• Räddalss
  Detta är viktigt för våra rättigheter som människor att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Utan Lss-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så blir vi isolerade och i värsta fall dör
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Åbrandt
 • Rädda Närpsykiatrin Luleå!
  För att vi patienter ska få en bra och trygg vård. Jag väntar på tid hos läkare sedan i oktober förra året.........
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elisabet Persson