• Stoppa bergtäkten i Koutojärvi!
  En namninsamling mot bergtäkten har redan cirkulerat bland de boende i Koutojärvi, men nu har du också möjlighet att hjälpa till att stoppa täkten genom att skriva under den här namninsamlingen! Stoppa bergtäkten i Koutojärvi, skriv under uppropet! Johanna Jokiaho, Rolf Mäkitalo och Tomas Korpi
  19 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tomas Korpi
 • Låt turistvägen fortsatt vara öppen för alla!
  Detta är en unik gammal "kulturväg" att värna om för hela bygdens framtida utveckling och ekonomi. Området är viktigt ur rekreationssynpunkt för både turistande gäster, hemvändare och de boende i kommunen och bör fortsatt vara tillgänglig för alla. Samtidigt som den är ansiktet utåt och ett slags varumärke för rofyllda och vackra naturupplevelser. Det finns en anledning till att denna del av Unden klassats som riksintresse för naturvård och bör fortsatt få starkt skydd. Campingverksamhet kan hellre planeras in i mindre sårbar natur.
  245 av 300 Underskrifter
  Skapad av jeanette Håkansson
 • Kollektivtrafik åt alla! Landsbygdsbor vill kunna ta sig till skola, jobb och vården.
  Den är bort, vårt alldeles egen busshållplats som vi har haft förmånen att ha i byn sen många decennier. Maria Lang skriver om bussresan från landsbygden in i stan. Sorgligt är det. Den 9 december 2022 rullade bussen för sista gången förbi Caféet och vårt hus. Sista gången sonen sprang till bussen 307 för att åker till Lindesberg. När pengarna ska fördelas är det oftast landsbygden och landsbygdsbor som få ta smällen. En era går mot sitt slut, förtvivlad 😕 är det vad man är. Medborgare andra klass, inte ens värd en dialog och informationen, så upplever jag det mer och mer. Tillsammans är vi stark 💪! Vi kräver mer av våra politiker och tjänstemän. Tänk till, ansträng er, tänk utanför boxen och skapa sammhället som vi vill vara en del av. Landsbygden behövs och för att det ska vara möjlig behövs tillgång till kollektivtrafik.
  731 av 800 Underskrifter
  Skapad av Silke Frank
 • Låt Scouterna behålla sin natursköna miljö i Höör
  När kommunen för 40 år sedan ville bygga där vår gamla scoutgård stod fick vi istället denna plats på norra Fogdarödsvägen. Nu riskerar denna plats att bli inbyggd vilket helt kullkastar den naturmiljö vi har. Förutom scoutkåren är anläggningen också mötesplats för över 1000 unika individer på ett år. Scoutgården är även tänkt att om ett par år kunna serva vandrare längs Skåneleden med övernattningsplatser och naturvänliga diskmöjligheter. Med en granne så nära in på där miljön skulle förändras i grunden är vi oroliga att vandrare och andra gäster väljer andra övernattnings platser.
  400 av 500 Underskrifter
  Skapad av HÖÖRS SCOUTKÅR Picture
 • Skriv på för att höja ateljéstödet!!!
  Många anser att konst är en del av samhället och för många det som gör livet meningsfullt. Om konstnärer ska kunna verka professionellt i Stockholm måste ateljéerna ha rimliga hyror! Inflationen stiger och hyror indexeras efter KPI (Konsumentpisindex), men konstnärernas löner, stipendier och bidrag hänger inte med i samma takt. Skriv på för att ateljéstödet i Stockholm ska höjas!
  414 av 500 Underskrifter
  Skapad av wip: sthlm
 • Bygglovsupproret Huddinge Kommun
  Fastighetsägarnas intresse bör alltid gå före. Invånarna har rätt till vägledning och ska inte behöva vänta i månader för att kunna börja med sitt bygge. Konsekvensen av den bristfälliga hanteringen leder till olovliga byggen eftersom invånarna inte orkar föra en kamp mot en myndighet.
  461 av 500 Underskrifter
  Skapad av För Rättvisa Picture
 • Skånetrafikens nya tidtabell för Viken
  Vikenborna önskar en förbättring inte en försämring av vårt samhälle. Vi vill att Viken ska fortsätta växa och vara en attraktiv by att bo och vistas i.
  467 av 500 Underskrifter
  Skapad av Katarina Juarez Camara
 • Dra inte in hållplatsen Humlegården för buss 624C & 628C från och till Åkersberga!
