Hoppa till huvudinnehåll

Till: Riksdag, regering och Försäkringskassan. Samt allmänheten.

Kräv upprättelse och en omprövning till de som nekats sjukpenning

Kräv upprättelse och en omprövning till de som nekats sjukpenning

Var med och kräv att Försäkringskassan och regeringen/riksdagen ska ge alla som nekats sjukpenning under åren en upprättelse och omprövning. Var med och protestera mot en av vår samtids största skandaler som ingen vill prata om.

Under åren 2015-2021 har Försäkringskassan nekat sjukpenning 322.000 gånger. I snitt blir det 127 per dag. Varje dag. Bakom varje siffra finns det en människa som får långtgående konsekvenser i sitt liv, i sin hälsa och i sina relationer.

Sjukförsäkringen handlar om trygghet och där har ansvariga inom politiken och på Försäkringskassan vänt alla dessa människor ryggen. Vi har genom åren hört ord om att det sker en mer rättssäker bedömning och det är därför avslagen ökat så dramatiskt. Vi har fått höra att vi som drabbas bara är missnöjda, okunniga och några enskilda som de aldrig kan uttala sig om. Men vi är långt ifrån några enskilda och vi är inte okunniga. Man blir inte dum för att man blir sjuk, men man får tydligen bli nekad trygghet, rättssäker bedömning och ett respektfullt bemötande. Vi blir utpekade som en grupp människor som man tydligen kan få behandla hur man vill.

DET MÅSTE BLI ETT SLUT PÅ DET HÄR!

Nu är det sedan länge bevisat att Försäkringskassan har gått utanför lagutrymmet. Försäkringskassan har hittat på egna regler och fantasiarbeten. Allt i jakten på olika siffermål. Avslagsmotiveringarna myndigheten gett till personen är inte ens i närheten av vad den undersökande läkaren skrivit eller bedömt. Men eftersom Försäkringskassan har tillåtits gå utanför tolkningsutrymmet utan att något sker, så fortsätter jakten. Dagligen får 127 människor veta att deras undersökande läkare har fel och inte kan bedöma arbetsförmågan. Dagligen får 127 människor veta att deras ord och upplevelse inte har någon betydelse.

Olika regeringar har naivt författat lagar och de har även ändrat ord i dessa. Det tragiska är att de verkar tro att deras ord efterlevs i verkligheten och att det krävs utredning efter utredning för att bekräfta det hundratusentals människor redan kan vittna om. Under tiden går människor sönder. I längden är det hela samhället som drabbas av att alltfler omfattas av otrygghet, rättsosäkerhet och fattigdom, men i nutid är det den sjuke som drabbas av oerhörda konsekvenser - en del till och med oåterkalleliga. De är helt utan makt att påverka sin egna situation och många gånger får de anhöriga både försörja dem och ordna allt omkring.

Myndigheters regler är inte synkade och blir ett moment 22 för de drabbade, och många förlorar sin SGI som möjliggör sjukpenning, föräldrapenning eller vab. Att myndigheterna samarbetar dåligt är en grym underdrift och det mest tragiska är att ingen av myndigheterna får ta skulden utan allt läggs på individen som är helt maktlös. Det är en omöjlig situation helt enkelt. Och den som säger att det bara är att överklaga…tänk så fel de har.

DET SOM SKER ÄN I DAG ÄR EN STOR RÄTTSSKANDAL.

Hade allt det här skett i något annat område så hade hade det blivit upplopp och stora demonstrationer. Men sjuka är just sjuka och har inte orken att organisera och genomföra såna aktioner.

VAD VILL VI ATT RIKSDAG, REGERING OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN GÖR?
• Ompröva alla avslagsbeslut kring sjukpenning som skett genom åren. Granskningen ska omfatta både Försäkringskassans och förvaltningsrätternas bedömningar.
• Garantera att en person som nekas sjukpenning aldrig kan hamna ”mellan stolarna” igen. Arbetsförmedling och Försäkringskassan måste ha samma grunder i sina regelverk och det ska inte gå att som person blir lämnad utan hjälp eller stöd.
• De som förlorat sin SGI på grund av att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedömt personens arbetsförmåga olika, ska få tillbaka sin SGI.
• Läkarintygen måste gälla. Allt annat är omänskligt och ologiskt.
• Tillåt inga fler lagöverträdelser.


Genom dessa åtgärder och omprövningar hoppas vi på:
• Konsekvenser för de ansvariga. Konsekvenser kostar och människor är värdefulla - även om de är sjuka. Den som inte kan ta ansvar för sitt misstag måste få konsekvenser. Vad är ett liv värt?
Rättssäkerhet i verkligheten - hela vägen. 
Vi vill att även Förvaltningsrätterna ska ingå i granskning- och omprövningen. Då kanske även de börjar läsa lagen och underlagen och vi kan känna oss trygga med att våga överklaga.
• Avhumaniseringen och fördomarna upphör. 
Alla kan bli sjuka eller skadade. Det handlar inte om att vilja eller inte vilja, eller om hur fattig man blir.
• Bemöt och respektera 
Människor som drabbats av att nekas sjukpenning har mycket att bidra med. Strunta inte i värdefull erfarenhet.

Varför är det viktigt?

Sjukförsäkringen är en viktig grund i vår välfärd och vi behöver alla en sjukförsäkring som går att lita på. Vem som helst kan bli sjuk eller skadad, det handlar inte om vilja eller ovilja. Sjukförsäkringen är en viktig sakfråga som borde stå utanför alla partifärger och revirtänkande.

Sjukförsäkringen är till för alla och tillsammans är vi starka.
Din röst är viktig.

#116omdagen är ett nätverk/aktion som drivs av personer, och deras anhöriga, som själva är sjuka. Syftet med aktionen är att, genom alla de berättelserna som skickas in till oss från de som nekats sjukpenning, synliggöra alla de systemfel som sjukförsäkringen har och därmed få till en rättssäker, mänsklig och trygg sjukförsäkring. Berättelserna finns att läsa på vår hemsida, FB, Instagram och Twitter. Vi skickar dem även till de ansvariga. Sprid dem. Bidra med din berättelse.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas digitalt till de berörda - men helst vill vi överlämna listan vid ett personligt möte.

Uppdateringar

2022-03-29 23:06:27 +0200

100 underskrifter nådda

2022-03-29 18:07:37 +0200

50 underskrifter nådda

2022-03-29 16:22:25 +0200

25 underskrifter nådda

2022-03-29 16:03:26 +0200

10 underskrifter nådda