Hoppa till huvudinnehåll

Till: Johan Svanberg och Höörs kommun

Låt Scouterna behålla sin natursköna miljö i Höör

Inga grannar på Fogdaröd 5:13

HVB-hem ansågs olämpligt intill golfbanan - då hänvisade Johan Svanberg till tomt precis intill Höörs scoutgård, enligt tjänstemännen på Höörs kommun.

Vi har arrenderat marken som anvisats av Höörs kommun i 35 år, och har fyra år kvar på arrendeavtalet. Vi har flaggat upp för att vi kan vara intresserade av att köpa den aktuella marken.

Scoutkårens styrelse har jobbat flera hundra timmar ideellt med att få beviljat pengar från LAG MittSkåne. Vi har precis, fått beviljat ett projekt att utveckla scoutgården till en mötesplats med naturupplevelser i fokus tillsammans med LAG MittSkåne på 1,9 miljoner. Men med en verksamhet så nära oss förändras platsen väsentligt.
Vi har också fått 100.000 till LED-belysning av Sparbanken Skåne och vi jobbar strategiskt för globala målen och för att bli en klimatneutral anläggning.
Detta besked är en riktig kalldusch!

Scouterna är en barn- och ungdomsorganisation med över 75.000 medlemmar i Sverige och över 200 medlemmar i Höör.

- Vi frågar oss varför en mötesplats för barn och unga med aktiviteter de flesta dagar i veckan och helger och stor fokus på att vara i naturen ska riskerna att berövas på den fina miljö som omger scoutgården.

Varför är det viktigt?

När kommunen för 40 år sedan ville bygga där vår gamla scoutgård stod fick vi istället denna plats på norra Fogdarödsvägen.
Nu riskerar denna plats att bli inbyggd vilket helt kullkastar den naturmiljö vi har.

Förutom scoutkåren är anläggningen också mötesplats för över 1000 unika individer på ett år.

Scoutgården är även tänkt att om ett par år kunna serva vandrare längs Skåneleden med övernattningsplatser och naturvänliga diskmöjligheter. Med en granne så nära in på där miljön skulle förändras i grunden är vi oroliga att vandrare och andra gäster väljer andra övernattnings platser.

Norra Fogdarödsvägen 20, 243 93 Höör, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-12-04 17:52:31 +0100

100 underskrifter nådda

2022-12-04 17:04:23 +0100

50 underskrifter nådda

2022-12-04 16:34:51 +0100

25 underskrifter nådda

2022-12-04 15:41:04 +0100

10 underskrifter nådda

2022-12-04 15:23:00 +0100

Om någon vill begära ut handlingar från kommunen:

Ärendenummer KSF 2022/876.

När protokollet justerats efter KSAU (13/12) kommer planutredning och tjänsteskrivelse bli offentliga.