• Stoppa industriområdet mellan Alster och Skattkärr
  Det föreslagna området är enormt, ca två kvadratkilometer stort, och ligger ca 8 km från Karlstads centrum men direkt i anslutning till bostäder för ca 5000 människor. En exploatering enligt förslaget skulle slå in en kil av störande verksamhet, den värsta sorten, i orörd mark som idag består av stora delar gammelskog med mycket höga naturvärden. Denna kommer att förstöras för alla framtid. Viktiga områden för jordbruk, småskalig näringsverksamhet, rekreation och viktig friluftsverksamhet utplånas. De närboende kommer att få leva med höga bullernivåer, väsentligt ökad tung trafik, förfulad närmiljö och att områden för spontana och organiserade friluftsaktiviteter som försvinner helt. Människor som i generationer levt på gårdar och hem i närheten kommer att tvingas flytta. Ur ett större perspektiv skulle förslaget också drabba många fler - viktiga rekreationsområden för Karlstadborna försvinner, utplåning av områdets rika biologiska mångfald och ekosystemtjänster påverkas mycket negativt. Viktig mark som kan avsättas för lämplig tätortsnära användning som bostäder, annan samhällsnyttig verksamhet och småskalig näringsverksamhet förstörs för all framtid. Är det med tung, ful och störande industri Karlstad ska behålla sina befintliga invånare och locka nya till staden eller är det med ansvarsfull, hållbar utveckling där människan, kulturen och samklang med naturen står i centrum?
  1 054 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Götbrink
 • Fler bussturer för bättre miljö
  Att ha bra kommunikationsmedel som bussar gynnar alla. De små företagen på landsbygden såväl som större företag kan lättare rekrytera. Skolan blir lättare att nå och du kan bo kvar på landsbygden utan att behöva skaffa flera fordon per hushåll.
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Inger Mårtensson
 • Inga fler olyckor - gör Enköpingsvägen säker nu!
  Jag vet att vi är många som gång på gång tänkt att det inte känns säkert att passera korsningen. Som förfärats över olyckorna. Genom att vi skriver under och visar att vi är många som ser problemet kan vi få kommunpolitikerna att förstå allvaret. Det är inte bara en enskild olycka på grund av en enskild fartdåre - det är en osäker väg som politikerna både kan och bör ta ansvar för att bygga om.
  881 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Annika Hirvonen Picture
 • Farligt övergångsställe!
  Övergånsställe på denna plats förkortar avsevärt vägen till cyklister och fotgängare om man har som mål att cykla/gå till Östermellanstrands område eller till sjukhuset och ökar förstås tryggheten.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alberico Lecchini
 • STOPPA UTRÄTNINGEN AV BLEKINGE KUSTBANA!
  Viktiga pendelförbindelser riskera att försvinna, landsbygden riskerar att utarmas och viktiga naturvärden riskeras att förstöras bara för att spara några minuters restid för Karlskronas resenärer!
  2 161 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av A S
 • FARA Å FÄRDE, elsparkcykeln skapar urban anarki!
  Låt oss vara med och göra vår röst hörd för att skapa ett vänligare mindre hänsynslöst trafikklimat i Stockholm. Ett trafikklimat där vi inte riskerar att skadas helt i onödan av människors framfart på ett oreglerat, ogenomtänkt s.k. Nytt trafikslag. Det skapar osäkerhet, ilska, skador och höga sjukvårdskostnader.
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Irina Gebuhr
 • Sätt in åtgärder mot vårdslösa trafikanter på väg 108 (Ljungbyhed)
  Det är under all kritik hur fordon förs på väg 108 från Spångens Gästgiveri mot Perstorp. Inte nog med att fortkörning snarare är regel än undantag på den sträcka där det är 50 km/h som hastighetsbegränsning, utan lastbilarna som passerar kör ofta vårdslöst nära fotgängare – till den grad att om man inte går i diket så riskerar man att bli påkörd eftersom de hellre skrämmer en ur vägen än saktar ner på farten. Detta måste få ett stopp! Uppenbarligen hjälper det inte att ringa polis eller kontakta kommunen då sträckan inte anses tillräckligt intressant för investeringar i invånarnas säkerhet. Skriv på denna namninsamling så att vi tillsammans kan få nödvändiga åtgärder för att hindra denna vårdslöshet i trafiken på väg 108!
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isabelle Wiklund
 • Stockholm förtjänar sitt kallbadhus, påbörja bygglov nu!
