• Stoppa utförsäkringarna, Shekarabi!
  När sjukvården ställer in all icke-nödvändig vård för att rädda covid-19-sjukas liv, riskerar långtidssjukskrivna att bli utförsäkrade. För att inte personer som når 180 dagarsgränsen snart ska bli av med sjukpenningen, måste Shekarabi och regeringen tillfälligt ändra kraven så att sjuka personer kan fortsätta att vara sjuka och få sjukpenning. En sådan lagändring kan inte vänta, den måste ske NU! Källa: https://www.dagensarena.se/innehall/ingen-regelverksandring-for-fk-i-coronatider/
  50 av 100 Signatures
  Skapad av Lisa Gemmel
 • Ge sjukvårdspersonalen i Stockholm lön enligt krisvårdsavtalet!
  "Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utgångspunkten är att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina yrkeskvalifikationer och om legitimation eller behörighet krävs ska detta respekteras, något som varit viktigt för Vårdförbundet. " [1] Den som utför ett svårt och riskfullt arbete för andras skull har också rätt att få en lön som motsvarar det arbete som utförs. Låt avtalet träda i kraft eftersom det redan är kris i sjukvården sedan länge [2] KÄLLA: [1] Vårdförbundet, Krislägesavtal https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/krislagesavtal/ [2] Aftonbladet, Sjuksköterska: "Vi har redan katastrofsjukvård", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9v4z2q/sjukskoterska-vi-har-redan-katastrofsjukvard
  7 av 100 Signatures
  Skapad av eva johansson
 • Låt Corona stoppa Aurora
  Försvarsmakten har inte ställt in eller skjutit upp försvarsövingen Aurora. Såhär står det på Försvarsmaktens hemsida: ”Planeringen fortsätter Planeringen inför Aurora 20 fortsätter enligt plan, men vid sidan av ordinarie planering pågår också planering för alternativa händelseutvecklingar. Till exempel olika begränsningar i genomförandet, eller att spridningen av coronaviruset i samhället framtvingar en senareläggning av genomförandet. Senast den 6 april kommer ett beslut kring genomförandet av Aurora 20. Då bestäms i vilken omfattning Aurora 20 kan genomföras.” En militärövning samlar 25 000 delatagare från olika länder i främst Skåne och Blekinge under tiden 11 maj till 4 juni, då peaken av Corona-utbrottet väntas nås. Detta bör givetvis ändras, det är galet att hålla en så stor militärövning nu. Hjälp försvarsmakten fatta att övningen måste ställas in eller åtminstone skjutas upp tills dess att läget i världen är mer passande genom att skriva under. Läget med Corona-viruset är allvarligt nog som det är. Tack!
  650 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Lorentzson Picture
 • Flagga gult för tre hyresfria månader för alla drabbade och ett stopp för alla vräkningar!
  Coronakrisen innebär att många av oss kastas in i otrygghet när vi förlorar anställningar, blir sjuka och inte kan jobba eller måste vårda våra anhöriga. Regeringen har hittills gett stöd till krisande företag och lättnader till människor som äger sina bostäder. Vi som bor i hyresrätt och som i åratal har finansierat våra hyresvärdars vinster förväntas betala våra hyror som vanligt, annars riskerar vi vräkning. Vi kräver därför till att börja med 3 hyresfria månader för alla drabbade hyresgäster i Sverige: maj, juni och juli. Båtar och fartyg som satts i karantän hissar gul flagga vilket symboliserar smitta, och vi uppmanar alla som bor i hyresrätt i Sverige att hänga ett gult tygstycke från sin balkong eller sina fönster för att stödja kravet. Ju fler vi är, desto större chans att politikerna och hyresvärdarna lyssnar på oss. Skriv gärna på namninsamlingen under länken nedan som kommer att lämnas över till bostadsminister Per Bolund. https://www.mittskifte.org/petitions/flagga-gult-for-tre-hyresfria-manader
  6 347 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Flagga Gult
 • SLÄPP UT ASYLSÖKANDE UR FÖRVAR, NÖDBISTÅND TILL PAPPERSLÖSA - STRYP CORONA
  Vi måste stoppa spridningen av covid-19-pandemi och hindra den från att sprida sig ännu mer. förökar sig ännu mer. Corona gör inte halt vid några gränser eller städer. Och gör inte skillnad på människor. Den drabbar alla. Hårdast drabbas de som flytt och inte har något hem, inga pengar till boende, mat och sjukvård. FN uppmanar nu till detta för att inte corona-viruset ska sprida sig lavinartat. Det är akut!
