Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolverkets GD Peter Fredriksson kan ändra på instruktionerna som går ut till lärarna.

Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor

Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor

Skolverket måste ändra sina instruktioner till lärare, så att den säger att elever med dyslexi får använda sina hjälpmedel på läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6.
Då kan elever med dyslexi bli bedömda i läsförståelse på samma villkor som andra och få rättvisa betyg.

Utan hjälpmedel misslyckas de. Test av elevernas avkodningsförmåga kan lärarna göra vid andra tillfällen.

Alla sätt att läsa är bra – ögon, öron eller fingrar. För elever med dyslexi är öronläsning det främsta sättet att förstå text.

Varför är det viktigt?

Alla elever måste ha rätt att delta i de nationella proven på lika villkor. Även elever med dyslexi måste få möjlighet att visa att de klarar av läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6. Därmed kan de få betyg som visar vad de kan.

Hur den kommer att överlämnas

Sveriges dyslexirörelse ska lämna över namninsamlingen genom ett möte under hösten 2021.

Mer information


Anledningar att skriva under

  • Arbetar i skolan. Med dagens regelverk och krav på godkända betyg i bl.a. svenska och engelska behöver dessa elever allt upptänkligt stöd för att komma vidare inom skolsystemet och så småningom ut i yrkeslivet. Det är oerhört viktigt att få RÄTT förutsättningar för att kunna visa vad man kan. Skolan skall stimulera till att vilja lära mer - inte döda lusten att lära. Att få lyckas stärker självkänslan och leder alltid till bättre resultat!
  • Givetvis självklart och så har min dotter nyligen fått veta att hon har dyslexi. Hon är 16 år.
  • Alla barn ska ha rätt till kunskapen i skolan. Dags att Skolverket uppdaterar i sina normer och låter barnen visa att det finns flera sätt att till exempel läsa (med ögon, öron, fingrar). Målet är ju att vi vill bygga starka och trygga barn och inte bryta ner dem med föråldrade regler som är direkt diskriminerande. Detta är viktigt!!

Uppdateringar

2021-09-20 11:02:49 +0200

Hej!

Nu har vi 1600 underskrifter. Fantastiskt!

Men det räcker förstås inte! Jag vill därför be er om två saker:

1. Försök övertala en person till att skriv under. Då har vi plötsligt 2500-3000 underskrifter.
2. Gör en kort video (max 30 sekunder) där ni berättar att ni skrivit under. Lägg upp den i sociala medier med taggen #rattvisanp eller kicka den till [email protected] så lägger vi upp den centralt i kampanjen.

Tack alla fina påverkare!

Ta hand om er,
Sveriges dyslexirörelse

2021-09-15 22:14:49 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-14 18:54:49 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-13 13:58:16 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-13 12:24:37 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-13 11:47:57 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-13 11:30:44 +0200

10 underskrifter nådda