• Stoppa massuppsägningen av tandvårdsavtal
  Folktandvårdens tandvårdsavtal främjar att folk kommer till tandläkaren i tid. Att människor kan klara sin tandvård med rimliga priser. Att tandvården får bättre koll på folks tänder och kan förebygga problem. Region Dalarna säger nu upp sina tandvårdsavtal för alla patienter som har ett avtal. Det kommer leda till 1) sämre tandhälsa 2) sämre ekonomiska möjligheter för människor att sköta sin tandhälsa 3) En avlövning av av Folktandvården. Hur kan en region välja att säga upp ett avtal med sina patienter som: - ger kunskap om patienternas tandhälsa som Folktandvården i längden tjänar på - genom regelbundna undersökningar förebygger och hanterar förändringar i min tandhälsa innan de blivit allvarliga hot mot hälsan - ger en långsiktig ekonomisk överenskommelse mellan patient och folktandvård - ger incitament för patienten att sköta sin tandhälsa och ta ett personligt ansvar för den - som ger en ökad ekonomisk trygghet för patienten Vad händer nu? Många patienter tappar sina tandvårdsavtal. Det riskerar att öka ohälsan. Dessutom riskerar ekonomiska resurser dräneras från Folktandvården. För att inte tala om personal som söker sig till kliniker där det finns tandvårdsavtal. Tandvårdsavtalet är ett exempel på win-win för patient och folktandvård. Med ett beslut om massuppsägning av tandvårdsavtal i Region Dalarna så kommer både folktandvård och patienter förlora.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Peter Dahlgren
 • STOPPA UTFÖRSÄKRINGARNA
  Det är nu sex månader sedan som spridningen av covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Samtidigt med detta börjar många långtidssjuka i covid-19 passera den kritiska 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringssystemet, och står nu inför utförsäkring. Vad de långtidssjuka har att välja mellan är att se privatekonomin raserad eller att tvinga sig ut i jobb deras kroppar inte klarar av, med risk för att bli ännu sjukare. Det svenska sjukförsäkringssystemet bygger på att patienter får konkreta diagnoser med mätbara symtom, och att vedertagna behandlings- och rehabiliteringsprogram finns att tillgå. Arbetsförmågan bedöms under de första 90 dagarna i förhållande till aktuell tjänst och därefter har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagars sjukskrivning prövas den enskildes arbetsförmåga mot samtliga jobb på hela arbetsmarknaden. Grundidén med 180-dagarsregeln är att personer med utredd kronisk sjukdom ska kunna anpassa sig efter begränsningarna i arbetsförmågan och ta de jobb som kan fungera. Med anledning av coronapandemin har Försäkringskassan möjlighet att skjuta upp 180-dagarsprövningen, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Regeländringen syftar till att förhindra utförsäkring av exempelvis cancerpatienter som fått sin operation uppskjuten under pandemin. En grupp som faller mellan stolarna med dagens regelverk är de som är långtidssjuka i covid-19. Inte sällan saknar de diagnoser och utredningar. Följden blir att långtidssjuka utförsäkras. Avslag sker med motiveringen att medicinskt objektiva fynd saknas och att läkarintygen enbart bygger på den sjukes egna uppgifter. Det spelar ingen roll att biomarkörerna för långtidscovid ännu är okända för forskarvärlden, och att läkarna därför inte vet hur eller vad de ska testa. Det spelar ingen roll att patienten inte har fått ordentliga undersökningar av sina symtom, som kan bestå i allt från andnöd till hjärtrusningar, extrem trötthet, nedsatt minne, feber i månader etc. Det spelar ingen roll att det saknas kunskap om hur långtidssjuka ska behandlas och rehabiliteras, eller hur prognosen ser ut. Och på detta - extremt bristfälliga - underlag bedömer Försäkringskassan att patienten ska ut och jobba. Målet måste vara att de långtidssjuka ska bli friska, inte att de ska gå på sjukpenning. Men för det krävs rätt förutsättningar. Tillfrisknandet tar tid. Med en lång rehabiliteringsplan och successiv upptrappning kan med stor sannolikhet de allra flesta av de långtidssjuka återgå i arbete och återuppta sina liv som friska. Istället ser vi hur bristande regelverk och avslagsbeslut slår tidigare fullt fungerande liv i spillror. Utförsäkringar av långtidssjuka under rådande pandemi är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige. Utförsäkringarna måste stoppas NU!
  1 664 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Svenska Covidföreningen Picture
 • Stoppa varslen på NKS!
