• Mjölkupproret
  Något så lite som betyder så mycket. Och vi behöver våra medarbetare till att möta patienterna, inte till att mjölka korna.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Pellmé
 • Stoppa P1-slakten!
  Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR. Låt oss därför tillsammans se till att Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion får de medel de behöver. Steg 1 är att stoppa slakten på P1:s programutbud.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Lena Eriksson
 • LÅT ZABIH STANNA I SVERIGE
  För att uppmärksamma felaktiga utvisningar!
  2 602 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Heinstedt
 • Fler vuxna till Östra Karups skola för en tryggare skolgång!
  Östra Karups skola behöver fler resurser för att eleverna ska känna sig trygga och få rätt hjälp att utvecklas! Skolgården är uppdelad i många olika delar så de få rastvakterna som finns räcker inte till. Klasserna blir större och större med fler inflyttande familjer, pedagogerna räcker inte till. Som förälder till barn på Östra Karups skola vill vi med denna namninsamling visa att vi anser att Östra Karups skola har för få vuxna resurser för att fullfölja skolans uppdrag.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tina Mattsson
 • Häv avtalet med Vy Tåg AB för norrlandståget
  Norrlandståget är gammalt, långsamt men också en mysig livlina till norrland. Enda sen privatiseringen av tågtrafiken genomfördes har den livlinan konsekvent försämrats. Men med Vy Tåg AB nåddes en helt ny bottennivå av misskötsel. Det är i princip omöjligt att numera ens förlita sig på att man kommer fram. Oavsett så är vägen dit belamrad med smuts, stank, brist på vatten och mat och ett företag som aktivt väljer att vilseleda när de borde informera sina resenärer om aktuell information. Vi har inte råd med fler inställda, försenade, smutsiga, trasiga tåg eller extra dyra biljetter och ett företag som fullständigt struntar i sitt ansvar under lag och tågpassagerarförordning. Tågresandet ska öka i omfattning, inte bara i pris. Under Vy Tåg AB tvingas en efter en att helt övergå till flyget som transportmedel helt i strid med jordens, klimatet och våra behov. Därför måste vi höja våra röster för att visa att Trafikverket måste häva avtal med Vy Tåg AB i förtid, för klimatet, medborgarna och norrlands framtid.
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emil Pettersson
 • Ta tillbaka karamellpojkarna
  Vi behöver en bra start 2024
  467 av 500 Underskrifter
  Skapad av Laughing Koi Fish Enterprise
 • Stoppa utvisa Mardin Kakaweisi från Sverige och låt honom stanna
  Eftersom många sociala medier har delat ut på sina Instagram och Facebook och telegram och sånt, och det är stark bevis på att jag har politisk problem och jag är under 18 år Men jag tror att dem glömt att jag bara är 16 år och det finns en möjlighet att jag kommer att avrättas eller dödas av mina familjemedlemmar eller den iranska regeringen i Iran, och den iranska regeringen också avrättar ungdomar under 18 år och över 18 varje dag, är det därför jag har lämnat mitt land och min familj ... Nu hatar min familj mig för att jag tror på Kristin tro.
  584 av 600 Underskrifter
  Skapad av Mardin Kakaweisi
 • Protest mot Skånetrafikens inställda turer
  Att som boende på landsbygden, kunna lita på att bussarna går som de ska, är livsviktigt. Bussen är länken till barns utbildning, vuxnas arbete och äldres möjlighet att kunna ta sig till vårdbesök. Bussen är dessutom en livsnerv för alla som någon gång bara vill ta sig utanför sin lilla by och göra något annat, gå på bian, åka och shoppa i stan eller träffa släkt och vänner. Regiontrafiken är en förutsättning för en levande landsbygd. För att inte tala om miljöaspekterna om fler ska tvingas ta bilen för att inte bussen går ...
  91 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mia Berg
 • Stoppa byggplanerna på Petersbergs bollplan
  För bevarandet av vårt omistliga område
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Orren Samfällighet Övre Petersberg
 • HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Läkarstudent frihetsberövad utomlands!
  Trots att Elias är svensk medborgare och trots familjens försök har svenska myndigheter hittills inte vidtagit några adekvata åtgärder för att säkerställa att Elias behandlas på ett människovärdigt sätt och att han får alla sina juridiska rättigheter. Ingen kontakt har kunnat etableras med Elias, Den egyptiska polisen vägrar att lämna ut information, och ingen tidpunkt för rättegång har angivits. Vi vill därmed uppmana att Elias Al-najjar får en rättvis rättegång så fort som möjligt!
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av mahmoud2 wehbi2
 • Stoppa matsvinnet! Nya lagen om butikers matsvinn 2024.
  Går du med i denna namninsamling så bidrar du med en otroligt god gärning att skapa förändring för matsvinnet. Hjälpa planeten, hjälpa människor. Jag tror på att matsvinnet kan minska rejält. Bara dem som har makten inser vad som är bra lösningar. Och vi som vill att denna förändring ska ske. Så skriv under, dela vidare till dina vänner och familj. Hjälp oss stoppa denna nya lag som varken gör oss eller planeten gott. ✨
  237 av 300 Underskrifter
  Skapad av Signe Löfstedt