Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolverkets GD Peter Fredriksson kan ändra på instruktionerna som går ut till lärarna.

Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor

Skolverket måste ändra sina instruktioner till lärare, så att den säger att elever med dyslexi får använda sina hjälpmedel på läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6.
Då kan elever med dyslexi bli bedömda i läsförståelse på samma villkor som andra och få rättvisa betyg.

Utan hjälpmedel misslyckas de. Test av elevernas avkodningsförmåga kan lärarna göra vid andra tillfällen.

Alla sätt att läsa är bra – ögon, öron eller fingrar. För elever med dyslexi är öronläsning det främsta sättet att förstå text.

Varför är det viktigt?

Alla elever måste ha rätt att delta i de nationella proven på lika villkor. Även elever med dyslexi måste få möjlighet att visa att de klarar av läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6. Därmed kan de få betyg som visar vad de kan.

Hur den kommer att överlämnas

Sveriges dyslexirörelse ska lämna över namninsamlingen genom ett möte under 2022..

Länkar

Uppdateringar

2022-02-21 10:18:43 +0100

Hej alla!

Vi väntar på att få en tid för att lämna över namninsamlingen till skolministern. Än har vi inte fått någon tid för det.

Dela gärna vidare sidan så att fler kan skriva under.

Mvh Sveriges dyslexirörelse

2021-09-20 11:02:49 +0200

Hej!

Nu har vi 1600 underskrifter. Fantastiskt!

Men det räcker förstås inte! Jag vill därför be er om två saker:

1. Försök övertala en person till att skriv under. Då har vi plötsligt 2500-3000 underskrifter.
2. Gör en kort video (max 30 sekunder) där ni berättar att ni skrivit under. Lägg upp den i sociala medier med taggen #rattvisanp eller kicka den till [email protected] så lägger vi upp den centralt i kampanjen.

Tack alla fina påverkare!

Ta hand om er,
Sveriges dyslexirörelse

2021-09-15 22:14:49 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-14 18:54:49 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-13 13:58:16 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-13 12:24:37 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-13 11:47:57 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-13 11:30:44 +0200

10 underskrifter nådda