• Inga kontrollanter i kollektivtrafiken
  Riktlinjerna är tydliga. Det ska vara social distansering som gäller. Samtidigt kommer rapporter om överfull kollektivtrafik för att det dras in på turer. Lägg där till att biljettkontrollanter går runt och är en potentiell smittospridare. Det är även en fråga om kontrollanternas säkerhet. De har sina jackor och kepsar, men mig veterligen skyddar inte dessa mot covid-19. Stoppa smittspridningen av corona, ställ om kontrollanterna – de kan göra något annat.
  314 av 400 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Stoppa Aurora
  Corona sprids. Sammankomster på över 50 personer är förbjudna Sjukvården behöver pengarna!!
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Svengren Picture
 • Ge sjukvårdspersonalen i Stockholm lön enligt krisvårdsavtalet!
  "Vårdförbundet har tecknat ett krislägesavtal med SKR/Sobona för anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt. Utgångspunkten är att arbetstagaren sysselsätts inom ramen för sina yrkeskvalifikationer och om legitimation eller behörighet krävs ska detta respekteras, något som varit viktigt för Vårdförbundet. " [1] Den som utför ett svårt och riskfullt arbete för andras skull har också rätt att få en lön som motsvarar det arbete som utförs. Låt avtalet träda i kraft eftersom det redan är kris i sjukvården sedan länge [2] KÄLLA: [1] Vårdförbundet, Krislägesavtal https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/krislagesavtal/ [2] Aftonbladet, Sjuksköterska: "Vi har redan katastrofsjukvård", https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9v4z2q/sjukskoterska-vi-har-redan-katastrofsjukvard
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av eva johansson
 • Låt Corona stoppa Aurora
  Försvarsmakten har inte ställt in eller skjutit upp försvarsövingen Aurora. Såhär står det på Försvarsmaktens hemsida: ”Planeringen fortsätter Planeringen inför Aurora 20 fortsätter enligt plan, men vid sidan av ordinarie planering pågår också planering för alternativa händelseutvecklingar. Till exempel olika begränsningar i genomförandet, eller att spridningen av coronaviruset i samhället framtvingar en senareläggning av genomförandet. Senast den 6 april kommer ett beslut kring genomförandet av Aurora 20. Då bestäms i vilken omfattning Aurora 20 kan genomföras.” En militärövning samlar 25 000 delatagare från olika länder i främst Skåne och Blekinge under tiden 11 maj till 4 juni, då peaken av Corona-utbrottet väntas nås. Detta bör givetvis ändras, det är galet att hålla en så stor militärövning nu. Hjälp försvarsmakten fatta att övningen måste ställas in eller åtminstone skjutas upp tills dess att läget i världen är mer passande genom att skriva under. Läget med Corona-viruset är allvarligt nog som det är. Tack!
  615 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Lorentzson Picture
 • SLÄPP UT ASYLSÖKANDE UR FÖRVAR, NÖDBISTÅND TILL PAPPERSLÖSA - STRYP CORONA
  Vi måste stoppa spridningen av covid-19-pandemi och hindra den från att sprida sig ännu mer. förökar sig ännu mer. Corona gör inte halt vid några gränser eller städer. Och gör inte skillnad på människor. Den drabbar alla. Hårdast drabbas de som flytt och inte har något hem, inga pengar till boende, mat och sjukvård. FN uppmanar nu till detta för att inte corona-viruset ska sprida sig lavinartat. Det är akut!
  982 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Christina Gyllenger Picture
 • Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar
  Ågårdsskogen, Dalängsskogen, skogen bakom båtgården och Kartåsskogen mellan Majåker och Ringleden innesluter Lidköpings mer centrala delar i en grönskande krans. Denna lyckliga omständighet gör att lidköpingsbor som bor på båda sidor om dessa skogsområden har promenad- och cykelavstånd till naturen. Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scouter och skolklasser kan vi se dagligen. Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir tillgängligheten maximal. Skogens förmåga att hindra blåst genom att vara vindfång är något vi haft glädje av inte minst under den gångna vintern. Man får heller inte glömma det globala perspektivet med våra stora koldioxidutsläpp. En enda hektar skog binder 7 ton(!) koldioxid under ett år.