  2 186 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Christina Gyllenger Picture
 • Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar
  Ågårdsskogen, Dalängsskogen, skogen bakom båtgården och Kartåsskogen mellan Majåker och Ringleden innesluter Lidköpings mer centrala delar i en grönskande krans. Denna lyckliga omständighet gör att lidköpingsbor som bor på båda sidor om dessa skogsområden har promenad- och cykelavstånd till naturen. Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scouter och skolklasser kan vi se dagligen. Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir tillgängligheten maximal. Skogens förmåga att hindra blåst genom att vara vindfång är något vi haft glädje av inte minst under den gångna vintern. Man får heller inte glömma det globala perspektivet med våra stora koldioxidutsläpp. En enda hektar skog binder 7 ton(!) koldioxid under ett år.
  430 av 500 Underskrifter
  Skapad av Mattias Pettersson
 • Göra masker till sjukvården, äldreomsorgen och djurkliniker
  Efter att ha läst om ett nytt, spännande projekt i USA där sömmerskor landet över tar emot beställningar på hemmagjorda ansiktsmasker från djurkliniker, ålderdomshem, vårdcentraler och sjukhus vill jag skapa ett liknande projekt här i Sverige. Jag vill skapa ett initiativ där sjukvården, äldreomsorgen och djurkliniker kan skicka beställningar på masker till ett forum på nätet. Med beställningarna ska tydliga instruktioner om hur man vill att maskerna ska göras bifogas. Därefter kan privatpersoner ta emot beställningar i sitt närområde, tillverka och donera masker. Dessa masker skyddar inte tillnärmelsevis lika mycket som professionella, medicinska masker gör, men i områden där man inte är i direkt kontakt med insjuknade patienter kan hemgjorda masker ersätta de 3M-maskerna. I utsatta områden (som exempelvis sjukhus) kan hemmagjorda masker bäras över de medicinska 3M-maskerna och på så sätt förlänga deras livslängd. Skulle icke-utsatta områden (som exempelvis djurkliniker) ersätta sina medicinska masker med hemmagjorda masker kan ett större antal medicinska masker doneras till sjukhusen och fylla på lagren i väntan på nya leveranser. Här bifogas länkar till en New York Times-artikel och hemsidan för projektet som pågår i USA för den som vill veta mer: https://www.nytimes.com/2020/03/25/business/coronavirus-masks-sewers.html https://www.makemasks2020.org/about-us Om detta projekt intresserar dig, skriv gärna under namninsamlingen och dela den på sociala medier. Sprid intresset vidare! PS. Är du som läser detta kunnig i utveckling av hemsidor (något jag inte är), kontakta mig gärna på [email protected]
  6 av 100 Signatures
  Skapad av Linn Lewis Picture
 • Stoppa sänkta skyddskrav i vården
  Vi alla måste samarbeta för att bekämpa coronaviruset. Detta gäller även Sveriges regioner. Bildcredd: Pikrepo, CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication, https://www.pikrepo.com/fesnd/man-in-blue-scrub-suit
  124 av 200 Signatures
  Skapad av Peter Németh Picture
 • Rädda Skansen!
  Skansen är ett världsunikt friluftsmuseum som hotas av konkurs på grund av coronaviruset. Skansen är en central del av vårt kulturarv och måste räddas av regeringen. Här kan du köpa ett årskort för att stötta Skansen: https://www.skansenbiljett.se/ Bildcredd: Holger Ellgaard, Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Skansen_Entr%C3%A9_2015a.jpg
  220 av 300 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Låt CurryBuddies vara kvar.
  Det är deras levebröd och deras inkomst blir drabbad på grund av detta.
  7 av 100 Signatures
  Skapad av Misgana Mesfun Picture
 • Sluta plasta in allt
  Plast har med sina enastående egenskaper på många sätt bidragit till ett bättre liv för många människor, och är idag en självklar del av vår vardag. Men den har också orsakat stora problem för vår miljö. Haven är fulla med plastskräp – och tillförseln bara ökar. Plast består av polymerer, en kemisk förening med en kedja av upprepande mindre enheter. Olika plastsorter består av olika polymerer. Dessa kan i sin tur modifieras med tillsatsämnen för att plasten ska bli mer eller mindre mjuk, få olika färger, bli flamsäker med mera. Plaster tillverkas som mer eller mindre hållfasta. En del plaster tillverkas för att klara stora påfrestningar, andra ska lösas upp under vissa förhållanden. Varken traditionella plaster baserade på olja eller plaster baserade på förnybara ämnen försvinner om de hamnar i haven. Biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster kräver speciella förhållanden, som syre och mikroorganismer, för att brytas ner. I havet tar den processen mycket lång tid. Dags och börjar ta lite ansvar!
  112 av 200 Signatures
  Skapad av Tuss Ay Picture
 • Höj vårdlönerna
  Sveriges vårdpersonal är underbetalda hjältar. Det är dags att makthavarna höjer deras löner!
  111 av 200 Signatures
  Skapad av Kim Fredriksson Picture