• Kräv att EBU stänger ute Ryssland från årets Eurovision Song Contest
  Eurovision Song Contest kan verka marginell i sammanhanget, men det är ett stort PR-jippo som Ryssland utnyttjar till fullo för att bättra på sin image. Dessutom är varje markering mot Ryssland värd något. Det är sällan en enskild åtgärd får effekt, pressen på den ryska regimen behöver tvärtom många små insatser som totalt sett gör det ohållbart för dem att fortsätta sina folkrättsbrott.
  116 av 200 Underskrifter
  Skapad av Per Pettersson
 • Utvisa Rysslands ambassadör
  Ryssland har invaderat Ukraina i strid med folkrätten. Sverige måste nu markera genom att utvisa Rysslands ambassadör.
  629 av 800 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Vårda Vården!
  Nu är det nog! Upprop för arbetsmiljön i vården. Situationen i vården har blivit ohållbar. Hundratusentals svenskar väntar på operation och vårdbesök. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Vi vill inte bara ha applåder – vi vill ha krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent. Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk.
  32 831 av 35 000 Underskrifter
  Skapad av Sveriges Läkarförbund
 • Ja till vindkraftsutbyggnad - Nej till kärnkraftsutbyggnad
  Vi har ingen partipolitiskt obunden folkomröstning som visar din och min vilja! Jag säger ja till havsbaserad vindkraftsutbyggnad och nej till kärnkraftsutbyggnad!
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anneli Wiberg
 • Vad kostar ett liv?
  I Sverige nekas SMA-patienter effektiva och godkända läkemedel trots att de förenklar, förbättrar och förlänger människors liv. Behandlingarna anses kosta för mycket. Det är inte värdigt eller etiskt försvarbart i välfärdslandet Sverige. Ett stort ansvar ligger nu på ledamöterna i Riksdagens socialutskott. De kan se till att dagens orättvisa upphör. De kan se till att sätta press på regeringen. De kan se till att människor som behöver läkemedel också får läkemedel som förlänger liv.
  8 527 av 9 000 Underskrifter
  Skapad av Linnéa Svensson
 • Acceptera Våra Barn Som Individer
  Gå med i detta och stötta Våra barn, Våra föräldrar men också lägga grunden för all personal i samhället som kommer i kontakt med funktionsvariationer. Personal behöver rätt kompetens för att kunna utföra sitt arbete när det kommer till Våra barn med funktionsvariationer. Vikten i rätt bemötande kan vara avgörande för hela situationen. Personal går på knäna för inte kan arbeta med våra barn på rätt sätt, de berättar om sin okunskap och det sätter press på deras arbetsmiljö. Visa den respekt för den enskilda människan som krävs för att få igenom en förändring.. Detta är en målgrupp som växer enormt i vårt samhälle. Låt inte okunskap exkludera en hel målgrupp från samhället. Låt inte okunskap bryta ner oss föräldrar, låt inte okunskap bryta ner Våra barn. Låt inte okunskap bryta ner den Personal som arbetar med Våra barn. Npf frågor bör vara resultatet av den medmänniska som tar beslut med hjärtat, inte vara en jämförelse med en ekonomisk fråga. NPF-Family kämpar för denna målgrupp på så många olika vis. Vi är många olika organisationer som kämpar för det lagstöd som existerar i Sverige idag. Medan kommuner och myndigheter ser förbi dessa lagar. Låt inte Våra barn hamna mellan stolarna och bollas mellan olika instanser för att okunskapen är så hög. Vi måste agera för framtida barns räkning. Vi måste agera för framtida Sveriges samhälle.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erika Carlström
 • Hundrastgård för småhundar
  Jag tror många småhundsägare skulle uppskatta en trygg plats att vistas på där småhundarna kan leka fritt utan att riskeras bli skadad.
  126 av 200 Underskrifter
  Skapad av Linda Sortebech
 • Sälj inte ut Askims camping!
  Demokraterna och Alliansen vill sälja campingen som årligen går med 40 miljoner i vinst. Vad det ska bli istället är något man inte tänkt på. Området ska kunna brukas av alla, både göteborgare och de som gästar oss från andra delar av Sverige och världen. Därför vill vi ha det kvar i nuvarande form, istället för att det ska riskeras bli något bara några få kan ta del av.
  785 av 800 Underskrifter
  Skapad av Eva-Stina Grönvall
 • Tågen ska fram!
