• Stoppa Lindome Logistikpark
  Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
  277 av 300 Underskrifter
  Skapad av Martin Gustafsson
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  64 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney
 • Ändra Västtrafiks Hållplatsutrop
  Låt oss åter få höra våra hållplatser som dom heter på vår eleganta dialekt. Låt våra berömda "Göteborgare", vars namn kröner våra vackra spårvagnar, få ge röst till hållplats utropen i vår vackra stad.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av håkan palm
 • Rädda träden i Eriksberg
  Protestera mot det vansinniga beslutet att skapa en pendelcykelbana längs Östra Eriksbergsgatan och Sannegårdsgatan. Beslutet är taget på väldigt bristfälliga grunder och utan att man informerat eller frågat de boende i Eriksberg.
  1 274 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Anders Hellman
 • Nattåg till Paris
  Om vi ska klara att sänka utsläppen måste det finnas rimliga sätt att resa hållbart. Forskning visar att 20 till 30 procent av svenska flygresenärer är beredda att istället välja nattåg för resor till kontinenten. Men det kräver ett antal förbättringar: billigare biljetter, bekvämare tåg och kortare restid. Fördelarna med att kunna resa på natten är många, men det kräver fungerande nattågstrafik. Att sova sittande och gå upp mitt i natten för att byta tåg är helt enkelt inte värdigt. Dessutom är det förbannat trevligt att åka nattåg. Foto: Alex Harmuth, unsplash
  6 058 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Klimatgranskaren - din ficklampa i klimatmörkret Picture
 • Behåll hundrastgården i Solskensparken
  För att vi måste medverka för att kommunens medborgare har platser där de kan samlas, både människor och djur. De andra hundrastgårdarna ligger kanske ljudmässigt bättre till, men de ligger båda i mörka skogsområden som är dåligt belysta och långt ifrån bebyggelse. Vilket skapar otrygghet främst bland oss kvinnliga hundägare inte vågar gå dit själva. Det gör att dagens hundrastgården inte blir tillgängliga för hälften av Tullinges befolkning på eftermiddagar och kvällstid. Det är inte heller att se till medborgarnas fokus och Bästa. Den nya rastgården har gett området nytt liv, människor som Möts, både unga och gamla, många ensamma hittar nya vänner och vi väcker liv i en annars mörk och tyst lekplats. Låt oss mötas mera. Skapa ett samhälle där alla är välkomna.
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Claudia Virtanen
 • Inför en 30-minutersbiljett i Göteborgs kollektivtrafik
  Göteborgs kollektivtrafik är till för att fylla invånarnas behov av att förflytta sig. Varför ska man betala för 90 minuter när man bara behöver till exempel 30? Vi önskar införandet av en korttidsbiljett.
  3 627 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Mr P
 • Omarbeta Handelsmannen (Trekanten) i Glumslöv
  Genom att gå med i kampanjen kan vi förhoppningsvis frambringa förändring för att bevara och istället utöka Glumslövs-känslan och frångå det sterila och överdådiga som planerats för av HSB. Vi måste med gemensamma krafter få projektet att ändra riktning för att arbeta fram en plan som vi som boende i byn vill se. Tillsammans värnar vi om vår by!
  294 av 300 Underskrifter
  Skapad av Lovisa Molin Picture
 • Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!
  Vi i Sverige får inte överlämna vårt självbestämmande som nation! Våra egna demokratiska fri- och rättigheter måste skyddas och förstärkas! Säg NEJ till DCA-avtalet! Var med och underteckna detta upprop!
  17 721 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Lisbeth Henricsson och Jonas Karlsson
 • Inga civila kontrollanter i Göteborg!
  Staden är till för alla. I Göteborg ska människor kunna röra sig fritt, utan höga kostnader och övervakande kontrollmekanismer som som leder till ytterligare exkludering av de redan utsatta. Klimatkrisen kräver att alla tar sitt ansvar, det gäller även Västra Götalandsregionen och Västtrafik. I både Tyskland och Frankrike subventioneras taxorna kraftigt för en billigare och mer lättillgänglig kollektivtrafik. I svenska Norberg erbjuds gratis busslinjer. I Göteborg gör man tvärtom. Här ökar både priset och kontrollen. Göteborg är en mycket segregerad stad som har expanderat längs spårvägen för de fattiga och längs motorvägarna för de rika. En billig kollektivtrafik tryggar därför de resurssvagas tillgång till staden samtidigt som de ökar incitamenten för de rika att lämna bilen hemma. Så länge kollektivtrafiken inte är tillgänglig för alla kommer våra städer segregeras och klimatkrisen förvärras. Civilklädda biljettkontrollanter är ett steg i helt fel riktning. Men tillsammans kan vi göra en annan kollektivtrafik möjlig! Skriv under namninsamlingen och läs mer här https://alltatalla.se/kollektivtrafik-gbg/
  5 969 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Allt åt alla Göteborg Picture
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 475 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • Stoppa Nacka Kommuns exploatering av naturområden och bygge av industri i Igelboda/Fisksätra
  -Naturvärdet av planområdet är väldigt stort. Projektet innebär att över 12 000 kvm skör skog- & våtmark tas bort i direkt närhet till tusentals boende i närområdet. - Ett industriområde som är avskilt från övrig bebyggelse skapar otrygga ytor och ökar riskerna i ett redan utsatt område under kvällar, nätter och helger i direkt närhet till boende i Igelboda, Igelbodaplatån och Fågelhöjden - Över 1000 träd kommer att avverkas för att ge plats till industri och Lugna promenaden är ett minne blott. - 10-20 000 kubikmeter berg kommer att sprängas i direkt anslutning till Lugna Promenaden, Igelbodaplatån, Igelbodas villaområde samt Fågelhöjden. - Ny väg kommer att ledas fram till industrin och där kommer tung trafik att köra vilket är en fara för boende men också för djur. -Av Grönstrukturprogrammet för Nacka kommun, sid 23, framgår att området tjänstgör som den enda gröna spridningskorridoren mellan Skogsö/Igelboda och grönområdena vid Gröna dalen och vidare mot Erstavik. Förslaget omöjliggör denna förbindelse. - Vårt rika djurliv kommer givetvis att påverkas negativt. - Den ekonomiska kalkylen förefaller ytterst osäker och kopplingen till arbetstillfällen för boende i Fisksätra är mycket svag. - Detaljplanen från 1980 antogs före miljöbalkens tillkomst och beaktar således inte dagens krav på hänsyn till naturvärden. LÄS MER OM VAD SOM HÅLLER PÅ ATT SKE HÄR: https://withinfluencers.my.canva.site/nej-till-industriomrade-saltis
  1 378 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Samordnare “NEJ till industriområde i Igelboda” Picture