• Vad kostar ett liv?
  I Sverige nekas SMA-patienter effektiva och godkända läkemedel trots att de förenklar, förbättrar och förlänger människors liv. Behandlingarna anses kosta för mycket. Det är inte värdigt eller etiskt försvarbart i välfärdslandet Sverige. Ett stort ansvar ligger nu på ledamöterna i Riksdagens socialutskott. De kan se till att dagens orättvisa upphör. De kan se till att sätta press på regeringen. De kan se till att människor som behöver läkemedel också får läkemedel som förlänger liv.
  10 304 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Linnéa Svensson
 • Acceptera Våra Barn Som Individer
  Gå med i detta och stötta Våra barn, Våra föräldrar men också lägga grunden för all personal i samhället som kommer i kontakt med funktionsvariationer. Personal behöver rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete när det kommer till Våra barn med funktionsvariationer. Vikten i rätt bemötande kan vara avgörande för hela situationen. Personal går på knäna för inte kan arbeta med våra barn på rätt sätt, de berättar om sin okunskap och det sätter press på deras arbetsmiljö. Visa den respekt för den enskilda människan som krävs för att få igenom en förändring.. Detta är en målgrupp som växer enormt i vårt samhälle. Låt inte okunskap exkludera en hel målgrupp från samhället. Låt inte okunskap bryta ner oss föräldrar, låt inte okunskap bryta ner Våra barn. Låt inte okunskap bryta ner den Personal som arbetar med Våra barn. Npf frågor bör vara resultatet av den medmänniska som tar beslut med hjärtat, inte vara en jämförelse med en ekonomisk fråga. NPF-Family kämpar för denna målgrupp på så många olika vis. Vi är många olika organisationer som kämpar för det lagstöd som existerar i Sverige idag. Medan kommuner och myndigheter ser förbi dessa lagar. Låt inte Våra barn hamna mellan stolarna och bollas mellan olika instanser för att okunskapen är så hög. Vi måste agera för framtida barns räkning. Vi måste agera för framtida Sveriges samhälle.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erika Carlström
 • Hundrastgård för småhundar
  Jag tror många småhundsägare skulle uppskatta en trygg plats att vistas på där småhundarna kan leka fritt utan att riskeras bli skadad.
  128 av 200 Underskrifter
  Skapad av Linda Sortebech
 • Sälj inte ut Askims camping!
  Demokraterna och Alliansen vill sälja campingen som årligen går med 40 miljoner i vinst. Vad det ska bli istället är något man inte tänkt på. Området ska kunna brukas av alla, både göteborgare och de som gästar oss från andra delar av Sverige och världen. Därför vill vi ha det kvar i nuvarande form, istället för att det ska riskeras bli något bara några få kan ta del av.
  788 av 800 Underskrifter
  Skapad av Eva-Stina Grönvall
 • Tågen ska fram!
  När riksdagen 2010 fattade beslut om en avreglering av järnvägsunderhållet såg man framför sig att en effektiv marknad skulle växa fram. Tolv år senare lider marknaden av betydande brister (få aktörer, få anbud och snedvridna incitament) vilket genererar en lägre kvalitet på drift- och trafiksäkerhet än väntat i relation till de medel som finns anslagna till järnvägsunderhåll. Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar inom järnvägstrafiken kostar enligt Trafikverket samhället 5 miljarder kronor per år. En betydande del av förseningarna beror på fel i järnvägsanläggningen. Sättet att organisera det dagliga och löpande underhållet bidrar inte till att lösa problemet. Risken för driftstopp ökar. Varken resenärer eller gods till industrin och handeln kommer fram i tid. Utan en fungerande järnväg sinkas den gröna omställningen. Att Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021. Vill du också att tågen ska gå i tid, minska risken för olyckor och påskynda den gröna omställningen? Då kan du göra skillnad genom att skriva under namninsamlingen.
