• Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!
  För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi. För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda
  735 av 800 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Inkludera terapi i friskvårdsbidraget
  Terapi i hälsofrämjande syfte borde jämställas med andra former av friskvård som är skattebefriande och kan subventioneras av arbetsgivare. Din psykiska hälsa har lika stor påverkan på din livskvalitet som din fysiska hälsa. Genom att inkludera terapi i friskvårdsbidraget kan vi sänka den ekonomiska tröskeln för miljoner svenskar och därmed tillgängliggöra resurser i form av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Terapi har visat sig särskilt effektiv hos patienter som får behandling i ett tidigt skede och minskar risken att de drabbas av svårare psykisk ohälsa, med sjukskrivningar och andra negativa samhällskonsekvenser som följd. Skiv under om du också vill att terapi ska ingå i friskvårdsbidraget.
  3 053 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Natali Suo
 • Stoppa nedsläckningen av gatubelysning i Heby Kommun!
  Du kanske har märkt av att många gatulyktor inte lyser i våra byar? Heby kommun beslutade 2019 att ta bort och släcka ned 801 belysningsstolpar runt omkring i kommunen. Bakgrunden till beslutet var ett projekt från Trafikverket som skulle gå ut med ett upprustningskrav, men som inte kommer bli av. Besparingen enligt kommunens beräkning uppgick till 367000 kr. En obetydlig summa i sammanhanget. Heby Kommun gjorde ett historiskt resultat 2022 på 69 miljoner, vilket går stick i stäv med denna lilla besparing. Säkerheten och tryggheten hos oss invånare måste värdesättas högt. Det här beslutet påverkar direkt våra barn och andra som bor längsmed vägarna. Det släcks ned längsmed vägar som dessutom har en hög hastighetsbegränsning. En nedmontering av landsbygden och invånares trygghet och säkerhet. Kommunen har följande riktlinje enligt de själva: "Heby kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs. Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men syften som att öka tillgängligheten, öka trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är även de viktiga." En nedsläckt kommun är inte attraktivt för folk att flytta till!
  737 av 800 Underskrifter
  Skapad av Sofia Flodström
 • Bandyuppropet i Motala
  • En ishall har is en stor del av året och är inte beroende av väder. Det ger bra förutsättningar för skolaktiviteter, för allmänhetens åkning samt för träning och tävling på hemmaplan för skrinnare och bandyungdomar. • En ishall skapar möjligheter för en aktiv fritid för alla kommunens invånare. Skridskoåkning är roligt, enkelt och gynnar folkhälsan. En ishall skulle bli en attraktiv social mötesplats för Motalabor, föreningar och kommunbesökare. • Klimatförändringarna gör det allt svårare att över tid producera is utomhus, även om kommunen investerar pengar i ett nytt kylsystem. En ishall är betydligt mer energieffektiv och kostnadseffektiv än en utomhusbana.  Vi i IFK Motala har erbjudit arbetstimmar och material. Vi har erbjudit att själva bygga hallen och hyra ut den till kommunen. Vi har företag som är villiga att gå in och stötta. Vi har också tagit fram kalkyler som visar att ett hallbygge är mer kostnadseffektivt än kommunens plan att lappa och laga nuvarande arena under en tioårsperiod, för att sedan bygga nya anläggningar på annan plats. Kostnaden för denna tioårsplan, att laga och sedan bygga nytt, uppgår till 280 – 380 mkr. Detta överstiger vida kostnaden för en ishall på befintlig plats och för att reparera befintlig hockeyhall. Vi behöver en ishall och vi behöver den nu. Därför måste vi bygga på befintlig plats.  Vi vill skriva ett nytt kapitel i Motala kommuns historia! Vi vill att motion och idrott ska vara viktigt i vår kommun! Vi vill att vår förening ska leva vidare! Om du delar denna uppfattning, är vi tacksamma för att du skriver under detta upprop här och nu. IFK Motala Bandyklubb #bandyuppropet #byggpåbefintligplats #räddaifkmotalabandy Obligatoriskt fält: namn, mail, postadress
  2 619 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av IFK Motala Bandy
 • Rör inte vår Folktandvård!
