• Stockholm förtjänar sitt kallbadhus, påbörja bygglov nu!
  Stockholm förtjänar ett kallbadhus i världsklass, en fristad för avkoppling och njutning där vardagens stress och påtryckningar försvinner. Det är hög tid för Stockholmarna att återuppliva sin kärlek till kallbadet och skapa en upplevelse som stadens alla invånare kan njuta av, för hälsan, för själen, året om.
  1 057 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kallbadaren För Stockholm Picture
 • Rör inte min tågvärd!
  Att köra pendeltåg i Stockholm är ett mycket intensivt och krävande jobb. Det är tack vare våra tågvärdar som det kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt. En tågvärd arbetar från mitt- eller sluthytt på pendeltågen och ser till att av- och påstigning sker på ett säkert sätt, de hjälper till med rampservice när det behövs och håller koll på att situationen inuti tågen är lugn under färd. De bistår föraren vid evakuering, brand och mekaniska fel. De håller resenärerna informerade vid trafikstrul, förseningar eller ändrade färdvägar. De plockstädar tågen invändigt vid vändning och tar hand om hittegods. I alla yrken där det finns risk för våld och hot om våld ska man vara minst två. Vi lokförare och tågvärdar håller koll på och tar hand om varandra vid incidenter och tillbud. Utan en tågvärd ombord ökar den psykosociala stressen på lokföraren och arbetsmiljön blir ohållbar. Vi har hundratals underbara kollegor som kämpar i ur och skur som tågvärdar på pendeltågen. De gör att tågtrafiken löper på smidigt och gör resan tryggare. De behövs, ta inte bort dem!
  29 284 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Moa Friman
 • Vi vill ha kvar lekparken på Rodervägen!
  Utnyttja din röst som boende i Örnsköldsvik! Ifall du önskar ha kvar denna lekpark(och kanske även andra små), var snäll och skriv under denna namninsamling.
  201 av 300 Underskrifter
  Skapad av Jonas Sidborn
 • Höghastighetsjärnvägen
  Att dra en höghastighetsjärnväg genom vår fina natur där vi har vår rekreation. Vi promenerar, springer, rider och plockar bär/svamp i dessa närområden. Badar i sjön på sommaren och åker skridskor på vintern. Kulturhistoriska arv så som fältspatgruvan och gamla landsvägen från 1639 kan komma att förstöras för alltid. Buller kommer förstöra vår boendemiljö Snälla hjälp oss och er själva att bevara vår värdefulla boendemiljö, natur, kultur och rekreationsområde
  340 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ann Hagelin
 • Förnya nattågen till Övre Norrland
  Nuvarande regering pratar sig ofta varm om järnvägen och var inte sena med att framhålla att infrastrukturpropositionen innebar en stor satsning på järnvägen. Men järnvägen är inte bara spår, de krävs även lok och vagnar för att skapa attraktiva transporter, och om resenärerna möts av slitna vagnar kommer inte järnvägen bli ett attraktivt transportmedel oavsett hur bra spåren är. De lok och vagnar som används i nattågen till övre Norrland är gamla och slitna och behöver uppdateras. Trafikverket har bett regeringen om medel för att skaffa nya lok och vagnar, men hittills har det varit tyst från regeringen. Vi tycker det är dags att regeringen ser till att ge Trafikverket de medel de behöver för att skaffa nya tåg och visa att deras löften om satsningar på järnvägen inte bara är prat om framtida satsningar. Nattågen upplever en renässans i Europa och nya förbindelser öppnas varje år. ÖBBs nätverk av nattåg binder ihop stora delar av Europa och varit en sådan succe att de har beslutat att köpa nya moderna nattåg. Vagnar som erbjuder nya sätt och resa, bättre anpassade till dagens läge med bland annat enperson minikupéer för den som vill resa privat till en billig kostnad. De är även betydligt bättre anpassade för olika funktionsvariationer och dessutom byggda för en högre hastighet. I jämförelse känns de nattåg som idag går till Luleå och Narvik föråldrade. Om Trafikverket fick möjlighet att skaffa nya snabbare tåg skulle det ge en välbehövlig uppdatering av nattågen till övre Norrland och göra tåget till ett betydligt attraktivare färdmedel. Vi uppskattar regeringens satsningar på nattåg till utlandet, men nu vill vi se att det även satsas på de inrikes nattågen. (Foto: David Gubler (CC BY 3.0), beskuren.)
