• Stäng Irans regim ambassaden i Stockholm . سفارت رژیم ایران در استکهلم را ببندید
  Islamiska regimen i Iran utövar våld och öppnar eld mot fredliga demonstranter som kämpar för sina grundläggande rättigheter. Ungdomar arresteras och förs till olika fängelsen där de misshandlas, torteras, blir utsatta för övergrepp, avrättas och andra omänskliga behandlingar. Regimen planerar domstolsförhandlingar utan en försvarsadvokats närvaro, de har redan bestämt straffen, avrättning. Därför vill vi att Sverige ska pressa Iran genom att stänga ambassaden i Stockholm och kasta ut ambassadören pga de omänskliga handlingarna, vålden och faran för avrättningar.
  1 035 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Sam Nelleros
 • Skydda skogen Svenska kyrkan!
  Vi är många som älskar skogen. Vi lever av den, vilar och motionerar i den, plockar bär och svamp i den, bygger hus av den och ibland känner vi på ett särskilt sätt Guds närvaro i den. Svenska kyrkan är en av Sveriges största förvaltare av skog. Enligt lagen om Svenska kyrkan ska skogen bidra till de ”ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse”. Kyrkan tjänar alltså pengar på sin skog. Samtidigt förkunnar kyrkan Gud som skapare och upprätthållare av världen. Kyrkan har därmed ett särskilt ansvar att vara en förebild som skogsförvaltare. Tyvärr lever kyrkan inte alltid upp till detta, utan kritiseras bland annat för att kalavverka på ekologiskt värdefull mark, liksom på samisk mark. Detta upprop föranleds av att Svenska kyrkan den andra söndagen i advent, 4 december 2022, tar emot sin nya ärkebiskop, Martin Modéus. Han tillträder i en tid av planetärt nödläge, med klimatkris, stora hot mot den biologiska mångfalden, utbredd fattigdom, krig och flyktingskap. Vi som tagit initiativ till detta upprop är präster i Svenska kyrkan. I samtal med skogsförvaltare och naturvårdsexpertis har vi formulerat skogens egna tio budord, till vägledning för en kyrka som vill gå före i sitt förvaltarskap. Hjälp oss att lägga tryck på kyrkan genom att underteckna uppropet! Uppsala 31 oktober 2022 Ninna Edgardh och Anna Karin Hammar
  10 982 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ninna Edgardh
 • Skrota industriavtalet - Höj lönerna!
  Det är viktigt att vi industriarbetare höjer rösten och kräver kompensation för den skyhöga inflationen. Arbetare ska inte behöva bära krisens kostnader och prisökningarna! Vi måste pressa våra förtroendevalda till kämpa för en skälig höjning av lönerna så vi får värdiga livsvillkor! Det samförstånd som IF Metall uttrycker för arbetsgivarsidans förklaringsmodeller måste diskuteras kritiskt. Vi menar att det inte ligger i vårat intresse att så enkelt springa det ärendet.
  207 av 300 Underskrifter
  Skapad av Andreas Köhler
 • Gör Sir Vääs till Statsminister
  När var senaste gången du fick chansen att heja på en orm-houdini som överlistade alla i sin närhet? Sir Vääs rymde inte bara från sitt fängelse två gånger; i slutändan återvände han på sina egna villkor. En förebild för oss alla. Gör Sir Vääs till statsminister!
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Eira Ekre
 • Rädda regionfinansierade hemfödslar i Stockholm! Sverige behöver en differentierad förlossningsvård.
  Varför görs denna namninsamling just nu? Möjligheten att föda hemma med känd barnmorska via ”Min Barnmorska” stoppas då Karolinska sjukhuset har sagt upp tilläggsavtalet för hemfödslar med Region Stockholm pga resursbrist. Detta i en tid när det talas om att satsa på förlossningsvården och där kontinuitet ska främjas enligt avtal mellan regeringen och SKR. Jag bor inte i Region Stockholm – varför ska jag bry mig? Möjligheten för hemfödslar på Karolinska sjukhuset i Region Stockholm har ett starkt symbolvärde för resten av landet. Karolinska sjukhuset har banat vägen för andra sjukhus genom exemplarisk implementering av hemfödslar som har bemött den växande efterfrågan. Därför vill vi förhindra att detta läggs ned. Varför är det viktigt att möjligheten för hemfödslar finns? Varje födande har rätt att välja var och hur hen vill föda. Att föda hemma med barnmorska är en del av en trygg och säker vård för de som önskar den vårdformen och som uppfyller vissa kriterier. Alla gravida har olika behov och rätt till en positiv födselupplevelse. Vissa behöver högspecialiserad sjukvård för att föda barn, andra behöver hemmets trygghet och en ostörd miljö. Möjligheten för hemfödslar finns i flera andra länder. Du har rätt att föda där du vill, men i de flesta regioner får du betala för hembarnmorskor, om det ens finns några i din närhet. I Sverige har vi under de senaste åren haft möjlighet att föda hemma med regionfinansierade barnmorskor i Umeå och i Stockholm. Det är inte optimala möjligheter - efterfrågan är långt högre än platserna och många betalar fortfarande privat för att få föda hemma - men det har ändå ett starkt symbolvärde. Det är ett bevis på att förlossningsvården kan vara differentierad även i vårt land, och att de som föder barn ska ha rätt att välja. Sedan barnmorskeledda enheter togs bort i Sverige finns det i stort sett bara ett sätt att föda: på högspecialiserade sjukhus. Denna vårdform passar inte alla födande och det bör finnas fler valmöjligheter för att möta de födandes individuella behov. Är det säkert att föda hemma? Att föda hemma för gravida som önskar den vårdformen och som uppfyller vissa kriterier är säkrare än att föda på sjukhus enligt internationell forskning. Baserad på den forskningen skapades möjligheten att föda hemma i Region Stockholm inom ramen för Min Barnmorska. För att etablera möjligheten för hemfödslar efterfrågades forskning kring hemförlossning i svensk och kontrollerad kontext; denna forskning kommer nu att behöva avslutas trots att den har efterfrågats. Historisk bakgrund Under 17 år fanns ett hemförlossningsavtal i Region Stockholm som innebar att du som redan fött ett barn och hade en förväntat okomplicerad födsel framför dig kunde föda med de privata hembarnmorskor DU valde. Regionen betalade. Sedan togs det avtalet bort - kortfattat blev efterfrågan så stor att regionen tyckte att det blev för administrativt tungt, sa de. Vi pratar om ett hundratal födslar per år. I stället togs "tilläggsavtal om hemförlossning" fram år 2019, vilket innebar att man uteslöt möjligheten för DIG att välja din en egen privata barnmorska, och la över ansvaret på KLINIKERNA att ansöka om att erbjuda hemfödslar. Några kliniker räknade på det, men bara Karolinska Huddinge ansökte om tilläggsuppdraget för hemfödslar och har erbjudit hemfödslar inom vårdformen som de kallar Min Barnmorska sedan 2020. Nu anser Karolinska sjukhuset att resurserna inte räcker för att behålla tilläggsavtalet för hemfödslar inom ramarna för Min Barnmorska. Vem är Birth Rights Sweden? Birth Rights Sweden är en svensk organisation som representerar alla som föder barn i Sverige. Vi verkar för ökad valfrihet, tillgänglighet och trygghet i vården i samband med graviditet, födsel och spädbarnstid. Vi är en del av Sveriges Kvinnoorganisationer och våra tjänster är till för beslutsfattare, den som arbetar med födande och för alla som väntar barn. Mer information om oss och hur du kan engagera dig hos oss finns på vår hemsida: www.birthrightssweden.se
  1 615 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Birth Rights Sweden
 • Höj Foodora-budens usla löner!
  Helt oacceptabelt med så här usla löner, dåliga arbetsvillkor och väldigt bristande anställningstrygghet på företag i Sverige.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Belle Ericsson
 • Stäng ambassaden för Islamiska republiken i Iran /Close the embassy of the islamic republic of Iran
  Skriv på så regeringen i Sverige ser hur många vi är som vill ha en förändring i Iran. Genom påskrifter lyckades vi få igenom att inte bjuda iranska ambassadörerna på nobelmiddagen. Vi kan få till det här också. Vi gör det för Iranska folket, som kämpar för det som ska vara självklart för en människa. Iranska folket som har fått nog. Iranska folket som nu länge har skrikit sig hesa..... KVINNA, LIV, FRIHET! (Eng) Sign so the government in Sweden can see how many of us there are who want a change in Iran. Through signatures, we managed to get through not to invite the Iranian ambassadors to the Nobel dinner. We can make this happen too. We do it for the Iranian people, who are fighting for what should be obvious to a human being. Iranian people who have had enough. The Iranian people who have now long been screaming themselves hoarse..... WOMAN, LIFE, FREEDOM!
  904 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Solmaz Dadgar
 • #rättvisaförtessie
  För att Tessie behandlats orättvist av svenska myndigheter
  2 736 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Josephine Appelqvist
 • 680 till Humlegården
  Vi behöver fortsatt ha en god kollektivtrafik för att så många som möjligt ska skippa bilen och på så sätt bidra till en hållbar framtid.
  424 av 500 Underskrifter
  Skapad av Irma Kilim
 • Byt regering
  Hela Sverige, demokrati, säkerhet, trygghet Allas lika värde
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sophie Molander
 • We demand that the Nobel prize committee boycotts the Islamic regime of Iran
  The brave people of Iran are fighting for their most basic human rights. To invite any representatives from the regime is a direct way of normalizing the oppressed that the Iranian people are fighting against
  109 av 200 Underskrifter
  Skapad av Casey Vendel
 • Gångbana mellan gamla och nya Knutsbo
  För att skapa en så kort och trafiksäker anslutning mellan bostadsområdena som möjligt.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Morén