• Inför Zolgensma i Sverige NU!!
  Det viktiga är att: SMA (Spinal Muskel Atrofi) Fördärvar barns muskler dag för dag. När muskeln har blivit tillräckligt svagt så dör den. Barnen förlorar förmågan att andas, röra sig etc. Zolgensma är en genterapi som ersätter en saknad gen i kroppen. Efter behandlingen så börjar kroppen producera rätt protein till musklerna.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av SMA Zolgensma Picture
 • Bättre byggbransch
  Den svenska modellen är något fint man kan säga. Det låter bra. Men i vår bransch och som arbetskraftsinvandrade byggnadsarbetare betyder det långa, osäkra pass med uselt - om ens något betalt. Därför har vi startat en egen fackförening som heter (Solidariska byggare). För att gemensamt se till att våra villkor stärks och för att den svenska modellen är något som man kan slänga sig med stolthet. Vi driver nu en kampanj om att förbättra våra villkor över hela branschen. Våra krav är: Krav X Krav Y Krav Z Mår byggarna bra blir det bättre byggen med högre kvalitet. Vår kampanj är tvådelad. Dels kan du hjälpa till genom att skriva under den här namninsamlingen för att visa att du ställer dig bakom våra krav om bättre arbetsvillkor. Dels kan du hjälpa oss dela kampanjen så fler ser den. Till sist, när du skrivit under, så kommer du hamna på en donationssida där vi samlar in pengar till en dokumenärfilm. Den är gjord av betonghåltagaren Dordije Popovic och och behöver finansieras för att färdigställas för att senare kunna spridas. Vi är övertygade om att den kan öppna ögonen för våra politiker om hur byggbranschen fungerar. Det är frivilligt att donera till dokumentärfilmen men all hjälp uppskattas enormt.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Regnbågsblod
  Det är viktigt för att människor just nu förlorar sina liv, eller drabbas på annat sätt på grund av bristen på givarblod
  337 av 400 Underskrifter
  Skapad av Mattias Lavesson
 • NEJ TILL SALSTENTOR
  Förändringen är att motverka smittspridningen så vi någon gång kan återgå till det normala. Vi är trötta på det begränsade livet vi lever och det gör inte saken bättre med att låta samtliga studenter göra tentor i sal.
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alen Jajeno
 • Låt oss inte dö utan att upptäckas
  För att förhindra att många ensamma människor dör i sina hem utan att hittas på mycket lång tid.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Hidman Picture
 • Barn födda i Sverige hotas av utvisning
  Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, ska barns bästa alltid beaktas vid alla beslut som rör barn. Barnkonventionen fastslår att • Barn har rätt till sina föräldrar. • Barn har rätt till ett tryggt liv. • Barn har rätt att få sin röst hörd. • Barn har rätt att överleva. Utvisningen av Fallou, Sainey, Mustafa och deras föräldrar är inte att beakta barnens bästa. Utvisningen måste STOPPAS!
  2 025 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Sara Källqvist Picture
 • Kexchoklad Vegan ska vara lika stor som den vanliga!
  Det är dags att man slutar bunta ihop alla veganer till någon sorts digeridoospelande, hälsoextremistiska renlevnadsmäniskor. Folk undviker animalier av hälsaskäl ibland, men också av etiska skäl och klimatskäl. Kexchokladen ska gå från 40 till 60 gram för att det inte är något konstigt i att undvika komjölk.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • #Sällsyntorättvist - för en rättvis vård för patienter med sällsynta sjukdomar
  Det är oacceptabelt att barn och vuxna med sällsynta sjukdomar fortsätter hamna i kläm. Det är hög tid för en förändring som skapar verklig skillnad för drabbade patienter och familjer. Vi hoppas nu att fler vill visa sitt stöd för den patientgrupp som vi representerar och skriver under vår namninsamling för en rättvis och jämlik behandling av sällsynta hälsotillstånd. #Sällsyntorättvist – initiativet för rättvis och jämlik behandling av sällsynta hälsotillstånd Sällsynt orättvist är ett samarbetsprojekt mellan patientföreningarna Svenska MPS-föreningen, Svenska FOP-föreningen, Svenska PKU-föreningen, Fabryföreningen i Sverige och XLH Svenska Patientföreningen och läkemedelsbolagen BioMarin och Amicus. Syftet är att lyfta att det svenska systemet för utvärdering och subventionering av läkemedel försvårar införandet av särläkemedel i Sverige. Detta drabbar i första hand patienter som inte får tillgång till effektiv behandling när förhandlingar mellan stat, regioner och läkemedelsbolag strandar. På sikt riskerar detta att hämma utvecklingen av behandling och läkemedel för andra typer av sällsynta sjukdomar som inte har någon behandling idag. Det förlorar både samhälle och patienter på. Det är #Sällsyntorättvist.
