• Stoppa billig arbetskraft inom daglig verksamhet. Östersund.
  Hej jag ber er hjälpa till att få igenom en högre ersättning på daglig verksamhet i Östersund. Just nu får man bara 40kr: halvdag, 60kr: heldag.  Jag tycker det är hemskt att kommunen använder oss med funktionsnedsättning som billig arbetskraft! Så snälla skriv under för ett mer rättvist förhållande i jobbet.  Tack på förhand.  Mvh Anna. 
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna Edelsvärd Picture
 • PFAS-gifter!
  För framtida generationer.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulph Wahlbom
 • Rättvisa åt Axel - stoppa tvångsflytt
  Vad gör man som enskild individ om kommunen sätter sig över lagen och vägrar rätta sig efter en dom i högre instans? Man blir ju helt maktlös! Stoppa kommunens domstolstrots. Ge Axel en rättvis prövning av sin sak.
  677 av 800 Underskrifter
  Skapad av Birgitta Hellman Magnusson
 • Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker
  Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
  65 av 100 Underskrifter
  Skapad av Becca Chaney
 • Skolskjuts mellan skola och korttidsboende
  “Företaget Payoff har gjort en undersökning på uppdrag av FUB som visar att förbättringar inom LSS kan ge miljoner i samhällsekonomisk vinst. Om personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism får adekvat stöd kan samhället tjäna 5, 2 miljoner kr per år. Den största ekonomiska fördelen med att satsa på LSS är att anhöriga kan förvärvsarbeta i större grad, kan öka arbetstiden, mindre sjukskrivningar och kanske studera. Allt detta leder till ökat samhällsekonomiskt produktionsvärde. Perspektivet måste ändras från att LSS kostar till att det är en samhällsvinst!” Går att läsa mer i länken! https://www.fub.se/nyheter/ny-rapport-battre-lss-skulle-ge-mer-pengar-till-samhallet/
  235 av 300 Underskrifter
  Skapad av Maria Nilsson
 • Rädda Aktivitetshuset i Gävle
  Få Gävle kommuns politiker att intressera sig och ändra beslutet att spara in och stänga ner Aktivitetshuset!
  593 av 600 Underskrifter
  Skapad av Andreas Jansson Picture
 • Bevara Lotsen!
  På grund av besparingskrav är Lotsen hotad av nedläggning. Detta skulle innebära en katastrof för de som deltar i Lotsens öppna verksamhet. Lotsen bidrar med gemenskap och trygghet till människor med psykisk ohälsa och/eller någon form av funktionsvariation. Lotsen förhindrar att människor hamnar i oönskad social isolering och skapar ett viktigt sammanhang. Om politikerna beslutar att lägga ned Losten bidrar de till att fler kommuninvånare hamnar i utanförskap. Något som i förlängningen skulle innebära en mer kostsam situation än den vi har idag.
  593 av 600 Underskrifter
  Skapad av Hej San
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  39 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien
 • STOPPA PLANERAD NEDDRAGING AV PERSONAL PÅ TRÄFFLOKALEN LEJDAREN SAMT STÖDBOENDET FALLSKÄRMEN!
  Träfflokalen Lejdaren och Stödboendet Fallskärmen är livsviktiga verksamheter för många människor. Gör din röst hörd och hjälp till att hjälpa de som inte kan föra sin egen talan.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Löfstedt
 • Säkra upp barnens skol- och idrottsväg och led om trafik
  Vi måste bli fler som säger att det räcker. Våra barns liv är också värda någonting. Vi är en förort med lite arbetslöshet som också kräver att det satsas på våra barn och vår miljö och framtid. Väg och vakt vittnar om trafikfara vid skolan, de som lagar potthål på vägen i fråga och jobbar åt kommunen vittnar om farliga arbetsförhållanden. Vi är många som har mycket att säga om den här vägen och troligtvis kan även utryckningsfordon förespråka en tunnel för att snabbare ta sig längre ut där förorten vuxit ännu mer sista 15 åren med tusentals fastigheter som fick kommunalt vatten och ändrades fr fritidshus till permanenta hus.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av caroline Dimeo
 • Inför bås i omklädningsrummen i Nolhaga Parkbad.
  Det är viktigt för för att få bort stormen som angrep mot barn med speciella behov i omklädningsrummen. Det är viktigt för att få alla känna att vistelsen är trevlig i omklädningsrummen. Alla är inte bekväma att byta om i vissa situationer då ska hjälper bås till. Förälder med barn med speciella behov som vill byta om i bås för att ge andra i omklädningsrummen en bra vistelse, som sig själva och sitt barn.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Vackenklint
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 477 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger