• STOPPA FOLKMORDET I GAZA!
  Ditt stöd är oerhört viktig inte bara för Gaza, utan för hela mänskligheten. Vi är människor som kräver rättvisa, vi kräver handling, och vi kommer inte att vara tysta förrän rättvisa har uppnåtts. Vi står för mänskliga rättigheter för ALLA! Vi kan inte längre förbli tysta medan en folkmord sker Gaza och vår regering fortsätter att blunda. Över 30 000 civila varav cirka 14 000 är oskyldiga barn, inklusive svenska barn som Khadija (8 år), Nawal (4 år) och Cila (2 år), som deras liv har raderats ut på grund av Israels massaker i GAZA. Efter mer än 140 dagar av protester, där vår regering vägrar lyssna på oss, måste vi agera nu. Hur många fler behöver dö för att våra ledare ska vända det blinda ögat till det som sker?
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gatans Motstånd
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  37 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien
 • STOPPA PLANERAD NEDDRAGING AV PERSONAL PÅ TRÄFFLOKALEN LEJDAREN SAMT STÖDBOENDET FALLSKÄRMEN!
  Träfflokalen Lejdaren och Stödboendet Fallskärmen är livsviktiga verksamheter för många människor. Gör din röst hörd och hjälp till att hjälpa de som inte kan föra sin egen talan.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Löfstedt
 • Säkra upp barnens skol- och idrottsväg och led om trafik
  Vi måste bli fler som säger att det räcker. Våra barns liv är också värda någonting. Vi är en förort med lite arbetslöshet som också kräver att det satsas på våra barn och vår miljö och framtid. Väg och vakt vittnar om trafikfara vid skolan, de som lagar potthål på vägen i fråga och jobbar åt kommunen vittnar om farliga arbetsförhållanden. Vi är många som har mycket att säga om den här vägen och troligtvis kan även utryckningsfordon förespråka en tunnel för att snabbare ta sig längre ut där förorten vuxit ännu mer sista 15 åren med tusentals fastigheter som fick kommunalt vatten och ändrades fr fritidshus till permanenta hus.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av caroline Dimeo
 • NEJ till Stenfors Vinds vindkraftpark i Andersvattnet, Burträsk!
  Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt motstånd mot Stenfors Vinds ABs planer på att bygga en stor vindkraftspark i området kring vackra Andersvattnet, Burträsk. En vindkraftspark som kommer att få förödande konsekvenser för djur och natur, för ortsbefolkningen, fritidshusägare, samer och turister. Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsen, Skellefteå Kommun i Mars 2024.
  648 av 800 Underskrifter
  Skapad av Hanna Karlsson
 • Gratis mensskydd på skoltoaletter i Trelleborg!
  Gratis mensskydd på skoltoaletterna är en självklarhet. Det ökar jämlikheten i skolan, bidrar till att skapa en tryggare miljö och motverkar stigmatiseringen det finns kring mens. Denna fråga har förts på många håll men har alltid fått avslag. Detta kunde blivit verklighet för länge sedan. Det är dags att göra något åt det nu! Skriv under namninsamlingen!
  146 av 200 Underskrifter
  Skapad av Truls Forsman Picture
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 475 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Hjälp oss att fixa en bättre gymnastikhall för vår utveckling.
  Alla gymnaster vill utvecklas men det funkar inte just nu. Det personer som vill utvecklas i gymnastiken får ligga och pendla mellan Linköping och Västervik för att vi inte har samma möjligheter. Vi har ingen foampit (skumgummiklossar som ligger i en grop för mjuka landningar.) där vi kan testa nya volter utan risk för att slå oss allvarligt. Vi har ingen fasttrack (en lång studsmatta) det skulle vara nödvändigt för att enklare lära sig nya volter. Vi kan inte ha dessa saker på grund av att våran hall är för liten. Det är många som kommer till hallen och tränar för att komma bort från verkligheten ett tag. Laget brukar säga - det är som att alla problem försvinner när man går in i hallen, där samlar man sin energi och laget är en familj. Det är många gymnaster som haft problem i skolan men som nu har det enklare pågrund av kämparglöden man hittar hos sig själv när man tränar. Det är även många som mått/ mår psykiskt dåligt men den kärlek som ges av laget underlättar för många och leder till bättre mående. Så snälla hjälp oss att skapa en bättre hall med rätt redskap för barn, unga och vuxnas välmående och utveckling!
  91 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Dahlén Picture
 • Ge Dövblinda Evelina rätt att kommunicera med omvärlden
  Idag dig imorgon mig - så kan man säga. Nu har man sparkat på de svaga i samhället för mycket, så vi måste säga stopp. En dag kan det gälla dig eller dina närmast som tappar den livsnödvändiga hjälpen. Den 20/12 sammanträder socialnämnden på Storstrand i Öjebyn. Hoppas du är med då.
  2 257 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Monica Isaksson
 • Satsa på truppgymnastiken vid ombyggnaden av Moliden!