  51 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mattias Pettersson
 • Göra masker till sjukvården, äldreomsorgen och djurkliniker
  Efter att ha läst om ett nytt, spännande projekt i USA där sömmerskor landet över tar emot beställningar på hemmagjorda ansiktsmasker från djurkliniker, ålderdomshem, vårdcentraler och sjukhus vill jag skapa ett liknande projekt här i Sverige. Jag vill skapa ett initiativ där sjukvården, äldreomsorgen och djurkliniker kan skicka beställningar på masker till ett forum på nätet. Med beställningarna ska tydliga instruktioner om hur man vill att maskerna ska göras bifogas. Därefter kan privatpersoner ta emot beställningar i sitt närområde, tillverka och donera masker. Dessa masker skyddar inte tillnärmelsevis lika mycket som professionella, medicinska masker gör, men i områden där man inte är i direkt kontakt med insjuknade patienter kan hemgjorda masker ersätta de 3M-maskerna. I utsatta områden (som exempelvis sjukhus) kan hemmagjorda masker bäras över de medicinska 3M-maskerna och på så sätt förlänga deras livslängd. Skulle icke-utsatta områden (som exempelvis djurkliniker) ersätta sina medicinska masker med hemmagjorda masker kan ett större antal medicinska masker doneras till sjukhusen och fylla på lagren i väntan på nya leveranser. Här bifogas länkar till en New York Times-artikel och hemsidan för projektet som pågår i USA för den som vill veta mer: https://www.nytimes.com/2020/03/25/business/coronavirus-masks-sewers.html https://www.makemasks2020.org/about-us Om detta projekt intresserar dig, skriv gärna under namninsamlingen och dela den på sociala medier. Sprid intresset vidare! PS. Är du som läser detta kunnig i utveckling av hemsidor (något jag inte är), kontakta mig gärna på [email protected]
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linn Lewis Picture
 • ordentlig Lönehöjning till sjuksköterskor
  Därför att vi behöver verkligen den arbetskraften. De har länga haft låg lön , jobbar skift och arbetar hårt.
  51 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Roos
 • Rädda IOGT-NTO lokalen i Kalmar!
  Flera föreningar har möten i lokalen och denna verksamhet skulle kunna utvecklas. Det finns ett stort behov i dagens samhälle att ha lokaler att mötas i och samverka. Detta framförallt för de unga människorna som hotas av att dras med i narkotikamissbruk och destruktiva sammanhang. Lokalen har ett kök och en scen och kan rymma ett hundratal personer och har så gjort då föredrag och större möten har anordnats. Byggnaderna har en vacker arkitektur dock behövs de renoveras och målas om. I flera år har miljöorganisationen Folk och Frö haft möten i lokalen. De har anlagt en örtagård.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanna Råberg
 • Inga skattemedel till Volvo vid utdelning av 9 miljarder till aktieägarna
  I den rådande situationen med covid-19 så är det av vikt att företag som Volvo inser situationens allvar och agerar utifrån det och inte utnyttjar läget.
  14 989 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Michael Palmquist Picture
 • LSS lagen måste förbättras,markant!
  När jag började på bo inom gruppbostad så var inte hjälpen insatsen rätt ordnat, fick sedan en helt ny lägenhet och va händer då, samma sak igen. Jag får en ny personal grupp handplockad och efter 1 år så blir det upplöst och nya ansikten kommer, boendet jag bor på skiljer sig ifrån många andras i standard. spelar ingen roll om det är nybyggda lägenheter alla ska ha rätt till samma som andra har. I förra boendet kunde man ha både tvätt maskin och torktumlare och även diskmaskin, efter att jag bytte så fanns ingenting, då menar kommunen att JAG ska betala för allt själv och det kostar mer än vad det är värt.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Bo Ringborg
 • VI VILL HA KVAR VÅR FINA KVARTERSLOKAL
  Vi som bor på Marmorvägen och Granitvägen har sett att vår fina och välanvända kvarterslokal kommer att rivas i samband med den stora förtätningen som ska ske i vårt område. Vi motsätter oss att lokalen försvinner utan att man ens kontaktat de boende i området eller skaffat fram en permanent ersättningslokal eller tillfällig tills att en ny lokal byggs. Vi vänder oss därför till Uppsala kommun och Uppsalahems styrelser och frågar varför man tar bort hyresgästernas lokal? Och utan att detta ens syns i planförslaget som lämnats till Plan och Byggnadsnämnden. En lokal samlingspunkt behövs verkligen för hyresgästerna, speciellt i dessa tider av renoveringar och förtätningar. Precis som det många gröna ytor som också riskeras i samma planförslag.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sofia Näslund