  Stockholm förtjänar ett kallbadhus i världsklass, en fristad för avkoppling och njutning där vardagens stress och påtryckningar försvinner. Det är hög tid för Stockholmarna att återuppliva sin kärlek till kallbadet och skapa en upplevelse som stadens alla invånare kan njuta av, för hälsan, för själen, året om.
  1 056 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kallbadaren För Stockholm Picture
 • Rör inte min tågvärd!
  Att köra pendeltåg i Stockholm är ett mycket intensivt och krävande jobb. Det är tack vare våra tågvärdar som det kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt. En tågvärd arbetar från mitt- eller sluthytt på pendeltågen och ser till att av- och påstigning sker på ett säkert sätt, de hjälper till med rampservice när det behövs och håller koll på att situationen inuti tågen är lugn under färd. De bistår föraren vid evakuering, brand och mekaniska fel. De håller resenärerna informerade vid trafikstrul, förseningar eller ändrade färdvägar. De plockstädar tågen invändigt vid vändning och tar hand om hittegods. I alla yrken där det finns risk för våld och hot om våld ska man vara minst två. Vi lokförare och tågvärdar håller koll på och tar hand om varandra vid incidenter och tillbud. Utan en tågvärd ombord ökar den psykosociala stressen på lokföraren och arbetsmiljön blir ohållbar. Vi har hundratals underbara kollegor som kämpar i ur och skur som tågvärdar på pendeltågen. De gör att tågtrafiken löper på smidigt och gör resan tryggare. De behövs, ta inte bort dem!
  29 235 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Moa Friman
 • Vi vill ha kvar lekparken på Rodervägen!
  Utnyttja din röst som boende i Örnsköldsvik! Ifall du önskar ha kvar denna lekpark(och kanske även andra små), var snäll och skriv under denna namninsamling.
  200 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jonas Sidborn
 • Höghastighetsjärnvägen
  Att dra en höghastighetsjärnväg genom vår fina natur där vi har vår rekreation. Vi promenerar, springer, rider och plockar bär/svamp i dessa närområden. Badar i sjön på sommaren och åker skridskor på vintern. Kulturhistoriska arv så som fältspatgruvan och gamla landsvägen från 1639 kan komma att förstöras för alltid. Buller kommer förstöra vår boendemiljö Snälla hjälp oss och er själva att bevara vår värdefulla boendemiljö, natur, kultur och rekreationsområde
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ann Hagelin
 • Förnya nattågen till Övre Norrland
  Nuvarande regering pratar sig ofta varm om järnvägen och var inte sena med att framhålla att infrastrukturpropositionen innebar en stor satsning på järnvägen. Men järnvägen är inte bara spår, de krävs även lok och vagnar för att skapa attraktiva transporter, och om resenärerna möts av slitna vagnar kommer inte järnvägen bli ett attraktivt transportmedel oavsett hur bra spåren är. De lok och vagnar som används i nattågen till övre Norrland är gamla och slitna och behöver uppdateras. Trafikverket har bett regeringen om medel för att skaffa nya lok och vagnar, men hittills har det varit tyst från regeringen. Vi tycker det är dags att regeringen ser till att ge Trafikverket de medel de behöver för att skaffa nya tåg och visa att deras löften om satsningar på järnvägen inte bara är prat om framtida satsningar. Nattågen upplever en renässans i Europa och nya förbindelser öppnas varje år. ÖBBs nätverk av nattåg binder ihop stora delar av Europa och varit en sådan succe att de har beslutat att köpa nya moderna nattåg. Vagnar som erbjuder nya sätt och resa, bättre anpassade till dagens läge med bland annat enperson minikupéer för den som vill resa privat till en billig kostnad. De är även betydligt bättre anpassade för olika funktionsvariationer och dessutom byggda för en högre hastighet. I jämförelse känns de nattåg som idag går till Luleå och Narvik föråldrade. Om Trafikverket fick möjlighet att skaffa nya snabbare tåg skulle det ge en välbehövlig uppdatering av nattågen till övre Norrland och göra tåget till ett betydligt attraktivare färdmedel. Vi uppskattar regeringens satsningar på nattåg till utlandet, men nu vill vi se att det även satsas på de inrikes nattågen. (Foto: David Gubler (CC BY 3.0), beskuren.)
  468 av 500 Underskrifter
  Skapad av Svenska Järnvägsfrämjandet Picture