  Satsa på alla idrottande barn Vi är mycket glada över att Karlsborgs kommun planerar en tillbyggnad av Molidens idrottshall. Behovet av fler lokaler och träningstider är stort. De aktiva idrottsföreningarna lovades inledningsvis stor delaktighet i planeringsprocessen för att utformningen av utbyggnaden skulle bli så bra som möjlig och svara mot behoven. Andra idrottsföreningars efterfrågade speciallösningar har redan godkänts, men Karlsborgs Gymnastikförening har hittills inte fått något gehör alls för sina önskemål om lokalanpassningar för truppgymnastiken. Det är givetvis glädjande att kommunen hörsammat några idrottsföreningars behov av nya lokaler och specialredskap, men vi vill uppmana beslutsfattarna att inte favorisera någon enskild idrott vid ombyggnaden utan satsa på kommunens alla idrottande barn. Det finns goda möjligheter till extern finansiering, så att alla idrottsföreningar som nyttjar hallen kan utveckla sin verksamhet. Växande förening Truppgymnastiken i Karlsborg bedriver en helt enastående idrottsverksamhet, som få om några kommuner med liknande befolkningsstorlek kan mäta sig med. Ledarna är otroligt skickliga och hängivna och intresset för att få en plats är stort, med många barn i kö. Just nu planeras en sjunde träningsgrupp efter årsskiftet. Då kommer föreningen att ha drygt 110 aktiva barn och ungdomar mellan 7–17 år och efterfrågan på träningstider ökar ännu mer. Men det är inte bara brist på träningstider som utgör hinder för verksamheten, utan även att dagens lokaler inte är anpassade för truppgymnastiken. Gropar för volter saknas Vissa träningsmoment går inte att göra i Karlsborg i dag, utan föreningen tvingas regelbundet att hyra in sig i andra gymnastikhallar i Skaraborg för att gymnasterna ska få chansen att utvecklas på ett säkert sätt. Att träna på annan ort är tidskrävande och innebär extra kostnader för föreningen, långa dagar för gymnasterna och extra körning för oss föräldrar. Det är också svårt att få träningstider, då lokala föreningar har förtur till dessa tider. Föreningen tappar även en del ungdomar som börjar träna och tävla för andra klubbar, när Karlsborg inte kan erbjuda den träning och de redskap de behöver. Smartare redskapsförvaring behövs Ledare och föräldrar behöver i dag lägga ca 45 minuter vid varje träningstillfälle för att ta fram och plocka bort de redskap som behövs för träningen. De flesta grupper tränar två gånger i veckan. Det blir mycket släpande och bärande. Givetvis ställer vi föräldrar och andra anhöriga upp för att våra barn ska få hålla på med den idrott de älskar och mår så bra av. Men detta borde kunna lösas på ett mycket enklare sätt med en bättre planering av hallen och smarta förvaringslösningar för redskapen, så att exempelvis tumblinggolvet inte behöver byggas ihop och rivas vid varje träning. Vi har sett sådana lösningar med egna ögon i Billingehov i Skövde och det är inte orealistiskt att bygga in liknande i Moliden i samband med den planerade ombyggnaden. Ledarna ska inte behöva lägga så mycket extra tid på logistik och resor, de har nog med att träna våra barn! Missa inte chansen vid ombyggnaden För att ekvationen med redskap, träningstid, säker träning och gymnasternas utveckling ska gå ihop behövs anpassningar för truppgymnastik i den nya eller gamla hallen. Det finns utmärkta möjligheter i och med ombyggnaden att planera för smart förvaring och de lösningar som efterfrågas, så att våra barn kan träna på hemmaplan. Med tanke på hur sällan en idrottsanläggning byggs, vore det väldigt synd att inte ta chansen att göra det så bra som möjligt för de föreningar som nyttjar hallen. Det handlar om en engångskostnad vid utbyggnaden nu, som kommunens gymnastiserande barn och ungdomar sedan kan ha glädje av i många decennier framöver. Möjlighet till extern finansiering Det finns flera externa bidrag gymnastikföreningen kan söka för de efterfrågade anpassningarna. Vi föräldrar har också fått klartecken från Allmänna Arvsfonden om att den önskade tillbyggnaden för gymnastiken är godkänd för att söka deras lokalbidrag, vilket vid ett positivt besked sannolikt skulle täcka allt, eller stora delar av kostnaderna för truppgymnastikens anpassningar – beroende på vilka lösningar kommunen och gymnastikföreningen gemensamt kommer fram till. Men dessa ansökningar behöver utformas i dialog med kommunen då de bland annat kräver detaljerade budget- och projektupplysningar. Lyssna på gymnastikföreningen Vi föräldrar hoppas därför på ett gott samarbete i den fortsatta planeringen av utbyggnaden och vädjar till politiker och tjänstemän i Karlsborgs kommun att samarbeta med gymnastikföreningen i utformningen av utbyggnaden. Föreningens ledare vet vad som behövs och hur hallen kan utformas på bästa sätt. Låt truppgymnastiken utvecklas och blomstra i vår kommun! Vi som skriver under detta upprop till kommunen är föräldrar till aktiva barn inom truppgymnastiken i Karlsborgs gymnastikförening, samt andra närstående och supportrar till de idrottande barnen.
  253 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofie Olausson
 • Renovera simhallen i Matfors!
  Utan ett badhus i Matfors så kommer alla från nyfödda till pensionärer att drabbas då det inte längre går att bedriva babysim, simundervisning, simträning och rehabiliteringar. Det kommer även att innebära att fler av våra ungdomar riskerar att inte vara simkunniga i framtiden.
  426 av 500 Underskrifter
  Skapad av Daniel Ahlqvist