• Ta inte bort barnens fotbollsplaner vid Söderslättshallen
  Barnens möjlighet till träning och matchspel på planerna söder om Söderslätthallen är guld värd. Både för fysiskt välmående och socialt samanhang. Varje dag träffas flera hundra barn som har med sina syskon, föräldrar och/eller mor- och farföräldrar. Det gör den lilla ytan söder om Söderslättshallen till en av kommunens absolut viktigaste platser för rörelseglädje och samvaro under vardagskvällar och helger.
  337 av 400 Underskrifter
  Skapad av Emil Samnegård
 • Bevara lekplatsen Bofinken
  Bofinkens lekplats utgör en av få grönområden i våra kvarter. Lekplatsen är till stor glädje för både stora och små barn samt för förskolorna i området. Här ges våra barn möjlighet till trygg och spontan lek i sitt närområde. Hjälp oss bevara Bofinkens lekplats!
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sanna Hyll
 • Stoppa bostadsbygget i Högalidsparken.
  Livsmiljöer för den vilda växtligheten tas för alltid bort i ett stort område. Kulturhistoriskt ingrepp utan förståelse för tanken på hur parken skulle omgärda kyrkan som är högst upp på höjden kommer aldrig kunna återställas om bygget startar.  Ingen svalka kommer ges. Träd som behövs kan inte ersättas med ny beläggning. Vissa träd är närmare 100 år. Luftkvalitet och förmåga att samla vatten kan den nya bebyggnationen inte ersätta.  Ingreppet kommer ge betydande skador på berget och kan ge sättningar i kyrkan. Konsekvensanalysen är bristfällig då man inte tagit hänsyn till klimatförändringar och behov av stora och äldre träd.
  631 av 800 Underskrifter
  Skapad av Mia Nilsson
 • Upprop mot Heidelberg Materials Cements etablering i Ropsten.
  Den viktigaste punkten att trycka på här är frågan om miljöpåverkan för de som bor i området. Kräv oberoende utredande aktörer som inte är Structor AB. Total transparens genom hela processen så att all data kan bemötas. Heidelberg Materials Cementa vill gärna tolka insamlad data fördelaktigt för sin agenda. Sprid information överallt om vad som är på väg att hända. Ju mer motstånd från oss i detta populistiska klimat, desto mer vänder politikerna kappan efter vinden. Detta berör Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden samt de planerade bostäderna där. Wallenstam AB förstår rimligtvis att ingen vill bo bredvid Stockholms största cementfabrik och silo och bör vara angelägna om att sätta hårt mot hårt i Mark- och Miljödomstolen. Kräv att Lidingös politiker agerar kraftfullt mot detta. Om de inte gör det, förlorar de röster.
  555 av 600 Underskrifter
  Skapad av Amina Syrana
 • KNYTPUNKTEN STÄNGER DEN 31 AUGUSTI - DET FÅR INTE HÄNDA!
