• Gångbana mellan gamla och nya Knutsbo
  För att skapa en så kort och trafiksäker anslutning mellan bostadsområdena som möjligt.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Morén
 • Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer norr om Sunne
  Att goda kommunikationer med kollektivtrafik är viktigt för samhällsutvecklingen visste redan de fryksdalingar som för 120 år sedan slogs sig samman för att bygga Fryksdalsbanan. Det är lika sant i idag! Vi är glada över att Fryksdalsbanan finns, att den underhålls och trafikeras! Turtätheten är faktiskt idag dubbelt så hög som när den invigdes. Vi vill bidra till att ytterligare stärka argumenten för att förbättra och utveckla Fryksdalsbanan. Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer mellan Sunne och Lysvik därför att: 1. Pendling för skolungdomar, för arbete och för högre studier. En grundfunktion som också kräver god samordning med andra transportmedel och flexibla tider. Undersökningar visar att tillförlitligheten är det allra viktigaste för pendlare, men viktigt är också möjligheten att kunna arbeta under resan, bekvämligheten och förstås restiden. Busslinje 202 mellan Sunne och Lysvik har en fjärdedel så många turer som tåget och ingen trafik på helgerna. Men tåget går! 2. Besöksnäringens möjlighet att utvecklas gynnas på många sätt av en väl fungerande kollektivtrafik. Idag finns bland annat vandringsleden till Nidaros och cykelturer runt Frykensjöarna vilka kan kombineras med tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Nya besöksmål ges möjlighet att utvecklas längs banan såsom, mat- och övernattningsställen, gårdsbutiker och uthyrning för friluftsaktiviteter. Idag finns verksamheter så som bed & breakfast, konstgalleri och hantverk som bara kan nås med bil. 3. Fritidsresande innebär möjligheten att åka till Karlstad, Sunne eller Torsby för att gå på bio, teater eller musikframträdanden, men även för att handla, gå på restaurang eller se en hockeymatch. Fritidsresandet leder också vidare ut i världen genom byten av tåg eller till andra transportmedel. 4. Kollektivtrafik bäddar för ett jämlikare samhälle. Även de som inte har möjlighet att äga eller köra bil, ska kunna bo utanför tätorten. Idag tvingas många familjer ha en bil till varje familjemedlem, ungdomarna behöver en A-traktor för att åka till skolan när kollektivtrafiken inte fungerar. Det gräver ytterligare hål i hushållskassan i ekonomiskt osäkra tider. 5. Klimat och miljö. Vi står inför en stor utmaning att minska våra utsläpp. Tåg är klimatsmart och Fryksdalsbanan finns redan. Vårt förslag är att införa anropsstyrda stopp för att tåget aldrig ska stanna i onödan, vilket bidrar till att spara dyrbar tid och energi. Vi som står bakom den här namninsamlingen är verksamma vid de tre stationerna Ivarsbjörke, Edsbjörke och Ingmår. Du kan nå oss på e-postadressen [email protected]
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Claes Asker
 • Fri kollektivtrafik för Göteborg
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  36 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hasse Malmsten
 • Postnord: Ja till fler brevbärare, nej till extremhöjda chefslöner!
  Postnord är ett statligt bolag. Inga chefer i statlig verksamhet borde ha den här typen av extremhöga löner. Med sina 899 083 kronor i månaden tjänar Gardshol nästan fem gånger mer än Sveriges statsminister. Det är lika mycket som 35 brevbärarlöner. Bara 2022 års löneökning motsvarade omkring sex brevbärar- eller postchaufförslöner, enligt Seko. [1] Nedskärningarna och varslandet av brevbärare gör att vi inte klarar av vårt samhällsuppdrag. Vi brevbärare har alltid haft en stolthet i att göra ett bra jobb och hinna dela ut allt under arbetstid. Ge service, vara noggranna. Den stoltheten finns inte längre. Våra kollegor sjukskriver sig på grund av stress och vantrivsel. Nu sätter vi tillsammans ned foten. Nu får det vara nog. [1] https://sekotidningen.se/post/postnords-vd-fick-loneokning-pa-19-procent-provocerande/ Följ vår Facebooksida! https://www.facebook.com/brevbararuppropet
  35 442 av 40 000 Underskrifter
  Skapad av Brevbärarna
 • Ja till Äventyrsbad i Arvidsjaur!!
  När vi nu bygger en ny simhall så är det viktigt att vi också tänker på barnen. Den absolut största gruppen badgäster, både i antal totalt och antal besökare är icke simkunniga barn 2-8 år tillsammans med sina vårdnadshavare, kommer inte att kunna nyttja den nya simhallen fullt ut. Dagens centrumbad har cirka 260 kvadratmeter äventyrsbad med strömkanal, massagestationer, bubbelpool, vattenpist, 16 meters simbassäng, med 1 meters svikt, 4 m hög klättervägg, en barnhörna med vattenfall och vattensprutande djur samt en bastu. Badet har även en "strandlutning" vilket möjliggör för de minsta barnen och deras vårdnadshavare att hitta sin egen nivå på vattendjup. I den nya sport- och simhallen så är utformningen sån att en så kallad "multibassäng" på 50 kvadratmeter med höj och sänkbart golv skall vara "äventyrsbad" med uppblåsbara lekfigurer. Ett äventyrsbad är att sätta fokus på våra barn och barnfamiljer, med andra ord kommunens framtid. Kommunen behöver fler och mer attraktiva aktiviteter för framförallt för familjer, barn och unga. Är det något som kommer att bli dyrt så är det är att bygga fel och bygga något som majoriteten som nyttjar badet idag inte har möjlighet att använda.