  Hela Sverige och vår region har slutit upp bakom vårdpersonalens heroiska insatser denna vår. Nu kommer tacket från det moderatledda styret i Region Stockholm: Varslen ligger kvar – samtidigt som dyr hyrpersonal köps in. Det är inget annat än ett hån mot vårdpersonalen. Tusentals operationer har ställts in under pandemin och vårdpersonalen har arbetat under extrema förhållanden och är i stort behov av återhämtning. En vårdskuld har byggts upp under våren, som nu måste hanteras. Vi kräver nu att besparingarna och varslen på länets sjukhus stoppas. Vårdens pengar ska gå till personalen – inte till inhyrda konsulter.
  770 av 800 Underskrifter
  Skapad av Robin Pettersson Wäsche
 • Pausa hyran för Iris restaurang & café
  Iris restaurang & café är en social verksamhet som drivs av Internationella Qvinnoföreningen i Värmland. I över 12 år har flera hundra kvinnor som stått långt från arbetslivet haft möjlighet att arbetsträna och språkträna i en trygg och utvecklande miljö på gamla Klaraborgs Herrgård på Kårgränd i Karlstad. Sedan hösten 2019 har föreningen stått utan stöd från både kommunen och arbetsförmedlingen. De har levt på restaurangintäkterna. Som de flesta känner till har restaurangbranschen drabbats hårt på grund av den rådande Covid-19-pandemin, så även den sociala verksamheten Iris vars intäkter nästan helt försvunnit. Två av deras tre heltidsanställda har avsagt sin lön, regeringen säger nej till att dela ut krispengar på grund av att de är en förening, och om inte hyran betalas tvingas de flytta ur sina lokaler innan hösten. Lokalen på Kårgränd 4 hyrs av Karlstads Kommun. Iris vädjar nu till Karlstad kommuns Arbetsmarknad- och socialnämnd att efterskänka hyran fram till nyår för att kunna fortsätta bedriva sina kärnverksamheter i lokalen. Och ge dem utrymme till att finna nya vägar till finansiering av sina verksamheter. Ärendet tas förhoppningsvis tas upp i nämndemötet den 17 juni. Internationella Qvinnoföreningen önskar att fortsätta hjälpa kvinnor i Värmland som av olika anledningar lever i utanförskap att ta steget tillbaka till samhället och närma sig egen försörjning. Det hade varit extremt dumsnålt att neka Iris hjälp med hyran, då det med största sannolikhet kommer vara svårt att hitta nya hyresgäster till lokalen innan det nya året. Titta gärna på filmen om Iris: https://www.youtube.com/watch?v=VIWKjskTwJo
  300 av 400 Underskrifter
  Skapad av Marcus Sjögren
 • Legitimerad läkares intyg till Försäkringskassan SKA gälla
  Läkarens intyg måste gälla. Ingen på Försäkringskassan ska kunna neka sjukskrivningar bara för att plocka ut bonusar. [1] Det pågår ett systematiskt våld mot oskyldigt svaga människor (en del tar sina liv) med hjälp av Försäkringskassan. Läkarutlåtanden förbises och den drabbade ställs inför socialbidrag (om man får det ens), trots att man behöver vara sjukskriven. Det sociala nätverket måste återupprättas och underlätta för de drabbade. Källa: [1] SVT, Handläggare på Försäkringskassan: Fler avslag ger högre lön, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/handlaggare-pa-forsakringskassan-fler-avslag-ger-hogre-lon
  43 399 av 45 000 Underskrifter
  Skapad av Åsa Sandström
 • Stoppa utförsäkringarna, Shekarabi!
  När sjukvården ställer in all icke-nödvändig vård för att rädda covid-19-sjukas liv, riskerar långtidssjukskrivna att bli utförsäkrade. För att inte personer som når 180 dagarsgränsen snart ska bli av med sjukpenningen, måste Shekarabi och regeringen tillfälligt ändra kraven så att sjuka personer kan fortsätta att vara sjuka och få sjukpenning. En sådan lagändring kan inte vänta, den måste ske NU! Källa: https://www.dagensarena.se/innehall/ingen-regelverksandring-for-fk-i-coronatider/
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lisa Gemmel
 • Låt sjukpensionärerna få leva! Även de kvinnliga!
  De flesta sjukpensionärer (som är kvinnor) inte ens har råd till det lilla, som kan sätta guldkant på tillvaron. Vi behöver också ha råd att leva, ha råd med det lilla extra t ex att gå ut och fika någon gång. Vi har inte ens råd att skilja oss om vi skulle vilja! Idag, i Corona-tider, skulle vi också vilja stötta småföretagare, vården och barnen - men vi har inte råd! Vi konstaterar ju samtidigt att av vår vanliga ålderspension kommer det inte att finnas någonting kvar, den dag vi fyller pension. Och vi har inte råd med privata försäkringar! Återigen måste vi förlita oss på andra när det gäller vår försörjning...