  947 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Sällsynt orättvist Picture
 • En MENSkligare skola
  Våren 2021 gjordes den första nationella Sifoundersökningen om ungas erfarenheter av mensfattigdom, tabun och menshälsa. Resultatet visar tydligt att tillgängliga mensskydd i skolan behövs. 5 procent uppger i Sifoundersökningen att de någon gång har varit med om att de själva eller deras familj inte haft råd med mensskydd. Nyligen kom BRIS ut med siffror som visade att var tolfte barn i Sverige lever med en förälder som har skulder hos Kronofogden. Ekonomi är inte det enda som påverkar barn och ungas tillgång till mensskydd. 71 procent uppgav att de någon gång tvingats använda toalettpapper eller något annat som nödlösning för att de inte haft tillgång till mensskydd. 15 procent att det hänt att de tvingats använda mensskydd så länge att de blött igenom för att de inte haft möjlighet att byta. 20 procent av de tillfrågade har ofta tyckt att det varit pinsamt att köpa mensskydd eller be att få låna ett. Så kan vi inte ha det. Mensen kan komma oväntat, skydden kan bli fulla och läcka igenom, eller så har man bara glömt den extra bindan hemma. Det blir en ond spiral när det inte finns mensskydd på plats och många upplever det som pinsamt att köpa och fråga om mensskydd eller prata om mens. Lägg till att 14 % av de svarande uppger att de någon gång varit oroliga över att inte ha råd med eller tillgång till mensskydd. Att oroa sig tar mycket energi och tillgängliga mensskydd på skolan bidrar till trygghet, bättre menshälsa, skapar studiero och gör det enklare att koncentrera sig på viktiga saker. Parallellt med detta upprop pågår också kampanjen #enmenskligareskola som syftar till att peppa och hjälpa barn och unga att påverka skolor att erbjuda tillgängliga mensskydd, på lokal nivå. Om du vet någon som skulle vilja kampanja på sin skola finns massor av hjälpsamt material på www.mensen.se/enmenskligareskola. Där hittar du också fler argument och källor till varför detta borde tas på större allvar.
  581 av 600 Underskrifter
  Skapad av MENSEN forum för menstruation Picture
 • Körkorts frågor på Georgiska
  Att ha ett körkort är en förutsättning för mycket i livet. Du som tycker att det ska vara rättvisa och att alla ska ha lika möjligheter att kunna få svensk körkort, -skriv under! Många anställningar kräver att man hart ett körkort, och det underlättar väsentligt vid många tidpunkter i livet.
  444 av 500 Underskrifter
  Skapad av ქართველი დედიკოები შვედეთში
 • Rädda skogen vid Aspvägen, NU!
  Att vistas i naturen är bra för hälsan! Vi är många som går, motionerar, plockar svamp/bär, rastar hundar och allt annat som går att göra i en skog. Barnen bygger kojor och leker. Vi kommuninvånare på den här sidan Märsta förlorar "vår" fristad. Djuren förlorar sina hem och den biologiska mångfalden förlorar mest av alla.
  359 av 400 Underskrifter
  Skapad av Angela Atzori
 • Bygg hundrastgård på Nytorps gärde
  Chansen blir större att det byggs en hundrastgård på Nytorps gärde om vi får in många namnunderskrifter. Du behöver inte ha hund för att skriva under, eftersom alla som är på Nytorps gärde på ett eller annat sätt påverkas av hundarna där. - Har du hund? Skriv under! 🐕 - Stör du dig på hundar? Skriv under! 💛 - Är du hundrädd? Skriv under! ❤️💛 - Älskar du hundar? Skriv under! 😍 - Vill du stötta det här av andra anledningar? Skriv under! 💐 - Skriv under? Skriv under! ❤️
  285 av 300 Underskrifter
  Skapad av Simon Vinokur