Hoppa till huvudinnehåll

Till: Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister

Protestupprop mot karensavdraget!

Varför vill regeringen straffa vårdarbetare ekonomiskt?

Den 26 januari kom beskedet att regeringen har valt att lägga ner utredningen om att avskaffa karensavdrag, som initierades av den tidigare regeringen. Utredningen berörde inte bara karensavdraget i sig, utan syftade även till att kartlägga orättvisor mellan olika yrkesgrupper.

Sverige är det enda landet i Norden som har ett system med karensavdrag. Karensavdraget innebär att man får löneavdrag för den första dagen som man är sjuk och hemma från jobbet.

Systemet är något som slår hårt mot oss vårdarbetare, och även andra yrkeskategorier inom vård och omsorg där man löper en hög risk att smittas på grund av vad ens yrkesuppgifter består av. Hårdast drabbade är de som jobbar närmast patienter, barn och äldre. Många av dessa människovårdande yrken är låglöneyrken, där arbetarna redan lever på marginalerna.

Vi som arbetar inom vården vet att det är viktigt att stanna hemma när man är sjuk, då man annars riskerar att smitta både kollegor och patienter. En smittovåg leder till ökad frånvaro bland personalen och för de sköraste patienterna kan det i värsta fall, såsom vi sett t ex nu under coronapandemin, leda till döden.

Karensavdraget är därför synnerligen ologiskt: De som tar ansvar och stannar hemma vid symtom straffas ekonomiskt. I dagens ekonomiska läge kan en missad dagslön få stora konsekvenser för den enskilde och i förlängningen även för de eventuella personer som hen försörjer.

Vi kan inte heller arbeta hemifrån vid lättare symtom, en möjlighet som många tjänstepersoner har. Vi i så kallade samhällsbärande yrken behöver vara på plats.

Vården är en sektor som redan har stora rekryteringsproblem. IVO har nyligen kommit ut med en rapport efter att ha granskat 27 akutsjukhus. Rapporten slog fast att patientsäkerheten var hotad på samtliga. IVOs generaldirektör och avdelningschef beskrev läget som “förskräckligt” och “helt oacceptabelt”.

Det speglar vår verklighet: Vår arbetsbelastning blir allt högre samtidigt som vårdplatserna blir färre och personalstyrkan ständigt skärs ner. Det leder till att vår etiska stress ökar. Många av våra kollegor har valt att lämna branschen helt eller gå ner till deltidsarbete för att hålla.

Att straffa oss vårdpersonal ekonomiskt för att vi blir sjuka på grund av våra arbetsuppgifters natur menar vi är oacceptabelt.

Vi kräver att karensavdraget avskaffas. Annars finns snart ingen kvar som vill jobba i vården. Politiker, ta ansvar och avskaffa karensavdraget nu!

Varför är det viktigt?

Alla som anser att det är orimligt att straffas ekonomiskt för att man har ett människovårdande yrke: Vi ber er att skriva under vår kampanj och stötta oss!

Uppdateringar

2023-02-03 22:57:18 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-29 18:08:10 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-28 21:12:23 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-27 23:45:37 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-27 20:06:47 +0100

10 underskrifter nådda