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anja Andréasson
 • Aldrig mer karens!
  Från och med 1/1 2019 ersattes karensdagen med det så kallade karensavdraget. Det innebär att du får lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden. I och med Covid-19, även känt som Coronaviruset, tog regeringen ett beslut den 11 mars 2020 om att tillfälligt avskaffa karensavdraget. [1] Detta för att förhindra att de som inte har råd att sjukanmäla sig ska gå till jobbet och eventuellt smitta andra. Det är ett bra beslut. Men. Nyckelordet här är "tillfälligt". Karensavdraget är alltså något man vill ska återkomma – som om folk kommer sluta bli sjuka när vi väl kommit till bukt med det här viruset. Karensdagen och karensavdraget eller vad man kan tänka sig kalla det i framtiden är arbetarfientligt och alla är nu överens om att det även hotar civilisationen att låta folk smitta varandra. Regeringen har visat att de kan ta drastiska beslut om det behövs. Löp linan ut! Gör det enda rätta och utrota karensavdraget tillsammans med Coronaviruset. Skriv under om du håller med! KÄLLA: [1] Aftonbladet, Karensdagen slopas omedelbart: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/pLkV4o/karensdagen-slopas-omedelbart
  1 747 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Tradera: Stoppa handspritsockret
  Rapporter om stulna munskydd och stulen handsprit från sjukhusen. Tomma hyllor i affärerna. Men på Tradera kan du hitta det du behöver – om du kan betala för dig. Blocket har redan tagit ställning och tagit ner dessa annonser. [1] Vi vill att Tradera gör detsamma. Facebookgruppen "Sjukersättning som går att leva på" har varit i kontakt med Tradera men Tradera står på sig och tänker inte ta ner annonserna. De ser hellre att folk blir sjuka eller fattiga än att stoppa dessa annonser, bara de kan göra sig lite kronor på det. Folk gör sig rika på annat folks oro, det är fel. Köp ingen handsprit på Tradera – tvätta dina händer med tvål och vatten. Skriv under om du tycker Tradera ska ta sitt ansvar. Källa: [1] Expressen, Blockets svar: Förbuder folk att sälja handsprit https://www.expressen.se/dinapengar/blockets-svar-forbjuder-folk-att-salja-handsprit
  124 av 200 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Skrota karensavdraget - betala arbetare som självisolerar sig på grund av corona
  Regeringen råder medborgare att isolera sig om de tror att de har blivit smittade eller om de har varit i kontakt med någon som kan vara smittad. Men för arbetare som inte kan jobba hemifrån och därmed får stora hål i fickan på grund av karensavdraget, blir det ett svårt beslut. Valet kan stå mellan att stanna hemma eller en möjlighet att betala hyran och köpa mat till barnen. Den som uppmanar till isolering ska också betala för det. Därför ska staten ta det ekonomiska ansvaret och slopa karensavdraget för dem som uppmanas till isolering i coronavirusets spår.
  402 av 500 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Slopa karensdagen
  Vi står inför en trolig Coronaapedemi. Vi kan inte fortsätta ha kvar karensdagen som får folk att gå till arbetet när de egentligen borde vara hemma för sin egen och samhällets skull.
  302 av 400 Underskrifter
  Skapad av Pane Åström
 • Jag kräver att Försäkringskassan ändrar sin vision eftersom visionen inte speglar deras verksamhet
  Försäkringskassan administrerar våra socialförsäkringar. Just den hjälp som vi alla kan behöva nån gång i livet när vi kanske bli sjuka, eller våra barn blir sjuka eller…. Vi kan alla hamna i ett läge när vi behöver hjälp från den försäkring som vi gemensamt betalar in till via arbetsgivaravgifter och skatter. Försäkringskassan ska utgöra en trygghet – men stämmer det? Känner du dig trygg – om ditt liv vänder? Denna namninsamling är startad för att påvisa att Försäkringskassan inte bara saknar förtroendet hos befolkningen utan att vi, försäkringstagarna känner oss starkt oroliga för att vi inte längre kan få den trygghet vi har rätt till. Låt inte Försäkringskassan gömma sig bakom fina ord i visionen, berätta med din namnunderskrift att NEJ – Jag känner mig inte alls trygg med Försäkringskassan NEJ – jag tror inte att jag från er får inflytande över min livssituation NEJ – jag tror inte ni har rätt kunskap, empati och förståelse NEJ – jag tror inte att besluten från Försäkringskassan är ”lika för alla” Låt Försäkringskassan få svart på vitt – flera tusen gånger om att. Er vision speglar inte den verklighet jag känner till DÄRFÖR SKRIVER JAG HÄRMED UNDER!
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av Maria Notsickacordingtofk