  Skriv under för att påverka våra regionpolitiker så att de inte lägger ner Folktandvården i Ankarsrum. Om vi är många som skriver under så kanske vi får dem att tänka om. Kanske biter våra argument på dem. Tänk på miljön, tänk på ekonomin för den enskilde, tänk på arbetsplatserna, tänk på missad undervisning.
  376 av 400 Underskrifter
  Skapad av Elisabet Gunnarsson
 • Ny skatepark till Jönköping!
  Gör din röst hörd. Det är viktigt för ungdomars hälsa och psykiska hälsa.
  316 av 400 Underskrifter
  Skapad av Fanny Eskilsson
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 49 963 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Tre bolag och en privatperson har ansökt om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och fått dem beviljade. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) har letat efter metaller och mineral i området som kallas Häggån nr 1. Provborrning  skedde mellan 231001-240430. Bolagets plan är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. De har även undersökningstillstånd för områdena Skallböle nr 1 och Möckelåsen nr 1. District Metals (Bergslagen Metals) har undersökningstillstånd för området Viken nr 1, Viken nr 2, Viken nr 3, Viken nr 4, Lill Viken, Norr Viken, Norra Leden samt Storviken. Ragnar Metals (Ragnar Exploration) har underdökningstillstånd för Viken East och Viken South samt att det är en privatperson som har undersökningstillstånd för området Strömborgen. Det tilltänkta gruvområdet gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på.  I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Ragnar Metals: https://www.ragnarmetals.com.au/ Karta över mineralrättigheter: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb Vetenskapsradion klotet: https://sverigesradio.se/avsnitt/stor-oro-for-uranbrytning-i-jamtland-nar-regeringen-vill-ta-bort-forbudet
  10 989 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 363 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S
 • Protect and Preserve the Beauty and Character of the Tornedalen Valley
  For us who live in the Tornedalen Valley, and those who come to visit for work and for tourism, on both sides of the river, the attraction to this specific area is the admiration and enjoyment of a most beautiful, natural, and unspoilt landscape and environment that works in harmony with the history, traditions and character of the area. However, by approving the current plan proposal Ylitornio Kommun can make it possible to build a development of 12 x 230 metre high wind-turbines on the high ground opposite Luppio and Hedenäset by next year. To help picture the scale of the turbines, they are the equivalent height of a 70 storey building and are almost 100 metres taller than any other building in Finland, so will be visible across a very large area. If this development is approved and goes ahead, then there is every chance there will be further wind-turbine developments along the length of the Tornedalen Valley and the character and beauty of the valley could be altered for ever. In fact, several proposals for more wind-turbines Finnish projects are in the pipeline stretching from Tornio in the south to Pello in the north. As well as the visual and environmental impacts, there can be a number of other negative effects on tourism, property values, loss of birdlife, loss of dark skies at night etc. All of such elements which make our area unique to experience and are the sole reason for many visitors to come and spend time here. Furthermore, we can see a surge in willingness of people and families with children to move to this area and settle here, often from the point of getting away from the exploited city areas and to enjoy the raw nature landscapes and all the activities it has to offer. For further information on the plans please visit www.overtornea.se/revasvaara (in Swedish) If you wish to oppose this development you need to act now in order do your bit to try and save our river valley. Fill out the form to the right and sign this petition by pressing the button "Skriv under". If you would like to get updates from the organisation behind this website (MittSkifte) check the "Ja" otherwise check for "Nej" below the form.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Corné Uittenbogaard
 • Inkludera melaninrik hud i vårdutbildningarna!
