Hoppa till huvudinnehåll

Till: De som vill se skärgården som en plats för åretrunt boende

Bevara Knippla Varvsområde som industriområde

Skriv på för att bevara Knippla Varvsområde som industri mark och för att främja arbetstillfällen. Förhindra inte bostadsmarknaden hamnar på höjder som utesluter att barnfamiljer har råd att bosätta sig på öarna.
Våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn är framtiden, viktigt att vi ge dem rätt förutsättningar att stanna kvar och bevara traditioner och för nyskapande för Öarnas överlevnad.
Våga satsa på de unga Öborna - de är vår framtid

Varför är det viktigt?

Bevara Knippla Varvsområde som industrimark.
Vi är för en utveckling av området men INTE fler bostadsrätter eller hus som säljs till sommarboende. Möjligtvis hyresrätter som ägs av kommunens fastighetsbolag för att förhindra spekulation.
Skapa arbetstillfällen inom tex industri, marin, vård och omsorg samt skapa ett aktivitetsområde för åretrunt aktiviteter.

475 51 Källö Knippla, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-03-23 18:57:13 +0100

100 underskrifter nådda

2021-03-19 19:52:39 +0100

50 underskrifter nådda

2021-03-19 09:06:41 +0100

25 underskrifter nådda

2021-03-19 05:31:05 +0100

10 underskrifter nådda