Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering, Socialstyrelsen och regionerna

Multidisciplinära mottagningar för långtidscovid behövs i samtliga regioner.

Storbritanniens motsvarighet till Statistiska centralbyrån har konstaterat att 10 procent av alla smittade utvecklar långtidscovid. I januari rapporterade Novus att 160 000 svenskar kan vara drabbade, en siffra som kommer öka med smittspridningen.

Långtidscovid är en paraplydiagnos för en rad olika skador och sjukdomstillstånd som orsakats av covid-19. Tillståndet leder till en kraftigt försämrad livskvalité och arbetsförmåga. Många lider av andningssvårigheter, bröstsmärtor, extrem fatigue, feber i månader och dippar i syresättningen. En del får hjärtrusningar och yrsel bara av att ställa sig upp. Såväl vuxna som barn drabbas, och många har varit sjuka i snart ett år.

Varför är det viktigt?

Att tillhandahålla vård till patienter med en ny sjukdom som ger multisystemiska och allvarliga symtom är en utmaning. I dagsläget strösslas patienterna ut på landets lokala vårdcentraler, som saknar förutsättningar att hantera frågan. Primärvården arbetar med väletablerade sjukdomar med väletablerade behandlingar, medan långtidscovid är både nytt och komplext.

Endast i ett fåtal regioner finns multidisciplinära mottagningar med upparbetad kunskap om långtidscovid, dit husläkaren kan vända sig för konsultation och vidareremittering av patienter. Detta gör att den vård man får blir helt beroende av var i landet man bor. Hälso- och sjukvårdslagens målsättning om jämlik vård uppfylls alltså inte.
När en sjukdom är ny och många drabbas måste man också skapa ett effektivt lärande. Detta görs bäst genom att samla patientgrupp och profession på multidisciplinära mottagningar med utredande läkarteam och fokus på diagnostik. Sådana mottagningar skapar även förutsättningar för patientnära forskning.

Storbritannien har redan över 70 post-covid-kliniker och Danmark har upprättat nio. Ska även Sverige bygga expertis på området långtidscovid och ge patientgruppen bästa möjliga vård - såväl långsiktigt som här och nu - måste mottagningar inrättas. Varken individ eller samhälle har råd att vänta längre.

Svenska Covidföreningen genom Linda Alexandersson

Uppdateringar

2021-02-27 16:44:25 +0100

1,000 underskrifter nådda

2021-02-25 12:02:59 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-24 21:53:26 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-24 21:40:37 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-24 21:25:32 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-24 21:19:10 +0100

10 underskrifter nådda