Hoppa till huvudinnehåll

Till: Finans­departementet, Elisabeth Svantesson

Inför (högre) skatt på djurprodukter, tack!

Vi vädjar om införandet av en sedan länge angelägen (högre) skatt (köttskatt, äggskatt, mejeriskatt, honungskatt, ullskatt, pälsskatt, osv) på djurprodukter tack vare deras avgörande bidrag till zoonoser och pandemier (svininfluensan, fågelinfluensan, SARS, MERS, HIV, COVID-19, osv). Samtliga djurindustrier och slakthus är nämligen våtmarknader och inte endast i Kina, där den globalt härjande och fortfarande dödliga COVID har sitt ursprung enligt goda, pålitliga forskningsbelägg. Bortsett från den kollektiva folkhälsan, kostar likväl den individuella hälsan, som hjärt- och kärlsjukdomar, samhället och medborgarna inte bara pengar, utan dessutom planetens oumbärliga resurser - Floran och Faunan - som håller på att ta slut snabbare än dem hinner återhämta sig. Vilket i sin tur leder till onaturliga klimatförändringar.

Varför ska medborgare som inte äter djur, inte konsumerar deras produkter och inte bidrar till klimatkrisen samt den ekologiska förstörelsen, betala skatt som regeringen använder för att subventionera sådant beteende?

Trots att majoriteten är intolerant mot laktos bland annat, är normen i skrivande stund en allätarkost. Men på grund av starka vanor och traditioner finns personer som inte ens är medvetna om sin egen intolerans. Syftet är att erbjuda vederbörande förutsättningar oavsett respektive anledning/ar (etiska, religiösa, hälsoskäl, etc.) och underlätta omställningen till en växtbaserad kost med tanke på rådande predikament, den individuella hälsan, djuren och inte minst vårt ansvar för planetens- samt kommande generationers överlevnad.

Förhoppningen är alltså att snarast möjligast övergå helt och hållet, och standardisera en hållbar, växtbaserad livsstil. Helst vegansk (innebär essentiellt anpassad tillämpning av en lösning som gynnar samtliga parter) sådan då den belönar oss med en generös win-win-win situation, vilket vi desperat behöver för att uppnå klimatmålen och samtidigt skapa en bättre, snällare värld.

Sverige har nu chansen att visa andra den optimala vägen mot en omtänksammare, ljusare framtid.

Tack för er medkänsla~

Uppdatering, klargöring och svar på aktuell kommentering:

Vi skulle även jättegärna vilja slopa statliga subventioner till djurindustrierna, deras produkter och inblandade aktörer, och erbjuda dessa bidrag (inklusive djurproduktskatten) som incitament mot en vegetabilisk övergång samt naturupprustning i stället. Plus skapa/stödja kampanjer som gynnar övergången och sätta etikett på hälsovådliga/cancerframkallande djurprodukter.

Alternativt en “ohållbarhetsavgift” som ska reflektera och vara proportionerlig produktens/tjänstens ekologiska fotavtryck samt samhällets resurskostnader, vilket sedan länge är utdraget och försenat. Eventuell omsättning ska fördelas rättvist och gå till stöd mot ett etiskt, växtdrivet skifte på samtliga nivåer: individuellt och kollektivt - privat och offentligt. Men även hjälpa floran x faunan där prioritet erfordras i enlighet med det växtdrivna skiftets etik och syfte.

[T]ack för din kommentar och omsorg~ Tanken är alltså att kunderna som väljer att köpa djurprodukter ska betala mer skatt. Blir då inte principen snarare densamma om skatten på vegetabiliska produkter sänks eller om skatten på djurprodukter höjs? Kan vi dessutom få både och så är ju det ännu bättre kanske. I och med att syftet är att övergå helt och hållet till etiskt, vegetabiliskt och utfasa djurprodukterna samt relaterade tjänster, är förhoppningen att eventuella klassförhållanden emellan också utfasas bland annat. Sedan är nog klassfrågan nästintill oundviklig eftersom status- och klassförhållanden finns inom växtbaserad kost och livsstil också[.]

Varför ska medborgare som inte äter djur, inte konsumerar deras produkter och inte bidrar till klimatkrisen samt den ekologiska förstörelsen, betala skatt som regeringen använder för att subventionera sådant beteende? Förresten, är inte våra färdmedel beskattade efter just deras mängd av skadliga (miljö)utsläpp? Varför bör då inte våra livsmedel beskattas dylikt?

Dessutom hade det varit uppriktigt mot kunderna att sätta etikett (precis som på cigarettpaket) på matvaror (ex., djurkött) som är skadliga för deras hälsa enligt till och med WHO; eftersom hållbar, ren och hälsosam mat samt matproduktion är mänskliga och miljömässiga rättigheter samt skyldigheter.

Varför är det viktigt?

Uppdateringar

2021-09-11 09:28:58 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-09 06:20:29 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-08 21:19:14 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-08 20:00:06 +0200

10 underskrifter nådda