• Stoppa nedläggningen av Atlasskolan
  Vi som har barn på Atlasskolan har valt skolan av olika skäl. För vissa av oss är det den närmaste skolan dit barnen på egen hand kan gå utan att passera större trafikerade vägar. För andra har skolans internationella profil varit avgörande, barnen börjar redan i första klass med undervisning i spanska och skolans internationella prägel har lockat. Det har känts extra fint att en skola i kommunal regi har kunnat ha en egen särart och profil. Skolan har också engelskspråkiga klasser riktade mot barn vars föräldrar kommer till Linköping tillfälligt för att till exempel forska på universitetet, bidra till vår hälso- och sjukvård på universitetssjukhuset eller för att arbeta på något av Linköpings högteknologiska bolag. Det har för många varit av stor betydelse att det finns en skola som så tydligt välkomnar deras barn in i en internationellt präglad miljö, det kan säkert underlätta beslutet att flytta med hela sin familj till ett annat land.
  1 185 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Johanna Wallén Axehill
 • Rädda Förskolan Myran!!
  Det är viktigt att alla stöttar och vi som föräldrar står på oss för våra barn. Att förstöra den relation och trygghet som barnen skapat med pedagogerna och mellan varandra, kan få förödande konsekvenser för barnen då de tvingas att omplaceras i för dem, nya otrygga miljöer.
  451 av 500 Underskrifter
  Skapad av Reyhan Mousavi
 • Bort med bilar
  Störande trafik morgon och eftermiddag, svårt för allmänheten att få p plats när de ska besöka bekanta Synd lapplisan är själv,i nuläget görs skillnad på gator och gator
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Karin Larsson
 • Stoppa nedläggningen av Fredriksbergsskolan i Linköping
  Skolan har funnits sedan 1970 och är en otroligt populär skola bland både personal, elever och vårdnadshavare. Den har bara en klass i varje årskurs vilket passar många elever väldigt bra då stämningen blir väldigt familjär och "alla känner alla". Nu vill kommunen lägga ner skolan och flytta alla elever till kringliggande skolor vilket kommer leda till överfulla skolor samt mycket sorg för elever som mister sina klasskamrater. Många elever har också särskilda behov vilket man såklart undrar hur de stora skolorna då som måste ta in många fler elever ska klara av. En liten skola har också den stora fördelen att alla elever blir sedda i det lilla sammanhanget, vilket ger de bästa förutsättningarna för att barnen ska kunna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Att känna sig trygg är A och O för att kunna lära sig något. En flytt från en trygg och bra skola och behöva brytas upp från sin klass innebär en stor otrygghet för barnen vilket strider mot barnkonventionen. Små barn behöver även ha sin skola nära för att så småningom kunna ta sig själva till och från skolan. En flytt skulle innebära att de på vägen till skolan måste korsa stora vägar. Forskare slår även larm om att barn rör sig för lite och uppmanar föräldrar att sluta skjutsa sina barn till skolan. Ett beslut som innebär längre väg till skolan för våra små barn motverkar detta behov. I området är det även en stor generationsväxling på gång med inflytt av barnfamiljer där barnen idag går på förskola men självklart snart kommer behöva skolplatser! Då helt idiotiskt att lägga ned en så välfungerande skola där alla barn verkligen får synas och känna sig trygga! Ibland måste faktiskt barnens skolgång och välmående gå före det ekonomiska (som nog inte heller kommer bli så ekonomiskt fördelaktigt i längden med allt som kan komma i form av extrainsatser för barn som inte mår bra)! Vad tänker ni, politiker ska hända med platsen om de inte har en skola där? Platsen och utrymmet är perfekt för en skola, och ger barnen fantastiska möjligheter för rörelse och lek, samt uteidrott!
  1 889 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Isabella Hedenstierna
 • 16 årige Sam med sin familj som har bott här i mer än 10 år som kommer bli utvisad till Iran
  Vi har bott i Sverige i flera år och startat nya liv här. Åker vi tillbaka till Iran kommer jag förlora båda mina föräldrar och förmodligen min syster med. Jag har tagit efter mina föräldrar och lagt ut videor där jag vill kämpa för Demokratin och kvinnors-rättigheter i Iran så om jag blir utvisad nu löper jag också risk för att något ska hända mig. Jag är uppvuxen i Sverige och vill fortsätta leva ut mitt liv här så jag kan få en bra utbildning och en bra framtid för mig och min familj
  3 052 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Sam Hekmat
 • Skriv på mot Människohandel!
  Vi behöver en humanistisk värld där mänskliga rättigheter värderas och upprätthålls! Varje människa är unik i sin skapelse och förtjänar att tillhöra och respekteras! Trygghet, tillit, förtroende!
