Hoppa till huvudinnehåll

Till: BDX Företagen, Länsstyrelsen Norrbotten och Övertorneå kommun

Stoppa bergtäkten i Koutojärvi!

Bergtäkten är stoppad! Tack för allas engagemang!

Photo by Jonny Caspari on Unsplash
BDX Företagen AB planerar att starta en bergtäkt i Koutojärvi där man under 20 år vill bryta 650 000 ton berg och 50 000 ton morän. Bergtäkten skulle ligga precis i utkanten av byn, och de närmaste permanentboende bor bara ca 500 meter bort. Täkten kommer att innebära:

• Buller från borrning, sprängning och krossning, något som kan ske när som helst året runt
• Oljud och avgaser från tung lastbilstrafik
• Luftföroreningar i form av stendamm
• Stank från ett asfaltverk
• Risk för markvibrationer
• Risk för föroreningar av mark och vatten från bl a olje- och bränsleläckage

På berget där täkten skall ligga finns det flera sällsynta och hotade växterarter, växter som är ett exempel på den natur som finns kring byn och som vi uppskattar så mycket.

Bergtäkten skulle innebära en försämrad livskvalité för Koutojärvis permanentboende och fritidshusägare. Det finns ingenting positiv med bergtäkten, enbart försämringar.

Varför är det viktigt?

En namninsamling mot bergtäkten har redan cirkulerat bland de boende i Koutojärvi, men nu har du också möjlighet att hjälpa till att stoppa täkten genom att skriva under den här namninsamlingen!

Stoppa bergtäkten i Koutojärvi, skriv under uppropet!

Johanna Jokiaho, Rolf Mäkitalo och Tomas Korpi

Hur den kommer att överlämnas

Listan med namnen kommer att överlämnas till BDX, Länsstyrelsen Norrbotten samt Övertorneå kommun innan BDX ansöker om tillstånd att starta bergtäkten.

957 95 Koutojärvi, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-07 14:12:30 +0100

Namninsamlingen är en framgång med 139 underskrifter

2023-03-03 21:55:47 +0100

Det blir ingen bergtäkt i Koutojärvi, BDX har meddelat att de inte kommer att gå vidare med sina planer på en bergtäkt!

Vi vill tacka alla som genom att skriva under namninsamlingen att hjälpt till att skapa opinion mot täkten. Listan med de nästan 140 underskrifterna har skickats till BDX, Länsstyrelsen Norrbotten och Övertorneå kommun, och namninsamlingen kommer nu att avslutas.

2023-02-06 22:50:44 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-03 20:24:22 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-03 11:03:17 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-31 07:49:22 +0100

10 underskrifter nådda