  10 069 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Spårfel
 • Bevara Göteborgs hyresrätter
  Den här namninsamlingen är ett tillfälle för alla oss i Göteborg att berätta för politikerna att våra hem borde vara en mänsklig rättighet, och inte ett föremål för finansspekulation. I Stockholm, där utförsäljningen redan skett beskrivs bostadsmarknaden som ett sammelsurium av skräck, i en artikel, med oseriösa bolag som köpt upp fastigheter*. Låt inte detta bli verklighet i Göteborg! Oavsett om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt, behöver hyresrätten finnas för oss som lever nu, och de som kommer efter oss. Det är ett arv från tidigare generationer, och något att bevara för nästa. Här finns lite mer att läsa för den som vill fördjupa sig: Nätverket Stoppa Ombildningarna vill ge en annan bild än den från mäklare och konsulter, och skriver tänkvärt: ”Många år av eftersatt underhåll och ett fastighetsbestånd där stammarna behöver renoveras innebär omfattande och kostsamma ingrepp för en nybildad förening. När priserna faller och räntan går upp riskerar vi många personliga tragedier, precis som i 90-talets Göteborg. /…/ De privata fastighetsägarna har också pekat på problemet med att kriminella ligor kan köpa in sig och ta över ett område, vilket skett i bland annat Malmö.” https://www.goteborgdirekt.se/debatt/lat-inte-bostaden-bli-ar-ett-politiskt-slagfalt/[email protected]@cxI3Q/ Moderaterna vill pusha på utförsäljningen genom att skicka konsulter som knackar dörr. Jonas Attenius (S), tycker att det är problematiskt, och beskriver det så här: ”– Det kan vara så att man försöker lura hyresgäster. Man knackar dörr och försöker skapa ett tryck i frågan. Det kan vara väldigt stressande. Det har till och med hänt att man infiltrerat köp.” (https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fr%C3%A5gan-om-ombildningar-orsakar-ny-politisk-strid-i-g%C3%B6teborg-1.64536143) Varje underskrift är viktig, och ett steg närmare en stark, gemensam röst. Skriv under för att bevara hyresrätterna och dela gärna med fler som bor i Göteborg, och som kan tänkas vara berörda av utförsäljningen. *Internationalen 5/2022
  768 av 800 Underskrifter
  Skapad av Maritza Eleonore Hanna
 • Veterinärstationer
  Det finns många djurägare i Sorsele som säkert skulle välkomna en veterinär på orten!
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mona Johnsen
 • Mariam, 14, utvisas – hennes pappa tjänade 933 kronor för lite
  Den här vackra familjen har kämpat sedan 2015 på att bygga upp ett nytt liv här utan elände och krig. De har lärt sig prata svenska bättre än sitt eget modersmål. Hela familjen jobbar förutom Mariam som går då i skolan för att bli en tandläkare i framtiden. Riksdagsledamoten Lars Mejern (S) säger själv att "Vi behöver ju er. Ni är så ambitiösa, studerar, jobbar hårt, betalar skatt och bidrar till Sverige. Ni gör Sverige bättre." En lyckad integration på egen hand straffas av samhället som fortfarande inte klarar av sin integrationspolitik. Vilket den här familjen har gjort helt på egen hand men ändå straffas dem efter 6 hela år. Jag hoppas ni kan föreställa er hur de är att gå runt som ett spöke (utan personnummer) i de här samhället med konstanta oron om att morgondagen är ostabil. När man också vet att man gjort allt i sin kraft för ett bättre samhälle och mångfald. Och så får man ett NEJ som tack för de hela? Man blir bara väldigt bedrövad, ledsen, förbannad, när man ser hur ärliga människor behandlas av våra myndigheter, som gör allt för att följa regler och lagar ändå straffas för någon annans fel. Ett fel som dessutom blivit rättat. Därför Hoppas vi att Högsta Domstolen kan förhindra detta beslut som speglar våra styrandes vidriga inställning till ordet medmänsklighet. Skriv under och dela om du också vill att Mariam och hennes familj ska få stanna.
  7 280 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Aram Taisheh
 • MLD
  Ingen,ingen, ingen familj ska behöva genomlida denna fruktansvärda mardröm. Sedan diagnosen har K förlorat de flesta av både kognitiva och kroppsliga funktioner. Han kan nu inte gå,sitta eller krypa. Hans språk omfattar idag möjligtvis pappa, mamma och farmor. Allt detta på ca 5 veckor. Svårt att äta,ska få sond eller knapp på magen. Han kan inte ligga på rygg då skriker han eller skriker gnyr så han tappar andan. På magen går bra än så länge. Det är inte bara pojken som drabbas hela familjen påverkas. Mamma och pappa först och främst, mor och farföräldrar, farbror, hela släkten. Våra hjärtan är krossad och kommer aldrig att bli hela igen. Om Det hade ingått i PKU testet hade man kunnat behandla. Nu när han väl fick MLD diagnosen, Då var det försent,obotliga hjärnskador…
  263 av 300 Underskrifter
  Skapad av Brit Hell
 • Tillåt vegankost till barn under 3 år i Lunds kommun!
