• HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Hjälp oss att fixa en bättre gymnastikhall för vår utveckling.
  Alla gymnaster vill utvecklas men det funkar inte just nu. Det personer som vill utvecklas i gymnastiken får ligga och pendla mellan Linköping och Västervik för att vi inte har samma möjligheter. Vi har ingen foampit (skumgummiklossar som ligger i en grop för mjuka landningar.) där vi kan testa nya volter utan risk för att slå oss allvarligt. Vi har ingen fasttrack (en lång studsmatta) det skulle vara nödvändigt för att enklare lära sig nya volter. Vi kan inte ha dessa saker på grund av att våran hall är för liten. Det är många som kommer till hallen och tränar för att komma bort från verkligheten ett tag. Laget brukar säga - det är som att alla problem försvinner när man går in i hallen, där samlar man sin energi och laget är en familj. Det är många gymnaster som haft problem i skolan men som nu har det enklare pågrund av kämparglöden man hittar hos sig själv när man tränar. Det är även många som mått/ mår psykiskt dåligt men den kärlek som ges av laget underlättar för många och leder till bättre mående. Så snälla hjälp oss att skapa en bättre hall med rätt redskap för barn, unga och vuxnas välmående och utveckling!
  91 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Dahlén Picture
 • Ge Dövblinda Evelina rätt att kommunicera med omvärlden
  Idag dig imorgon mig - så kan man säga. Nu har man sparkat på de svaga i samhället för mycket, så vi måste säga stopp. En dag kan det gälla dig eller dina närmast som tappar den livsnödvändiga hjälpen. Den 20/12 sammanträder socialnämnden på Storstrand i Öjebyn. Hoppas du är med då.
  2 258 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Monica Isaksson
 • Satsa på truppgymnastiken vid ombyggnaden av Moliden!
  Satsa på alla idrottande barn Vi är mycket glada över att Karlsborgs kommun planerar en tillbyggnad av Molidens idrottshall. Behovet av fler lokaler och träningstider är stort. De aktiva idrottsföreningarna lovades inledningsvis stor delaktighet i planeringsprocessen för att utformningen av utbyggnaden skulle bli så bra som möjlig och svara mot behoven. Andra idrottsföreningars efterfrågade speciallösningar har redan godkänts, men Karlsborgs Gymnastikförening har hittills inte fått något gehör alls för sina önskemål om lokalanpassningar för truppgymnastiken. Det är givetvis glädjande att kommunen hörsammat några idrottsföreningars behov av nya lokaler och specialredskap, men vi vill uppmana beslutsfattarna att inte favorisera någon enskild idrott vid ombyggnaden utan satsa på kommunens alla idrottande barn. Det finns goda möjligheter till extern finansiering, så att alla idrottsföreningar som nyttjar hallen kan utveckla sin verksamhet. Växande förening Truppgymnastiken i Karlsborg bedriver en helt enastående idrottsverksamhet, som få om några kommuner med liknande befolkningsstorlek kan mäta sig med. Ledarna är otroligt skickliga och hängivna och intresset för att få en plats är stort, med många barn i kö. Just nu planeras en sjunde träningsgrupp efter årsskiftet. Då kommer föreningen att ha drygt 110 aktiva barn och ungdomar mellan 7–17 år och efterfrågan på träningstider ökar ännu mer. Men det är inte bara brist på träningstider som utgör hinder för verksamheten, utan även att dagens lokaler inte är anpassade för truppgymnastiken. Gropar för volter saknas Vissa träningsmoment går inte att göra i Karlsborg i dag, utan föreningen tvingas regelbundet att hyra in sig i andra gymnastikhallar i Skaraborg för att gymnasterna ska få chansen att utvecklas på ett säkert sätt. Att träna på annan ort är tidskrävande och innebär extra kostnader för föreningen, långa dagar för gymnasterna och extra körning för oss föräldrar. Det är också svårt att få träningstider, då lokala föreningar har förtur till dessa