  215 av 300 Underskrifter
  Skapad av Per Ågren
 • Gratis kollektivtrafiken för pensionärer.
  Många pensionärer • har låg pension • har svårt för att lösa biljett med mobilen • behöver komma ut och promenera • behöver träffa vänner • kan bli deprimerade
  890 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Nybäck
 • Reparera Obbolabron!
  Gå med i vår kampanj för att rusta upp Obbolabron för att: - Skydda människoliv! - Bygga en infrastruktur för morgondagen! - Se till att få till ordentliga investeringar! - Skydda medborgarnas fordon!
  890 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stellan Elebro
 • Angående MTRs och Mälardaltrafiks oförmåga att driva pålitlig tågtrafik
  Kollektivtrafiken är en stor och viktig del för oss som valt att inte bo i de större städerna och för oss som arbetar utanför dem, men också för oss som arbetar på annan ort än där vi bor. För våra unga som behöver kollektivtrafiken för att utbilda sig. För oss som inte kan, vill eller ha råd att resa med bil. Den bristfälliga tågtrafiken och till viss del busstrafiken ställer till det så mycket för så många, för både oss som reser och för dem som väntar på oss. För oss som behöver ta oss från punkt A till punkt B snabbt, smidigt och miljövänligt.
  4 075 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Linda Lejon
 • Stoppa galna SJ-priserna!
  Vi måste få en kollektivtrafik som folk har råd att resa med! Det borde vara självklart att två resenärer som åker samma sträcka, samma dag, samma tid på dygnet, också ska betala samma pris för resan. Men så är det inte idag! Samma resa kan kosta 400 kr eller 2000 kr, helt beroende på när du bokade resan! Många har inte möjlighet att boka resor 90 dagar i förväg, de flesta resorna bokas 1-30 dagar innan avresa men redan då kan priserna vara skyhöga! Detta måste ändras! Vi resenärer vill att SJ skapar en rimligare prissättning, där priserna är likadana för samma sträcka, men att priserna tillåts variera beroende på vilken dag och tid man reser. Samma sträcka - samma pris! Om SJ fick bestämma priserna i resten av samhället också skulle det kunna se ut så här: *Mjölken skulle kosta 50 kr litern "eftersom många köper mjölk nu och du handlar sent". *Bussbiljetten kostar 30 kr i vanliga fall men du får betala 700 kr "eftersom det bara finns några få platser kvar på bussen och du bokade inte platsen för flera veckor sedan".
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henrik Lindgren
 • Rädda Bagarmossenskogen! Stoppa byggväg genom spridningskorridor för fridlysta arter.
  Området är stadsdelens oas och knytpunkt. Det är idag skonat från trafik för tusentals cyklister, gångtrafikanter och motionärer, däribland barn som har denna väg som säker skolväg. Förutom det berörs Skarpnäcks sportfält som används flitigt av unga, vuxna och idrottsföreningar, stort rekreativt naturområde, hundrastgård med tillhörande hundklubb, mountainbikebana, kollektivtrafik, boende i området samt K-märkta Bergholmstorpet med aktivt föreningsliv och odlingar. Att detta område får stå orörd utan trafikerad väg har stor påverkan på medborgarnas hälsa, välmående och levnadsstandard! Skarpnäck är byggd på porös mark där husen redan har sättningar och inte skulle klara av tung trafik. Skogspartierna används dagligen förskolor och grundskolor. Barns rättigheter ska i alla beslut rörande barn beaktas i första hand enligt svensk lag! Bagisskogen är också ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO) med fridlysta arter och en spridningskorridor som staden beslutat om att särskilt bevara! Stadens mål med säkra skolvägar går också emot byggvägen. Byggvägen med föreslagen sträckning skulle motsätta sig deras egna vision.
  2 964 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Josefin Dalgren
 • Nu kan Västlänken bli tunnelbana!
  Därför att Göteborg gör stora vinster genom effektivare resande. Vilka vinster gör då Göteborg? - Restidsvinster för spårvägs resenärer i Göteborg blir 1,1 Mdr/år - Busstrafiken påverkas mycket positivt när trängsel och konkurrens med spårvagnar om utrymmet försvinner. - Snabbheten i tunnelbanan kommer att öka kollektivresandet dramatiskt. Nuvarande målsättning för Göteborgs kommun är att nå 55% år 2035. Ger ännu större restidsvinster. - Kollektivresandet i hela regionen påverkas gynnsamt med restidsvinster. - Tillgänglighet till butiksgator och parkeringsmöjlighet för bilar förbättras avsevärt. Attraktivitet, ökad affärsverksamhet och värdeökningar blir följden. - Minskade krav på förstärkning av kanalmurar och gator i centrala Göteborg. - Enklare trafiklösningar för alla trafikslag. - Den försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät Det innebär att totala samhällsvinsten närmar sig 2 miljarder / år.
  367 av 400 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Gårdalänken
 • Matbutik till Silverdal!
  Vi är övertygade att många boende i Silverdal skulle uppskatta en mataffär i närområdet och det vill vi kämpa för att få hit! För att undersöka hur stort intresset är så startar vi nu en namninsamling. Om intresset för en mataffär i området är stort så går vi vidare och påverkar Sollentuna kommun och matvarukedjor om att etablera sig i Silverdal. Tack på förhand för att du fyller i namninsamlingen!
  231 av 300 Underskrifter
  Skapad av Matbutik Till Silverdal