  Lunds kommun har beslutat att alla kommunens förskolor skall sluta servera vegankost till barn under 3 år och hänvisar detta beslut till nationella riktlinjer. Det här har varit något som de tidigare godkänt, förutsatt att föräldrarna uttryckligen tar på sig ansvaret att tillgodose sina barn med näringsriktig kost. Det här gör att det helt plötsligt står föräldrar som inte har en aning om hur dom skall lösa förskoleplatser till sina barn. De blev uppringda av respektive förskolor för beskedet och de kan i praktiken inte lämna sina barn på förskolan längre, förutsatt att de inte är villiga att kompromissa med kosthållningen. Samtidigt verkar de nationella riktlinjerna inte alls vara skrivna på så sätt att detta är ett krav, utan detta är ett beslut som kommunen har tagit. "Förvaltningsledningen har sett över vilket förhållningssätt som bör råda i samtliga verksamheter i förvaltningen vad gäller för specialkost och anpassade måltider. Förvaltningsledningens slutsats är att i nuläget ska barn- och skolförvaltningens verksamheter följa ”Nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”. Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas serveras inte vegankost till barn under 3 år." /utdrag ur mailkonversation med rektor på en av kommunens förskolor. Vi anser att en näringsrik och korrekt kost är föräldrarnas ansvar, inte kommunens. Att hänvisa till icke godkända kosttillskott känns orimligt då det inte är förskolans uppgift att ge barnen kosttillskott oavsett. Det finns i dagsläget gott om berikade produkter som tillgodoser barnens behov både vad gäller vitaminer och mineraler. Detta kan man läsa mer om på livsmedelsverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn samt https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad/barn-och-ungdomar/barn-1-2-ar Utdrag ur de nationella rekommendationerna vi envist blivit hänvisade till gång på gång; "2.4.1 Vegankost Vegankost räknas till etisk kost och kan serveras enligt Livsmedelverkets råd. För att kunna servera näringsriktig vegankost krävs emellertid goda kunskaper och användning av berikade livsmedel. Även kosttillskott kan komma att behöva tillsättas för att kosten ska bli näringsmässigt komplett. Noterbart är att godkända kosttillskott för barn under tre år i dagsläget saknas. Rekommendationer | Anpassningar av etiska och övriga skäl, inkl. vegankost: ➔ Vegetarisk kost ska inte klassas vare sig som anpassad måltid eller specialkost, och ska erbjudas alla barn/elever som önskar det. ➔ Vegankost klassas fortsatt som anpassad måltid, men ska som huvudregel erbjudas alla individer som önskar det. Intyg från vårdnadshavare eller myndig elev ska dock lämnas in. Se vidare de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan. ➔ Anpassningar av övriga skäl, och som saknar stöd i diskrimineringslagstiftningen, ska inte erbjudas. ➔ Om servering sker i form av flervalsbuffé ska innehållet i rätter och måltidskomponenter alltid vara tydligt uppmärkta, för att säkerställa matgästens möjligheter till välinformerade val. Vegankost (dvs de tre avslutande rekommendationerna längre ned på sidan): ➔ Om vegankost serveras är det viktigt att tydliggöra för vårdnadshavare och elev att det är de, och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att komplettera maten med kosttillskott och därigenom säkerställa ett tillräckligt näringsintag.14 ➔ Då godkända kosttillskott för barn under tre år saknas, avråds från servering av vegankost till små barn. ➔ Om näringsberikade livsmedel inte används i tillagningen av vegankost, och tillräckligt näringsinnehåll därmed inte kan garanteras, bör matgästen informeras om detta, exempelvis i form av en skylt med budskapet: ”Vi erbjuder vegankost men kosten är inte fullvärdig på grund av att vi inte använder näringsberikade livsmedel”. " /Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola Valet av kost skall vara upp till barnets föräldrar till dess att barnet är stort nog att ta ansvar och beslut själv. Det är föräldrar och vårdnadshavares uppgift att säkerställa att deras barn äter näringsrikt och rätt. Valet att äta vegetarisk/växtbaserad mat är oftast av etiska eller religiösa själ, men även för att värna om vår miljö och framtid och bör ej bromsas av kommunen där man bor. Vi kräver: Att alla barn som äter veganskt hemma skall serveras vegankost på skolor och förskolor i Lunds kommun.
  566 av 600 Underskrifter
  Skapad av Therése Jangegård
 • Rädda Lagermanska Villan
  En detaljplaneändring föröder för all framtid värden som är viktiga i en kommuns funktion.
  478 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lennart Lindberg
 • Nu behövs en ändring i Barnomsorgsavgiften
  Ensamstående kämpar för att få pengarna att räcka när barn inte får gå till förskolan. Kommuner ska inte tjäna på barn som inte är på förskolan. Ingen vill betala för något man inte får.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Nico A