  471 av 500 Underskrifter
  Skapad av Svenska Järnvägsfrämjandet Picture
 • Rädda Gotlands grundvatten
  Mark- och miljödomstolen har beviljat Cementa i Slite och SMA i Klintehamn utökat brytningstillstånd. Dessa nya planerade brott är gigantiska! De kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid. Men det som är mest allvarligt och får störst betydelse är påverkan på Gotlands grundvatten. Cementa, SMA mineral samt Nordkalk förstör vår berggrund genom bryta kalksten. De spränger och borrar sig allt djupare och bredare ner med påföljden att de förstör de vattenförande ådrorna som naturligt fyller på vårt grundvatten vilket dom påstår att de inte påverkar – vilket är en lögn. Om vårt grundvatten skulle försvinna får vi dricka renat och processat vatten, som skattebetalarna får köpa tillbaka! Utöver att kalkbrotten påverkar hela ekosystemet. Enorma ytor på ön kommer påverkas av de planerade brotten. En tredjedel av Gotlands yta kommer påverkas av en grundvattensänkning. Grundvattnet är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning att alla; både människor och jordbruk ska få leva! Du som läser det här kanske inte är gotlänning. Men det här är en angelägenhet för hela landet. Cementa är det företag som ligger tvåa på listan över Sveriges största miljöbovar och om vi vill att Sverige ska nå sina klimatmål kan vi inte låta dem fortsätta expandera sin verksamhet. Du som är gotlänning vill kanske ha en ö som du och dina barn kan fortsätta bo på. Inte bara ett stort kalkbrottshål och byggarbetsplats som guppar runt i Östersjön. Du kanske är intresserad av att kunna dricka vattnet från kranen i framtiden. Skriv därför under för att visa att vi kan inte gå med på den fortsatta exploateringen av ön. Vi har sett flera framgångsrika miljö- och klimatkamper som börjat med att många skrivit under en namninsamling. Gör det du med! Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grundvatten-av-god-kvalitet/ https://raddaklinte.se/ https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/de-slappte-ut-mest-koldioxid-2019/
  550 av 600 Underskrifter
  Skapad av Lena Hejdenberg
 • Rädda de kulturhistoriska byggnader vid f.d. Lövsta renhållningsstation och sopanläggning
  Då Stockholm stad ännu i nutid (2021) ignorerar Kulturklassade byggnader och andra värdefulla omgivningar för vår framtid, och river alt planerar att riva, vill vi uppmärksamma och stoppa detta. Då vi redan förlorat en stor procent av våra mycket vackra och värdefulla byggnader i vår stad och dess utkanter. Behåll det lilla vi har kvar och integrera det i nybyggnadsplanerna (bygg anläggningen men bevara de kulturklassade byggnader som ännu finns). Här nedan finns den text som beskriver nya planer samt befintlig verksamhet på området, (saxat från Stockholm Exergis hemsida, där handlingsplan med utredningar om och kring Lövsta finns att tillgå på PDF). https://www.stockholmexergi.se/kraftvarmeverklovsta/handlingarochdokument/ På platsen för den f.d. sopanläggningen vid Lövsta i Hässelby, planerar Stockholm exergi ett nytt värmekraftverk. Värmekraftverket kommer att ersätta befintliga byggnader och anläggnignar inom området. Befintlig återvinningscentral ska finnas kvar. Denna rapport syftar till att dokumentera, beskriva och värdera de kvarvarande byggnaderna som hört till sopanläggningen. Lövsta renhållningsstation och sopanläggning har en drygt 100-årig historia på platsen. Stockholm stad köpte in området vid Lövsta och Riddersvik 1885 för att kunna ta hand om stadens växande latrin-och sopproblem vid slutet av 1800-talet. Anläggningen kom att utvecklas under hela 1900-talet bl.a. med två sopförbränningsanläggningar. Sopor tippades även i Mälaren och fyllde den vik som tidigare