tider. Föreningen tappar även en del ungdomar som börjar träna och tävla för andra klubbar, när Karlsborg inte kan erbjuda den träning och de redskap de behöver. Smartare redskapsförvaring behövs Ledare och föräldrar behöver i dag lägga ca 45 minuter vid varje träningstillfälle för att ta fram och plocka bort de redskap som behövs för träningen. De flesta grupper tränar två gånger i veckan. Det blir mycket släpande och bärande. Givetvis ställer vi föräldrar och andra anhöriga upp för att våra barn ska få hålla på med den idrott de älskar och mår så bra av. Men detta borde kunna lösas på ett mycket enklare sätt med en bättre planering av hallen och smarta förvaringslösningar för redskapen, så att exempelvis tumblinggolvet inte behöver byggas ihop och rivas vid varje träning. Vi har sett sådana lösningar med egna ögon i Billingehov i Skövde och det är inte orealistiskt att bygga in liknande i Moliden i samband med den planerade ombyggnaden. Ledarna ska inte behöva lägga så mycket extra tid på logistik och resor, de har nog med att träna våra barn! Missa inte chansen vid ombyggnaden För att ekvationen med redskap, träningstid, säker träning och gymnasternas utveckling ska gå ihop behövs anpassningar för truppgymnastik i den nya eller gamla hallen. Det finns utmärkta möjligheter i och med ombyggnaden att planera för smart förvaring och de lösningar som efterfrågas, så att våra barn kan träna på hemmaplan. Med tanke på hur sällan en idrottsanläggning byggs, vore det väldigt synd att inte ta chansen att göra det så bra som möjligt för de föreningar som nyttjar hallen. Det handlar om en engångskostnad vid utbyggnaden nu, som kommunens gymnastiserande barn och ungdomar sedan kan ha glädje av i många decennier framöver. Möjlighet till extern finansiering Det finns flera externa bidrag gymnastikföreningen kan söka för de efterfrågade anpassningarna. Vi föräldrar har också fått klartecken från Allmänna Arvsfonden om att den önskade tillbyggnaden för gymnastiken är godkänd för att söka deras lokalbidrag, vilket vid ett positivt besked sannolikt skulle täcka allt, eller stora delar av kostnaderna för truppgymnastikens anpassningar – beroende på vilka lösningar kommunen och gymnastikföreningen gemensamt kommer fram till. Men dessa ansökningar behöver utformas i dialog med kommunen då de bland annat kräver detaljerade budget- och projektupplysningar. Lyssna på gymnastikföreningen Vi föräldrar hoppas därför på ett gott samarbete i den fortsatta planeringen av utbyggnaden och vädjar till politiker och tjänstemän i Karlsborgs kommun att samarbeta med gymnastikföreningen i utformningen av utbyggnaden. Föreningens ledare vet vad som behövs och hur hallen kan utformas på bästa sätt. Låt truppgymnastiken utvecklas och blomstra i vår kommun! Vi som skriver under detta upprop till kommunen är föräldrar till aktiva barn inom truppgymnastiken i Karlsborgs gymnastikförening, samt andra närstående och supportrar till de idrottande barnen.
  253 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofie Olausson
 • Renovera simhallen i Matfors!
  Utan ett badhus i Matfors så kommer alla från nyfödda till pensionärer att drabbas då det inte längre går att bedriva babysim, simundervisning, simträning och rehabiliteringar. Det kommer även att innebära att fler av våra ungdomar riskerar att inte vara simkunniga i framtiden.
  426 av 500 Underskrifter
  Skapad av Daniel Ahlqvist
 • Hem åt hemlösa djur
  Hej jag heter Greta och är 12 år. Jag tycker det är helt hemskt att det finns hemlösa djur som springer runt på gatorna och letar mat. Vi måste tillsammans hjälpa hundra tusentals djur i nöd och det kan vi göra, vi kan göra skillnad men då måste vi gå ihop och göra det tillsammans. Jag tror att vi kan göra det men då måste alla medverka. Tack för att ni lyssnar och uppmärksammar frågan, det betyder enormt att kunna hjälpa.
