• Hämta soporna - sänk inte lönerna!
  Sopberget växer i Stockholm! Orsaken? Sophämtningsbolaget Reno Norden vill sänka lönen för sophämtarna med mellan 5 000 och 10 000 kronor i månaden. Ett företag som får sköta en viktig samhällsfunktion ska inte få sänka löner för hårt arbetande människor. Därför ska Reno Norden dra tillbaka sina krav på sänkt lön och låta sophämtarna hämta soporna.
  854 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Förbättra Försäkringskassan
  Namninsamlingen gäller både vanlig sjukpenning (sjuklön) och sjukersättning (tidigare kallades det förtidspension). I dagsläget kan den som blir sjukskriven av en läkare ändå nekas ersättning från Försäkringskassan, ofta på väldigt godtyckliga grunder. Vidare kan redan godkända sjukskrivningar plötsligt ifrågasättas och ersättningen dras in. Eftersom den sökande har varit sjukskriven får personen varken a-kassa eller lön. Således står man plötsligt utan någon ersättning. Likväl måste den sökande handla mat och betala räkningarna. Handläggningen och överklagande av nekad ersättning kan ta otroligt lång tid. Under tiden hänvisas den sjukskrivne att söka försörjningsstöd (socialbidrag) istället. Detta nekas ofta eftersom den sökande exempelvis har hus, bil, ägodelar och sparade pengar. För att man ska få söka försörjningsstöd måste dessa resurser först säljas och pengarna måste användas. På detta vis kan en nekad ersättning från Försäkringskassan resultera i att en tidigare fungerande privatekonomi snabbt raseras fullständigt. Vi får inte tillåta Försäkringskassan att agera på detta vis! Det skadar både oss, våra närstående och hela samhället, när människor på detta vis kastas ut ur det trygghetssystem som vi betalar skatt för! Mänskliga resurser kastas bort! Det är ett systemfel som måste åtgärdas omgående! Försäkringskassan ska vara en hjälp och ett stöd för den enskilda personen. Man ska känna att man vågar ansöka om stöd och att man blir bemött med respekt, och att man inte blir ifrågasatt, utpekad och misstänkliggjord. Man måste kunna lita på att man får ersättning och att ersättningen kommer inom rimlig tid! Alla sökande måste få en rimlig chans att klara sin överlevnad och betala sina räkningar i tid!
  16 098 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Henrik Lindgren
 • Rädda de homo- och bisexuella i Tjetjenien
  Homosexuella förföljs, mördas och torteras och begravs levande i Tjetjenien. Det kommer rapporter om koncentrationsläger för homosexuella och och RFSL liknar det vid en systematisk utrensning. Det officiella svaret från tjetjenska myndigheter är att homosexuella inte ens finns i området. Vi måste agera nu och skipa rättvisa för de som fångats, torterats och mördats. Sverige kan och bör sätta press på den ryska federala regeringen för att sätta stopp för denna häxjakt. Men Sverige bör också utfärda skyddsvisum för alla homosexuella i regionen. -------------------------- Vill du göra mer än att skriva under denna namninsamling? HBTQ-organisationen AllOut samlar in pengar för att hjälpa till att evakuera män i regionen som riskerar att fångas och torteras: https://go.allout.org/en/a/chechnya/ -------------------------- Läs mer: https://www.qx.se/samhalle/141349/homosexuella-begravs-levande-i-tjetjenien/ https://www.qx.se/samhalle/141681/rapporter-om-koncentrationslager-for-homosexuella-i-tjetjenien/ http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pyWPW/rfsl-systematisk-utrensning-av-homosexuella
  697 av 800 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Stötta strejken i hotell- och restaurangbranschen!
  Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk i sex städer och på nitton arbetsplatser. Orsaken är att arbetsgivarna inte vill ge anställda i branschen, som ju redan är några av de lägst avlönade grupperna på arbetsmarknaden, samma låglönesatsning som andra arbetare får. Det är respektlöst och föraktfullt. Anställda i Visitas medlemsföretag och arbetare i branschen i stort borde värdesättas mycket högre för det arbete man utför. Vi har fått branschen att rulla på med ökande resultat år ut och år in, genom ekonomiska kriser, toppar och dalar. Nu är det dags för en riktig löneökning och helt rimlig anställningstrygghet. Det borde Visita gå med på. Gör man inte det, utan i stället fortsätter snåla och förminska vårt värde - då blir det strejk. Dela denna namninsamling och stötta strejkarna! Läs mer: Arbetet, HRF varslar om strejk för låglönesatsning, http://arbetet.se/2017/04/05/hrf-varslar-om-strejk-for-laglonesatsning/
  465 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jenny Bengtsson Picture
 • Följ FN-konventionen om de Mänskliga rättigheterna från 1965 #Viärsamma!
  Detta är grunden för allas lika värde och ett måste om vi skall uppnå jämställdhet mellan människor oavsett kön, ursprung,sexualitet,hudfärg eller religion.
  419 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jonny Pettersson Picture
 • Borlängebor för religionsfrihet
  I samhället idag växer rasismen och intoleransen, det måste vi tillsammans stå upp emot. Frågan om religionsfrihet har på senaste blivit aktuell i Borlänge i och med bygget av ett islamiskt center och vi väljer nu att tillsammans stå upp för grundlagen och mänskliga rättigheter. Frågan om ett islamiskt center borde egentligen enbart vara en fråga om bygglov. Men, som av en händelse har organisationer med en historia av islamofobi och misstänkliggörande av muslimer i frågan om ett islamiskt center motsatt sig uppförandet av det. Vi vill ha ett Borlänge där alla kulturer och religioner respekteras. Ett Borlänge där alla känner sig välkomna och människors lika värde utgör grunden. Och vi som känner så behöver samlas nu med ömsesidig respekt, öppenhet och nyfikenhet inför varandra. Därför startar vi nu en namninsamling där alla Borlängebor som känner som oss kan skriva under, för respekt och religionsfrihet. För att kunna visa att vi är många som sluter upp mot intolerans och rasism. Skriv under och engagera dig!
  727 av 800 Underskrifter
  Skapad av Casper Karlqvist Picture
 • Stötta sjuksköterskorna
  Alla sjuksköterskor förtjänar en garanterad lönesatsning. De som jobbar för en offentlig arbetsgivare får en satsning på 1 020 kronor men det vägrar Vårföretagarna att gå med på. Eftersom Vårföretagarna vägrar gå med på det har Kommunal varslat om att ta ut 70 000 medlemmar i strejk. Nu måste vi stötta deras krav och deras eventuella strejk. Storbolagen ska inte få dumpa sjuksköterskornas löner eller diskriminera de som jobbar för en privat arbetsgivare. Det är dags att vi säger ifrån - skriv under och dela. Källa: http://news.cision.com/se/kommunal/r/kommunal-varslar-om-strejk-for-privatanstallda-underskoterskor,c2134995
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Sälj inte ut Ekerö Bostäder!
