  Universitetsledningen måste börja ta ansvar för klimatet. Konsekvenserna av klimatförändringar är redan här och påverkar grundläggande aspekter av människors liv liksom hälsan hos världens ekosystem- vi är på väg mot en global ekologisk kollaps. Vidare kommer klimatförändringar att bidra till upp mot en miljard klimatflyktingar år 2050 enligt FN:s organisation för migration. Vi behöver förändring, vi behöver stå upp för vetenskapen, vi behöver gå mot en hållbar framtid. Vi måste våga granska våra rutiner, traditioner och vanor. Låt Umeå Universitet vara en förebild för ett hållbart samhälle och vara en verklig symbol för kunskap och forskning genom att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att krisen förvärras. Låt oss börja nu.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fridays For Future Umeå universitet Picture
 • Distansundervisning vt-21 SP19
  Det är många som är i riskgruppen, många som har barn, många som är rädda, många som måste vara hemma och vabba och många som pendlar från flera olika städer. Och för att minska ner på covid-19 smittan så mycket som möjligt så är de bättre och lättare med distansundervisning
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elin Fridström
 • Bron till Hållbarhet - Öppna Cykelväg på Ölandsbron
  På väg mot ett hållbart samhälle är transporten ett viktigt steg. Vi stödjer principen att kunna ta sig fram utan miljöskadande utsläpp. Kalmar region bör ställa sig bredvid detta, med sina mål att utveckla klimatsmart och hållbar transport. Att öppna Ölandsbron till cyklar är ett självklart steg! Bron har hållit cykeltrafik tidigare, men i och med en hastighetshöjning för bilarna - från 70 till 90 km/h - ansågs det för farligt för cyklar att vistas där. Hastighetshöjningen innebär minimal tidsvinst för bilister. Om vi sänker farten till 70 km/h igen kan cyklarna komma tillbaka! En liten skillnad för bilarna, stor skillnad för cyklar! Framtidens transport kan inte cirkulera runt bilar. Gå med oss på bron till hållbarhet - öppna Ölandsbron till cyklar!
  35 av 100 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Åkerblom
 • RÄDDA EGALIA SKÄRHOLMEN
  Sedan ett år tillbaka finns en mötesplats för unga hbtq-personer i Skärholmen - Egalia. En trygg plats där unga kan träffa andra hbtq-ungdomar och ledare med liknande erfarenheter. En plats där de slipper bli ifrågasatta för att de är homo, bi, trans eller queer. Nu står Egalia utan fortsatt finansiering. Region Stockholm som var finansiär inför uppstarten och hela det första året menar att det inte är deras ansvar att finansiera fritidsverksamhet, utan kommunens. Vi hoppas därför att kommunen kliver in och tar ansvar för att säkra finansieringen så att Egalia kan finnas kvar i Skärholmen. De ungdomar som hittat dit behöver långsiktigt finansierade mötesplatser - inte kortsiktiga projekt som lägger ner efter ett år. Vi vet hur argumenten emot hbtq-mötesplatser brukar låta. Ofta hör man att separata mötesplatser inte borde behövas - att hbtq-ungdomar borde kunna vara på vilken fritidsgård som helst och ändå känna sig trygga. Även om grundläggande hbtq-kompetens på stadens övriga fritidsgårdar borde vara en självklarhet vill vi understryka att det inte är samma sak och att det inte räcker. Diskriminerade grupper har i alla tider funnit styrka i att träffas i egna rum och att dra undan mattan för de sammanhangen kommer inte göra behovet mindre. Det riskerar snarare att spä på isolering och psykisk ohälsa. Särskilt i Skärholmen där många unga växer upp i socioekonomisk utsatthet utan möjlighet att ta sig in till stan för att ta del av andra aktiviteter riktade till unga hbtq-personer. Med den här namninsamlingen vill vi göra ett medskick till det grönblåa styret i staden som just nu är i färd att förhandla stadens budget för 2021. Vi hoppas att Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna i de förhandlingarna väljer att stå upp för hbtq-ungdomars rätt till en meningsfull fritid genom att säkra medel till Egalia Skärholmens framtid!