fanns här. Två gröna kullar markerar idag de gamla sopbergen. Anläggningens stora sopförbränningsanläggning, uppförd 1938, revs 2006 tillsammans medflera byggnader i området. Kvar finns idag två av de äldsta byggnaderna, den första sopförbränningsanläggningen, senare kontor, från sekelskiftet 1900 och en vagnsverkstad, tidigare destruktionsanstalt, från samma tid. Den finns även en villa eller kontor från omkring 1900 –1910. I området finns även en byggnad för freonåtervinning. Byggnaden från 1970 användes ursprungligen som en försöksanläggning för automatisk sopsortering. De äldsta byggnaderna, kontoret och vagnsverkstaden bedöms ha stora kulturhistoriska värden. Främst genom att byggnaderna förmedlar berättelsen om Stockholms tidiga kommunaltekniska byggande, men också på grund av byggnadernas ålder och kvalitéer i gestaltning. Även villan, den s.k. Svinvillan bedöms ha vissa kulturhistoriska värden. I föreslagen utveckling bedöms det inte vara möjligt att bevara någon av byggnaderna med kulturhistoriska värden då värmekraftanläggningen behöver ta i anspråk i princip samma yta som den tidigare sopanläggningen. Lövstanläggningen har en intressant historia och den har haft stor betydelse för bebyggelseutvecklingen vid Lövsta och Hässelbyvillastad. Ett skyltprogram bör tas fram för att i bild och text återberätta anläggningens historia på platsen.
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Sonny Glimarv
 • Döp om Globens tunnelbanestation till "Avicii"
  Det löjliga namnet "Ericsson Globe" byts nu ut mot det betydligt trevligare namnet "Avicii" – och arenan ska utöver att ha idrotts, och kulturevenemang nu bli en plattform för samtal om ungas psykiska ohälsa. MEN. Fegisarna i region Stockholm vågar inte gå hela vägen. Tunnelbanestationen med det oerhört tråkiga namnet "Globen" ska fortsatt heta "Globen" och inte "Avicii". Vore det inte kul att kunna ta gröna linjen till "Avicii"? Jag tycker det! Håller du med? Skriv under!
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jakob Ohlsson
 • En ny och stor lekpark till Bergnäset
  Området har under de senaste åren genomgått en stor generationsväxling, men det saknas en större lekplats och samlingspunkt för föräldrar.
  296 av 300 Underskrifter
  Skapad av Peter Lundstrom
 • Få Fiber till Hushållen i Årstad.
  Att få Fiber anslutna till våra fastigheter i Årstad.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av jonas Åsell
 • Låt Trekantsbadet bli ett bad utan en väg rakt igenom stranden.
  Trekantsbadet är ett populärt bad för framför allt barnfamiljer. Föräldrarna håller koll på barnen, men att inte ens kunna slappna av när alla sitter på filten i gräset eller gräver i sanden på stranden eftersom man som förälder förutom vattnet även måste hålla konstant utkik efter cyklar, känns märkligt och obehagligt på en badstrand. Att blanda badande och lekande barn med cyklister är både farlig och onödigt.
  267 av 300 Underskrifter
  Skapad av Marica Esentals
 • Gör Skarpnäcks sopor till kommunens ansvar
  Skarpnäck behöver så fort som möjligt få en långsiktig och hållbar samlad lösning på sophanteringen. Kommunen är den myndighet som sätter mål och ramarna för hela Stockholms infrastruktur för sophantering och har kontroll på alla rör och kablar som löper under stadens mark. Det är därför bra om de också får ett långsiktigt ansvar för stadens sopsugar och kan tillhandahålla kunskap som kan komma alla stadsdelar till godo. En snabb överlåtelse av Skarpnäcks sopsug till kommunen har goda förutsättningar att påskynda reparation och driftsättning av en anläggning som uppfyller höga krav på miljö- och användarvänlighet till en acceptabel kostnad.
  198 av 200 Underskrifter
  Skapad av Gunilla Berglund