• Örebro bojkottar Israel
  Israels folkrättsbrott i Gaza är fruktansvärt, vi ser i nyheterna och i våra flöden den brutalitet som vräks över människorna i Gaza. Det bryter mot lagar och mänskliga rättigheter, det är ett folkmord. Det är barnen som dör. Det sliter sönder våra hjärtan och vi måste stoppa det. Vad kan vi göra? En bojkott är det minsta, nu höjer vi rösten tillsammans. I Örebro stödjer vi inte folkmord. Ekonomisk press är bevisligen ett effektivt verktyg för förändring, låt oss gå samman och sätta den press vi kan för att nå ett eldupphör.
  415 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jesper Levin Picture
 • Bevara skogen på Söderåsen
  Söderåsen är ett artrikt friluftsområde med vandringsleder i mestadels orörd natur. Kalhyggena kommer att förstöra naturupplevelsen i årtionden. Miljöer för hotade arter riskerar att förstöras permanent. 1 Floran: Delar av Söderåsen har en unik natur, framför allt floran, som har speciella förutsättningar bland annat på grund av den basiska berggrunden som består av grönstenar och även till en mindre del av den ultrabasiska bergarten hoforsit. 2 Friluftsliv: Vandringslederna på Söderåsen används flitigt och tillgången till tätortsnära natur är viktigt för kommuninvånares och besökares fysiska och psykiska välbefinnande. 3 Tillgänglighet: Naturen på Söderåsen ligger inom cykelavstånd från stora delar av kommunen. Det finns lättgågna vandringsleder och ett spännande parti med en trollstig för barnen. 4 Biologisk mångfald. Många arter kräver äldre skogar för sin livsmiljö, och när dessa miljöer försvinner så försvinner även arterna. Artutrotningen i världen går väldigt fort. Enligt konventionen om biologisk mångfald, som Sverige har skrivit på, ska vi spara 30 procent av representativa naturmiljöer. Artrika skogar som den på Söderåsen hör till dem som måste bevaras. Läs mer om naturen på Söderåsen här https://semla.info/
  473 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anna Virén
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  37 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien
 • Döp ett torg i Göteborg efter Alexei Navalnyj
  Den 16 februari dödade Vladimir Putin Alexej Navalnyj. För oss alla har Navalnyjs namn blivit en symbol för mod och kampen för sanningen. Hans uthållighet och mod är djupt respekterade. Han var en man som inte var rädd för att tala ut mot korruption på de högsta nivåerna av rysk regering. Alexey var Vladimir Putins politiska rival nummer ett och hoppet om förändring för hela det ryska folket.
  176 av 200 Underskrifter
  Skapad av Pavel Chuprunov Picture
 • Vi som är emot att A-kassan och aktivitetsstödet sänks.
  Arbetssökande och andra intresserade kan gå med i kampanjen eftersom alla vill kunna leva ett drägligt liv även utan ett jobb. Regeringen vill över tid straffa personer ekonomiskt som befinner sig länge i sin arbetslösa tillvaro. Att gradvis försämra livet för arbetssökande är inte rätt väg att gå för att återfå arbetssökande in i ett yrkesliv.
  263 av 300 Underskrifter
  Skapad av Marcus Malmsten
 • Vi lärare i Sverige kräver...
  Sveriges lärarkår jobbar dagligen med att upprätthålla barnkonventionen och barns rättigheter. Det faller illa hos oss när vårt fackförbund inte klarar av att representera oss i det. Om du är lärare, jobbar på skola, går i skola, har barn som går i skola, eller helt enkelt stödjer det krav vi i nuläget ställer på vårt fackförbund, så ber vi er skriva på, tack!
  324 av 400 Underskrifter
  Skapad av Paula och Constanza + flera
 • Inför en 30-minutersbiljett i Göteborgs kollektivtrafik
  Göteborgs kollektivtrafik är till för att fylla invånarnas behov av att förflytta sig. Varför ska man betala för 90 minuter när man bara behöver till exempel 30? Vi önskar införandet av en korttidsbiljett.
  3 627 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Mr P
 • STOPPA PLANERAD NEDDRAGING AV PERSONAL PÅ TRÄFFLOKALEN LEJDAREN SAMT STÖDBOENDET FALLSKÄRMEN!
  Träfflokalen Lejdaren och Stödboendet Fallskärmen är livsviktiga verksamheter för många människor. Gör din röst hörd och hjälp till att hjälpa de som inte kan föra sin egen talan.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Löfstedt
 • Förkorta tiden för skjutning av nyårsraketer i Klippans kommun
  Detta är en viktig fråga i samhället. Skjutning av fyrverkerier skrämmer bokstavligen ihjäl våra medlevande varelser och förstör vår natur från grunden. Plastfragment ligger kvar tills någon plockar upp det, och det finns ingen som gör det. De höga smällarna påminner människor om kriget de flytt, varför skall vi tvinga dem att vara kvar i deras trauma? Fyrverkerier bör förbjudas helt och hållet i Sverige. Men då detta inte är en allmän åsikt bör vi åtminstone kunna mötas på mitten och minska på galenskapen. Förbjud inte all fyrverkeri i Klippans kommun, men gör den kontrollerad och lämplig för allas trevnad. 30 minuters smällande är mer än nog. Kommunen i Klippan är inte redo att ta sitt ansvar, de hänvisar till sämre kommuner vid kommunikation och vill efterlikna dem. Låt inte kommunen vinna, vi kan ändra ordningslagarna tillsammans.
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mathilda Renman
 • Fjärdlångs vandrarhem
  Visa ert stöd så att den politiska ledningen M, L, KD med stöd av SD förstår att det är viktigt för invånarna att ha kvar vandrarhemmet i Haninge kommuns ägo.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Petar Kotljarevski
 • STOPPA VISITATIONSZONER – RÖR INTE VÅRA BARN!
  Hela vårt samhälle drabbas, när våra barn traumatiseras, om föräldrar ska behöva vara rädda för att låta sina barn gå ensamma till skolan eller fritidsaktiviteter för att de riskerar att utsättas för visitationer och om lokalsamhället slutar att lita på polisen. Det finns ingen nedre åldersgräns i lagförslaget för vem som kan utsättas för att bli stoppad och visiterad.
  484 av 500 Underskrifter
  Skapad av FAB Forum
 • Our demands on Mälardalens University
  There is an ongoing genocide happening in Palestine and we as students feel the need to use our democratic rights to raise our voices to show that we will not accept that our university is in relations with a state that commits ethnic cleansing.
  110 av 200 Underskrifter
  Skapad av Students for Palestine MDU (SFP) Picture