Hoppa till huvudinnehåll

Till: Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholm

FARA Å FÄRDE, elsparkcykeln skapar urban anarki!

Den "Mobilitetslösning" som Elsparkcykeln representerar för vissa sker på bekostnad av andra människors mobilitet och rörelsefrihet! Det kan kosta liv. Den skapar lidande och höga sjukvårdskostnader! Parkeringskaoset är stort problem men inte det största. Ska gångtrafikanter vara tvungna att använda cykelhjälm för att klara sig om de blir påkörda bakifrån på en gångbana?! Inskränk elsparkcyklarnas rätt att köra på trottoar och gångbana, de uppmuntrar till en anarkistisk hänsynslös körstil, som påverkar oss negativt!

Varför är det viktigt?

Låt oss vara med och göra vår röst hörd för att skapa ett vänligare mindre hänsynslöst trafikklimat i Stockholm. Ett trafikklimat där vi inte riskerar att skadas helt i onödan av människors framfart på ett oreglerat, ogenomtänkt s.k. Nytt trafikslag. Det skapar osäkerhet, ilska, skador och höga sjukvårdskostnader.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-06-26 19:07:08 +0200

100 underskrifter nådda

2021-06-21 01:56:12 +0200

50 underskrifter nådda

2021-06-20 15:11:10 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-20 13:04:52 +0200

10 underskrifter nådda