• Stoppa suspenderingarna av våra hyreskämpar!
  ÅTERIGEN SUSPENDERAR HYRESGÄSTFÖRENINGEN VÅRA MEST AKTIVA KÄMPAR OCH FÖRTROENDEVALDA! Den här gången har styrelsen för Hyresgästföreningen region Västra Sverige suspenderat några av sina allra mest kämpande förtroendevalda, och det på ytterst oklara grunder. Det rör sig om Mahasti Hashemieh och Britta Brus, som bland annat är förhandlingsdelegater i liten och stor delegation för Bostads AB Poseidon i Göteborg, landets största allmännyttiga fastighetsbolag. Först pausade Hyresgästföreningen Region Västra Sverige den 16 december 2021 samtliga förtroendevalda delegater i det kommunala fastighetsbolaget Poseidons förhandlingsdelegation i Göteborg. Det gällde alltså både stor men även liten delegation som förhandlar hyrorna för mer än 28 000 hyreslägenheter i Poseidons bestånd (Sveriges och Göteborgs största allmännyttiga bostadsbolag). Ett halvår senare fick två av våra mest aktiva kämpar beskedet den 16 maj 2022 om att de är suspenderade under utredning (på en obestämd tid). Mycket viktigt att påpeka är att de närmaste åren kommer detta fastighetsbolag att renovera tusentals hyresrätter inom ca 15 områden i Göteborg som kan leda till att många hyresrättsinnehavare drabbas av renovräkning. Beskedet kom muntligt och några riktiga och välgrundade anledningar uppgavs inte heller denna gång. Suspenderingen innebär att Mahasti Hashemieh och Britta Brus stängs av från sina samtliga uppdrag inom Hyresgästföreningen tills den interna utredningen är klar, vilket kan ta hur lång tid som helst. Under den tiden är de inte valbara till nya uppdrag heller. • Idag har Britta Brus följande uppdrag inom HGF: 1. Vald delegat till regionfullmäktige Västra Sverige 2. Vald delegat i valberedningen för region Västra Sveriges 3. Styreledamot i Västra föreningen (1 av de 7 stora föreningarna i Göteborg) 4. Vald delegat i Stena Fastigheters stor förhandlingsdelegation • Mahasti Hashemieh har följande uppdrag inom HGF: 1. Vald delegat till regionfullmäktige Västra Sverige 2. Sammankallande för valberedningen i Frölunda Föreningen (1 av de 7 stora föreningarna i Göteborg) 3. Vald delegat i Poseidons stor förhandlingsdelegation 4. Ordförande i Lokala HGF Frölunda Torg Listan över hur många kamper, aktioner, protester och demonstrationer Mahasti Hashemieh och Britta Brus har samordnat och genomfört och på egen hand - utan något som helst hjälp eller stöd från hyresgästföreningen - kan göras hur lång som helst, t.ex. mot bostadsbrist, mot marknadshyror och lägesfaktorns påverkan på hyror, för en social bostadspolitik, för att stoppa utförsäljningar, för att stoppa ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter o.s.v. ........................................................................................................ • Under HGF’s stämma 2021 pläderade de båda för motionen om nollalternativ vid renoveringar och fick en majoritet av stämman att rösta för den. (En viktig motion som FÖRBUNDSTYRELSEN YRKAT AVSLAG på) --> Se Mahastis plädering här: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=0b7d2256-97bc-4731-92b4-adb500984649 --> Se Brittas plädering här: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=0b7d2256-97bc-4731-92b4-adb500984649 • Som ordinarie stämmoombud yrkade de båda emot förbudets förslag att höja medlemsavgiften i HGF och lyckades få majoritet i omröstningen. • Båda pläderade för motionerna mot suspenderingar och uteslutningar under stämman 2021: --> Se Mahasti s plädering här: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=d0f38c24-f6ca-4939-adc8-adb6009ae68f --> Se Brittas plädering här: https://motion.easymeet.se/ondemand/player/?streamName=hgf2021&vidID=2006620d-28d6-4f1c-b291-adb60092f9f5 • Gemensamt och helt ideellt driver de Facebook-gruppen (”Stoppa utförsäljningar av allmännyttan i Göteborg”) mot alla former av utförsäljningar och ombildningar. https://www.facebook.com/groups/897653184471934 • Med en veckas varsel ordnade de en stor demonstration inför omröstningen i Göteborgs kommunfullmäktige då beslut skulle tas gällande motionen om ombildning av hundratals hyresrätter ur allmännyttas bestånd. De startade även en protestlista: https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-utforsaljningen-av-allmannyttans-hyresratter-i-goteborg • Både Mahasti och Britta har sedan 2020 aktivt medverkat i, ordnat och talat på demonstrationer och aktioner mot marknadshyror och lägesfaktors påverkan på befintligt bestånd. --> Brittas Tal: https://fb.watch/damLE1b1qr/ --> Mahastis tal: https://fb.watch/dam • Britta och Mahasti är också en del av det landsomfattande nätverket ”Nej till Marknadshyra- Ja till en social bostadspolitik” samt valda på stormötet att medverka i samordningsgruppen som planerar och driver många aktioner för nätverket. (www.raddahyresratterna.se) ........................................................................................................ Sedan Kristofer Lundberg, före detta ordförande i Hyresgästföreningen region Västra Sverige blev utesluten (2020) har regionen förlorat över 10 000 medlemmar (antalet medlemmar har minskat från ca 77 000 till den nuvarande låga nivån 67 000 (enligt statistik vid årsskiftet 2022) och detta trots att nya medlemmar också värvats under tiden! ........................................................................................................ Så här kommenterar Mahasti och Britta suspenderingarna: – Vår kamp varken börjar eller slutar med Hyresgästföreningen, säger Mahasti Hashemieh. – Egentligen handlar detta inte om oss utan något större, tillägger Britta Brus och fortsätter: – Vi kommer oavsett att fortsätta kämpa mot vinster i välfärd och skolan och utbetalning av rot-, rut- och räntebidrag och för en annan skatte- och fördelningspolitik som möjliggör en social bostadspolitik, värdig vård och omsorg, jämlik skola, miljöfrågor och alla våra gemensamma hjärtefrågor.
