• Call for Uppsala University to respond to the crisis in Palestine
  On the 21st November, Uppsala Academics for Palestine sent the letter above to the Vice Chancellor of Uppsala University. We asked for a clear response to Israel’s assault on Palestine in line with the University’s position on other recent international crises. We have yet to receive a reply, but will insist on dialogue until this issue is satisfactorily addressed. Please add your voice by signing in support of the letter to tell the Vice Chancellor that you stand for human rights and freedom of expression, and you think that Uppsala University should uphold these values too.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Academics for Palestine
 • Dammi Falastini Låt av Mohammed Assaf
  Because it’s a song that we all have listened to a lot and have won the arab idol. So it means a lot for all Arabs.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Raed El hessi
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  236 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • VI KRÄVER ATT KTH SKA FÖLJA SINA VÄRDEGRUNDER OCH TA STÄLLNING
  Israel's siege and assault on Gaza are escalating. Over 11,000 people, including more than 4,500 children, have been killed. Water, electricity, and access to food and fuel have been cut off for Gaza's residents. Schools, hospitals, refugee camps, residential buildings, churches, mosques, and bakeries all over Gaza are being bombed. Over 100 UN workers have been killed, and journalists are also being targeted by Israel. Additionally, more than 1.6 million people are displaced internally in Gaza. We are witnessing war crimes being committed before our eyes. The UN chief says Gaza is becoming a 'graveyard for children', and the UN warns of mass ethnic cleansing of Plestinians. Both Amnesty International and Human Rights Watch state that Israel practises apartheid. And according to Human Rights Watch, we are witnessing a rising wave of settler violence sanctioned by the Israeli state. As global citizens we have a responsibility to other global citizens. As academics, we have a duty to honour the Academy's tradition of defending the equal value and rights of all people. And as part of Sweden’s largest technical institution of higher learning, we have the ability and responsibility to actively center human rights, freedom and equality in our work. It is time we do that. "KTH has a set of values based on democracy, human equality, human rights and freedoms, and free and open discussion". At the same time, employees receive emails stating that they are not allowed to participate in walkouts because they should not participate in political actions at KTH. The rights of Palestinians to live a dignified life, free from occupation and Israeli terror, is not a question of political positions. It is a question of human rights, equality and humanity. These values are covered in your own core values. How can you have a set of values that talks about the equal value of human beings, and a curriculum in which the UN's Global Goals for Sustainable Development are central, if you as an institution are then going to abandon them in practice? There is nothing sustainable about apartheid! KTH has previously shown that they as an institution have acted in accordance with their values in the event of clear and serious violations of human rights, e.g. regarding both Russia and Iran. Nevertheless, KTH has chosen, during these 75 years of occupation, to start and participate in various collaborations with Israeli universities and companies that are associated with the Israeli military. Most recently, in March 2023, they chose to start a new collaboration with Hebrew University, a university that has a military base on campus under its Havatzalot program. It is time for us, as academics at KTH, to demand that the institution acts according to its own values! FUTHER ACTIONS for all academics at KTH to take: - Participate in the walkouts, every Tuesday at 11.30, in the park called "Triangelparken"! - Walk with us in the demonstrations (ig: kthforpalestine) - Join our meetings to help develope and actualize ideas. - Spread the information about these actions!
  150 av 200 Underskrifter
  Skapad av KTH For Palestine
 • Uppsala University in Solidarity with the Palestinian Struggle
  As of today (November 14th, 2023), Uppsala University's Board, including representants appointed by students, has not issued any official statement in support of the Palestinian people, nor has it condemn the acts of genocide carried out by Israel in Gaza. Yet, statements in support with the Ukrainian struggle for self-determination in light of the aggressions carried out by the Russian Federation have been made public, alongside a number of special measures to support Ukrainian students at the university. A similar position must be expected in support for Palestinian students at the university and similar measures of condemnation of aggression need to be adopted by Uppsala University's Board.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Revolution Uppsala
 • Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • Studenter på Stockholms Universitet för Palestina
  *ENGLISH* This petition is aimed at students or staff at Stockholm University! We want to collect signatures on a letter to the rector/president of Stockholm University asking her to take a public stand. The letter reads: “Dear Astrid Söderbergh Widding, As students and staff at Stockholm University, we are deeply concerned about the appalling scenes unfolding in Palestine and the values that we now allow to govern our actions. In Palestine, the death toll has exceeded 10,000 people, including 4104 children. Since 7 October 2023, an average of over a hundred children are killed per day, one child every ten minutes. Israeli bombs have hit hospitals, churches, refugee camps, ambulances, schools and universities. Over 100 UN staff have been killed. Human rights organisations, including the UN and Amnesty International, have defined Israel's actions as war crimes on several counts: illegal occupation, collective punishment of Palestinian civilians, cutting off humanitarian supplies and the use of white phosphorus. It is the outside world's responsibility to implement consequences for this behaviour, and we, as academics, have a special obligation to speak out when universal values are threatened and at the same time, to distance ourselves from what the UN has defined as genocide, ethnic cleansing, and apartheid. We can make a difference by publicly standing up against violence and suffering! We, students and staff at Stockholm University, now turn to you as rector/president and appeal for a public condemnation of these human rights violations and a clear position on the inviolability of human values. By doing so, we can encourage people to act out of care to reduce the suffering of ourselves and our fellow human beings, regardless of religion, ethnicity and origin, and distance ourselves from domination and hunger for power, genocide and ethnic cleansing. We write this letter to you in the hope that you will join us in taking steps towards a more peaceful, loving world."
