Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Värnamo

Rösta för en ny arena den 21 Juni!

Kommunfullmäktige bör omvärdera situationen och noga överväga att rösta fram det beslut som gynnar byggandet av IFK Värnamos nya arena. Det är av yttersta vikt att prioritera klubbens framtid och den ungdomsutveckling som sker med hjälp av detta.

Det handlar inte bara om att ge IFK Värnamo en modern och ändamålsenlig plats att spela sina matcher på, utan även om att dra nytta av de ekonomiska och samhällsmässiga fördelarna som en ny arena kan ge till staden.

Kommunfullmäktige bör ha en framåtblickande strategi och tänka på det långsiktiga värdet av att ha en modern arena för IFK Värnamo. Det handlar om att bland annat investera i ungdomarna, främja idrotten och skapa en attraktiv stad som lockar till sig flera evenemang och besökare.

Den 21 Juni kan kommunfullmäktige visa sitt engagemang för klubbens framtid, ungdomsutvecklingen och stadens tillväxt. Det är en möjlighet för de som röstar i kommunfullmäktige att göra en positiv skillnad för Värnamo och skapa en stark grund för idrottens framtid.

Varför är det viktigt?

En eventuell framflyttning av byggandet för IFK Värnamos nya arena kan hota klubbens fortsatta närvaro i Allsvenskan. Det skulle inte bara leda till en förlust av möjligheter för spelarna, utan även ge negativa konsekvenser för hela klubben, staden och däribland viktigast av allt, ungdomarna.

Fotbollen främjar inkludering och integration i samhället. Genom att samla människor från olika bakgrunder skapar fotbollen gemenskap och respekt. För barn som av olika anledningar har det svårt, så ger fotbollen dem en meningsfull aktivitet, ökar deras självförtroende och ger de en känsla av tillhörighet. Fotbollen ger hopp och möjligheter att överkomma utmaningar och ger jämlika möjligheter för barn oavsett deras socioekonomiska bakgrund.

IFK Värnamo har för närvarande en dispens för att spela på Finnvedsvallen, men detta kan komma att ändras om inte en ny arena kan byggas i tid. I händelse av att fortsatt spel på Borås arena blir nödvändigt, kommer klubben att drabbas ekonomiskt. De betydande kostnaderna som då uppstår kommer att påverka klubbens pågående satsningar, inklusive infrastrukturen, ungdomsverksamheten, akademin och damlaget.

Genom att stödja denna namninsamling visar du att du inte bara bryr dig om en ny arena men att du även bryr dig om våra ungdomar och deras framtid. Vi behöver säkerställa att IFK Värnamo kan fortsätta erbjuda våra barn och ungdomar en stark akademi och möjligheterna för de unga talangerna att fortsätta växa och utvecklas.

Vi vill ge dem inspiration, stöd och framtidshopp genom fotbollen. Kan kommunen göra samma sak?

Hur den kommer att överlämnas

Insamlingen kommer att lämnas över digitalt till kommunen.

Uppdateringar

2023-06-17 17:10:22 +0200

500 underskrifter nådda

2023-06-16 11:18:42 +0200

100 underskrifter nådda

2023-06-16 10:02:45 +0200

50 underskrifter nådda

2023-06-16 09:39:22 +0200

25 underskrifter nådda

2023-06-16 09:33:14 +0200

10 underskrifter nådda