  3 196 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Nej till Marknadshyra Picture
 • Rädda BOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter
  Rätten till råd och stöd för personer med funktionsnedsättning är en demokrati fråga.
  898 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Patrick Englund
 • Lagstifta om gratis mensskydd
  Den naturliga cykeln  är en fråga om jämställdhet, rättighet och minst ekonomi.  I genomsnitt har en kvinna mens i ca 45 år, det är en kostnad på upp till 81 000 kronor för mensskydd under sin livstid. Denna kostnad är oundviklig. Att lägga ut pengar på mensskydd påverkar unga tjejer, likaväl som vuxna kvinnor, sårbart ekonomiskt, inte minst de ensamstående mödrarna som framförallt har flickor i hushållet.
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Cecilia Efternamn
 • Karuseller på Gisledagarna
  Karuseller istället för hinderbanan på torget, karusellerna har alltid varit det mest roliga och en av de största delarna att Gisledagarna får så många besökare. Det är också nåt som är kul att göra med vänner, alla åker tillsammans och det ger en kick som inte går att beskriva.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Wille Sandberg
 • Släck gatubelysningen
  Livet har en källa som kretsar runt solen, vilket vi är biologiskt utvecklade ifrån. Celler som bygger upp allt levande vet ingen skillnad från naturligt eller artificiellt ljus, utan reagerar utifrån de lumen dem nås av. I dagsläget lyser mörkret med sin frånvaro vars konsekvenser blir allt mer tydligare. Jag har sett hur hela befolkningar anpassa sig med vilja och glädje för att lösa alla utmaningar och utstår nästan vad som helst för mänsklighetens hälsa, och folk tar ansvar för sina handlingar. Detta är dock desvärre en politisk fråga då regeringen sitter på strömbrytaren som måste slås av. Det är livsviktigt att så många som möjligt inser den fakta och uppmanar till handling, så allt levande kan få vila en natt, och stoppa det psykiska lidandet hos unga.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Paul Petersen
 • Stoppa tillståndsplikten för de ideella jourerna
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, och våldet tycks bara bli grövre. Innan första halvåret av 2022 passerat har fler kvinnor mördats av män än under hela 2021. De ideella kvinnojourerna behövs. Kämpa för deras rätt att utföra sitt livsviktiga arbete baserat på den 40-åriga kunskap Roks har!
  520 av 600 Underskrifter
  Skapad av Sofia Börjesson
 • Rädda Badhuset i Abisko!
  Det går inte att underskatta badet som social funktion för alla oss som bor och vistas i Abisko. Vi anser också att kommunledningen måste upp till bevis när det gäller de fina orden om att Abisko är huvudort i de västra kommundelarna.Hjälp oss att rädda badhuset och skriv under! Tack! Abisko Intresseförening och Idrottsklubb
  638 av 800 Underskrifter
  Skapad av Abisko Intresseförening och Idrottsklubb
 • Låt linje 441 vara kvar!
  Viktigt för en levande landsbygd, många ungdomar bor här ute och kommer då inte kunna ta sig till skolorna inne i Norrköping längre.
  1 069 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Andreas Tinglöf
 • Förbjuda Rasmus Paludan
  För att alla har rätten att tro på vad dom vill. I Sverige har vi friheten att välja vilken religion vi tror på och så ska det fortsätta vara! Själv är jag kristen men tror på allas fria val! Rasmus Paludan försöker tabort våra rättigheter och vill förnedra muslimer!
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alice Mo
 • Återinför de tysta kupéerna, SJ
  SJ införde en gång sina tysta avdelningar för att vi som blir störda av mobil/webbsamtal, datorhögtalarljud etc. under vår resa skulle ha chans att undvika sådant. För en tid sedan bytte dock SJ ut de tysta kupéerna mot "2 klass Lugn". Men att det är "lugnt" där kan man verkligen inte vara säker på. Av de oansenliga skyltarna som berättar vad man ska tänka på i denna kupé framgår att mobiler ska vara på ljudlöst och samtal föras i låg samtalston. Men vad är "låg"? Jo, högst individuellt, märker den som har biljett i lugn kupé. I 2 klass lugn kan man hamna intill såväl stora sällskap som sitter och pratar med varandra, som personer som pratar i mobil. Ändå är det dyrare att köpa biljett till 2 klass lugn än till vanlig 2 klass. Det känns bakvänt!
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ingela Hofsten
 • Behåll gatubelysningen på Skenalavägen
  För att förhindra olyckor, Låta landsbygden leva, skapar FÖRTROENDE om detta får vara kvar, Listan kan göras lång!!!
  166 av 200 Underskrifter
  Skapad av Rasmus Sundberg
 • Prydlighet eller miljöförstörelse?
  - De flesta människor vet vad en gräsklippare är och vad den gör. - Det går snabbt och enkelt (relativt till andra miljörelaterade problem) att åtgärda detta. - De pengar som läggs på gräsklippning kan användas för plantering av gynsamma växter för pollinatörer istället. - Man behöver inte nödvändigtvis avskeda någon: ge människor andra arbetsuppgifter istället! - Det här är ett av många punkter/steg i kampen mot klimatkatastrofen!
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Serhiy Beykun Picture