  Det senaste året har såväl studenter som lärare runt om i Sverige uppmärksammat problemet att vårdutbildningarna saknar undervisning om hur olika hudåkommor, till exempel eksem, melanom, trycksår, hudinfektioner med flera, ser ut på melaninrik hud. Brist på kunskap kan leda till ökat lidande och allvarliga konsekvenser för patienterna, i värsta fall död. Ett missat begynnande trycksår leder till uteblivna åtgärder och att såret förvärras innan det upptäcks, med risk för komplikationer i form av sekundärinfektioner. Så är även fallet med många andra tillstånd, däribland eksem, psoriasis, impetigo och hudsvamp. Ett missat erythema migrans (reaktivt utslag) kan leda till utebliven behandling för borrelios. Ett missat malignt melanom kan i värsta fall leda till döden. Bristen på kunskap samspelar ofta också med rasistiska fördomar. Vi som arbetar mot rasism i vården har fått ta del av berättelser om hur vanliga åkommor bedöms som »apkoppor« hos svarta patienter. Det finns också en fast rotad föreställning om att svart hud är tjockare än vit hud. Vi får höra hur fördomen leder till att patienter med melaninrik hud ibland sticks med tjockare nålar, och samma rasistiska uppfattning låg fram till nyligen till grund för medicinska riktlinjer om att EMLA-plåster ska sitta längre på melaninrik hud. I dagsläget ordnas ibland utbildningar om melaninrik hud som punktinsatser, genom att regioner, kommuner eller universitet bjuder in en sjuksköterska specialiserad på ämnet. Att dessa instanser inhämtar kunskap för att motverka kunskapsluckorna om melaninrik hud är förstås mycket viktigt. Vi menar emellertid att undervisning om melaninrik hud måste integreras i alla vårdutbildningar. Det räcker inte med punktinsatser. Kunskapen måste komma all vårdpersonal till del. I hälso- och sjukvårdslagen står att »målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«. Utifrån rådande situation och kunskapsluckor kan det målet inte sägas vara uppfyllt.
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Läkare Mot Rasism
 • Undersköterskorna i Munkfors vill jobba 85% med heltidslön
  En sänkt arbetstid skulle bidra till att fler orkar jobba kvar inom detta yrke, som just nu tappar mycket folk på grund av arbetstiderna och den dåliga lönen. Det skulle också bidra till bättre hälsa hos de arbetande och en piggare personal som orkar lägga ner sej i sitt arbete. Som det ser ut nu så kan varken bemmaning eller personal fixa hur det kommer att bli efter 1 Oktober, då man måste jobba "tidbank", och bemanning inte kommer kunna ändra arbetstider för de som redan har en schemalagd tur. Någon kanske fattar hur jag menar? (Slutar jag jobba 21:00 och vill jobba 7-16 dagen efter så kommer inte bemanningen orka ändra alla turer för befintlig personal som kanske har delat till 07:00, så jag kan få en tur mellan 08:00- 16:00) Mycket personal har i dagsläget slutat på grund av arbetstiden, och jag gissar att det inte kommer bli bättre i framtiden, när man inte kan få in tidbanken som kommunen indirekt kräver i och med att vi inte kan få heltid i schemat... Snälla, lyssna på personalen någon gång, gör något som ger en positiv effekt i slutändan.
  128 av 200 Underskrifter
  Skapad av Björn Adolfsson
 • Krav: Inga retuscherade bilder i reklam
  Skriv under Tjejzonens namninsamling för att visa oss, politikerna och skönhetsbranschen att du står bakom vårt krav. Med ditt och tusentals andra namn på vår lista skapar vi tyngd och visar på opinion som gör att politikerna inte längre kan rygga för frågan. Det bidrar till en mer transparent och ärlig skönhetsbransch, ger våra unga en mer hälsosam social miljö att växa upp i, och på sikt också till att förbättra folkhälsan. Om Tjejzonen: Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi driver tre olika stöd: Tjejzonen, Ätstörningszonen och Storasyster online. Vårt stöd bygger på att ”Storasystrar” (våra utbildade volontärer) stöttar och lyssnar på den ”Lillasyster” (stödsökande) som behöver vår hjälp. Vi har utvecklat vad vi kallar för ”Storasystermetoden” som är ett aktivt, medmänskligt lyssnande. Metoden bygger på våra 25 års erfarenhet av att driva stödverksamhet speciellt för unga tjejer. Tjejzonen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Läs mer om Tjejzonen och vår verksamhet: www.tjejzonen.se
  989 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Tjejzonen Stödorganisation för unga tjejer Picture