  Att dessa direkt bussar går till och från Humlegården i Stockholm City underlättar resan till och från jobbet eller skolan så otroligt mycket. Vissa har till och med flyttat till Åkersberga pga. av att dom vet att dessa bussar går till Humlegården och för att dom ska få ihop livspusslet. Anledningen till denna förändring är att det enligt Trafikförvaltningen bildas kö inne i stan och att det inte är tillräckligt med människor som sitter kvar ända fram till Humlegården. Tog ni statistik på detta när det var pandemi för vad jag vet så är det många som går av i Humlegården på morgonen och likaså när jag åker hem på eftermiddagen. Att det bildas kö skulle jag inte påstå. Det är rödljusen som bussarna behöver stanna vid inget annat. Om ni tycker som jag att dessa bussar ska fortsätta åka ända vägen till Humlegården samt att dom startar därifrån på eftermiddagarna skriv gärna under på denna namninsamling så jag kan lämna över den till dom berörda som har fattat detta beslut.
  1 212 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Susanne Mellqvist
 • Människans Behov I Centrum
  Det är bevisat att de flesta brott begås med uppsåt för att få en ekonomisk vinst, butikstöld ökar, antalet dömda ökar och fler människor förlorar sitt liv pga ekonomiska faktorer.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zenita Sjödahl
 • 680 till Humlegården
  Vi behöver fortsatt ha en god kollektivtrafik för att så många som möjligt ska skippa bilen och på så sätt bidra till en hållbar framtid.
  424 av 500 Underskrifter
  Skapad av Irma Kilim
 • Gångbana mellan gamla och nya Knutsbo
  För att skapa en så kort och trafiksäker anslutning mellan bostadsområdena som möjligt.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Morén
 • Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer norr om Sunne
  Att goda kommunikationer med kollektivtrafik är viktigt för samhällsutvecklingen visste redan de fryksdalingar som för 120 år sedan slogs sig samman för att bygga Fryksdalsbanan. Det är lika sant i idag! Vi är glada över att Fryksdalsbanan finns, att den underhålls och trafikeras! Turtätheten är faktiskt idag dubbelt så hög som när den invigdes. Vi vill bidra till att ytterligare stärka argumenten för att förbättra och utveckla Fryksdalsbanan. Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer mellan Sunne och Lysvik därför att: 1. Pendling för skolungdomar, för arbete och för högre studier. En grundfunktion som också kräver god samordning med andra transportmedel och flexibla tider. Undersökningar visar att tillförlitligheten är det allra viktigaste för pendlare, men viktigt är också möjligheten att kunna arbeta under resan, bekvämligheten och förstås restiden. Busslinje 202 mellan Sunne och Lysvik har en fjärdedel så många turer som tåget och ingen trafik på helgerna. Men tåget går! 2. Besöksnäringens möjlighet att utvecklas gynnas på många sätt av en väl fungerande kollektivtrafik. Idag finns bland annat vandringsleden till Nidaros och cykelturer runt Frykensjöarna vilka kan kombineras med tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Nya besöksmål ges möjlighet att utvecklas längs banan såsom, mat- och övernattningsställen, gårdsbutiker och uthyrning för friluftsaktiviteter. Idag finns verksamheter så som bed & breakfast, konstgalleri och hantverk som bara kan nås med bil. 3. Fritidsresande innebär möjligheten att åka till Karlstad, Sunne eller Torsby för att gå på bio, teater eller musikframträdanden, men även för att handla, gå på restaurang eller se en hockeymatch. Fritidsresandet leder också vidare ut i världen genom byten av tåg eller till andra transportmedel. 4. Kollektivtrafik bäddar för ett jämlikare samhälle. Även de som inte har möjlighet att äga eller köra bil, ska kunna bo utanför tätorten. Idag tvingas många familjer ha en bil till varje familjemedlem, ungdomarna behöver en A-traktor för att åka till skolan när kollektivtrafiken inte fungerar. Det gräver ytterligare hål i hushållskassan i ekonomiskt osäkra tider. 5. Klimat och miljö. Vi står inför en stor utmaning att minska våra utsläpp. Tåg är klimatsmart och Fryksdalsbanan finns redan. Vårt förslag är att införa anropsstyrda stopp för att tåget aldrig ska stanna i onödan, vilket bidrar till att spara dyrbar tid och energi. Vi som står bakom den här namninsamlingen är verksamma vid de tre stationerna Ivarsbjörke, Edsbjörke och Ingmår. Du kan nå oss på e-postadressen [email protected]
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Claes Asker