• Satsa på truppgymnastiken vid ombyggnaden av Moliden!
  Satsa på alla idrottande barn Vi är mycket glada över att Karlsborgs kommun planerar en tillbyggnad av Molidens idrottshall. Behovet av fler lokaler och träningstider är stort. De aktiva idrottsföreningarna lovades inledningsvis stor delaktighet i planeringsprocessen för att utformningen av utbyggnaden skulle bli så bra som möjlig och svara mot behoven. Andra idrottsföreningars efterfrågade speciallösningar har redan godkänts, men Karlsborgs Gymnastikförening har hittills inte fått något gehör alls för sina önskemål om lokalanpassningar för truppgymnastiken. Det är givetvis glädjande att kommunen hörsammat några idrottsföreningars behov av nya lokaler och specialredskap, men vi vill uppmana beslutsfattarna att inte favorisera någon enskild idrott vid ombyggnaden utan satsa på kommunens alla idrottande barn. Det finns goda möjligheter till extern finansiering, så att alla idrottsföreningar som nyttjar hallen kan utveckla sin verksamhet. Växande förening Truppgymnastiken i Karlsborg bedriver en helt enastående idrottsverksamhet, som få om några kommuner med liknande befolkningsstorlek kan mäta sig med. Ledarna är otroligt skickliga och hängivna och intresset för att få en plats är stort, med många barn i kö. Just nu planeras en sjunde träningsgrupp efter årsskiftet. Då kommer föreningen att ha drygt 110 aktiva barn och ungdomar mellan 7–17 år och efterfrågan på träningstider ökar ännu mer. Men det är inte bara brist på träningstider som utgör hinder för verksamheten, utan även att dagens lokaler inte är anpassade för truppgymnastiken. Gropar för volter saknas Vissa träningsmoment går inte att göra i Karlsborg i dag, utan föreningen tvingas regelbundet att hyra in sig i andra gymnastikhallar i Skaraborg för att gymnasterna ska få chansen att utvecklas på ett säkert sätt. Att träna på annan ort är tidskrävande och innebär extra kostnader för föreningen, långa dagar för gymnasterna och extra körning för oss föräldrar. Det är också svårt att få träningstider, då lokala föreningar har förtur till dessa tider. Föreningen tappar även en del ungdomar som börjar träna och tävla för andra klubbar, när Karlsborg inte kan erbjuda den träning och de redskap de behöver. Smartare redskapsförvaring behövs Ledare och föräldrar behöver i dag lägga ca 45 minuter vid varje träningstillfälle för att ta fram och plocka bort de redskap som behövs för träningen. De flesta grupper tränar två gånger i veckan. Det blir mycket släpande och bärande. Givetvis ställer vi föräldrar och andra anhöriga upp för att våra barn ska få hålla på med den idrott de älskar och mår så bra av. Men detta borde kunna lösas på ett mycket enklare sätt med en bättre planering av hallen och smarta förvaringslösningar för redskapen, så att exempelvis tumblinggolvet inte behöver byggas ihop och rivas vid varje träning. Vi har sett sådana lösningar med egna ögon i Billingehov i Skövde och det är inte orealistiskt att bygga in liknande i Moliden i samband med den planerade ombyggnaden. Ledarna ska inte behöva lägga så mycket extra tid på logistik och resor, de har nog med att träna våra barn! Missa inte chansen vid ombyggnaden För att ekvationen med redskap, träningstid, säker träning och gymnasternas utveckling ska gå ihop behövs anpassningar för truppgymnastik i den nya eller gamla hallen. Det finns utmärkta möjligheter i och med ombyggnaden att planera för smart förvaring och de lösningar som efterfrågas, så att våra barn kan träna på hemmaplan. Med tanke på hur sällan en idrottsanläggning byggs, vore det väldigt synd att inte ta chansen att göra det så bra som möjligt för de föreningar som nyttjar hallen. Det handlar om en engångskostnad vid utbyggnaden nu, som kommunens gymnastiserande barn och ungdomar sedan kan ha glädje av i många decennier framöver. Möjlighet till extern finansiering Det finns flera externa bidrag gymnastikföreningen kan söka för de efterfrågade anpassningarna. Vi föräldrar har också fått klartecken från Allmänna Arvsfonden om att den önskade tillbyggnaden för gymnastiken är godkänd för att söka deras lokalbidrag, vilket vid ett positivt besked sannolikt skulle täcka allt, eller stora delar av kostnaderna för truppgymnastikens anpassningar – beroende på vilka lösningar kommunen och gymnastikföreningen gemensamt kommer fram till. Men dessa ansökningar behöver utformas i dialog med kommunen då de bland annat kräver detaljerade budget- och projektupplysningar. Lyssna på gymnastikföreningen Vi föräldrar hoppas därför på ett gott samarbete i den fortsatta planeringen av utbyggnaden och vädjar till politiker och tjänstemän i Karlsborgs kommun att samarbeta med gymnastikföreningen i utformningen av utbyggnaden. Föreningens ledare vet vad som behövs och hur hallen kan utformas på bästa sätt. Låt truppgymnastiken utvecklas och blomstra i vår kommun! Vi som skriver under detta upprop till kommunen är föräldrar till aktiva barn inom truppgymnastiken i Karlsborgs gymnastikförening, samt andra närstående och supportrar till de idrottande barnen.