  Hyresrättsboende på Eker; Ekerö kommun har lyckats locka till sig en riktig riskkapitaljätte, Blackstone från USA som intresserad köpare av 49% av Ekerö bostäder. I Järva, Husby med flera orter, har renovräkningar dragit fram som en farsot. Orsaken är Blackstone/D.Carnegie och deras uppköp av allmännyttiga fastighetsbestånd. Omotiverade renoveringar, med påföljande hyreshöjning visar att med en sådan bostadsförvaltning, väger hyresgästens rättigheter lätt i sitt eget hem. OBS! En ny intressent anges som ny kontrahent. Det innebär fortfarande att ovan andel av allmännyttan hamnar i ideologisk utförsäljning, med minskat inflytande för de boende. Dags för ny folkomröstning, Ekerö? Kräv en förklaring av era folkvalda till denna kapitalspekulation. Om allmännyttan får vara kvar i kommunal ägo, kan kommunen ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och utveckla goda relationer till de boende och i hyresförhållandet. Det är viktigt att allmännyttan tar sitt lagstadgade ansvar för sina medborgare, och inte ser till vinstintressen framför det ansvaret. Bild: Arild Vågen, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eker%C3%B6_centrum_2012_02.jpg
  454 av 500 Underskrifter
  Skapad av Rose-Marie Rooth
 • Montera inte ner LSS lagen
  Jag vill att du funderar ett par minuter på vad som skulle hända om du födde ett barn med funktionsvariation. Tanken känns skrämmande va? Massor av tankar hinner komma upp.... Efter alla svåra tankar tror jag att de allra flesta landar i känslan att man skulle älska sitt barn i alla fall, det spelar ingen roll- alla är lika mycket värda, att det skulle lösa sig. Så självklart att älska sitt barn, vad som än händer, men så börjar man tänka lite längre fram i livet för sitt barn, vad händer då?? Nä.....varför oroa sig, vi har ju så bra skyddsnät i Sverige? Eller har vi det fortfarande? En gång i tiden kunde vi i Sverige slå oss för bröstet och säga att vi va bäst på det mesta, vi hade föräldraförsäkring, 5 veckors betald semester, barnomsorg, vi levde i ett jämställt land med mera. Allt detta har generationer före oss fått kämpa för. En kamp som inte varit enkel och lätt, men den har oftast förts i en bred enighet. Denna försämrade verklighet upplever personer med funktionsvariation redan. Nu måste vi tillsammans fortsätta kampen, och sätta ner foten och säga att nu är det nog!! - Regeringen, gör om försäkringskassans direktiv, så att inte 1 om dagen får avslag på sin Assistansansökan. - Politiker, lyssna på forskning, handikapporganisationer och berörda. Försämra inte möjligheten att bli beviljad personligassistans!
  7 329 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Hanna Lorentzon
 • Stötta idolerna
  Att få 875 kronor i veckan efter skatt i lön och samtidigt förväntas jobba sju dagar i veckan skulle inte många gå med på. Detta är verkligheten för de som deltar i TV4:s monstersuccé "Idol". Deltagarna i Idol offrar både skola och karriär för sin dröm som musiker. Chanserna att en drömkarriär som musiker är svår och Fremantelmedias kontrakt gör det inte lättare. Musiker förtjänar precis som alla andra rimliga avtal och lön som går att leva på. Produktionsbolaget Fremantelmedia spär bara på de orimliga arbetsvillkoren som redan förekommer inom nöjesbranschen. Dessutom har Fremantelmedia hotat med att deltagarna i Idol blir automatiskt utslagna om de strejkar för att få ett rimliga löner och avtal. Nu måste vi gå samman. Fackförbunden inom 6F har ställt sig bakom idolerna och Musikerförbundets krav på kollektivavtal. Skriv under kampanjen! Källor: http://www.svt.se/kultur/musik/konflikten-om-idolernas-kontrakt-trappas-upp-igen http://www.svt.se/kultur/musik/larm-om-slavloner-i-idol
  467 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg Picture
 • Bort med palmoljan Marabou
  Många människor berättas bli lidande när palmoljeodlingar växer fram, tillsammans med djur som orangutanen. Dessutom skövlas uråldrig regnskog som är vår jords lungor!
  265 av 300 Underskrifter
  Skapad av Mira Vallbom Picture
 • Förbud mot organiserad rasism i Sverige
  Vi behöver mobilisera motkrafter mot den ökande främlingsfientligheten och rasismen i Sverige och världen. När demokratin hotas måste vi samla all vår kraft för att bevara den och stå upp för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Allt vi lärde oss av andra världskriget finns samlat i denna deklaration.
  53 037 av 75 000 Underskrifter