  KÖPINGS KOMMUN HAR BESLUTAT ATT STÄNGA KNYTPUNKTEN DEN 31 AUGUSTI 2024. KNYTPUNKTEN ÄR DET ENDA AKTIVITETSHUS FÖR FOLK MED PSYKISK OHÄLSA I KÖPINGS KOMMUN. MÅNGA AV DEM SOM KOMMER DIT ÄR DÄR 5 HELDAGAR I VECKAN. KOMMUNEN ANSER INTE ATT KNYTPUNKTEN BEHÖVS. VÅRD KOSTNADERNA SOM KOMMER ÖKA I OCH MED STÄNGNINGEN HAR DE INTE ALLS TAGIT MED I BERÄKNINGEN. HELLER INTE DET FAKTA ATT MÅNGA SOM NU HAR HAFT KNYTPUNKTEN SOM ENDA SOCIALA PLATTS I SIN VARDAG ATT KOMMA TILL NU KOMMER MÅ SÅ OERHÖRT MYCKET SÄMMRE. MÅNGA KOMMER BLI HEMMA SITTANDES, MÅLTIDER OCH MEDICINER GLÖMMAS BORT (DÅ MEDICINER TAS I SAMBAND MED MÅLTID OFTAST). MÅNGA KOMMER VÄNDA DYGNET HELT DÅ DE INTE KOMMER HA NÅGONTING ATT SE FRAM EMOT OCH KOMMA TILL. DET FINNS ÄVEN STOR RISK ATT NÅGRA VÄLJER ATT LÄMNA DETTA JORDELIV DÅ DE INTE LÄNGRE KOMMER ATT HA NÅGONSTANS ATT KOMMA OCH PRATA PÅ SAMMA ENKLA SÄTT SOM NU (PERSONALEN PÅ KNYTPUNKTEN HAR ALLTID FUNNITS DÄR SOM EN OERHÖRD TRYGGHET FÖR OSS ALLA OCH NU FÖRSVINNER DENNA TRYGGHET). DETTA ÄR SAKER KOMMUNEN ANTINGEN INTE ALLS TÄNKT PÅ, BLUNDAR FÖR ELLER HELT ENKELT INTE BRYR SIG OM DÅ DERAS ÄNDA FOKUS ÄR PENINGASPARANDE. SÅ LITE ÄR ALLTSÅ DITT LIV VÄRT OM DU LIDER AV PSYKISK OHÄLSA I KÖPINGS KOMMUN. KANSKE HAR DERAS BERÄKNINGAR PÅVISAT ATT MER PSYKIATRISK VÅRD OCH BEGRAVNINGAR ÄR BILLIGARE, FÖR VARFÖR SKULLE DE ANNARS STÄNGA NED KOMMUNALA PSYKIATRINS AKTIVITETSHUS KNYTPUNKTEN? VI VILL HA KNYTTPUNKTEN KVAR! VILL NI HA KNYTPUNKTEN KVAR? VILL NI ATT DET SKA FINNAS EN TRYGG TILLVARO DÅ SÅ MÅNGA MED PSYKISK OHÄLSA ÄR I STORT BEHOV AV JUST DETTA? SKRIV UNDER!
  205 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johan Malmgren Picture
 • Slopa inkomstskatt för offentligt anställda inom utbildning och sjukvård
  De som gör de allra viktigaste jobben för att vårt samhälle ska fungera går på knäna både vad gäller tid och pengar. Sjuksköterskor, poliser och lärare med mera säger upp sig eller byter till privatsektorn. 
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sean Kisch
 • Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  954 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Bygg en skatepark i Karlskrona!
  Det finns en oro bland många invånare att kommunen har valt att inte renovera den lokala skatehallen, vilket skulle kunna tolkas som en brist på engagemang för våra unga. Men att bygga en ny, modern skatepark utomhus skulle inte bara vara ett steg i rätt riktning för att främja fysisk aktivitet och social samvaro, utan även för att visa att vi verkligen bryr oss om våra barns och ungdomars framtid.
  459 av 500 Underskrifter
  Skapad av Simon Fuglsang
 • Förbättra ungdomsfotbollen på Stuvsta IP nu!
  Rätt förutsättningar på kommunens idrottsanläggningar gör att vi behåller fler ungdomar inom olika sporter vilket leder till ett bättre samhällsklimat och ett aktivt liv som vuxen. Detta underströk och beskrev Centrum för idrottsforskning i sin rapport från 2023. https://centrumforidrottsforskning.se/idrotts-och-friluftsanlaggningar Dags att Huddinge kommun agerar!
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Daniel Söderström
 • Inga kärnvapen på svensk mark, tack!
  Kärnvapen är det absolut största hotet mot mänskligheten och aldrig har vi varit så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som just idag år 2024, och Sverige bör, liksom Norge markera att vi inte tänker ha kärnvapen på vår mark. Kärnvapen är det värsta vapnet människan uppfunnits. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle få förödande klimat och miljöeffekter på hela planeten för överskådlig framtid. Sverige ska inte bidra till eskalering.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  64 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney