• Sluta isolera vår landsbygd - Rädda busstrafiken!
  Levnadskostnaderna för familjer är högre än någonsin. Bensin- och dieselpriserna stiger regelbundet över 20 resp. 25kr/litern. Under rådande förhållanden är bussen en nödvändighet för att många av de människor som bor på landsbygden ska kunna ha ett drägligt liv. Begränsad möjlighet till resa försämrar jobb- och studiemöjligheter, inte minst för unga och ekonomiskt utsatta som inte klarar av tätorternas vansinnigt höga bostadspriser. Så kan vi inte ha det. Att leva på landsbygden måste få vara ett rimligt val och inte ett straff för dålig socioekonomisk status. Detta är ett mångbottnat problem som kräver flera lösningar, men kollektivtrafiken är utan tvekan en av de viktigaste pusselbitarna för en levande landsbygd. Sluta bortprioritera och isolera oss. Rädda vår kollektivtrafik.
  121 av 200 Underskrifter
  Skapad av Noah Deutschmann
 • Kämpa för de boende och personalen på Annedals Vård- och Omsorgsboende
  I Göteborgs kommun finns "Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden" och detta eventuella hastiga beslut om flytt strider mot flertalet punkter så som att boende ska vara dessa för att nämna några: - Trygg med våra medarbetare - Vi planerar tillsammans - Respektfullt bemötande - Värdighetsgarantier för just dig
  531 av 600 Underskrifter
  Skapad av Victoria Tötterström
 • En uppfräschning av Melodifestivalen!
  Håller du med om att Melodifestivalen har blivit för förutsägbar och tråkig? En känsla som av att musiken inte står i centrum? Skriv då gärna under denna namninsamling!
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henning Wickström
 • Angående arbetsmiljön på programmen på ingenjörsvetenskap Högskolan Väst
  Att agera mot problem i en akademisk miljö är avgörande inte bara för nuvarande studenter, utan även för att säkerställa en rättvis och högkvalitativ utbildning för framtida elever. Genom att ta upp frågor som den med Henrik Johansson, bidrar vi till att upprätthålla utbildningsstandarden och skapa en kultur där elever känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter. Dessutom är det ett steg mot långsiktig förändring. Att adressera dessa problem nu kan förhindra att framtida elever utsätts för liknande negativa erfarenheter. Det är inte bara en investering i vår egen utbildning, utan också i kvaliteten på utbildningen som Högskolan Väst erbjuder. Att ta ställning är därför inte bara en rättighet, utan ett ansvar för att skapa en mer rättvis och inkluderande utbildningsmiljö.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Toni Sclafani
 • Renovera simhallen i Matfors!
  Utan ett badhus i Matfors så kommer alla från nyfödda till pensionärer att drabbas då det inte längre går att bedriva babysim, simundervisning, simträning och rehabiliteringar. Det kommer även att innebära att fler av våra ungdomar riskerar att inte vara simkunniga i framtiden.
  423 av 500 Underskrifter
  Skapad av Daniel Ahlqvist
 • VI KRÄVER TILLBAKA MARABOU VALNÖT
  En smak man aldrig glömmer.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Michael Eriksson
 • Stoppa privatiseringen av Björklunden i Tollarp
  Då det gäller arbetsmiljö, schyssta arbetsvillkor, en bra vård för de boende på äldreboendet, ekonomiska och personal resurserna
  167 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ted Nilsson
 • Hem åt hemlösa djur
  Hej jag heter Greta och är 12 år. Jag tycker det är helt hemskt att det finns hemlösa djur som springer runt på gatorna och letar mat. Vi måste tillsammans hjälpa hundra tusentals djur i nöd och det kan vi göra, vi kan göra skillnad men då måste vi gå ihop och göra det tillsammans. Jag tror att vi kan göra det men då måste alla medverka. Tack för att ni lyssnar och uppmärksammar frågan, det betyder enormt att kunna hjälpa.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christofer Urby
 • Stoppa MP nedskärningar av busslinjer i Stockholms län!
  Hur kan man minska CO2 utsläppen utan en effektiv kollektiv transport? Är otroligt besviken att just MP har kommit med detta förslag. Detta olyckliga förslag att minska busslinjer och minska tillgänglighet till kollektivtrafiken är ännu ett svek mot oss kvinnor, äldre, studenter. MP påstår att resande har minskat efter pandemin. Är det en anledning att försvåra för oss som inte kan jobba hemifrån, vi som jobbar i skolor, inom sjukvården? Särskilt problematiskt är att minska de busslinjer som kör till och från sjukhusen, så viktiga är dem för äldre, sjuka och personer med olika funktionsnedsättningar. Några av dessa busslinjer är, till motsatsen som trafikregionrådets vill få oss att tro, redan överfulla i rusningstid.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Luciana Freitas
 • Säkrare vägar i Blentarp nu!
  Fredagen den 24:e november 2023 hände det som inte fick hända. En ung flicka miste sitt liv i en trafikolycka i Blentarp. Tänkt om det var någon just du håller kär? Kanske just ditt barn? Vi måste alla göra våra röster hörda! Snälla ta en minut till att signa denna namninsamlingen för att göra våra vägar säkrare i Blentarp. Tack <3
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Konstantinos Gialitakis
 • Höj inomhustemperaturen
  Folkhälsomyndighetens riktvärde är att temperaturen inomhus är 24grader. 18 är det absolut minimum tillåtna temperaturen. För kallt inomhus kan påverka blodtrycket och tros kunna öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungrelaterade sjukdomar. Även reumatism och vissa muskelsjukdomar kan påverkas negativt. Därför är det viktigt att tempraturen höjs.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Simon Brismo
 • Skolskjutsar Dals-ed
  Vi vill lyfta fram en viktig fråga som rör skolskjutsarna för våra barn. Vi anser att det är av stor betydelse att resande barn ges möjlighet att åka med i bussar hem efter skoltid, även om det inte är den vanliga bussen. Att tillåta detta skulle inte bara vara mer flexibelt för familjerna, utan det skulle också ge barnen möjlighet till gemenskap. Vi förstår att det kan finnas utmaningar med logistik, men vi tror att det går att hitta lösningar för att genomföra detta.
  60 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marie Leandersson