  72 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ed Hichens-Bergström
 • Vi kräver att pressen gör sitt jobb och rapporterar om krigsförbrytelserna i Palestina nu!
  Media spelar en stor roll när det kommer till att forma opinion, särskilt för människor som inte är aktiva på sociala medier. Att rapportera ensidigt och partiskt bidrar till att legitimera fokrättsbrott och krigsbrott.
  3 363 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av roxane von gerber
 • Upprop för rättvis rapportering om Gaza
  Under de senaste dagarna har vi sett urskiljningslösa bombningar av Israel mot sjukhus, kyrkor, bostäder och ambulanspersonal i Gaza. FN och människorättsorganisationer varnar för ett folkmord. Israel backas öppet av USA och använder amerikanska bomber. Trots detta rapporterar Ekot okritiskt information från Vita huset och den israeliska armén som om de vore en oberoende part. USAs president Biden har öppet ljugit om ockupationen. Bland annat påstod presidenten att han sett “40 halshuggna israeliska bebisar”, men detta uttalande drogs sedan tillbaka. Vita huset är inte en oberoende part. Vita huset är Israels allierade och amerikanska bomber används mot civila palestinska sjukhus, skolor, flyktingläger och ambulanser. Därför kan Sveriges radio, som har ett Public Service-uppdrag, inte upprepa information som kommer från Vita huset eller israeliska ockupationsmakten utan först att verifiera den med en oberoende källa. Angående massakern på Al Ahli- sjukhuset upprepar Ekots utsände helt obekräftade uppgifter från Vita huset om att anfallet gjordes “av det andra laget”. På Ekots instagram låg en story i 24 timmar med felaktig information om att gränsen vid Rafah “öppnas” – trots att den två dagar senare, fortfarande inte gjort det och inga hjälpsändningar kommit in. Det är problematiskt i detta sammanhang att rapportera det som framkommer från Vita huset utan att först verifiera det med info som kommer inifrån Gaza. Vi ser också en avhumanisering av palestinier i rapporteringen. De döda i Gaza blir siffror, medan israeler mänskliggörs genom personliga reportage. SR ska inte vara en propagandakanal för Israeliska militären eller Vita huset. SR har en skyldighet att kritiskt granska makten och att rapportera sakligt som en del av sitt Public Service-uppdrag.
  211 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johanna Lill-Inger Karlsson
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 338 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S
 • Vi kräver misstroendeförklaring mot regeringen!
  Regeringen godkänner diskriminering av flyktingar och vill instifta angiverilagar som på Hitlers tid - på order av SD. Vi kan inte låta denna inkompetenta, maktgalna regering fortsätta hållas. Vi måste stoppa dem innan de gör något ännu värre. Vilken grupp kommer de att diskriminera nästa gång?
  134 av 200 Underskrifter
  Skapad av Maria Hammarström
 • Inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna!
  Det senaste året har såväl studenter som lärare runt om i Sverige uppmärksammat problemet att vårdutbildningarna saknar undervisning om hur olika hudåkommor, till exempel eksem, melanom, trycksår, hudinfektioner med flera, ser ut på melaninrik hud. Brist på kunskap kan leda till ökat lidande och allvarliga konsekvenser för patienterna, i värsta fall död. Ett missat begynnande trycksår leder till uteblivna åtgärder och att såret förvärras innan det upptäcks, med risk för komplikationer i form av sekundärinfektioner. Så är även fallet med många andra tillstånd, däribland eksem, psoriasis, impetigo och hudsvamp. Ett missat erythema migrans (reaktivt utslag) kan leda till utebliven behandling för borrelios. Ett missat malignt melanom kan i värsta fall leda till döden. Bristen på kunskap samspelar ofta också med rasistiska fördomar. Vi som arbetar mot rasism i vården har fått ta del av berättelser om hur vanliga åkommor bedöms som »apkoppor« hos svarta patienter. Det finns också en fast rotad föreställning om att svart hud är tjockare än vit hud. Vi får höra hur fördomen leder till att patienter med melaninrik hud ibland sticks med tjockare nålar, och samma rasistiska uppfattning låg fram till nyligen till grund för medicinska riktlinjer om att EMLA-plåster ska sitta längre på melaninrik hud. I dagsläget ordnas ibland utbildningar om melaninrik hud som punktinsatser, genom att regioner, kommuner eller universitet bjuder in en sjuksköterska specialiserad på ämnet. Att dessa instanser inhämtar kunskap för att motverka kunskapsluckorna om melaninrik hud är förstås mycket viktigt. Vi menar emellertid att undervisning om melaninrik hud måste integreras i alla vårdutbildningar. Det räcker inte med punktinsatser. Kunskapen måste komma all vårdpersonal till del. I hälso- och sjukvårdslagen står att »målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«. Utifrån rådande situation och kunskapsluckor kan det målet inte sägas vara uppfyllt.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Läkare Mot Rasism