  När riksdagen 2010 fattade beslut om en avreglering av järnvägsunderhållet såg man framför sig att en effektiv marknad skulle växa fram. Tolv år senare lider marknaden av betydande brister (få aktörer, få anbud och snedvridna incitament) vilket genererar en lägre kvalitet på drift- och trafiksäkerhet än väntat i relation till de medel som finns anslagna till järnvägsunderhåll. Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar inom järnvägstrafiken kostar enligt Trafikverket samhället 5 miljarder kronor per år. En betydande del av förseningarna beror på fel i järnvägsanläggningen. Sättet att organisera det dagliga och löpande underhållet bidrar inte till att lösa problemet. Risken för driftstopp ökar. Varken resenärer eller gods till industrin och handeln kommer fram i tid. Utan en fungerande järnväg sinkas den gröna omställningen. Att Seko ska verka för att samla banor och banunderhåll, fordonsunderhåll samt trafik under statlig regi, beslutades på Sekos kongress i oktober 2021. Vill du också att tågen ska gå i tid, minska risken för olyckor och påskynda den gröna omställningen? Då kan du göra skillnad genom att skriva under namninsamlingen.
  9 799 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Spårfel
 • Bevara Göteborgs hyresrätter
  Den här namninsamlingen är ett tillfälle för alla oss i Göteborg att berätta för politikerna att våra hem borde vara en mänsklig rättighet, och inte ett föremål för finansspekulation. I Stockholm, där utförsäljningen redan skett beskrivs bostadsmarknaden som ett sammelsurium av skräck, i en artikel, med oseriösa bolag som köpt upp fastigheter*. Låt inte detta bli verklighet i Göteborg! Oavsett om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt, behöver hyresrätten finnas för oss som lever nu, och de som kommer efter oss. Det är ett arv från tidigare generationer, och något att bevara för nästa. Här finns lite mer att läsa för den som vill fördjupa sig: Nätverket Stoppa Ombildningarna vill ge en annan bild än den från mäklare och konsulter, och skriver tänkvärt: ”Många år av eftersatt underhåll och ett fastighetsbestånd där stammarna behöver renoveras innebär omfattande och kostsamma ingrepp för en nybildad förening. När priserna faller och räntan går upp riskerar vi många personliga tragedier, precis som i 90-talets Göteborg. /…/ De privata fastighetsägarna har också pekat på problemet med att kriminella ligor kan köpa in sig och ta över ett område, vilket skett i bland annat Malmö.” https://www.goteborgdirekt.se/debatt/lat-inte-bostaden-bli-ar-ett-politiskt-slagfalt/repvbd!rNsZZ@nihw1DpjVm@cxI3Q/ Moderaterna vill pusha på utförsäljningen genom att skicka konsulter som knackar dörr. Jonas Attenius (S), tycker att det är problematiskt, och beskriver det så här: ”– Det kan vara så att man försöker lura hyresgäster. Man knackar dörr och försöker skapa ett tryck i frågan. Det kan vara väldigt stressande. Det har till och med hänt att man infiltrerat köp.” (https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/fr%C3%A5gan-om-ombildningar-orsakar-ny-politisk-strid-i-g%C3%B6teborg-1.64536143) Varje underskrift är viktig, och ett steg närmare en stark, gemensam röst. Skriv under för att bevara hyresrätterna och dela gärna med fler som bor i Göteborg, och som kan tänkas vara berörda av utförsäljningen. *Internationalen 5/2022
  766 av 800 Underskrifter
  Skapad av Maritza Eleonore Hanna
 • Veterinärstationer
  Det finns många djurägare i Sorsele som säkert skulle välkomna en veterinär på orten!
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mona Johnsen
 • Mariam, 14, utvisas – hennes pappa tjänade 933 kronor för lite
  Den här vackra familjen har kämpat sedan 2015 på att bygga upp ett nytt liv här utan elände och krig. De har lärt sig prata svenska bättre än sitt eget modersmål. Hela familjen jobbar förutom Mariam som går då i skolan för att bli en tandläkare i framtiden. Riksdagsledamoten Lars Mejern (S) säger själv att "Vi behöver ju er. Ni är så ambitiösa, studerar, jobbar hårt, betalar skatt och bidrar till Sverige. Ni gör Sverige bättre." En lyckad integration på egen hand straffas av samhället som fortfarande inte klarar av sin integrationspolitik. Vilket den här familjen har gjort helt på egen hand men ändå straffas dem efter 6 hela år. Jag hoppas ni kan föreställa er hur de är att gå runt som ett spöke (utan personnummer) i de här samhället med konstanta oron om att morgondagen är ostabil. När man också vet att man gjort allt i sin kraft för ett bättre samhälle och mångfald. Och så får man ett NEJ som tack för de hela? Man blir bara väldigt bedrövad, ledsen, förbannad, när man ser hur ärliga människor behandlas av våra myndigheter, som gör allt för att följa regler och lagar ändå straffas för någon annans fel. Ett fel som dessutom blivit rättat. Därför Hoppas vi att Högsta Domstolen kan förhindra detta beslut som speglar våra styrandes vidriga inställning till ordet medmänsklighet. Skriv under och dela om du också vill att Mariam och hennes familj ska få stanna.
  7 275 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Aram Taisheh