  207 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofie Olausson
 • Renovera simhallen i Matfors!
  Utan ett badhus i Matfors så kommer alla från nyfödda till pensionärer att drabbas då det inte längre går att bedriva babysim, simundervisning, simträning och rehabiliteringar. Det kommer även att innebära att fler av våra ungdomar riskerar att inte vara simkunniga i framtiden.
  385 av 400 Underskrifter
  Skapad av Daniel Ahlqvist
 • Hem åt hemlösa djur
  Hej jag heter Greta och är 12 år. Jag tycker det är helt hemskt att det finns hemlösa djur som springer runt på gatorna och letar mat. Vi måste tillsammans hjälpa hundra tusentals djur i nöd och det kan vi göra, vi kan göra skillnad men då måste vi gå ihop och göra det tillsammans. Jag tror att vi kan göra det men då måste alla medverka. Tack för att ni lyssnar och uppmärksammar frågan, det betyder enormt att kunna hjälpa.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christofer Urby
 • Slopa 11 timmars dygnsvila för vårdpersonal
  För att det ska fungera i alla verksamheter med schema för både patienter och personal
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Wieslander
 • Skriv under för att Göteborgs Universitet ska servera 100% växtbaserat på sina campusrestauranger!
  Detta är en kampanj riktad mot Göteborgs Universitet, men det angår oss alla som studerar här. Det finns inget syfte med en utbildning på en död planet, och det är dit vi är påväg. Såväl IPCC som IPBES är samtidigt tydliga med att ett skifte av kosten har enorm potential att lösa de sammanhängande planetära kriserna vi står inför, samtidigt som det finns stora hälsovinster att göra. Oavsett vad man tycker personligen, är det en kampanj värd att stötta. För att upprepa är det inte en inskränkning på personliga kostval, då varje individ fortfarande kan ta med sig valfri mat och äta på campus. Det handlar om institutionellt ansvarstagande, och att Göteborgs Universitet som ett respekterat lärosäte har ett ansvar att lyssna till sin egna forskning.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Plant-Based Universities Göteborg
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  236 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • Operation Rädda Julia: Från SiS-ungdomshem till annat boende
  SIS-ungdomshem är ingen plats för en flicka med Julias svårigheter. En flicka som mår dåligt psykiskt skall inte vistas i en miljö såsom den är på SIS. Julias mående har försämrats avsevärt sedan hon placerades på SIS. Det är hon inte ensam om. Larmrapporter och vittnesmål beskriver återkommande miljön på SIS, hur illa det är. Våra ansvariga politiker i regering och riksdag behöver ta sitt ansvar och förbjuda placering av barn och unga med psykisk ohälsa på SIS och istället erbjuda alternativ som faktiskt innebär behandling. De kan inte längre chockeras över det drabbade barn, unga, deras föräldrar och anhöriga samt organisationer och kontrollmyndigheter beskriver hur illa ställt det är på SIS. Agera nu! #inte1barntill
  87 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • We Stand With Our Colleagues In Gaza
  Sedan 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för det mest intensiva, och urskillningslösa israeliska bombardemang. Dessa bombattacker riktas mot bostäder, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Sedan dess har över 11 000 palestinier dödats, däribland över 4600 barn och 198 sjukvårdspersonal. Sjukhusen i norra Gaza är ur funktion. Enligt WHO är 22 av Gazas 36 sjukhus helt stängda p.g.a. brist på drivmedel, skador på byggnader, attacker och säkerhetsbrister. De resterande sjukhusen som är öppna är överfulla, saknar medicinsk