  3 544 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Sissela Nordling Blanco
 • Vegansk kost i förskola/skola Norrköpings kommun
  Veganmat ska vara ett alternativ för specialkost i Norrköpings skolor och förskolor! (Viktigt att det endast är föräldrar till veganbarn i Norrköping som skriver på) Det är ohållbart att alla förskolor och skolor i Norrköpings kommun inte erbjuder veganmat. I Norrköpings kommun finns flera barn som äter veganmat, alltså vegetarisk kost utan ägg och mjölkprodukter från djur. När vårdnadshavare ska fylla i en blankett för specialkost till förskola eller skola finns inte alternativet veganmat att kryssa i. Så här lyder informationstexten till blanketten ”kostinformation vid behov av specialkost”: Barn och elever har rätt till skolmåltid under sin vistelse i förskola och skola och kan på grund av medicinska skäl vara i behov av specialkost vid till exempel sjukdom, funktionsnedsättning eller födoämnesallergi. Utöver specialkost erbjuds fläskfri kost och vegetarisk kost med mjölk och ägg. Specifika dieter och önskekost serveras ej. Kost som innehåller nötter, jordnötter, mandel, sesamfrön serveras inte i förskola och skola. Vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar för att kökets personal har korrekta uppgifter vid behov av specialkost. I blanketten kan du uppge vilken kost barnet eller eleven har behov av. Vid andra behov kring kost hänvisas vårdnadshavare eller myndig elev till kökets personal för dialog. När en vårdnadshavare läser ”Specifika dieter och önskekost serveras ej” är det möjligt att att det tolkas som att ”mitt barn kommer inte få veganmat”. Men sista meningen, ”vid andra behov kring kost hänvisas vårdnadshavare eller myndig elev till kökets personal för dialog” kan ju ge hopp om att ens barns kost kan tillgodoses. Flera vårdnadshavare har berättat om att dialogen fungerar bra med köket på respektive skola eller förskola och att det inte är något problem för barnen att få veganmat. Andra vårdnadshavare vittnar om förskolor som inte erbjuder veganmat och en del har krävt intyg. Närliggande kommuner som vi vet har vegankost som alternativ på blanketten för specialkost är Katrineholm, Nyköping och Linköping (sedan 2017). Alternativet finns även i fler kommuner i Sverige, bland annat Västerås. En del familjer väljer att äta vegetarisk mat, helt fri från animalier, av etiska skäl, för att det är bättre för miljön eller av andra anledningar. Att vara vegan är lika motiverat som andra kostval. Det måste vara okej att göra ett kostval som är positivt på många sätt. Vi kräver: Att ett ytterligare alternativ läggs till för specialkost för alla skolor och förskolor i hela Norrköpings kommun. Alternativet skulle vara “helt vegetarisk mat, utan ägg och mjölk”. Att alla veganer på skolor och förskolor i Norrköpings kommun får vegankost vid måltider.
  52 av 100 Underskrifter
  Skapad av Izabella Skoog
 • Behåll P3 spel i dess nuvarande form
  Under åren som gått finns det endast en i Sverige (helt och hållet fri från yttre påtryckningar och fri från sponsrade inslag), poddradio, nyhetssite och community om spel och för spelare. Detta är nu påväg att försvinna. Sport, musik med mer är i fokus trots att spelvärlden har mycket människor med minst lika mycket engagemang som de andra. Diskriminera inte spelvärlden. Varför behålls program och poddar gällande annat t.ex. fotboll och musik? SR väljer vilken kultur som ska få mest uppmärksamhet trots popularitet. Detta är konstigt. Skriv under om du också vill hålla igång P3 Spel! Dela gärna!
  380 av 400 Underskrifter
  Skapad av Andreas Kjellberg
 • Låt Jyckens hunddagis leva vidare!
  Verksamheten bidrar till ökad självkänsla och förbättrad psykisk hälsa för de som utför arbetet och innebär på sikt en minskad kommunal kostnad för en utsatt grupp i samhället.
  176 av 200 Underskrifter
  Skapad av Åsa Andersson