  214 av 300 Underskrifter
  Skapad av Carina Linder
 • Vi vill ha kvar vårt badhus i Grums
  Grums badhus behövs för oss i kommunen för att tillgodose vårt behov av att kunna bada och träna. Det är en bra och givande plats för många barnfamiljer och äldre att besöka.
  1 301 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Idun Izzah Hermansson
 • Behåll Fredrik Forsberg i Hv71
  Fredrik stod kvar när andra lämnade nr Hv åkte ur Shl. Han var en av de viktigaste orsaker till varför Hv kom upp igen. En poängmaskin med ett hjärta för Hv som också bidragit mycket också under den tuffa säsong som gick! Han skulle betyda massor under nästa säsong!
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Samuel Ardenfors
 • Sänk priserna på Gotlandsbåten!
  Hela Sverige ska leva, inklusive Gotland! Fastlänningar, turister och stugägare måste kunna ta sig till ön utan att bli ruinerade.
  2 777 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Martin Axhusen
 • Dra in det årliga stödet till trossamfundet Jehovas Vittnen -bryter mot mänskliga rättigheter
  För att visa att vi vill skydda barnens rättigheter genom att inte ge bidraget till organisationer som inte följer FN´s mänskliga rättigheter. Alla andra religioner tillåter att man får lämna utan att man straffar medlemmar för att de lämnar. I Jehovas Vittnens fall straffar man alla, inkl oskyldiga barn och ungdomar om man är döpt medlem men beslutar sig för att vilja lämna. En uteslutning innebär en total isolation ifrån ens föräldrar och vänner i församlingen. Jehovas Vittnen drillas till att inte ha vänner från "världen" för de kan påverka en negativt. Därför har de flesta ungdomar som växer upp som JV bara vänner i församlingarna. Där har man många vänner i alla åldrar. Man förlorar allt detta i ett slag om man beslutar att man inte längre vill tro på vad religionen lär ut. Ofta måste föräldrar tolerera att ens barn bor hemma tills de är myndiga men efter det uppmanas de att flytta hur som helst om de inte vill vända tillbaka till tron. Man utöver utpressning för att få de tillbaka i fållan. Dessa ungdomar lider enormt och får svåra psykiska problem. Läs mer om isolation.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Adam Xjw Picture
 • Cykel-och gångväg för frihet på Ekerö!
  Cykelvägar finns i Ekerö tätort, på Ekerö. Sen sluta den tvärt vid väggfabriken. Därefter blir trafiksäkerheten för cyklister allvarlig osäker. Cykelväg från väggfabriken till Adelsö färja kommer gynna inte bara pendlarna, utan också bilisterna som slipper cyklisterna, folkhälsan på Ekerö, cykelturismen som kan bidra till näringslivet på Ekerö i stort. Tänk vad mycket cykelturismen kunde gynna företagare så som Rosenhill, och andra näringsidkare lokalt. Att skapa möjligheter att cykla till ICA Nyckelby och andra butiker skulle också gynna både miljö och folkhälsan hos invånare på Ekerö. Vill du också ha en cykel- och gångväg från väggfabriken hela vägen till Adelsö färja? Är du bilist och trött på de galna cyklisterna som kör mitt i vägen - på en 70 kmh väg!? Skriv under! Hjälp oss samla kraft till förändring.
  565 av 600 Underskrifter
  Skapad av Hanna Sydhoff
 • Undersköterskorna betalas inte tillräckligt i Borgholms kommun
  Rättvisa och likvärdiga löner: En höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun skulle ge dem en rättvis och likvärdig lön för det viktiga arbete de utför. Det är viktigt att erkänna värdet av deras arbete och att kompensera dem på ett sätt som motsvarar deras insats. Motivation och kvalitet i vården: Om vårdpersonalen får en rättvis lön, kan det leda till en ökad motivation att fortsätta att ge högkvalitativ vård och omsorg till medborgarna. Detta kan i sin tur öka kvaliteten på vården och ge bättre resultat för patienterna. Attraktivitet för yrket: Om lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun höjs, kan det göra yrket mer attraktivt för fler människor att välja som karriärväg. Detta kan i sin tur bidra till att öka tillgången på kvalificerad och erfaren vårdpersonal i framtiden. Solidaritet och stöd: Genom att gå med i kampanjen för att kräva en höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun, visar man solidaritet och stöd till dessa viktiga yrkesutövare. Det kan också bidra till att öka medvetenheten om den viktiga roll som vårdpersonal spelar i samhället. Sammanfattningsvis är en höjning av lönerna för vårdpersonal i Borgholms kommun en fråga om rättvisa, motivation, kvalitet, attraktivitet och solidaritet. Det är viktigt att kämpa för en rättvisare och mer jämlik vårdsektor i Borgholms kommun, och genom att gå med i din kampanj kan människor bidra till denna förändring.
  163 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mohammad Alkhalaf