materiel och är inte kapabla att förse patienter med den sjukvård som behövs under det pågående kriget. Det rapporteras om amputationer på barn samt kejsarsnitt utan bedövning. Allt detta inhumana lidande måste få ett omedelbart slut. Våra kollegor i Gaza riskerar sina liv för att rädda civila palestinier. Utöver sitt jobb så måste de nu, ta emot döda familjemedlemmar och begraver sina egna patienter. Ingen sjukvårdspersonal ska jobba under sådana förhållanden. Al Shifa sjukhuset, Gazas största sjukhus, har förvandlats till en massgrav, eftersom Sjukhusområdet är fullt av lik som ruttnar på grund av elbristen. Sjukhuset är belägrat, ingen kan komma in eller ut. På grund av elbrist har 39 för tidigt födda barn, tagits ut ur kuvöserna och tre av dem har redan dött. Bilden på barnen är hjärtskärande, att attackera sjukhus strider mot internationell lag. BBC skriver att cirka 180 människor har begravts i en massgrav utanför sjukhuset, bl.a. spädbarn. Vi bevittnar en av de största humanitära kriserna i vår tid. Det är sällan man ser ett krig där inga förnödenheter kan nå fram till civilbefolkningen. Blockaden av Gaza måste hävas.
  400 av 500 Underskrifter
  Skapad av PalMed Sweden
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 039 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg
 • Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!
  För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi. För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda
  506 av 600 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Inkludera terapi i friskvårdsbidraget
  Terapi i hälsofrämjande syfte borde jämställas med andra former av friskvård som är skattebefriande och kan subventioneras av arbetsgivare. Din psykiska hälsa har lika stor påverkan på din livskvalitet som din fysiska hälsa. Genom att inkludera terapi i friskvårdsbidraget kan vi sänka den ekonomiska tröskeln för miljoner svenskar och därmed tillgängliggöra resurser i form av privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter. Terapi har visat sig särskilt effektiv hos patienter som får behandling i ett tidigt skede och minskar risken att de drabbas av svårare psykisk ohälsa, med sjukskrivningar och andra negativa samhällskonsekvenser som följd. Skiv under om du också vill att terapi ska ingå i friskvårdsbidraget.
  2 508 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Natali Suo
 • Stoppa nedsläckningen av gatubelysning i Heby Kommun!
  Du kanske har märkt av att många gatulyktor inte lyser i våra byar? Heby kommun beslutade 2019 att ta bort och släcka ned 801 belysningsstolpar runt omkring i kommunen. Bakgrunden till beslutet var ett projekt från Trafikverket som skulle gå ut med ett upprustningskrav, men som inte kommer bli av. Besparingen enligt kommunens beräkning uppgick till 367000 kr. En obetydlig summa i sammanhanget. Heby Kommun gjorde ett historiskt resultat 2022 på 69 miljoner, vilket går stick i stäv med denna lilla besparing. Säkerheten och tryggheten hos oss invånare måste värdesättas högt. Det här beslutet påverkar direkt våra barn och andra som bor längsmed vägarna. Det släcks ned längsmed vägar som dessutom har en hög hastighetsbegränsning. En nedmontering av landsbygden och invånares trygghet och säkerhet. Kommunen har följande riktlinje enligt de själva: "Heby kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs. Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men syften som att öka tillgängligheten, öka trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är även de viktiga." En nedsläckt kommun är inte attraktivt för folk att flytta till!
  731 av 800 Underskrifter
  Skapad av Sofia Flodström