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christofer Urby
 • Slopa 11 timmars dygnsvila för vårdpersonal
  För att det ska fungera i alla verksamheter med schema för både patienter och personal
  89 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Wieslander
 • Skriv under för att Göteborgs Universitet ska servera 100% växtbaserat på sina campusrestauranger!
  Detta är en kampanj riktad mot Göteborgs Universitet, men det angår oss alla som studerar här. Det finns inget syfte med en utbildning på en död planet, och det är dit vi är påväg. Såväl IPCC som IPBES är samtidigt tydliga med att ett skifte av kosten har enorm potential att lösa de sammanhängande planetära kriserna vi står inför, samtidigt som det finns stora hälsovinster att göra. Oavsett vad man tycker personligen, är det en kampanj värd att stötta. För att upprepa är det inte en inskränkning på personliga kostval, då varje individ fortfarande kan ta med sig valfri mat och äta på campus. Det handlar om institutionellt ansvarstagande, och att Göteborgs Universitet som ett respekterat lärosäte har ett ansvar att lyssna till sin egna forskning.
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Plant-Based Universities Göteborg
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  251 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • Operation Rädda Julia: Från SiS-ungdomshem till annat boende
  SIS-ungdomshem är ingen plats för en flicka med Julias svårigheter. En flicka som mår dåligt psykiskt skall inte vistas i en miljö såsom den är på SIS. Julias mående har försämrats avsevärt sedan hon placerades på SIS. Det är hon inte ensam om. Larmrapporter och vittnesmål beskriver återkommande miljön på SIS, hur illa det är. Våra ansvariga politiker i regering och riksdag behöver ta sitt ansvar och förbjuda placering av barn och unga med psykisk ohälsa på SIS och istället erbjuda alternativ som faktiskt innebär behandling. De kan inte längre chockeras över det drabbade barn, unga, deras föräldrar och anhöriga samt organisationer och kontrollmyndigheter beskriver hur illa ställt det är på SIS. Agera nu! #inte1barntill
  104 av 200 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • We Stand With Our Colleagues In Gaza
  Sedan 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för det mest intensiva, och urskillningslösa israeliska bombardemang. Dessa bombattacker riktas mot bostäder, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Sedan dess har över 11 000 palestinier dödats, däribland över 4600 barn och 198 sjukvårdspersonal. Sjukhusen i norra Gaza är ur funktion. Enligt WHO är 22 av Gazas 36 sjukhus helt stängda p.g.a. brist på drivmedel, skador på byggnader, attacker och säkerhetsbrister. De resterande sjukhusen som är öppna är överfulla, saknar medicinsk materiel och är inte kapabla att förse patienter med den sjukvård som behövs under det pågående kriget. Det rapporteras om amputationer på barn samt kejsarsnitt utan bedövning. Allt detta inhumana lidande måste få ett omedelbart slut. Våra kollegor i Gaza riskerar sina liv för att rädda civila palestinier. Utöver sitt jobb så måste de nu, ta emot döda familjemedlemmar och begraver sina egna patienter. Ingen sjukvårdspersonal ska jobba under sådana förhållanden. Al Shifa sjukhuset, Gazas största sjukhus, har förvandlats till en massgrav, eftersom Sjukhusområdet är fullt av lik som ruttnar på grund av elbristen. Sjukhuset är belägrat, ingen kan komma in eller ut. På grund av elbrist har 39 för tidigt födda barn, tagits ut ur kuvöserna och tre av dem har redan dött. Bilden på barnen är hjärtskärande, att attackera sjukhus strider mot internationell lag. BBC skriver att cirka 180 människor har begravts i en massgrav utanför sjukhuset, bl.a. spädbarn. Vi bevittnar en av de största humanitära kriserna i vår tid. Det är sällan man ser ett krig där inga förnödenheter kan nå fram till civilbefolkningen. Blockaden av Gaza måste hävas.
  424 av 500 Underskrifter
  Skapad av PalMed Sweden
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 047 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg