Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionpolitikerna och Trafiknämnden i Stockholm

Rör inte min tågvärd!

Beslutet att ersätta tågvärdarna på pendeltågen i Stockholm med kameror (vilket innebär att man lägger tågvärdens arbetsuppgifter på lokförararna) innebär ett stort arbetsmiljöproblem och riskerar säkerheten och tillgängligheten ombord för resenärerna. Det kommer innebära en fara för liv och hälsa om detta genomförs. Förslaget röstades igenom den 15e juni 2021 men vi vill att beslutet ska stoppas.

Varför är det viktigt?

Att köra pendeltåg i Stockholm är ett mycket intensivt och krävande jobb. Det är tack vare våra tågvärdar som det kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

En tågvärd arbetar från mitt- eller sluthytt på pendeltågen och ser till att av- och påstigning sker på ett säkert sätt, de hjälper till med rampservice när det behövs och håller koll på att situationen inuti tågen är lugn under färd.
De bistår föraren vid evakuering, brand och mekaniska fel. De håller resenärerna informerade vid trafikstrul, förseningar eller ändrade färdvägar. De plockstädar tågen invändigt vid vändning och tar hand om hittegods.
I alla yrken där det finns risk för våld och hot om våld ska man vara minst två. Vi lokförare och tågvärdar håller koll på och tar hand om varandra vid incidenter och tillbud. Utan en tågvärd ombord ökar den psykosociala stressen på lokföraren och arbetsmiljön blir ohållbar.

Vi har hundratals underbara kollegor som kämpar i ur och skur som tågvärdar på pendeltågen. De gör att tågtrafiken löper på smidigt och gör resan tryggare. De behövs, ta inte bort dem!

Hur den kommer att överlämnas

Mailar namninsamlingen samt lämnar över utskrift av underskrifterna till regionpolitikerna och trafiknämnden i Stockholm.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-06 17:28:44 +0100

20,000 underskrifter nådda

2022-12-14 09:13:45 +0100

Öppet brev till resenärer i pendeltågstrafiken: https://www.mitti.se/debatt/oppet-brev-till-alla-resenarer-i-pendeltagstrafiken-6.3.48133.8da21c7015

2022-11-16 11:05:18 +0100

12 000 namn! Tack för allt stöd. https://skiftet.org/app/uploads/2022/11/FK2A2460-kopia.jpeg

2022-11-14 21:39:05 +0100

Imorgon lämnas namnen in till det nya regionstyret i Stockholm! Dela gärna en extra gång :)

2022-11-11 15:20:38 +0100

10,000 underskrifter nådda

2021-06-14 17:56:47 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-06-12 21:51:23 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-06-12 19:26:00 +0200

500 underskrifter nådda

2021-06-12 17:35:52 +0200

100 underskrifter nådda

2021-06-12 17:17:23 +0200

50 underskrifter nådda

2021-06-12 17:06:28 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-12 16:57:52 +0200

10 underskrifter nådda