• RÄDDA GIRAFFEN
  "Giraffen" är en asfaltsyta som sedan mitten på 90-talet ockuperats av skateboardåkare. På denna plats har generationer lagt ner både tid och pengar på att bygga ett stort antal objekt i cement (av skateboardåkare - för skateboardåkare) helt enligt egna preferenser. Det är en plats som är känd och hyllad av åkare i hela landet. Sommartid kan det ses som en turistattraktion som lockar åkare från norr till söder. En symbolisk plats som satt Skellefteå på kartan i den svenska skateboardscenen. Här förs människor samman oavsett bakgrund i kombination med kreativitet och fysisk aktivitet. En viktig plats även för kommande skateboardgenerationen, att människor får en insikt i att det är ingen omöjlighet att med enkla medel skapa något liknande på egen hand.
  1 214 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jonathan Marklund
 • Inför möjlighet till distansstudier på universiteten
  Förutom det som angetts ovan kan en generell sammanfattning vara på sin plats: Att människor ges möjligheten och friheten att studera på ett sätt som passar dem möjliggör för ett mer välutbildat land som är bättre anpassat för att lösa framtidens utmaningar. Det möjliggör för arbetsgivare att anställa människor med behövlig och efterfrågad kompetens. Slutligen möjliggör det för människor att byta karriär samt erhålla bättre förutsättningar och förmåner under sitt arbetsliv.
  455 av 500 Underskrifter
  Skapad av Sebastian Zetterberg
 • Vapen till ukrainska försvaret.
  De ukrainska försvararna sliter dygnets alla timmar och lägger ner sina liv för att försvara sitt land och folk, och för att kunna hålla de ryska anfallen borta från befolkningen så har Ukraina frågat Sverige om hjälp de efterfrågar svenska vapensystem som kan göra skillnad på riktigt.
  15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elias Jürgens
 • Äkta solidaritet med Ukraina – ta emot flyktingar i Sverige!
  Vi vaknade upp till krig i Ukraina. Putins militära aggressioner tvingar tusentals ukrainare att fly. Trots detta säger statsminister Magdalena Andersson att andra länder måste ta större ansvar än Sverige. När det är krig i Europa kan inte Sverige smita från ansvaret. Äkta solidaritet med Ukrainas folk innebär att vi villkorslöst öppnar våra gränser för människor som flyr från krig. Därför uppmanar vi vår regering att ta emot flyktingar från Ukraina nu! Genom att underteckna detta upprop visar du att en stor grupp svenskar känner solidaritet med det ukrainska folket och alla som flyr från Putins imperialism. Och att vi håller regeringen ansvarig för att vidta åtgärder och ta emot flyktingar i Sverige.
  526 av 600 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Stoppa utvisningen av Saliha 11 år från Uppsala
  Barn som är födda och uppvuxna i Sverige kan inte skickas till ett land de helt saknar anknytning till. Barnets rättigheter måste respekteras! Saliha och hennes syskon har levt hela sina liv här och måste få stanna i det enda land de någonsin varit i. Det är här de har vuxit upp, gått i skolan och har sina vänner och hela sitt sammanhang. För mer info om Saliha och hennes situation, sök på Saliha+UNT och Saliha+ETC. Kort bakgrund: Salihas mamma Zulfia lämnade Uzbekistan för 13 år sedan. Alla barnen är födda och uppvuxna i Sverige och har aldrig varit någon annan stans. I Uzbekistan saknar familjen ett tryggt nätverk och de riskerar förföljelse och övergrepp. Låt barnen o deras mamma stanna i Sverige!
  1 267 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Karin Sehlin
 • Stöd det Ukrainska folket, stoppa allt köp av rysk gas
  Ryssland har nu inlett ett fullskaligt krig mot ett europeiskt land, ett europeiskt land som ligger mycket nära både EU och Sverige. Stora delar av finansieringen av detta krig kommer från försäljning av naturgas. Europeiska Unionen köper in 40% av sin naturgas från Ryssland och detta genererar mångmiljardintäkter till den ryska staten. Intäkter som den ryska staten använder för att bedriva krig mot Ukraina. Det räcker inte att fördöma och beklaga sig. EU måste också agera därefter. Vi kräver att Sveriges regering i EU verkar för ett totalt stopp av allt inköp av rysk gas.
  67 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joakim Billtèn
 • Kräv att EBU stänger ute Ryssland från årets Eurovision Song Contest
  Eurovision Song Contest kan verka marginell i sammanhanget, men det är ett stort PR-jippo som Ryssland utnyttjar till fullo för att bättra på sin image. Dessutom är varje markering mot Ryssland värd något. Det är sällan en enskild åtgärd får effekt, pressen på den ryska regimen behöver tvärtom många små insatser som totalt sett gör det ohållbart för dem att fortsätta sina folkrättsbrott.
  116 av 200 Underskrifter
  Skapad av Per Pettersson
 • Utvisa Rysslands ambassadör
  Ryssland har invaderat Ukraina i strid med folkrätten. Sverige måste nu markera genom att utvisa Rysslands ambassadör.
  629 av 800 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Vårda Vården!
  Nu är det nog! Upprop för arbetsmiljön i vården. Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.
  33 170 av 35 000 Underskrifter
  Skapad av Sveriges Läkarförbund
 • Ja till vindkraftsutbyggnad - Nej till kärnkraftsutbyggnad
  Vi har ingen partipolitiskt obunden folkomröstning som visar din och min vilja! Jag säger ja till havsbaserad vindkraftsutbyggnad och nej till kärnkraftsutbyggnad!
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anneli Wiberg
 • Vad kostar ett liv?
  I Sverige nekas SMA-patienter effektiva och godkända läkemedel trots att de förenklar, förbättrar och förlänger människors liv. Behandlingarna anses kosta för mycket. Det är inte värdigt eller etiskt försvarbart i välfärdslandet Sverige. Ett stort ansvar ligger nu på ledamöterna i Riksdagens socialutskott. De kan se till att dagens orättvisa upphör. De kan se till att sätta press på regeringen. De kan se till att människor som behöver läkemedel också får läkemedel som förlänger liv.
  10 114 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Linnéa Svensson
 • Acceptera Våra Barn Som Individer
  Gå med i detta och stötta Våra barn, Våra föräldrar men också lägga grunden för all personal i samhället som kommer i kontakt med funktionsvariationer. Personal behöver rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete när det kommer till Våra barn med funktionsvariationer. Vikten i rätt bemötande kan vara avgörande för hela situationen. Personal går på knäna för inte kan arbeta med våra barn på rätt sätt, de berättar om sin okunskap och det sätter press på deras arbetsmiljö. Visa den respekt för den enskilda människan som krävs för att få igenom en förändring.. Detta är en målgrupp som växer enormt i vårt samhälle. Låt inte okunskap exkludera en hel målgrupp från samhället. Låt inte okunskap bryta ner oss föräldrar, låt inte okunskap bryta ner Våra barn. Låt inte okunskap bryta ner den Personal som arbetar med Våra barn. Npf frågor bör vara resultatet av den medmänniska som tar beslut med hjärtat, inte vara en jämförelse med en ekonomisk fråga. NPF-Family kämpar för denna målgrupp på så många olika vis. Vi är många olika organisationer som kämpar för det lagstöd som existerar i Sverige idag. Medan kommuner och myndigheter ser förbi dessa lagar. Låt inte Våra barn hamna mellan stolarna och bollas mellan olika instanser för att okunskapen är så hög. Vi måste agera för framtida barns räkning. Vi måste agera för framtida Sveriges samhälle.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erika Carlström